Hlasování zastupitelů

Hlasování zastupitelů na 10. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou konaného 17. prosince 2020.

  1. Zahájení 

  2. Schválení programu
ikona souboruHlasování 01 bod 02.txt 

  3. Schválení ověřovatelů, návrhové komise a zapisovatelky 
ikona souboruHlasování 02 bod 03.txt

  4. Prezentace společnosti Jablonecká dopravní a.s. 
ikona souboruHlasování 03 bod 04.txt

  5. Zajištění městské hromadné dopravy od 1. 2. 2023
ikona souboruHlasování 04 bod 05.txt 

  6. Změna ve složení Výboru Zastupitelstva města - kontrolní výbor 
ikona souboruHlasování 05 bod 06.txt
ikona souboruHlasování 06 bod 06.txt
ikona souboruHlasování 07 bod 06.txt

  7. Valná hromada společnosti DPMLJ,a.s. 
ikona souboruHlasování 08 bod 07.txt

  8. Dopisy občanů 
ikona souboruHlasování 09 bod 08.txt

  9. Poskytnutí účelové dotace založené společnosti Městské divadlo na rok 2021 
ikona souboruHlasování 10 bod 09.txt

 10. Plán rozvoje sportu města Jablonec nad Nisou 2021 - 2023 
ikona souboruHlasování 11 bod 10.txt
ikona souboruHlasování 12 bod 10.txt

 11. Dotační programy pro rok 2021 
ikona souboruHlasování 13 bod 11.txt
ikona souboruHlasování 14 bod 11.txt
ikona souboruHlasování 15 bod 11.txt
ikona souboruHlasování 16 bod 11.txt
ikona souboruHlasování 17 bod 11.txt

 12. Tříleté individuální dotace pro oblast kultury 
ikona souboruHlasování 18 bod 12.txt

 13. Zrušení odloučeného pracoviště ZŠ Rychnovská 216 
ikona souboruHlasování 19 bod 13.txt

 14. Zrušení společností JKIC a Eurocentrum, vstup do likvidace 
ikona souboruHlasování 20 bod 14.txt

 15. Informativní zpráva o správě portfolia 
ikona souboruHlasování 21 bod 15.txt

 16. Převody pozemků ("Info C,K,M,N,P,R,V,Ž") 
ikona souboruHlasování 22 bod 16.txt
ikona souboruHlasování 23 bod 16.txt

 17. Bezúplatný převod a výkup nemovitostí ("Info C, K") 
ikona souboruHlasování 24 bod 17.txt

 18. Kultura Jablonec, p. o. - převody majetku 
ikona souboruHlasování 25 bod 18.txt

 19. Příloha zřizovací listiny příspěvkové organizace Kultura Jablonec, p.o. 
ikona souboruHlasování 26 bod 19.txt

 20. Bezúplatný převod majetku příspěvkové organizaci Kultura Jablonec, p.o. 
ikona souboruHlasování 27 bod 20.txt

 21. Rozpočtové provizorium na rok 2021 
ikona souboruHlasování 28 bod 21.txt

 22. XV. rozpočtová opatření 2020 
ikona souboruHlasování 29 bod 22.txt

 23. Změna Stanov spol. Jablonecká energetická a.s. 
ikona souboruHlasování 30 bod 23.txt
ikona souboruHlasování 31 bod 23.txt

 24. Poskytnutí účelové dotace na rok 2021 společnosti SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. 
ikona souboruHlasování 32 bod 24.txt
ikona souboruHlasování 33 bod 24.txt

 25. Program podpory výstavby technické infrastruktury ("Info M") 
ikona souboruHlasování 34 bod 25.txt

 26. Odkup nábřežních zdí koryta Lužické Nisy v rámci akce „Terminálu VOD“ 
ikona souboruHlasování 35 bod 26.txt

 27. Kontrola plnění usnesení 
ikona souboruHlasování 36 bod 27.txt

 28. Upřesnění organizačních záležitostí orgánů ZM 
ikona souboruHlasování 37 bod 28.txt
ikona souboruHlasování 38 bod 28.txt

 29. Vyřízení interpelací z minulého ZM 
ikona souboruHlasování 39 bod 29.txt

 30. Zpráva o činnosti primátora a náměstků 
ikona souboruHlasování 40 bod 30.txt

 31. Nové interpelace 

 32. Rozprava – diskuze

Vytvořeno 18.12.2020 16:46:35 | přečteno 430x | Petr Vitvar
load