Zvukový záznam po bodech

Zvukový záznam z 7. zasedání Zastupitelstva statutárního města Jablonec nad Nisou konaného dne 23.06.2022. Rozděleno po bodech jednání. Body jsou řazeny dle pořadí jednání.

 1) Zahájení 


 2) Schválení programu


 3) Schválení ověřovatelů, návrhové komise a zapisovatelky


 4) Změny ve složení Osadního výboru Šumava a Jablonecké Paseky ("Info Š") 


 6) Podněty výborů - kontrolní výbor 


 7) Změna obecně závazné vyhlášky o zákazu konzumace alkoholu 


 8) Schválení návratné finanční výpomoci pro příspěvkovou organizaci Kultura Jablonec, p. o. 


 9) Poskytnutí individuální dotace Člověku v tísni 


10) Změna ZL CSS Jablonec nad Nisou, p. o. 


11) Bezúplatný převod a výkup nemovitostí ("Info C,K") 


12) Převody pozemků ("Info C,N,P,Š,V") 


17) Informativní zpráva o variantách bankovních produktů pro uložení prostředků (čas 14:00 h) 


13) Převody objektů ("Info C,N") 


14) Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023-2027 


21) Zázemí pro Vodní záchrannou službu ČČK, z.s. - "na stůl" (čas 15:00 h) 


15) Dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytnutí dotace pro SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. 


16) VIII. rozpočtová opatření 2022 


 5) Peněžité dary 


18) Prodej kanalizace a vodovodu v ulici Na Mýtině ("Info C")


19) Kontrola plnění usnesení 


20) Zpráva o činnosti primátora a náměstků 


22) Nové interpelace 


23) Rozprava – diskuze


Vytvořeno 24.6.2022 14:48:26 | přečteno 188x | Petr Vitvar
load