Program a materiály zastupitelstva

11. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou se konalo ve čtvrtek 15. prosince 2022 od 13:00 hodin ve velké zasedací síni budovy radnice v Jablonci nad Nisou.

 1. Zahájení 
 2. Schválení programu 
 3. Schválení ověřovatelů, návrhové komise a zapisovatelky 
 4. ikona souboruDopisy občanů 
 5. ikona souboruXIII. rozpočtová opatření 2022 
 6. ikona souboruHodnocení plnění rozpočtu města Jablonec nad Nisou za III. čtvrtletí 2022 
 7. ikona souboruOdpisy pohledávek z titulu neuhrazených úhrad za odpady a sociální pohřby 
 8. ikona souboruInformativní zpráva o správě portfolia cenných papírů za 3. čtvrtletí 2022 
 9. ikona souboruRozpočtové provizorium na rok 2023 
 10. ikona souboruNávratná finanční výpomoc pro Dopravní sdružení obcí Jablonecka (DSOJ) 
 11. ikona souboruProgram podpory výstavby technické infrastruktury – „Info P, Š“ 
 12. ikona souboruProgram obnovy městské památkové zóny Jablonec nad Nisou – „Info C, Š“ 
 13. ikona souboruDarovací smlouva budoucí s Libereckým krajem „Ul. Palackého – chodník u požární zbrojnice, Jablonec nad Nisou“
 14. ikona souboruSchválení zajištění financování stavby rekonstrukce mostu Pod Kynastem a lávky ul. Horská - "Info C,Š"
 15. ikona souboruSchválení zajištění financování realizace akce „Výměna oken – ZŠ Rychnovská 215, Jablonec nad Nisou“ - Info „K“ 
 16. ikona souboruSchválení zajištění financování realizace akce „Sanace vlhkého zdiva v 1.PP – ZŠ Rychnovská 215, Jablonec nad Nisou“ - Info „K“
 17. ikona souboruVodojem Zákoutí - Dodatek č.1 ke Smlouvě o spolupráci - Info "K" 
 18. ikona souboruZajištění městské hromadné dopravy od 1. 2. 2023 (II. průběžná zpráva) 
 19. ikona souboruPoskytnutí účelové dotace na rok 2023 společnosti SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o.
 20. ikona souboruPoskytnutí individuální dotace zapsanému spolku SeniA 
 21. ikona souboruPoskytnutí individuální dotace Dětskému diagnostickému ústavu 
 22. ikona souboruKontrola plnění usnesení 
 23. ikona souboruVyřízení interpelací z minulého ZM
 24. ikona souboruZpráva o činnosti představitelů města 
 25. ikona souboruValná hromada společnosti DPMLJ, a. s. - na stůl
 26. Nové interpelace 
 27. Rozprava – diskuze
Vytvořeno 7.12.2022 22:21:04 | přečteno 849x | Petr Vitvar
load