Hlasování zastupitelů

Hlasování zastupitelů na 2. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou konaného 18. února 2021. Body byly přečíslovány.

 1. Zahájení     

 2. Schválení programu 
ikona souboruHlasování 01 bod 02.txt
ikona souboruHlasování 02 bod 02.txt
ikona souboruHlasování 03 bod 02.txt       

 3. Schválení ověřovatelů, návrhové komise a zapisovatelky 
ikona souboruHlasování 04 bod 03.txt

 4. Přehled o schůzové činnosti Osadního výboru Rýnovice a Lukášov a poskytnutí peněžitých darů členům výboru 
ikona souboruHlasování 05 bod 04.txt

 5. Volba předsedy Osadního výboru Žižkův Vrch ("Info Ž") 
ikona souboruHlasování 06 bod 05.txt

 6. Vlajka pro Tibet 
ikona souboruHlasování 07 bod 06.txt

 7. Dopisy občanů
ikona souboruHlasování 08 bod 07.txt

 8. Dohoda o společném postupu město – BD HP („Info P“) 
ikona souboruHlasování 09 procedurální.txt
ikona souboruHlasování 10 bod 08.txt

 9. Zajištění městské hromadné dopravy od 1. 2. 2023 
ikona souboruHlasování 18 bod 09.txt

10. Informace o aktuálním provozu městské hromadné dopravy - na stůl 
ikona souboruHlasování 19 bod 10.txt

11. Zpráva o činnosti Městské policie za rok 2020 
ikona souboruHlasování 20 bod 11.txt

12. Změna a schválení přílohy č. 1 ZL Nemocnice Jablonec nad Nisou 
ikona souboruHlasování 21 bod 12.txt

13. Změna a schválení přílohy č. 1 ZL Centra sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p. o. 
ikona souboruHlasování 22 bod 13.txt

14. Dodatky smluv o poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro příjemce víceletých dotací v oblasti sportu 
ikona souboruHlasování 23 bod 14.txt

15. Přílohy zřizovacích listin - ZŠ Liberecká, ZŠ Pasířská, MŠ Nová Pasířská
ikona souboruHlasování 24 bod 15.txt

16. Odpisy nedobytných pohledávek ze samostatné působnosti města 
ikona souboruHlasování 27 bod 16.txt

17. Převody pozemků ("Info R, Š, V") 
ikona souboruHlasování 28 bod 17.txt

18. Výkupy nemovitostí ("Info C, P") 
ikona souboruHlasování 29 bod 18.txt
ikona souboruHlasování 30 bod 18.txt
ikona souboruHlasování 31 bod 18.txt 
ikona souboruHlasování 32 bod 18.txt

19. Kontokorentní úvěr
ikona souboruHlasování 12 bod 19.txt

20. Návrh rozpočtu města Jablonec nad Nisou na rok 2021
ikona souboruHlasování 13 bod 20.txt

21. Návratné finanční výpomoci a zápůjčka
ikona souboruHlasování 14 bod 21.txt
ikona souboruHlasování 15 bod 21.txt
ikona souboruHlasování 16 bod 21.txt
ikona souboruHlasování 17 bod 21.txt

22. Strategický plán města Jablonec nad Nisou (časování bodu 14:00 h)
ikona souboruHlasování 11 bod 22.txt

23. Program podpory výstavby technické infrastruktury ("Info P,Š,V")
ikona souboruHlasování 25 bod 23.txt

24. Podnět na pořízení změny č. 8 platného ÚP Jablonec nad Nisou ("Info C")
ikona souboruHlasování 26 bod 24.txt

25. Upravený návrh zadání změny č. 6 Územního plánu Jablonec nad Nisou ("Info P") 
ikona souboruHlasování 33 bod 25.txt

26. Kontrola plnění usnesení 
ikona souboruHlasování 34 bod 26.txt

27. Vyřízení interpelací z minulého ZM 
ikona souboruHlasování 35 bod 27.txt

28. Zpráva o činnosti primátora a náměstků 
ikona souboruHlasování 36 bod 28.txt

29. Nové interpelace 

30. Rozprava – diskuze

Vytvořeno 22.2.2021 17:28:05 | přečteno 134x | Petr Vitvar