Zvukový záznam po bodech

Zvukový záznam z 3. zasedání Zastupitelstva statutárního města Jablonec nad Nisou konaného dne 18.03.2021. Rozděleno po bodech jednání a řazeno dle projednávání.

 1. Zahájení 


 2. Schválení programu 


 3. Schválení ověřovatelů, návrhové komise a zapisovatelky 


 5. Informace o aktuálním provozu městské hromadné dopravy - na stůl 


 6. Zajištění městské hromadné dopravy od 1. 2. 2023 


 4. Aktualizace dokumentu Rámec udržitelné městské mobility Liberec – Jablonec nad Nisou 2017 – 2023 (čas 15:00 h)


37. Nominace místopředsedy ITI Liberec - Jablonec n. N. - na stůl (čas po bodu č. 4) 


 7. Petice "Volnočasová louka, Pozemek 1450, Mšeno nad Nisou" ("Info M") 


 8. Peněžité dary 


 9. Přísedící Okresního soudu Jablonec nad Nisou 


10. Podněty výborů - Kontrolní výbor 


11. Poskytnutí individuální dotace - Potravinová banka Libereckého kraje, z.s. 


12. Poskytnutí peněžitého daru - Nábytková banka Libereckého kraje, z.s. 


13. Smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby na závazek veřejné služby na zajištění lékařské pohotovostní služby pro rok 2021 


14. Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou - CSS p. o. 


15. Zrušení dotačního programu na podporu akcí/cyklu akcí v oblasti kultury z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou v roce 2021

 

16. Poskytnutí účelové dotace založené společnosti Jablonecké kulturní a informační centrum, o.p.s. na rok 2021 


17. Program podpory výstavby technické infrastruktury 2020 ("Info Š") 


18. Program podpory výstavby technické infrastruktury 2021 


19. Program obnovy MPZ Jablonec nad Nisou 2021 


20. Žádost o dotaci - hřiště ZŠ Arbesova ("Info M") 


21. Terminál veřejné osobní dopravy - dodatek č.1 a dodatek č.2 Smlouvy o dílo na projektovou dokumentaci 


22. Terminál veřejné osobní dopravy – plánovaný postup realizace - na stůl 


23. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou 


24. Převody pozemků ("Info K,N,P,Š,Ž") 


25. Výkupy nemovitostí ("Info C,V,N") 


26. Prodej nebytové jednotky ("Info M") 


27. Odkup technického zhodnocení areálu Střelnice-atletická hala, Sauna, Plavecký bazén 


28. Informativní zpráva o správě portfolia cenných papírů za rok 2020 


29. Fond na zlepšení úrovně bydlení 2020 


30. Zápůjčka Nadace nemocnice - dod. č. 2 


31. Změna Pravidel pro jednání Výboru pro hospodaření s majetkem města - prodeje pozemků 


32. I. rozpočtová opatření 2021 


33. Smlouva o účelovém úvěru 


34. Kontrola plnění usnesení 


35. Vyřízení interpelací z minulého ZM 


36. Zpráva o činnosti primátora a náměstků 


38. Základna Vodní záchranné služby ČČK, z.s. - na stůl 


39. Nové interpelace 


40. Rozprava – diskuze


Vytvořeno 23.3.2021 15:28:41 | přečteno 183x | Petr Vitvar
load