Zvukový záznam po bodech

Zvukový záznam z 10. zasedání Zastupitelstva statutárního města Jablonec nad Nisou konaného dne 17.12.2020. Rozděleno po bodech jednání po přečíslování.

  1. Zahájení 


  2. Schválení programu 


  3. Schválení ověřovatelů, návrhové komise a zapisovatelky 


  4. Prezentace společnosti Jablonecká dopravní a.s. 


  5. Zajištění městské hromadné dopravy od 1. 2. 2023 


  6. Změna ve složení Výboru Zastupitelstva města - kontrolní výbor 


  7. Valná hromada společnosti DPMLJ,a.s. 


  8. Dopisy občanů 


  9. Poskytnutí účelové dotace založené společnosti Městské divadlo na rok 2021 


 10. Plán rozvoje sportu města Jablonec nad Nisou 2021 - 2023 


 11. Dotační programy pro rok 2021 


 12. Tříleté individuální dotace pro oblast kultury 


 13. Zrušení odloučeného pracoviště ZŠ Rychnovská 216 


 14. Zrušení společností JKIC a Eurocentrum, vstup do likvidace 


 15. Informativní zpráva o správě portfolia 


 16. Převody pozemků ("Info C,K,M,N,P,R,V,Ž") 


 17. Bezúplatný převod a výkup nemovitostí ("Info C, K") 


 18. Kultura Jablonec, p. o. - převody majetku 


 19. Příloha zřizovací listiny příspěvkové organizace Kultura Jablonec, p.o. 


 20. Bezúplatný převod majetku příspěvkové organizaci Kultura Jablonec, p.o. 


 21. Rozpočtové provizorium na rok 2021 


 22. XV. rozpočtová opatření 2020 


 23. Změna Stanov spol. Jablonecká energetická a.s. 


 24. Poskytnutí účelové dotace na rok 2021 společnosti SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. 


 25. Program podpory výstavby technické infrastruktury ("Info M") 


 26. Odkup nábřežních zdí koryta Lužické Nisy v rámci akce „Terminálu VOD“ 


 27. Kontrola plnění usnesení 


 28. Upřesnění organizačních záležitostí orgánů ZM 


 29. Vyřízení interpelací z minulého ZM 


 30. Zpráva o činnosti primátora a náměstků 


 31. Nové interpelace 


 32. Rozprava – diskuze


Vytvořeno 18.12.2020 16:46:42 | přečteno 208x | Petr Vitvar
load