Program a materiály zastupitelstva

3. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou se konalo ve čtvrtek 18. března 2021 od 13:00 hodin ve velké zasedací síni budovy radnice v Jablonci nad Nisou.

 1. Zahájení 
 2. Schválení programu 
 3. Schválení ověřovatelů, návrhové komise a zapisovatelky 
 4. ikona souboruAktualizace dokumentu Rámec udržitelné městské mobility Liberec – Jablonec nad Nisou 2017 – 2023 (čas 15:00 h) 
 5. ikona souboruInformace o aktuálním provozu městské hromadné dopravy (na stůl)
 6. ikona souboruZajištění městské hromadné dopravy od 1. 2. 2023 
 7. ikona souboruPetice "Volnočasová louka, Pozemek 1450, Mšeno nad Nisou" ("Info M") 
 8. ikona souboruPeněžité dary 
 9. ikona souboruPřísedící Okresního soudu Jablonec nad Nisou 
 10. ikona souboruPodněty výborů - Kontrolní výbor 
 11. ikona souboruPoskytnutí individuální dotace - Potravinová banka Libereckého kraje, z.s. 
 12. ikona souboruPoskytnutí peněžitého daru - Nábytková banka Libereckého kraje, z.s. 
 13. ikona souboruSmlouva o poskytnutí vyrovnávací platby na závazek veřejné služby na zajištění lékařské pohotovostní služby pro rok 2021 
 14. ikona souboruSmlouva o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou - CSS p. o. 
 15. ikona souboruZrušení dotačního programu na podporu akcí/cyklu akcí v oblasti kultury z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou v roce 2021 
 16. ikona souboruPoskytnutí účelové dotace založené společnosti Jablonecké kulturní a informační centrum, o.p.s. na rok 2021 
 17. ikona souboruProgram podpory výstavby technické infrastruktury 2020 ("Info Š") 
 18. ikona souboruProgram podpory výstavby technické infrastruktury 2021 
 19. ikona souboruProgram obnovy MPZ Jablonec nad Nisou 2021 
 20. ikona souboruŽádost o dotaci - hřiště ZŠ Arbesova ("Info M") 
 21. ikona souboruTerminál veřejné osobní dopravy - dodatek č.1 a dodatek č.2 Smlouvy o dílo na projektovou dokumentaci 
 22. ikona souboruTerminál veřejné osobní dopravy – plánovaný postup realizace (na stůl)
 23. ikona souboruDodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou 
 24. ikona souboruPřevody pozemků ("Info K,N,P,Š,Ž") 
 25. ikona souboruVýkupy nemovitostí ("Info C,V,N") 
 26. ikona souboruProdej nebytové jednotky ("Info M") 
 27. ikona souboruOdkup technického zhodnocení areálu Střelnice-atletická hala, Sauna, Plavecký bazén 
 28. ikona souboruInformativní zpráva o správě portfolia cenných papírů za rok 2020 
 29. ikona souboruFond na zlepšení úrovně bydlení 2020 
 30. ikona souboruZápůjčka Nadace nemocnice - dod. č. 2 
 31. ikona souboruZměna Pravidel pro jednání Výboru pro hospodaření s majetkem města - prodeje pozemků 
 32. ikona souboruI. rozpočtová opatření 2021 
 33. ikona souboruSmlouva o účelovém úvěru
 34. ikona souboruKontrola plnění usnesení 
 35. ikona souboruVyřízení interpelací z minulého ZM 
 36. ikona souboruZpráva o činnosti primátora a náměstků 
 37. ikona souboruNominace místopředsedy ITI Liberec - Jablonec n. N. (na stůl - čas po bodu č. 4)
 38. ikona souboruZákladna Vodní záchranné služby ČČK, z.s. (na stůl)
 39. Nové interpelace 
 40. Rozprava – diskuze
Vytvořeno 10.3.2021 17:28:40 | přečteno 1279x | Petr Vitvar
load