Hlasování zastupitelů

Hlasování zastupitelů na 1. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou konaného 21. ledna 2021.

1. Zahájení     

2. Schválení programu 
ikona souboruHlasování 01 bod 02       

3. Schválení ověřovatelů, návrhové komise a zapisovatelky
ikona souboruHlasování 02 bod 03 

4. Přehled o schůzové činnosti komisí a výborů a poskytnutí peněžitých darů členům komisí a výborů
ikona souboruHlasování 03 bod 04 

5. Výroční zpráva - svobodný přístup k informacím (zákon 106/1999 Sb.)
ikona souboruHlasování 04 bod 05 

6. Dohoda o uznání dluhu a povolení splátek - pohledávka z titulu nařízené demolice části domu č.p. 711 v ul. Smetanova
ikona souboruHlasování 05 bod 06 

7. Zajištění městské hromadné dopravy od 1. 2. 2023 
ikona souboruHlasování 06 bod 07
ikona souboruHlasování 07 bod 07

8. Peněžité dary - Víceleté dotace (sport a tělovýchova, kultura) 
ikona souboruHlasování 08 bod 08

9. Program obnovy městské památkové zóny Jablonec nad Nisou („info C, Š“) 
ikona souboruHlasování 09 bod 09

10. Moderní inovativní škola („info Š“) 
ikona souboruHlasování 10 bod 10

11. Kontrola plnění usnesení 
ikona souboruHlasování 11 bod 11

12. Vyřízení interpelací z minulého ZM 
ikona souboruHlasování 12 bod 12

13. Zpráva o činnosti primátora a náměstků 
ikona souboruHlasování 13 bod 13

14. Zpráva o postupu v procesu očkování a vybudování očkovacího centra - na stůl 
ikona souboruHlasování 14 bod 14

15. Nové interpelace 

16. Rozprava – diskuze

Vytvořeno 25.1.2021 17:30:57 | přečteno 158x | Petr Vitvar