Program a materiály zastupitelstva

6. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou se konalo ve čtvrtek 20. května 2021 od 13:00 hodin ve velké zasedací síni budovy radnice v Jablonci nad Nisou.

 1. Zahájení 
 2. Schválení programu 
 3. Schválení ověřovatelů, návrhové komise a zapisovatelky 
 4. ikona souboruPojmenování a přejmenování ulic 
 5. ikona souboruPeněžité dary 
 6. ikona souboruValná hromada společnosti SVS, a.s. 
 7. ikona souboruPrůběžná informace k přípravě veřejné zakázky na zajištění městské hromadné dopravy od 1.2.2023 
 8. ikona souboruSvěření pravomocí řediteli Městské policie Jablonec nad Nisou 
 9. ikona souboruPoskytnutí dotací z rozpočtu města - Dotační program na podporu celoroční činnosti v oblasti sportu a tělovýchovy + smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace 
 10. ikona souboruPoskytnutí dotací z rozpočtu města - Dotační program na podporu celoroční činnosti v oblasti kultury + smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace 
 11. ikona souboruPoskytnutí dotací z rozpočtu města na podporu registrovaných sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 
 12. ikona souboruPoskytnutí individuální dotace Diakonii ČCE 
 13. ikona souboruDodatek ke smlouvě o přijetí účelového úvěru 
 14. ikona souboruInformativní zpráva o správě portfolia cenných papírů za 1. čtvrtletí 2021 
 15. ikona souboruDarovací smlouva a Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene "Zastávka ČD Jablonec nad Nisou Centrum" 
 16. ikona souboruV. rozpočtová opatření 2021 
 17. ikona souboruHodnocení plnění rozpočtu města Jablonec nad Nisou za I. čtvrtletí 2021 
 18. ikona souboruZávěrečný účet města Jablonec nad Nisou za rok 2020 
 19. ikona souboruBezúplatné převody a výkup nemovitostí (Info "Š,M,C") 
 20. ikona souboruPřevody pozemků (Info "C,V,P,M,Š,N") 
 21. ikona souboruNemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. - dodatek č. 2 ke Smlouvě o ručení za revolvingový úvěr 
 22. ikona souboruPodnět na pořízení změny č. 8 platného ÚP Jablonec nad Nisou (Info "R,M,P,C,Š,Ž,V,N,K")
 23. ikona souboruPodnět na pořízení Regulačního plánu RP4 - Dolní Kokonín platného ÚP Jablonec nad Nisou (Info "K") 
 24. ikona souboruNávrh zadání územní studie ÚS 27 - Průmyslová zóna Rýnovice - severozápad (Info "R") 
 25. ikona souboruProdej kanalizační stoky včetně revizní šachty (Info "Š“) 
 26. ikona souboruKontrola plnění usnesení 
 27. ikona souboruVyřízení interpelací z minulého ZM 
 28. ikona souboruZpráva o činnosti primátora a náměstků 
 29. ikona souboruVýkup nemovitostí (Info "V") - na stůl
 30. ikona souboruPodpora Státu Izrael - vyvěšení vlajky - na stůl
 31. Nové interpelace 
 32. Rozprava – diskuze
Vytvořeno 12.5.2021 17:43:15 - aktualizováno 19.5.2021 17:12:43 | přečteno 551x | Petr Vitvar
load