Zvukový záznam po bodech

Zvukový záznam z 2. zasedání Zastupitelstva statutárního města Jablonec nad Nisou konaného dne 18.02.2021. Rozděleno po bodech jednání a řazeno dle projednávání.

 1. Zahájení


 2. Schválení programu


 3. Schválení ověřovatelů, návrhové komise a zapisovatelky 


 4. Přehled o schůzové činnosti Osadního výboru Rýnovice a Lukášov a poskytnutí peněžitých darů členům výboru 


 5. Volba předsedy Osadního výboru Žižkův Vrch ("Info Ž") 


 6. Vlajka pro Tibet 


 7. Dopisy občanů


 8. Dohoda o společném postupu město – BD HP („Info P“) 


22. Strategický plán města Jablonec nad Nisou (časování bodu 14:00 h)


19. Kontokorentní úvěr


20. Návrh rozpočtu města Jablonec nad Nisou na rok 2021


21. Návratné finanční výpomoci a zápůjčka


 9. Zajištění městské hromadné dopravy od 1. 2. 2023 


10. Informace o aktuálním provozu městské hromadné dopravy - na stůl 


11. Zpráva o činnosti Městské policie za rok 2020 


12. Změna a schválení přílohy č. 1 ZL Nemocnice Jablonec nad Nisou 


13. Změna a schválení přílohy č. 1 ZL Centra sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p. o. 


14. Dodatky smluv o poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro příjemce víceletých dotací v oblasti sportu 


15. Přílohy zřizovacích listin - ZŠ Liberecká, ZŠ Pasířská, MŠ Nová Pasířská


23. Program podpory výstavby technické infrastruktury ("Info P,Š,V")


24. Podnět na pořízení změny č. 8 platného ÚP Jablonec nad Nisou ("Info C")


16. Odpisy nedobytných pohledávek ze samostatné působnosti města 


17. Převody pozemků ("Info R, Š, V") 


18. Výkupy nemovitostí ("Info C, P") 


25. Upravený návrh zadání změny č. 6 Územního plánu Jablonec nad Nisou ("Info P") 


26. Kontrola plnění usnesení 


28. Vyřízení interpelací z minulého ZM 


29. Zpráva o činnosti primátora a náměstků 


30. Nové interpelace 


31. Rozprava – diskuze


Vytvořeno 22.2.2021 12:45:22 | přečteno 141x | Petr Vitvar