Zvukový záznam po bodech

Zvukový záznam z 2. zasedání Zastupitelstva statutárního města Jablonec nad Nisou konaného dne 10.02.2022. Rozděleno po bodech jednání. Body jsou řazeny dle pořadí jednání.

 1. Zahájení 


 2. Schválení programu 


 3. Schválení ověřovatelů, návrhové komise a zapisovatelky 


 4. Kontokorentní úvěr 


 5. Návrh rozpočtu města Jablonec nad Nisou na rok 2022 


 6. Opětovná volba přísedících Okresního soudu Jablonec nad Nisou 


 7. Dopisy občanů 


 8. Peněžité dary - kancelář primátora 


 9. Vlajka pro Tibet 


10. Poskytnutí účelové dotace založené společnosti Městské divadlo na rok 2022 


12. Podnět na změnu Územního plánu Jablonec nad Nisou ("Info C")


13. Výkup a bezúplatný převod nemovitostí ("Info M,P,Ž")


11. Strategický plán města Jablonec nad Nisou (časování bodu 14:30 h)


14. Prodej objektů ("Info N,P") 


15. Převody pozemků ("Info C,K,R") 


16. Dohoda o narovnání - Úřad práce České republiky 


17. Program obnovy MPZ Jablonec nad Nisou pro rok 2022 


18. Program podpory výstavby technické infrastruktury pro rok 2022 


19. Kontrola plnění usnesení 


20. Vyřízení interpelací z minulého ZM 


21. Zpráva o činnosti primátora města a jeho náměstků 


22. Nové interpelace 


23. Rozprava – diskuze


Vytvořeno 11.2.2022 13:29:13 | přečteno 348x | Petr Vitvar
load