Usnesení 05.11.2020

Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou konaného 5. listopadu 2020. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

ZM/161/2020

A.1 bere na vědomí

informaci o nabídkách doručených zájemci na základě Výzvy k jednání v rámci mimořádné situace podle § 22 zák. č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a předložení nabídky pro přímé zadání smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících v oblasti Jablonecko na přechodné období do 2 let ze dne 9. a 16.10.2020

A.2 bere na vědomí

doporučení Rady města Jablonec nad Nisou ze dne 27.10.2020 č.usn. RM/490/2020 vybrat z doručených nabídek dle odst. I jako ekonomicky nejvýhodnější nabídku spol. UMBRELLA Coach & Buses s.r.o., se sídlem Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 1, IČO: 02665824

B. schvaluje

uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících na zajištění dopravní obslužnosti Jablonecka v přechodném období od 1.2.2021 do 31.1.2023 dle přiloženého návrhu smlouvy se spol. UMBRELLA Coach & Buses s.r.o., se sídlem Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 1, IČO: 02665824

Vytvořeno 6.11.2020 11:25:39 | přečteno 216x | Petr Vitvar
load