Hlasování zastupitelů

Hlasování zastupitelů na 9. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou konaného 19. listopadu 2020.

 1. Zahájení 

 2. Schválení programu 
ikona souboruHlasování 01 bod 02
ikona souboruHlasování 02 bod 02
ikona souboruHlasování 03 bod 02

 3. Schválení ověřovatelů, návrhové komise a zapisovatelky 
ikona souboruHlasování 04 bod 03

 4. Opětovná volba přísedící Okresního soudu Jablonec nad Nisou 
ikona souboruHlasování 05 bod 04

 5. Primátorský svařák, výtěžek z plesu města 2021 - COVID-19 
ikona souboruHlasování 06 bod 05

 6. Nákup dopravního automobilu pro JSDH Jablonecké Paseky - přijetí dotace 
ikona souboruHlasování 07 bod 06

 7. Aktualizace dokumentu Rámec udržitelné městské mobility Liberec – Jablonec nad Nisou 2017 – 2023 
ikona souboruHlasování 08 bod 07

 8. Zajištění městské hromadné dopravy na území SMJN a ostatních obcí DSOJ od 1. 2. 2023
ikona souboruHlasování 09 bod 08
ikona souboruHlasování 10 bod 08
ikona souboruHlasování 11 bod 08
ikona souboruHlasování 12 bod 08

 9. Komunitní plánování - Akční plán na rok 2021 
ikona souboruHlasování 13 bod 09

10. Dotační program na podporu registrovaných sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, na rok 2021 
ikona souboruHlasování 14 bod 10

11. Hodnocení plnění rozpočtu města Jablonec nad Nisou za III. čtvrtletí 2020 
ikona souboruHlasování 15 bod 11

12. Převody pozemků ("Info K,M,P,C") 
ikona souboruHlasování 16 bod 12
ikona souboruHlasování 17 bod 12

13. XIII. rozpočtová opatření 2020 
ikona souboruHlasování 18 bod 13

14. Obecně závazná vyhláška statutárního města Jablonec nad Nisou č. 3/2020, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Jablonec nad Nisou 
ikona souboruHlasování 19 bod 14

15. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu 
ikona souboruHlasování 20 bod 15

16. Podnět na pořízení změny č. 7 platného ÚP Jablonec nad Nisou - podbod č. 3. ("Info V")   
ikona souboruHlasování 21 bod 16
ikona souboruHlasování 22 bod 16

17. Kontrola plnění usnesení 
ikona souboruHlasování 23 bod 17

18. OZV regulace zábavní pyrotechniky a lampionů štěstí 
ikona souboruHlasování 24 bod 18
ikona souboruHlasování 25 bod 18   

19. Vyřízení interpelací z minulého ZM 
ikona souboruHlasování 26 bod 19

20. Zpráva o činnosti primátora a náměstků
ikona souboruHlasování 27 bod 20

21. Nové interpelace 

22. Rozprava – diskuze

Vytvořeno 26.11.2020 16:34:21 | přečteno 358x | Petr Vitvar
load