Program a materiály zastupitelstva

1. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou se konalo ve čtvrtek 19. ledna 2023 od 13:00 hodin ve velké zasedací síni budovy radnice v Jablonci nad Nisou.

Magistrát města Jablonec nad Nisou v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou, svolaného primátorem města Ing. Milošem Vele v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.

Navržený program

 1. Zahájení 
 2. Schválení programu 
 3. Schválení ověřovatelů, návrhové komise a zapisovatelky 
 4. ikona souboruProgram obnovy městské památkové zóny Jablonec nad Nisou 2022 – „Info C“
 5. ikona souboruPřehled o schůzové činnosti komisí a výborů a poskytnutí peněžitých darů členům komisí a výborů 
 6. ikona souboruFotbalová akademie - návratná finanční výpomoc - dodatek č. 2 
 7. ikona souboruSchválení plánu prevence kriminality na roky 2023-2028 
 8. ikona souboruPoskytnutí individuální dotace - Tatrhy, z.s. 
 9. ikona souboruDodatek č. 2 ke smlouvě o spolupráci 
 10. ikona souboruZásady pro poskytování dotací a peněžitých darů z rozpočtu SMJN a dotační programy pro rok 2023 
 11. ikona souboruStanovisko k poskytování dotací p. Novákovi 
 12. ikona souboruKomunitní plánování sociálních služeb – Akční plán na rok 2023 
 13. ikona souboruPřijetí daru - Info "C" 
 14. ikona souboruPřevody pozemků   Info "M,V,P,C,Š,R,Ž,N" 
 15. ikona souboruZajištění městské hromadné dopravy od 1. 2. 2023 (III. průběžná zpráva) 
 16. ikona souboruVolba nových členů, stanovení oficiálního počtu členů a zvolení předsedů osadních výborů - Info "K,V,C,Ž,P,M,Š,N,R" 
 17. ikona souboruMístní agenda 21 
 18. ikona souboruKontrola plnění usnesení 
 19. ikona souboruVyřízení interpelací z minulého ZM 
 20. ikona souboruZpráva o činnosti představitelů města 
 21. Nové interpelace 
 22. Rozprava – diskuze

Vytvořeno 11.1.2023 15:31:29 | přečteno 713x | Petr Vitvar
load