Zvukový záznam po bodech

Zvukový záznam z 1. zasedání Zastupitelstva statutárního města Jablonec nad Nisou konaného dne 21.01.2021. Rozděleno po bodech jednání.

1. Zahájení

Vystoupení Mgr. J. Pastuchové

   

2. Schválení programu

     

3. Schválení ověřovatelů, návrhové komise a zapisovatelky

 

4. Přehled o schůzové činnosti komisí a výborů a poskytnutí peněžitých darů členům komisí a výborů

 

5. Výroční zpráva - svobodný přístup k informacím (zákon 106/1999 Sb.)

 

6. Dohoda o uznání dluhu a povolení splátek - pohledávka z titulu nařízené demolice části domu č.p. 711 v ul. Smetanova

 

7. Zajištění městské hromadné dopravy od 1. 2. 2023

 

8. Peněžité dary - Víceleté dotace (sport a tělovýchova, kultura)

 

9. Program obnovy městské památkové zóny Jablonec nad Nisou („info C, Š“)

 

10. Moderní inovativní škola („info Š“) 


11. Kontrola plnění usnesení

 

12. Vyřízení interpelací z minulého ZM

 

13. Zpráva o činnosti primátora a náměstků

 

14. Zpráva o postupu v procesu očkování a vybudování očkovacího centra - na stůl 


15. Nové interpelace


16. Rozprava – diskuze


Vytvořeno 25.1.2021 12:08:58 | přečteno 124x | Petr Vitvar