Usnesení 20.05.2021

Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou konaného 20. května 2021. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

ZM/94/2021

A.1 schvaluje

pojmenování nově vzniklé ulice přidělením názvu „Alfonse Muchy“

A.2 schvaluje

pojmenování nově vzniklé ulice přidělením názvu „U Jezírka“

A.3 schvaluje

přejmenování stávající ulice „Masná“ novým názvem na „Mincovní“

ZM/95/2021

A.1 schvaluje

poskytnout ARR - Agentuře regionálního rozvoje, spol. s r.o ., IČ: 48267210, se sídlem: U Jezu 525/4, 460 01 Liberec IV - Perštýn, peněžitý dar ve výši  45 000 Kč určený k částečné úhradě nákladů vzniklých s přípravou a realizací Soutěže Karla Hubáčka - Stavba roku Libereckého kraje 2021 .

A.2 schvaluje

poskytnout spolku SKI KLUB Jizerská padesátka, z. s.,  IČO: 41324471, sídlem: Jablonecká 21, 460 01 Liberec, peněžitý dar ve výši  250 000 , který bude určen na částečné pokrytí nákladů spojených s uspořádáním závodu Jizerská 50 v roce 2021 - přípravné práce na stadionu - start, cíl, zázemí pro všechny závodníky.
 

ZM/96/2021

A. bere na vědomí

konání řádné Valné hromady společnosti Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ 490 99 469 dne  17. 6. 2021 v 10.00 v Krušnohorském divadle v Teplicích

B. deleguje

ustanovením § 84, odst. 2. písm. f) zák. č. 128/2000 Sb. v platném znění (zákon o obcích) na tuto řádnou valnou hromadu společnosti Severočeská vodárenská společnost a.s., Mgr. Jiřího Kučeru, nar. *****1980, bytem *****Světlá pod Ještědem

C. pověřuje

Mgr. Jiřího Kučeru  jako delegovanou osobu hlasováním a výkonem hlasovacích práv statutárního města Jablonec nad Nisou jako akcionáře společnosti Severočeská vodárenská společnost, a.s., přičemž ponechává na zvážení delegované osoby, jak bude hlasovat, podmínkou je přitom neoslabení postavení statutárního města Jablonec nad Nisou jako akcionáře a hospodárné fungování společnosti a jejích orgánů.

ZM/97/2021

A. bere na vědomí

informace k průběhu přípravy nadlimitní veřejné zakázky na zajištění městské hromadné dopravy od 1.2.2023

ZM/98/2021

A. svěřuje

v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění, řediteli Městské policie Jablonec nad Nisou Mgr. Bc. Michalu Švarcovi jako určenému strážníku podle § 3 odst. 2 tohoto zákona pravomoc jednat jménem statutárního města Jablonec nad Nisou v pracovněprávních vztazích čekatelů, strážníků a dalších zaměstnanců obce podle § 1a odst. 1 písm. c) tohoto zákona.

ZM/99/2021

A.1 rozhoduje

o poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou pro rok 2021 v rámci Dotačního programu na podporu celoroční činnosti v oblasti sportu a tělovýchovy v celkovém objemu 3 010 000,- Kč níže uvedeným žadatelům na projekt/aktivitu:


Žadatel Název projektu/aktivity NÁVRH komise Schválený účel
SKP KORNSPITZ Jablonec z.s. (IČ 43256678) Celoroční sportovní činnost mládeže SKP KORNSPITZ Jablonec 80 000,- Kč Celoroční sportovní činnost mládeže SKP KORNSPITZ Jablonec
Rychlostní kanoistika Jablonec nad Nisou, z. s. (IČ 27056937) Celoroční podpora RK Jablonec nad Nisou v roce 2021 (mládež) 139 000,- Kč Celoroční podpora RK Jablonec nad Nisou v roce 2021 (mládež)
TJ JO NISA JABLONEC NAD NISOU, spolek (IČ 16389158) Celoroční činnost TJ JO NISA 119 000,- Kč Celoroční činnost TJ JO NISA
TJ GIBON Jablonec nad Nisou, z.s. (IČ 22720715) Podpora celoroční činnosti TJ GIBON Jablonec nad Nisou, z.s. (děti a mládež) 143 000,- Kč Podpora celoroční činnosti TJ GIBON Jablonec nad Nisou, z.s. (děti a mládež)
SPORTOVNÍ KLUB POLICIE MAJÁK, z.s. (IČ 16388976) Údržba a provoz sportovního areálu SKP Maják + činnost oddílů SKP Maják 167 000,- Kč Údržba a provoz sportovního areálu SKP Maják + činnost oddílů SKP Maják
KLUB LYŽOVÁNÍ PŘI SPORTOVNÍM GYMNÁZIU JABLONEC NAD NISOU, z. s. (IČ 06211615) KL SG Jablonec n. N. 2021 95 000,- Kč KL SG Jablonec n. N. 2021
KC KOOPERATIVA Jablonec nad Nisou, z.s. (IČ 26641232) Celoroční sportovní činnost KC KOOPERATIVA Jablonec nad Nisou, z.s. 54 000,- Kč Celoroční sportovní činnost KC KOOPERATIVA Jablonec nad Nisou, z.s.
Vem Camará Capoiera Jablonec nad Nisou z.s. (IČ 22736123) „Capoeira - pravidelná činnost“ 99 000,- Kč „Capoeira - pravidelná činnost“
AC Jablonec nad Nisou, z.s. (IČ 22829601) Podpora celoroční činnosti AC Jablonec nad Nisou, z.s. (mládež) 143 000,- Kč Podpora celoroční činnosti AC Jablonec nad Nisou, z.s. (mládež)
TJ Delfín Jablonec, z. s. (IČ 00380245) Podpora celoroční činnosti v oblasti sportu a tělovýchovy v TJ Delfín Jablonec, z. s. 143 000,- Kč Podpora celoroční činnosti v oblasti sportu a tělovýchovy v TJ Delfín Jablonec, z. s.

A.2 rozhoduje
Žadatel Název projektu/aktivity NÁVRH komise Schválený účel
TJ Tatran Jablonec n. N., z. s. (IČ 16389131) Zabezpečení činnosti oddílu orientačního běhu 2021 (mládežnické kategorie) 116 000,- Kč Zabezpečení činnosti oddílu orientačního běhu 2021 (mládežnické kategorie)
FLORBAL JABLONEC, z. s. (IČ 60253967) Podpora klubu FLORBAL JABLONEC 167 000,- Kč Podpora klubu FLORBAL JABLONEC
Judo klub Jablonec nad Nisou, z.s. (IČO 43257232) Celoroční činnost oddílu Judo Jablonec nad Nisou 166 000,- Kč Celoroční činnost oddílu Judo Jablonec nad Nisou
TJ SOKOL KOKONÍN z.s. (IČ 16389387) Podpora sportovců (fotbalistů) TJ Sokol Kokonín 65 000,- Kč Podpora sportovců (fotbalistů) TJ Sokol Kokonín
Sportovní rekreační kluby Jablonec nad Nisou, z.s. (IČ 70201188) Podpora celoročního cvičení v tělocvičně SRK v Břízkách v roce 2021 139 000,- Kč Podpora celoročního cvičení v tělocvičně SRK v Břízkách v roce 2021
T.J. HC Jablonec nad Nisou, z.s. (IČ 64668495) Pravidelná celoroční činnost mládežnických týmů T. J. HC Jablonec nad Nisou, z.s. 167 000,- Kč Pravidelná celoroční činnost mládežnických týmů T. J. HC Jablonec nad Nisou, z.s.
IRON Fighters, z.s. (IČ 27012409) Celoroční sportovní činnost IRON Fighters, z.s. 215 000,- Kč Celoroční sportovní činnost IRON Fighters, z.s.
Klub sportovní střelby LOYD Jablonec nad Nisou, z. s. (IČ 02981343) Celoroční sportovní činnost dětí a mládeže KSS LOYD Jablonec nad Nisou, z. s. 191 000,- Kč Celoroční sportovní činnost dětí a mládeže KSS LOYD Jablonec nad Nisou, z. s.
Team Jizerky z.s. (IČ 26643961) Pravidelná sportovní činnost dětí a mládeže v Team Jizerky 54 000,- Kč Pravidelná sportovní činnost dětí a mládeže v Team Jizerky
Sportovní klub SPORTAKTIV, z.s. (IČ 01222392) Sportaktiv 2021 167 000,- Kč Sportaktiv 2021
Rugby Club Griffins Jablonec nad Nisou, z. s. (IČ 04996097) Rozvoj dětských a mládežnických členů spolku Rugby Club Griffins Jablonec nad Nisou 95 000,- Kč Rozvoj dětských a mládežnických členů spolku Rugby Club Griffins Jablonec nad Nisou
NORTH BIKE CLUB, spolek (IČ 06438407) Celoroční sportovní činnost a příprava členů NORTH BIKE CLUB 72 000,- Kč Celoroční sportovní činnost a příprava členů NORTH BIKE CLUB
Czech MultiSport Coaching, z.s. (IČ 09086889) Czech MultiSport Coaching, z.s. 71 000,- Kč Czech MultiSport Coaching, z.s.
Tělocvičná jednota Sokol Jablonec n. Nisou (IČ 60252260) Celoroční činnost T.J. Sokol Jablonec nad Nisou 143 000,- Kč Celoroční činnost T.J. Sokol Jablonec nad Nisou

B.1 schvaluje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou ev. č. SD/2021/0293 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a SKP KORNSPITZ Jablonec z.s., Pod Skalkou 4296/40, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 43256678, v předloženém znění. 

B.2 schvaluje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou ev. č. SD/2021/0294 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a Rychlostní kanoistikou Jablonec nad Nisou, z.s., Mlýnská 4394/32a, 466 02 Jablonec nad Nisou, IČ 27056937, v předloženém znění.

B.3 schvaluje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou ev. č. SD/2021/0295 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a TJ JO NISA JABLONEC NAD NISOU, spolkem, Jezdecká 184/5, 466 05 Jablonec nad Nisou, IČ 16389158, v předloženém znění.

B.4 schvaluje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou ev. č. SD/2021/0296 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a TJ GIBON Jablonec nad Nisou, z.s., Arbesova 364/66, 466 04 Jablonec nad Nisou, IČ 22720715, v předloženém znění.

B.5 schvaluje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou ev. č. SD/2021/0297 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a SPORTOVNÍM KLUBEM POLICIE MAJÁK, z.s., Ladova 5232/55, 466 04 Jablonec nad Nisou, IČ 16388976, v předloženém znění.

B.6 schvaluje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou ev. č. SD/2021/0298 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a KLUBEM LYŽOVÁNÍ PŘI SPORTOVNÍM GYMNÁZIU JABLONEC NAD NISOU, z. s., Dr. Randy 4096/13, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 06211615, v předloženém znění.

B.7 schvaluje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou ev. č. SD/2021/0301 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a KC Jablonec nad Nisou, z.s., Dr. Randy 4096/13, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 26641232, v předloženém znění.

B.8 schvaluje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou ev. č. SD/2021/0302 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a Vem Camará Capoeira Jablonec nad Nisou z. s., Pod Prosečí 5358/10, 466 05 Jablonec nad Nisou, IČ 22736123, v předloženém znění.

B.9 schvaluje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou ev. č. SD/2021/0303 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a AC Jablonec nad Nisou, z.s., U Stadionu 4586/1, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 22829601, v předloženém znění.

B.10 schvaluje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou ev. č. SD/2021/0305 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a TJ Delfín Jablonec, z. s., Emilie Floriánové 2834/9, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 00380245, v předloženém znění.

B.11 schvaluje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou ev. č. SD/2021/0306 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a TJ Tatran Jablonec n. N., z. s., Jungmannova 1224/14, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 16388976, v předloženém znění.

B.12 schvaluje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou ev. č. SD/2021/0307 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a FLORBALEM JABLONEC, z. s., Skelná 3484/51, 466 02 Jablonec nad Nisou, IČ 60253967, v předloženém znění.

B.13 schvaluje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou ev. č. SD/2021/0309 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a Judo klubem Jablonec nad Nisou, z.s., Sokolovská 198/8, 466 06 Jablonec nad Nisou, IČ 43257232, v předloženém znění.

B.14 schvaluje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou ev. č. SD/2021/0310 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a TJ SOKOL KOKONÍN z.s., Dalešická 50, 468 01 Jablonec nad Nisou, IČ 16389387, v předloženém znění.

B.15 schvaluje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou ev. č. SD/2021/0311 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a Sportovními rekreačními kluby Jablonec nad Nisou, z. s., Sportovní 310/10, 466 04 Jablonec nad Nisou, IČ 70201188, v předloženém znění.

B.16 schvaluje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou ev. č. SD/2021/0314 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a T.J. HC Jablonec nad Nisou, z.s., Sadová 4646/2, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 64668495, v předloženém znění.

B.17 schvaluje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou ev. č. SD/2021/0316 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a IRON Fighters, z.s., Smetanova 2102/39, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 27012409, v předloženém znění.

B.18 schvaluje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou ev. č. SD/2021/0318 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a Klubem sportovní střelby LOYD Jablonec nad Nisou, z.s., Na Mýtině 3034/16a, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 02981343, v předloženém znění.

B.19 schvaluje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou ev. č. SD/2021/0320 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a spolkem Team Jizerky z.s., Žitná 3223/5, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 26643961, v předloženém znění.

B.20 schvaluje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou ev. č. SD/2021/0321 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a Sportovním klubem SPORTAKTIV, z.s., Generála Mrázka 3652/3, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 01222392, v předloženém znění.

B.21 schvaluje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou ev. č. SD/2021/0322 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a Rugby Clubem Griffins Jablonec nad Nisou, z. s., Palackého 3145/41, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 04996097, v předloženém znění.

B.22 schvaluje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou ev. č. SD/2021/0323 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a NORTH BIKE CLUBEM, spolkem, Pražská 608/109, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 06438407, v předloženém znění.

B.23 schvaluje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou ev. č. SD/2021/0324 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a Czech MultiSport Coaching, z.s., Opletalova 3134/23, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 09086889, v předloženém znění.

B.24 schvaluje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou ev. č. SD/2021/0325 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a Tělocvičnou jednotou Jablonec n. Nisou, Fügnerova 1054/5, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 60252260, v předloženém znění.

ZM/100/2021

A. rozhoduje

o poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou pro rok 2021 v rámci Dotačního programu na podporu celoroční činnosti v oblasti kultury v celkovém objemu 1 210 000,- Kč níže uvedeným žadatelům na projekt/aktivitu:
 


Žadatel Název projektu/aktivity NÁVRH komise Schválený účel
Dětský pěvecký sbor "SKŘIVÁNEK", z.s., Jablonec nad Nisou, Mšeno nad Nisou, Josefa Hory 4097/31, IČ 60254564 Celoroční činnost sboru DPS Skřivánek 170 000,- Kč Celoroční činnost sboru DPS Skřivánek
Kruh přátel DPS Vrabčáci, z.s., Jablonec nad Nisou, Mšeno nad Nisou, Mozartova 3678/24, IČ 64668444 Celoroční činnost 2021 DPS Vrabčáci 213 000,- Kč Celoroční činnost 2021 DPS Vrabčáci
DaM, společnost s ručením omezeným, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 4005/4, IČ 44565984 Celoroční činnost taneční školy DaM 58 000,- Kč Celoroční činnost taneční školy DaM
Oříšek - pro život s hudbou z.ú., Bílá, Kocourov 7, IČ 07792051 Celoroční výuka hudební školy Yamaha 89 000,- Kč Celoroční výuka Hudební školy Yamaha
Folklorní soubor Nisanka, z.s., Jablonec nad Nisou, Kokonín, Jižní 144, IČ 60254319 Celoroční činnost FS Nisanka 159 000,- Kč Celoroční činnost FS Nisanka
Klub ART Jablonec, z. s., Jablonec nad Nisou, Mšeno nad Nisou, Mechová 3602/19, IČ 03908984 Celoroční činnost hudebních skupin NAUTICA a Sestrogen 60 000,- Kč Celoroční činnost hudebních skupin NAUTICA a Sestrogen
Studio Kokos, z. s., Jablonec nad Nisou, Kokonín, Rovná 336, IČ 02295873 Celoroční činnost Studia Kokos 142 000,- Kč Celoroční činnost Studia Kokos
Spolek Taneční Klub Xtream, Jablonec nad Nisou, Mšeno nad Nisou, 1. máje 111/9, IČ 22692053 Celoroční činnost TK Xtream 106 000,- Kč Celoroční činnost TK Xtream
Taneční a pohybové studio Magdaléna, z.s., Rychnov u Jablonce nad Nisou, Liščí 139, IČ 22768637 Celoroční činnost TaPS Magdaléna 159 000,- Kč Celoroční činnost TaPS Magdaléna

B.1 schvaluje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou ev. č. SD/2021/0263 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a Dětským pěveckým sborem "SKŘIVÁNEK", z.s., Mšeno nad Nisou, Josefa Hory 4097/31, 466 04 Jablonec nad Nisou, IČ 60254564, v předloženém znění.

B.2 schvaluje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou ev. č. SD/2021/0266 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a Kruhem DPS Vrabčáci, z.s., Mozartova 3678/24, 466 04 Jablonec nad Nisou, IČ 64668444, v předloženém znění.

B.3 schvaluje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou ev. č. SD/2021/0269 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a DaM, společností s ručením omezeným, U Balvanu 4005/4, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 44565984, v předloženém znění.

B.4 schvaluje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou ev. č. SD/2021/0270 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a Oříškem - pro život s hudbou z.ú., Kocourov 7, 463 42 Bílá, IČ 07792051, v předloženém znění.

B.5 schvaluje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou ev. č. SD/2021/0276 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a Folklorním souborem Nisanka, z.s., Jižní 144, Kokonín, 468 01 Jablonec nad Nisou, IČ 60254319, v předloženém znění.

B.6 schvaluje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou ev. č. SD/2021/0281 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a Klubem ART Jablonec, z. s., Mšeno nad Nisou, Mechová 3602/19, 466 04 Jablonec nad Nisou, IČ 03908984, v předloženém znění.

B.7 schvaluje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou ev. č. SD/2021/0282 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a Studiem Kokos, z. s., Kokonín, Rovná 336, 468 01 Jablonec nad Nisou, IČ 02295873, v předloženém znění.

B.8 schvaluje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou ev. č. SD/2021/0283 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a Spolkem Taneční Klub Xtream, Proseč nad Nisou, Horní 5311, 468 04 Jablonec nad Nisou, IČ 22692053, v předloženém znění.

B.9 schvaluje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou ev. č. SD/2021/0284 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a Tanečním a pohybovým studiem Magdaléna, z.s., Liščí 139, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou, IČ 22768637, v předloženém znění.

ZM/101/2021

A.1 rozhoduje

o poskytnutí účelových neinvestiční dotací z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou v rámci Dotačního programu na podporu registrovaných sociálních služeb na rok 2021 v celkovém objemu 7. 952.000,- Kč níže uvedeným příjemcům na tyto druhy sociálních služeb:

 • Advaita, z.ú., IČ:65635591, Rumunská 14/6, 460 01 Liberec, služby odborné sociální poradenství, ID:6552817, částka 400.000,- Kč
 • Advaita, z.ú., IČ:65635591, Rumunská 14/6, 460 01 Liberec, služby následné péče, ID:4142726, částka 250.000,- Kč
 • Advaita, z.ú., IČ:65635591, Rumunská 14/6, 460 01 Liberec, služby terapeutické komunity, ID:4853448, částka 230.000,- Kč
 • Anděl Strážný, z.ú., IČ: 2771527, Fügnerovo náměstí 1808/3, 120 00 Praha, služby tísňové péče, ID: 8384795, částka 156.000,- Kč
 • Centrum LIRA, z.ú., IČ: 28731191, Matoušova 406/20, 460 02 Liberec, služby rané péče, ID:3959325, částka 550.000,- Kč 
 • Centrum LIRA, z.ú., IČ: 28731191, Matoušova 406/20, 460 02 Liberec, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s poruchou autistického spektra, ID:4823957, částka 471.000,- Kč
 • Centrum pro integraci cizinců, o.p.s., IČ: 26631997, Pernerova 10/32, 186 00 Praha 8, služby odborné sociální poradenství, ID 3364695, částka 203.000,- Kč
 • Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o.p.s., IČ: 26593980, Zahradní 415/10, 460 01 Liberec, služby osobní asistence, ID:7135154, částka 722.000,- Kč
 • Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o.p.s., IČ: 26593980, Zahradní 415/10, 460 01 Liberec, odlehčovací služby , ID:9725207, částka 154.000,- Kč
 • Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o.p.s., IČ: 26593980, Zahradní 415/10, 460 01 Liberec, odborné sociální poradenství , ID:9725207, částka 18.000,- Kč
 • Compitum, z.s., IČ: 26571129, Vysoká 4231/35, 466 02 Jablonec nad Nisou, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, ID:6769479, částka 212.000,- Kč
 • Déčko Liberec, z.s., IČ: 68455232, Švermova 32, 460 10 Liberec, služby odborné sociální poradenství, ID:9813481, částka 204.000,- Kč
 • Fokus Liberec, o.p.s., IČ: 46749411, Nezvalova 662/18, 460 15 Liberec, služby sociálně terapeutické dílny, ID:5563434, částka 20.000,- Kč
 • Fokus Liberec, o.p.s., IČ: 46749411, Nezvalova 662/18, 460 15 Liberec, služby podpora samostatného bydlení, ID:5563434, částka 220.000,- Kč
 • Hospic sv. Zdislavy, o.p.s., IČ: 28700210, Pod Perštýnem 321/1, 460 01 Liberec, odlehčovací služby, ID:4343228, částka 60.000,- Kč
 • Laxus, z.ú., IČ: 62695487, Sadová 2107, 288 02 Nymburk, služby odborné sociální poradenství, ID:2073130, částka 75.000,- Kč
 • Most k naději, z.s., IČ: 63125137, Petra Jilemnického 1929/9, 434 01 Most, služby kontaktní centra, ID:1229581, částka 300.000,- Kč
 • Most k naději, z.s., IČ: 63125137, Petra Jilemnického 1929, 434 01 Most, služby domy na půl cesty, ID:1220799, částka 150.000,- Kč
 • Most k naději, z.s., IČ: 63125137, Petra Jilemnického 1929, 434 01 Most, služby terénní programy pro osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, ID:8306216, částka 300.000,- Kč
 • Naděje, z.s., IČ: 00570931, K Brance 11/19e, 155 00 Praha, služby noclehárny, ID:1303151, částka 265.000,- Kč
 • Naděje, z.s., IČ: 00570931, K Brance 11/19e, 155 00 Praha, služby azylové domy, ID:5918012, částka 530.000,- Kč
 • Naděje, z.s., IČ: 00570931, K Brance 11/19e, 155 00 Praha, služby nízkoprahová denní centra, ID:1020591, částka 400.000,- Kč
 • Naděje, z.s., IČ: 00570931, K Brance 11/19e, 155 00 Praha, služby terénní programy pro osoby ohrožené sociálním vyloučením, ID:1420566, částka 385.000,- Kč
 • Naděje, z.s., IČ: 00570931, K Brance 11/19e, 155 00 Praha, služby terénní programy pro osoby bez přístřeší, osoby v krizi a osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, ID:9860755, částka 105.000,- Kč
 • Oblastní charita Liberec, evidovaná právnická osoba, IČ: 26520699, Uhlířská 424/7, 460 01 Liberec, služby azylové domy, ID: 9958898, částka 300.000,- Kč
 • Oblastní charita Liberec, evidovaná právnická osoba, IČ: 26520699, Uhlířská 424/7, 460 01 Liberec, služby azylové domy, ID: 3146268, částka 300.000,- Kč
 • Rodina24 z.ú., IČ: 22829903, Nerudova 3113/17, 466 01 Jablonec nad Nisou, služby osobní asistence, ID:8419868, částka 290.000,- Kč
 • Rodina24 z.ú., IČ: 22829903, Nerudova 3113/17, 466 01 Jablonec nad Nisou, služby domovy se zvláštním režimem, ID:5391602, částka 375.000,- Kč
 • Rytmus Liberec, o.p.s., IČ: 27322793, Palachova 504/7, 460 01 Liberec, služby sociální rehabilitace, ID:2527518, částka 145.000,- Kč
 • Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek, pracoviště Jablonec nad Nisou, IČ: 65399447, Krakovská 21, 110 00 Praha, služby odborné sociální poradenství, ID: 2500401, částka 37.000,- Kč
 • Tichý svět, o.p.s., IČ: 26611716, Staňkovská 378, 198 00 Praha, služby sociální rehabilitace, ID: 4385424, částka 94.000,- Kč
 • Tichý svět, o.p.s., IČ: 26611716, Staňkovská 378, 198 00 Praha, tlumočnické služby, ID: 8477576, částka 31.000,- Kč

 
A.2 rozhoduje

o neposkytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou v rámci Dotačního programu na podporu registrovaných sociálních služeb na rok 2021 obecně prospěšné společnosti Návrat, IČ: 27323773 se sídlem Široká 308/64, 460 07 Liberec 3 dle důvodové zprávy

B. schvaluje
 1. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace č. SD/2021/0134 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a zapsaným ústavem Advaita, Rumunská 14/6, 460 01 Liberec, IČ: 65635591 v předloženém znění
 2. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace č. SD/2021/0135 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a zapsaným ústavem Anděl Strážný, IČ: 2771527 v předloženém znění
 3. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace č. SD/2021/0136 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a zapsaným ústavem Centrum LIRA, Matoušova 406/20, 460 02 Liberec, IČ: 28731191 v předloženém znění
 4. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace č. SD/2021/0137 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a obecně prospěšnou společností Centrum pro integraci cizinců, Pernerova 10/32, 186 00 Praha 8, IČ: 26631997 v předloženém znění
 5. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace č. SD/2021/0138 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a obecně prospěšnou společností Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, Zahradní 415/10, 460 01 Liberec, IČ: 26593980 v předloženém znění
 6. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace č. SD/2021/0139 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a zapsaným spolkem Compitum, Vysoká 4231/35, 466 02 Jablonec nad Nisou, IČ: 26571129 v předloženém znění
 7. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace č. SD/2021/0140 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a zapsaným spolkem Déčko Liberec, Švermova 32/35, 460 10 Liberec, IČ: 68455232 v předloženém znění
 8. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace č. SD/2021/0141 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a obecně prospěšnou společností Fokus Liberec, Nezvalova 662/18, 460 15 Liberec, IČ: 46749411 v předloženém znění
 9. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace č. SD/2021/0142 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a obecně prospěšnou společností Hospic sv. Zdislavy, Pod Perštýnem 321/1, 460 01 Liberec, IČ: 28700210 v předloženém znění
 10. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace č. SD/2021/0143 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a zapsaným ústavem Laxus, Sadová 2107, 288 02 Nymburk, IČ: 62695487 v předloženém znění
 11. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace č. SD/2021/0144 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a zapsaným spolkem Most k naději, Petra Jilemnického 1929, 434 01 Most, IČ: 63125137 v předloženém znění
 12. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace č. SD/2021/0145 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a zapsaným spolkem Naděje, K Brance 11/19e, 155 00 Praha, IČ: 00570931 v předloženém znění
 13. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace č. SD/2021/0146 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a evidovanou právnickou osobou Oblastní charita Liberec, Uhlířská 424/7, 460 01 Liberec, IČ: 26520699 v předloženém znění
 14. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace č. SD/2021/0147 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a zapsaným ústavem Rodina24, Nerudova 3113/17, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ: 22829903 v předloženém znění
 15. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace č. SD/2021/0148 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a obecně prospěšnou společností Rytmus Liberec, Palachova 504/7, 460 01 Liberec, IČ: 27322793 v předloženém znění
 16. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace č. SD/2021/0149 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a zapsaným spolkem Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, pracoviště Jablonec nad Nisou, Krakovská 21, 110 00 Praha, IČ: 65399447 v předloženém znění
 17. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace č.SD/2021/0150 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a obecně prospěšnou společností Tichý svět, Staňkovská 378, 198 00 Praha, IČ: 26611716 v předloženém znění.

ZM/102/2021

A. rozhoduje

o poskytnutí individuální dotace ve výši 3.320.404,- Kč z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou Diakonii ČCE-středisku v Jablonci nad Nisou se sídlem 5. května 193/2, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ: 73633992 na sociální služby terénní pečovatelská služba, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kruháč a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi na rok 2021 dle důvodové zprávy,

B. schvaluje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace č. SD/2021/0123 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a evidovanou právnickou osobou Diakonií ČCE-střediskem v Jablonci nad Nisou se sídlem 5. května 193/2, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ: 73633992 v předloženém znění.

ZM/103/2021

A. schvaluje

dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru ze dne 8. 4. 2021 mezi Československou obchodní bankou, a.s. a Statutárním městem Jablonec nad Nisou, v předloženém znění

ZM/104/2021

A. bere na vědomí

Informativní zprávu o správě portfolia cenných papírů za 1. čtvrtletí 2021

ZM/105/2021

A. schvaluje

poskytnutí daru v hodnotě 5.352.808,43 Kč organizaci Správa železnic, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1-  IČ 70994234,a to na základě „Darovací smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č.j. SD/2021/0338 “, ve znění smlouvy dle přílohy usnesení

ZM/106/2021

A. schvaluje

rozpočtová opatření uvedená v důvodové zprávě včetně tabulkové části na str. 1 - 38 a úpravy v rámci odborů a upravený rozpočet města Jablonec nad Nisou takto:
daňové příjmy ve výši 690 928 tis. Kč
nedaňové příjmy ve výši 131 516 tis. Kč
kapitálové příjmy ve výši 26 854 tis. Kč
přijaté transfery ve výši 191 768 tis. Kč
financování ve výši 285 069 tis. Kč
celkem příjmy ve výši 1 326 135 tis. Kč
běžné výdaje ve výši 1 032 221 tis. Kč
kapitálové výdaje ve výši 273 428 tis. Kč
financování ve výši 20 486 tis. Kč
celkem výdaje ve výši 1 326 135 tis. Kč

B. ukládá

Ing. Milanu Kouřilovi, náměstkovi primátora, zajistit financování akcí skupiny B, které zůstávají v odboru ekonomiky na položce 5901 a 6121, v případě, že nebudou v roce 2021 realizovány, v rozpočtu města na rok 2022.
Jmenovitě:
a) MŠ 28 října - výměna oken (stará budova, přístavba) ve výši 3 000 tis. Kč
b) Komunikace Karla Čapka ve výši 4 000 tis. Kč
c) Komunikace Výhledová ve výši 1000 tis. Kč
d) Vodovod Na Palouku ve výši 7 500 tis. Kč
e) Nové sedačky do kina Radnice ve výši 2 500 tis. Kč
Celkem 15 000 tis. Kč do rozpočtu odboru územního a hospodářského rozvoje a 2 500 tis. Kč do odboru Kanceláře tajemníka

ZM/107/2021

A.1 bere na vědomí

hospodaření města Jablonec nad Nisou za I. čtvrtletí 2021

A.2 bere na vědomí

účetní závěrku města Jablonec nad Nisou k 31.3.2021

ZM/108/2021

A. vydává

souhlas s celoročním hospodařením statutárního města Jablonec nad Nisou v roce 2020, a to bez výhrad

B.1 schvaluje

závěrečný účet statutárního města Jablonec nad Nisou za rok 2020

B.2 schvaluje

účetní závěrku statutárního města Jablonec nad Nisou sestavenou ke dni 31.12.2020 a hospodářský výsledek ve výši 179 995 456,52 Kč převést na účet 432 - Výsledek hospodaření předchozích účetních období

C.1 bere na vědomí

zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Jablonec nad Nisou za rok 2020 se závěrem " Při přezkoumání hospodaření územního celku statutární město Jablonec nad Nisou za rok 2020 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky" 

C.2 bere na vědomí

výsledky hospodaření organizací a společností města Jablonec nad Nisou za rok 2020 uvedené v materiálu Závěrečný účet města Jablonec nad Nisou za rok 2020

ZM/109/2021

A.1 schvaluje
Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. 2659/ULB/2021, kterou se bezúplatně převádí pozemková parcela č. 3078, ostatní plocha, jiná plocha, v katastrálním území Jablonec nad Nisou, obci Jablonec nad Nisou, z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha do vlastnictví statutárního města Jablonec nad Nisou.
A.2 schvaluje
Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věcia o zřízení věcného práva č. 3397/ULB/2021, kterou se bezúplatně převádí pozemková parcela č. 810/13, ostatní plocha, zeleň, v katastrálním území Jablonecké Paseky, obci Jablonec nad Nisou, z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha do vlastnictví statutárního města Jablonec nad Nisou.
B.1 neschvaluje
výkup p.p.č. 1555/1, jejíž součástí je stavba č.p. 329 o výměře 458 m 2, p.p.č. 1556/1, o výměře 2559 m 2, p.p.č. 1556/2 o výměře 217 m 2, p.p.č. 1556/4 o výměře 34 m 2, jejíž součástí je stavba bez čp/če (LV bez zápisu), p.p.č. 1556/5 o výměře 131 m 2vše v k.ú. Mšeno nad Nisou (o celkové výměře 3399 m 2) za cenu 35 mil. Kč.
B.2 neschvaluje
převod p.p.č. 486/22 v k.ú. Jablonec nad Nisou z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha do vlastnictví statutárního města Jablonec nad Nisou. Důvodem nesouhlasu je nepotřebnost pozemku.
C.2 ukládá

Ing. Milanu Kouřilovi, náměstku primátora, nadále jednat o výkupu p.p.č. 1555/1, jejíž součástí je stavba č.p. 329 o výměře 458 m 2, p.p.č. 1556/1, o výměře 2559 m 2, p.p.č. 1556/2 o výměře 217 m 2, p.p.č. 1556/4 o výměře 34 m 2, jejíž součástí je stavba bez čp/če (LV bez zápisu), p.p.č. 1556/5 o výměře 131 m 2vše v k.ú. Mšeno nad Nisou (o celkové výměře 3399 m 2) za výhodnějších finančních podmínek.

ZM/110/2021

A.1 schvaluje
prodej p.p.č. 1952/4, 2035/1, 2037/13, 2037/15 a st.p.č. 2393/1 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou pro Ing. R*****M***** Praha 3 a Ing. E***** J*****Jablonec nad Nisou každý ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši  2.139.338,- Kč včetně DPH.
A.2 schvaluje
prodej p.p.č. 2799 a p.p.č. 2043/6 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou pro společnost LSC, spol. s r.o., se sídlem Palackého 1006/1, 46601 Jablonec nad Nisou, IČ 25428551 za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 100.150,- Kč.
A.3 schvaluje
prodej části p.p.č. 1011/2, geometrickým plánem nově označený jako p.p.č. 1011/19 o výměře 44 m 2v k.ú. Jablonec nad Nisou pro společnost LSC, spol. s r.o., se sídlem Palackého 1/1006, Jablonec nad Nisou, IČ 25428551 za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 9.800,- Kč.
A.4 schvaluje
prodej části p.p.č. 110, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 110/4 o výměře 94 m 2v k.ú. Proseč nad Nisou pro paní D***** R***** O*****Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 20.800,- Kč.
A.5 schvaluje
prodej p.p.č. 2897/2 v k.ú. Jablonec nad Nisou pro pana L***** C*****Soběslav za vzájemně dohodnutou kupní cenu 3.800,- Kč.
B. neschvaluje
směnu p.p.č. 3104 o výměře 916 m 2ve vlastnictví města za část p.p.č. 1611/9 o výměře cca 106 m 2ve vlastnictví pana M***** B***** vše v k.ú. Jablonec nad Nisou. Důvodem nesouhlasu je, že p.p.č. 3104 je pro město strategickým pozemkem z pohledu budoucího rozvoje plochy OS 4.9 dle ÚP.

ZM/111/2021

A. bere na vědomí

uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o revolvingovém úvěru mezi Nemocnicí Jablonec nad Nisou, p.o., se sídlem Jablonec nad Nisou, Nemocniční 4446/15, PSČ 466 01, IČ: 00829838 a Komerční bankou, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČ: 45317054
 

ZM/112/2021

A. schvaluje
a) návrh na pořízení změny č. 8 platného Územního plánu Jablonec nad Nisou,
b) pořízení změny č. 8 zkráceným postupem dle požadavků § 55a SZ.

ZM/113/2021

A. schvaluje

podnět na pořízení Regulačního plánu RP4 - Dolní Kokonín, platného Územního plánu Jablonec nad Nisou, a to ve smyslu stanovení podrobných podmínek pro využití pozemků p.č. 5, 15/2, 15/3, 16/3, 16/6, 28, 30/1, 30/2, 30/3, 30/4, 31/1, 31/2, 31/3, 40, 56/1, 800/43, 866/1, 866/5, 874/1, st.p.č. 939, 940 v k.ú. Kokonín, zahrnující návrhové lokality BP1.102, BP1.103 a BP2.115 (plochy bydlení - příměstské) o výměře 76 524 m 2.

ZM/114/2021

A. bere na vědomí
zadání územní studie US 27 - Průmyslová zóna Rýnovice - severozápad.

ZM/115/2021

A. schvaluje

Prodej kanalizační stoky KAM 300 délky 7,60 m včetně revizní šachty DN 1000 uložené v p.p.č. 2399/1, 2403/1, k.ú. Jablonec nad Nisou manželům Ing. L*****Š***** a V***** S*****, bytem ***** Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 10 000,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena ihned po podpisu kupní smlouvy.

ZM/116/2021

A. bere na vědomí

přiloženou zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou.

ZM/117/2021

A. bere na vědomí

informativní zprávu o vyřízení interpelací  ze 4. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou, konaného dne 22. dubna 2021

ZM/118/2021

A. bere na vědomí

Zprávu o činnosti a proběhlých jednáních primátora města a jeho náměstků v období od 10. dubna do 7. května 2021.

ZM/119/2021

A. neschvaluje
výkup  p.p.č. 969/3 o výměře 466 m 2a p.p.č. 969/4 o výměře 495 m 2v k.ú. Vrkoslavice, z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha. Důvodem je nepotřebnost pozemků.

ZM/120/2021

A. bere na vědomí

žádost poslance Parlamentu ČR a člena Meziparlamentní skupiny přátel Česká republika - Izrael, Ing. Petra Beitla, o vyvěšení izraelské vlajky na budově jablonecké radnice jako výraz podpory a solidarity se Státem Izrael

Vytvořeno 21.5.2021 14:39:11 | přečteno 436x | Petr Vitvar
load