Hlasování zastupitelů

Hlasování zastupitelů na 7. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou konaném 23. června 2022. Rozděleno po bodech.

  1) Zahájení 

  2) Schválení programu     
ikona souboruHlasování 01 bod 02.txt

  3) Schválení ověřovatelů, návrhové komise a zapisovatelky 
ikona souboruHlasování 02 bod 03.txt

  4) Změny ve složení Osadního výboru Šumava a Jablonecké Paseky ("Info Š") 
ikona souboruHlasování 03 bod 04.txt

  5) Peněžité dary 
ikona souboruHlasování 22 bod 05.txt

  6) Podněty výborů - kontrolní výbor 
ikona souboruHlasování 04 bod 06.txt

  7) Změna obecně závazné vyhlášky o zákazu konzumace alkoholu 
ikona souboruHlasování 05 bod 07.txt

  8) Schválení návratné finanční výpomoci pro příspěvkovou organizaci Kultura Jablonec, p. o. 
ikona souboruHlasování 06 bod 08.txt

  9) Poskytnutí individuální dotace Člověku v tísni 
ikona souboruHlasování 07 bod 09.txt

 10) Změna ZL CSS Jablonec nad Nisou, p. o. 
ikona souboruHlasování 08 bod 10.txt

 11) Bezúplatný převod a výkup nemovitostí ("Info C,K") 
ikona souboruHlasování 09 bod 11.txt
ikona souboruHlasování 10 bod 11.txt

 12) Převody pozemků ("Info C,N,P,Š,V") 
ikona souboruHlasování 11 bod 12.txt
ikona souboruHlasování 12 bod 12.txt
ikona souboruHlasování 13 bod 12.txt

 13) Převody objektů ("Info C,N") 
ikona souboruHlasování 16 bod 13.txt
ikona souboruHlasování 17 bod 13.txt

 14) Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023-2027 
ikona souboruHlasování 18 bod 14.txt

 15) Dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytnutí dotace pro SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. 
ikona souboruHlasování 20 bod 15.txt

 16) VIII. rozpočtová opatření 2022 
ikona souboruHlasování 21 bod 16.txt

 17) Informativní zpráva o variantách bankovních produktů pro uložení prostředků (čas 14:00 h) 
ikona souboruHlasování 14 procedurální.txt
ikona souboruHlasování 15 bod 17.txt

 18) Prodej kanalizace a vodovodu v ulici Na Mýtině ("Info C")
ikona souboruHlasování 23 bod 18.txt

 19) Kontrola plnění usnesení 
ikona souboruHlasování 24 bod 19.txt

 20) Zpráva o činnosti primátora a náměstků 
ikona souboruHlasování 25 bod 20.txt

 21) Zázemí pro Vodní záchrannou službu ČČK, z.s. - "na stůl" (čas 15:00 h) 
ikona souboruHlasování 19 bod 21.txt

 22) Nové interpelace 

 23) Rozprava – diskuze

Vytvořeno 27.6.2022 10:17:08 | přečteno 168x | Petr Vitvar
load