Zvukový záznam po bodech

Zvukový záznam z 9. zasedání Zastupitelstva statutárního města Jablonec nad Nisou konaného dne 19.11.2020. Rozděleno po bodech jednání po přečíslování.

 1. Zahájení 


 2. Schválení programu 


 3. Schválení ověřovatelů, návrhové komise a zapisovatelky 


 4. Opětovná volba přísedící Okresního soudu Jablonec nad Nisou 


 5. Primátorský svařák, výtěžek z plesu města 2021 - COVID-19 


 6. Nákup dopravního automobilu pro JSDH Jablonecké Paseky - přijetí dotace 


 7. Aktualizace dokumentu Rámec udržitelné městské mobility Liberec – Jablonec nad Nisou 2017 – 2023 


 8. Zajištění městské hromadné dopravy na území SMJN a ostatních obcí DSOJ od 1. 2. 2023


 9. Komunitní plánování - Akční plán na rok 2021 


10. Dotační program na podporu registrovaných sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, na rok 2021 


11. Hodnocení plnění rozpočtu města Jablonec nad Nisou za III. čtvrtletí 2020 


12. Převody pozemků ("Info K,M,P,C") 


13. XIII. rozpočtová opatření 2020 


14. Obecně závazná vyhláška statutárního města Jablonec nad Nisou č. 3/2020, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Jablonec nad Nisou 


15. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu 


16. Podnět na pořízení změny č. 7 platného ÚP Jablonec nad Nisou - podbod č. 3. ("Info V")   


17. Kontrola plnění usnesení 


18. OZV regulace zábavní pyrotechniky a lampionů štěstí 


19. Vyřízení interpelací z minulého ZM 


20. Zpráva o činnosti primátora a náměstků


21. Nové interpelace 


22. Rozprava – diskuze


Vytvořeno 23.11.2020 15:04:33 | přečteno 255x | Petr Vitvar