Zvukový záznam po bodech

Zvukový záznam z ustavujícího zasedání Zastupitelstva statutárního města Jablonec nad Nisou konaného dne 24.10.2022. Rozděleno po bodech jednání. Body jsou řazeny dle pořadí jednání, po přečíslování.

 1. Zahájení jednání


 2. Zpráva registračního úřadu o průběhu a výsledku voleb do zastupitelstva města 


 3. Složení slibu členů zastupitelstva


 4. Schválení určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu 


 5. Schválení programu jednání 


 6. Schválení složení návrhové komise 


 7. Stanovení počtu členů rady města, počtu dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva a určení jejich funkcí 


 8. Schválení volebního řádu, zřízení volební komise a schválení jejího složení 


 9. Volba primátora města 


10. Volba náměstků primátora


11. Volba členů rady města


12. Zásady odměňování členů zastupitelstva města, členů rady města a členů výborů a komisí vč. pravidel pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města 


13. Pověření členů zastupitelstva města Jablonec nad Nisou k přijímání prohlášení o uzavření manželství podle ustanovení § 11a odst. 1 písm. a) zákona o matrikách 


14. Určení člena zastupitelstva pro účely pořizování územně plánovací dokumentace


15. Termíny zasedání zastupitelstva města pro rok 2022


16. Diskuze 


17. Informace, dotazy a podněty zastupitelůVytvořeno 25.10.2022 15:05:30 | přečteno 186x | Petr Vitvar
load