Program a materiály zastupitelstva

2. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou se konalo ve čtvrtek 18. února 2021 od 13:00 hodin ve velké zasedací síni budovy radnice v Jablonci nad Nisou.

 1. Zahájení     
 2. Schválení programu     
 3. Schválení ověřovatelů, návrhové komise a zapisovatelky 
 4. ikona souboruPřehled o schůzové činnosti Osadního výboru Rýnovice a Lukášov a poskytnutí peněžitých darů členům výboru 
 5. ikona souboruVolba předsedy Osadního výboru Žižkův Vrch ("Info Ž") 
 6. ikona souboruVlajka pro Tibet 
 7. ikona souboruDopisy občanů 
 8. ikona souboruDohoda o společném postupu město – BD HP („Info P“) 
 9. ikona souboruZajištění městské hromadné dopravy od 1. 2. 2023 
 10. ikona souboruInformace o aktuálním provozu městské hromadné dopravy - na stůl 
 11. ikona souboruZpráva o činnosti Městské policie za rok 2020 
 12. ikona souboruZměna a schválení přílohy č. 1 ZL Nemocnice Jablonec nad Nisou 
 13. ikona souboruZměna a schválení přílohy č. 1 ZL Centra sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p. o. 
 14. Spoluúčast SMJN na investičních akcích klubů/ TJ realizovaných za odpory státního rozpočtu - tento bod byl před jednáním ZM sloučen s bodem č. 22
 15. ikona souboruDodatky smluv o poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro příjemce víceletých dotací v oblasti sportu 
 16. ikona souboruPřílohy zřizovacích listin - ZŠ Liberecká, ZŠ Pasířská, MŠ Nová Pasířská 
 17. ikona souboruOdpisy nedobytných pohledávek ze samostatné působnosti města 
 18. ikona souboruPřevody pozemků ("Info R, Š, V") 
 19. ikona souboruVýkupy nemovitostí ("Info C, P") 
 20. ikona souboruKontokorentní úvěr 
 21. ikona souboruNávrh rozpočtu města Jablonec nad Nisou na rok 2021 
 22. ikona souboruNávratné finanční výpomoci a zápůjčka 
 23. ikona souboruStrategický plán města Jablonec nad Nisou (časování bodu 14:00 h) 
 24. ikona souboruProgram podpory výstavby technické infrastruktury ("Info P,Š,V") 
 25. ikona souboruPodnět na pořízení změny č. 8 platného ÚP Jablonec nad Nisou ("Info C") 
 26. ikona souboruUpravený návrh zadání změny č. 6 Územního plánu Jablonec nad Nisou ("Info P") 
 27. ikona souboruKontrola plnění usnesení 
 28. ikona souboruPeněžité dary - kancelář primátora 
 29. ikona souboruVyřízení interpelací z minulého ZM 
 30. ikona souboruZpráva o činnosti primátora a náměstků 
 31. Nové interpelace 
 32. Rozprava – diskuze
Vytvořeno 10.2.2021 17:48:02 | přečteno 775x | Petr Vitvar