Program a materiály zastupitelstva

6. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou se konalo ve čtvrtek 19. května 2022 od 13:00 hodin ve velké zasedací síni budovy radnice v Jablonci nad Nisou.

 1. Zahájení 
 2. Schválení programu     
 3. Schválení ověřovatelů, návrhové komise a zapisovatelky 
 4. ikona souboruOpětovná volba přísedících Okresního soudu Jablonec nad Nisou 
 5. ikona souboruStanovení počtu členů ZM pro další volební období 
 6. ikona souboruZměna termínu jednání ZM v září 2022 
 7. ikona souboruValná hromada společnosti SVS, a.s. 
 8. ikona souboruValná hromada společnosti DPMLJ, a.s. 
 9. ikona souboruInformativní zpráva o veřejných zakázkách v roce 2021 
 10. ikona souboruZávěrečný účet DSO Mikroregion Jizerské hory za rok 2021 
 11. ikona souboruDopisy občanů (čas 14:00 h) 
 12. ikona souboruPoskytnutí dotací z rozpočtu města - Dotační program na podporu celoroční činnosti v oblasti sportu a tělovýchovy + smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace 
 13. ikona souboruPoskytnutí dotací z rozpočtu města - Dotační program na podporu celoroční činnosti v oblasti kultury + smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace 
 14. ikona souboruVíceleté dotace - navýšení pro roky 2022 a 2023 (kultura, sport a tělovýchova) 
 15. ikona souboruIndividuální dotace - humanitní odbor 
 16. ikona souboruNemocnice Jablonec n. N., p. o. - prodloužení doby čerpání investičního úvěru do 31. 12. 2027 
 17. ikona souboruSchválení návratné finanční výpomoci a navýšení investičního příspěvku pro příspěvkovou organizaci Kultura Jablonec, p. o. 
 18. ikona souboruPeněžitý dar - humanitní odbor 
 19. ikona souboruITI Liberec - Jablonec nad Nisou 
 20. ikona souboruProdej vodohospodářské stavby Proseč n. N., Široká p.p.č. 537/5 – vodovod a kanalizace ("info P") 
 21. ikona souboruHodnocení plnění rozpočtu města Jablonec nad Nisou za I. čtvrtletí 2022 
 22. ikona souboruZávěrečný účet města Jablonec nad Nisou za rok 2021 
 23. ikona souboruPřevody pozemků ("Info C,M,Š,V")
 24. ikona souboruBezúplatný převod a výkup nemovitostí ("Info N,Š") 
 25. ikona souboruInformativní zpráva o správě portfolia cenných papírů za 1. čtvrtletí 2022 
 26. ikona souboruVI. rozpočtová opatření 2022 
 27. ikona souboruRevokace usnesení č. ZM/11/2018/B - p.p.č.1808/3 k. ú. Jablonec nad Nisou ("Info N") - STAŽENO
 28. ikona souboruKontrola plnění usnesení 
 29. ikona souboruVyřízení interpelací z minulého ZM 
 30. ikona souboruZpráva o činnosti primátora a náměstků 
 31. ikona souboruNová Optimalizace TVOD – (info „C“) - na stůl 
 32. Nové interpelace 
 33. Rozprava – diskuze

Vytvořeno 11.5.2022 18:32:53 | přečteno 366x | Petr Vitvar
load