Program a materiály zastupitelstva

10. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou se konalo ve čtvrtek 17. prosince 2020 od 13:00 hodin ve velké zasedací síni budovy radnice v Jablonci nad Nisou.

 1. Zahájení 
 2. Schválení programu 
 3. Schválení ověřovatelů, návrhové komise a zapisovatelky 
 4. ikona souboruPrezentace společnosti Jablonecká dopravní a.s. 
 5. ikona souboruZajištění městské hromadné dopravy od 1. 2. 2023 
 6. ikona souboruZměna ve složení Výboru Zastupitelstva města - kontrolní výbor 
 7. ikona souboruValná hromada společnosti DPMLJ,a.s. 
 8. ikona souboruDopisy občanů 
 9. ikona souboruPoskytnutí účelové dotace založené společnosti Městské divadlo na rok 2021 
 10. ikona souboruPlán rozvoje sportu města Jablonec nad Nisou 2021 - 2023 
 11. ikona souboruDotační programy pro rok 2021 
 12. ikona souboruTříleté individuální dotace pro oblast kultury 
 13. ikona souboruZrušení odloučeného pracoviště ZŠ Rychnovská 216 
 14. ikona souboruZrušení společností JKIC a Eurocentrum, vstup do likvidace 
 15. ikona souboruInformativní zpráva o správě portfolia 
 16. ikona souboruPřevody pozemků ("Info C,K,M,N,P,R,V,Ž") 
 17. ikona souboruBezúplatný převod a výkup nemovitostí ("Info C, K") 
 18. ikona souboruKultura Jablonec, p. o. - převody majetku 
 19. ikona souboruPříloha zřizovací listiny příspěvkové organizace Kultura Jablonec, p.o. 
 20. ikona souboruBezúplatný převod majetku příspěvkové organizaci Kultura Jablonec, p.o. 
 21. ikona souboruRozpočtové provizorium na rok 2021 
 22. ikona souboruXV. rozpočtová opatření 2020 
 23. ikona souboruZměna Stanov spol. Jablonecká energetická a.s. 
 24. ikona souboruPoskytnutí účelové dotace na rok 2021 společnosti SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. 
 25. ikona souboruProgram podpory výstavby technické infrastruktury ("Info M") 
 26. ikona souboruKategorizace komunikací na území Jablonce nad Nisou - STAŽENO
 27. ikona souboruOdkup nábřežních zdí koryta Lužické Nisy v rámci akce „Terminálu VOD“ 
 28. ikona souboruKontrola plnění usnesení 
 29. ikona souboruUpřesnění organizačních záležitostí orgánů ZM 
 30. ikona souboruVyřízení interpelací z minulého ZM 
 31. ikona souboruZpráva o činnosti primátora a náměstků 
 32. Nové interpelace 
 33. Rozprava – diskuze
Vytvořeno 9.12.2020 17:42:44 | přečteno 1262x | Petr Vitvar
load