Program a materiály zastupitelstva

5. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou se konalo ve čtvrtek 22. dubna 2021 od 13:00 hodin ve velké zasedací síni budovy radnice v Jablonci nad Nisou.

 1. Zahájení 
 2. Schválení programu 
 3. Schválení ověřovatelů, návrhové komise a zapisovatelky 
 4. ikona souboruValná hromada společnosti SKS, s.r.o. 
 5. ikona souboruPřevody věcí nemovitých - BD HORNÍ PROSEČ, město ("Info P") 
 6. ikona souboruInformativní zpráva o veřejných zakázkách v roce 2020 
 7. ikona souboruStanovisko k pravomocnému uložení smluvní pokuty Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže 
 8. ikona souboruInformativní zpráva o průběhu a skončení soudních řízení k "historickému majetku" města Jablonec nad Nisou 
 9. ikona souboruPrůběžná informace k přípravě veřejné zakázky na zajištění městské hromadné dopravy od 1.2.2023 
 10. ikona souboruRozdělení dotace v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2021 ("Info C, N") 
 11. ikona souboruPřevody pozemků ("Info K,N,P,R,Š,V") 
 12. ikona souboruIII. rozpočtová opatření 2021 
 13. ikona souboruŽádost spol. Rezidenční s.r.o. ke Smlouvě o nájmu a budoucí smlouvě kupní č. 147-2013-OE/OMP ze dne 7.3.2013 (čas. 15:00 h) - STAŽENO
 14. ikona souboruObecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu 
 15. ikona souboruBezúplatný převod a výkup nemovitostí (Info "R,C,V") 
 16. ikona souboruBezúplatný převod pozemku ze Státního pozemkového úřadu ČR na Statutární město Jablonec nad Nisou ("Info P") 
 17. ikona souboruPracovní skupina Terminál VOD 
 18. ikona souboruSmlouva o spolupráci s SVS ul. Skelná 
 19. ikona souboruHarmonogram přípravy projektu základny Vodní záchranné služby - na stůl 
 20. ikona souboruKontrola plnění usnesení 
 21. ikona souboruVyřízení interpelací z minulého ZM 
 22. ikona souboruZpráva o činnosti primátora a náměstků 
 23. ikona souboruSpolupráce s Libereckým krajem při snaze o zařazení železničního spojení Praha - Liberec - Görlitz/Zgorzelec do evropské sítě TEN-T - na stůl
 24. ikona souboruVypuštění plochy OV1.1 ze změny č. 1 Územního plánu Jablonec nad Nisou z podbodu č. 2. ("Info M") - na stůl
 25. Nové interpelace
 26. Rozprava – diskuze

Vytvořeno 14.4.2021 17:09:48 - aktualizováno 20.4.2021 11:29:00 | přečteno 957x | Petr Vitvar
load