Usnesení 13.12.2012

Usnesení ze 11. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou konaného 13. prosince 2012. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

ZM/194/2012

A. schvaluje

Smlouvu o bezúplatném převodu budovy č.p. 394 včetně st.p.č. 26/1, č.p. 1488 včetně st.p.č. 26/3, č.p. 1072 včetně st.p.č. 1018 (ulice Anenská 5, 5a, 7) vše v k.ú. Jablonec nad Nisou, do vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, Praha.

ZM/195/2012

A. schvaluje

předloženou Obecně závaznou vyhlášku č. 9/2012 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství dle přiložené důvodové zprávy

 

Vytvořeno 14.12.2012 10:15:09 | přečteno 1000x | Petr Vitvar