Program a materiály zastupitelstva

6. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou se konalo ve čtvrtek 21. června 2018 od 9:30 hodin v sálu Eurocentra Jablonec nad Nisou.

 1. Zahájení
 2. Schválení programu
 3. Schválení ověřovatelů a zapisovatelky
 4. Schválení návrhové komise
 5. ikona souboruZpráva o činnosti primátora a náměstků
 6. ikona souboruVýkupy nemovitostí (Info „P“)
 7. ikona souboruPřevody pozemků (Info „K“)
 8. ikona souboruFinanční plnění smluv o prodeji
 9. ikona souboruNávratná finanční výpomoc z rozpočtu města
 10. ikona souboruZápůjčka na kanalizační přípojku z FZÚB
 11. ikona souboruDodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku na investici z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou
 12. ikona souboruPoskytnutí peněžitého daru Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. Klubu Jablonec nad Nisou
 13. ikona souboruDodatky ke smlouvám o poskytnutí účelových dotací společnostem Městské divadlo a Jablonecké kulturní a informační centrum (čas 11:00 h)
 14. ikona souboruPeněžitý dar - humanitní odbor
 15. ikona souboruIndividuální dotace
 16. ikona souboruSmlouva o vzájemné spolupráci na projektu „Multifunkční sociální centrum Jablonec nad Nisou“ (čas 11:30 h)
 17. ikona souboruPlán rozvoje sportu Jablonec nad Nisou 2018 - 2020
 18. ikona souboruIX. rozpočtová opatření 2018
 19. ikona souboruStanovení počtu členů ZM pro další volební období
 20. ikona souboruNová a opětovná volba přísedících Okresního soudu Jablonec nad Nisou (čas 10:15 h)
 21. ikona souboruPodněty výborů
 22. ikona souboruZávěry právních analýz k problematice hazardu
 23. ikona souboruPrůběžná kontrola provozoven hazardních her na adresně vymezených místech dle OZV 3/2015
 24. ikona souboruZávěrečný účet Mikroregionu Jizerské hory za rok 2017
 25. ikona souboruPeněžité dary
 26. ikona souboruInformativní zpráva o veřejných zakázkách vyhlášených statutárním městem Jablonec nad Nisou v roce 2017
 27. ikona souboruVyřízení interpelací z minulého ZM
 28. ikona souboruProgram obnovy městské památkové zóny Jablonec nad Nisou
 29. ikona souboruRozdělení dotace v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2018
 30. ikona souboruRozdělení změny číslo 1 Územního plánu Jablonec nad Nisou (Info „K,M,P,R“)
 31. ikona souboruUpravený návrh zadaní změny číslo 1 Územního plánu Jablonec nad Nisou (Info „K,M,P,R“)
 32. ikona souboruNávrh zadání územní studie US4 - Širší centrum
 33. ikona souboruBezúplatný převod pozemku ze správy Státního pozemkového úřadu na statutární město Jablonec nad Nisou (Info „P“)
 34. ikona souboruKontrola plnění usnesení
 35. Nové interpelace
 36. Rozprava – diskuze
Bod předložený členem zastupitelstva:
ikona souboruZměna Obecně závazné vyhlášky statutárního města Jablonec nad Nisou č. 3/2015, o regulaci provozování hazardních her na území města Jablonec nad Nisou (čas 10:30 h)
Vytvořeno 13.6.2018 17:15:04 | přečteno 969x | Petr Vitvar
load