Hlasování zastupitelů

Hlasování zastupitelů na 3. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou konaného 18. března 2021.

1. Zahájení 

2. Schválení programu 
ikona souboruHlasování 01 bod 02.txt
ikona souboruHlasování 02 bod 02.txt

3. Schválení ověřovatelů, návrhové komise a zapisovatelky 
ikona souboruHlasování 03 bod 03.txt

4. Aktualizace dokumentu Rámec udržitelné městské mobility Liberec – Jablonec nad Nisou 2017 – 2023 (čas 15:00 h) 
ikona souboruHlasování 11 bod 04.txt

5. Informace o aktuálním provozu městské hromadné dopravy - na stůl 
ikona souboruHlasování 04 bod 05.txt

6. Zajištění městské hromadné dopravy od 1. 2. 2023 
ikona souboruHlasování 05 bod 06.txt
ikona souboruHlasování 06 bod 06.txt
ikona souboruHlasování 07 bod 06.txt
ikona souboruHlasování 08 bod 06.txt
ikona souboruHlasování 09 bod 06.txt
ikona souboruHlasování 10 bod 06.txt

7. Petice "Volnočasová louka, Pozemek 1450, Mšeno nad Nisou" ("Info M") 
ikona souboruHlasování 13 bod 07.txt
ikona souboruHlasování 14 bod 07.txt

8. Peněžité dary 
ikona souboruHlasování 15 bod 08.txt
ikona souboruHlasování 16 bod 08.txt
ikona souboruHlasování 17 bod 08.txt

9. Přísedící Okresního soudu Jablonec nad Nisou 
ikona souboruHlasování 18 bod 09.txt

10. Podněty výborů - Kontrolní výbor 
ikona souboruHlasování 19 bod 10.txt

11. Poskytnutí individuální dotace - Potravinová banka Libereckého kraje, z.s. 
ikona souboruHlasování 20 bod 11.txt

12. Poskytnutí peněžitého daru - Nábytková banka Libereckého kraje, z.s. 
ikona souboruHlasování 21 bod 12.txt

13. Smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby na závazek veřejné služby na zajištění lékařské pohotovostní služby pro rok 2021 
ikona souboruHlasování 22 bod 13.txt

14. Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou - CSS p. o. 
ikona souboruHlasování 23 bod 14.txt

15. Zrušení dotačního programu na podporu akcí/cyklu akcí v oblasti kultury z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou v roce 2021 
ikona souboruHlasování 25 bod 15.txt

16. Poskytnutí účelové dotace založené společnosti Jablonecké kulturní a informační centrum, o.p.s. na rok 2021 
ikona souboruHlasování 24 bod 16.txt

17. Program podpory výstavby technické infrastruktury 2020 ("Info Š") 
ikona souboruHlasování 26 bod 17.txt

18. Program podpory výstavby technické infrastruktury 2021 
ikona souboruHlasování 27 bod 18.txt

19. Program obnovy MPZ Jablonec nad Nisou 2021 
ikona souboruHlasování 28 bod 19.txt

20. Žádost o dotaci - hřiště ZŠ Arbesova ("Info M") 
ikona souboruHlasování 29 bod 20.txt

21. Terminál veřejné osobní dopravy - dodatek č.1 a dodatek č.2 Smlouvy o dílo na projektovou dokumentaci 
ikona souboruHlasování 30 bod 21.txt

22. Terminál veřejné osobní dopravy – plánovaný postup realizace - na stůl 
ikona souboruHlasování 31 bod 22.txt
ikona souboruHlasování 32 bod 22.txt

23. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou 
ikona souboruHlasování 33 bod 23.txt

24. Převody pozemků ("Info K,N,P,Š,Ž") 
ikona souboruHlasování 34 bod 24.txt
ikona souboruHlasování 35 bod 24.txt

25. Výkupy nemovitostí ("Info C,V,N") 
ikona souboruHlasování 36 bod 25.txt
ikona souboruHlasování 37 bod 25.txt
ikona souboruHlasování 38 bod 25.txt

26. Prodej nebytové jednotky ("Info M") 
ikona souboruHlasování 39 bod 26.txt

27. Odkup technického zhodnocení areálu Střelnice-atletická hala, Sauna, Plavecký bazén 
ikona souboruHlasování 40 bod 27.txt

28. Informativní zpráva o správě portfolia cenných papírů za rok 2020 
ikona souboruHlasování 41 bod 28.txt

29. Fond na zlepšení úrovně bydlení 2020 
ikona souboruHlasování 42 bod 29.txt

30. Zápůjčka Nadace nemocnice - dod. č. 2 
ikona souboruHlasování 43 bod 30.txt

31. Změna Pravidel pro jednání Výboru pro hospodaření s majetkem města - prodeje pozemků 
ikona souboruHlasování 44 bod 31.txt

32. I. rozpočtová opatření 2021 
ikona souboruHlasování 45 bod 32.txt

33. Smlouva o účelovém úvěru 
ikona souboruHlasování 46 bod 33.txt

34. Kontrola plnění usnesení 
ikona souboruHlasování 47 bod 34.txt

35. Vyřízení interpelací z minulého ZM 
ikona souboruHlasování 48 bod 35.txt

36. Zpráva o činnosti primátora a náměstků 
ikona souboruHlasování 49 bod 36.txt

37. Nominace místopředsedy ITI Liberec - Jablonec n. N. - na stůl (čas po bodu č. 4) 
ikona souboruHlasování 12 bod 37.txt

38. Základna Vodní záchranné služby ČČK, z.s. - na stůl 
ikona souboruHlasování 50 bod 38.txt

39. Nové interpelace 

40. Rozprava – diskuze

Vytvořeno 23.3.2021 16:00:05 | přečteno 304x | Petr Vitvar
load