Usnesení 07.12.2006

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou, konaného dne 7. prosince 2006.

Usnesení ZM č. 198/2006

Zpráva o činnosti starosty města

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předloženou zprávu o činnosti starosty města a

bere ji na vědomí.

Usnesení ZM č. 199/2006

Zpráva o činnosti místostarostů města

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložené zprávy o činnosti místostarostů města a

bere je na vědomí.

Usnesení ZM č. 200/2006

Prodeje a bezúplatný převod pozemků

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o prodejích a bezúplatném převodu

A) schvaluje

1) prodej p.p.č. 1712/12 o výměře 112 m2 a p.p.č. 1712/9 o výměře 441 m2 vše v k.ú. Jablonec n.N. za účelem zahrady paní Ing. D. B., bytem ., Liberec za cenu 180,-Kč/m2, tj. celkem 99.540,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

2) prodej st.p.č. 700 o výměře 469 m2 a p.p.č. 64/3 o výměře 372 m2 (výměra celkem 841 m2) v k.ú. Kokonín manželům P. a D. Z., bytem ., Jablonec n. N. za cenu 300,- Kč/m2, tj. celkem 252.300,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

3) prodej st.p.č. 6467 o výměře 29 m2 v k.ú. Jablonec n. N. p. A. J., bytem ., Jablonec n. N. za cenu 400,- Kč/m2, tj. celkem 11.600,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

4) prodej st.p.č. 1088 o výměře 8 m2 v k.ú. Jablonecké Paseky za účelem vypořádání pozemku pod zkolaudovanými garážemi do podílového spoluvlastnictví každý ideální ½ p. M. K…, bytem ., Jablonec n. N. a p. O. V., bytem . ., Jablonec n. N. za cenu 400,- Kč/m2, tj. celkem 3.200,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

5) prodej st.p.č. 1090 o výměře 18 m2 v k.ú. Jablonecké Paseky za účelem vypořádání pozemku pod zkolaudovanými garážemi do podílového spoluvlastnictví každý ideální ½ pí. H. D., bytem . Jablonec n. N. a p. J. L., bytem ., Jablonec n .N. za cenu 400,- Kč/m2, tj. celkem 7.200,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

6) prodej st.p.č. 1083 o výměře 21 m2 v k.ú. Jablonecké Paseky za účelem vypořádání pozemku pod zkolaudovanými garážemi do podílového spoluvlastnictví každý ideální ½ ing. Z. T., bytem ., Jablonec n.N. a p. L. H., bytem ., Jablonec n. N. za 400,- Kč/m2, tj. celkem 8.400,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

7) prodej st.p.č. 1084 o výměře 20 m2 v k.ú. Jablonecké Paseky za účelem vypořádání pozemku pod zkolaudovanými garážemi do podílového spoluvlastnictví každý ideální ½ manželům O. a I.H. bytem ., Jablonec n.N. a ing. K.D., IČ: 12806285, se sídlem Podhorská 850/46, Jablonec n. N. za cenu 400,- Kč/m2, tj. celkem 8.000,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

8) prodej st.p.č. 1085 o výměře 19 m2 v k.ú. Jablonecké Paseky za účelem vypořádání pozemku pod zkolaudovanými garážemi do podílového spoluvlastnictví každý ideální ½ manželům P. a B. K., bytem ., Jablonec n.N. a ing. K. D., IČ: 12806285, se sídlem Podhorská 850/46, Jablonec n. N. za cenu 400,- Kč/m2, tj. celkem 7.600,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

9) prodej st.p.č. 1086 o výměře 19 m2 v k.ú. Jablonecké Paseky za účelem vypořádání pozemku pod zkolaudovanými garážemi do podílového spoluvlastnictví každý ideální ½ p. J. Š., bytem ., Jablonec n. N. a ing. K. D., IČ: 12806285, se sídlem Podhorská 850/46, Jablonec n. N. za cenu 400,- Kč/m2, tj. celkem 7.600,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

10) prodej st.p.č. 1087 o výměře 21 m2 v k.ú. Jablonecké Paseky za účelem vypořádání pozemku pod zkolaudovanými garážemi ing. K. D., IČ: 12806285, se sídlem Podhorská 850/46, Jablonec n. N. za cenu 400,- Kč/m2, tj. celkem 8.400,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

11) bezúplatný převod ideální ½ st.p.č. 1089 o celkové výměře 12 m2 v k.ú. Jablonecké Paseky za účelem vypořádání pozemku pod zkolaudovanými garážemi manželům P., bytem ., Jablonec n. N.

12) prodej ideální ½ st.p.č. 1089 o výměře 12 m2 v k.ú. Jablonecké Paseky za účelem vypořádání pozemku pod zkolaudovanými garážemi ing. K.D., IČ: 12806285, se sídlem Podhorská 850/46, Jablonec n. N. za cenu 400,- Kč/m2, tj. celkem 2.400,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

B) mění

usnesení č. 175/2006/A/4 ze dne 12. 10. 2006 a to tak, že schvaluje prodej p.p.č. 942/60 o výměře 458 m2 a p.p.č. 2635/13 o výměře 122 m2 vše v k.ú. Jablonec n. N. za účelem ucelení pozemků společnosti ASTRA, spol. s r.o., IČ 41329104 se sídlem Havlíčkova 9, Jablonec n. N. za cenu 600,- Kč/m2, tj. celkem 348.000,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

C) nedoporučuje

schválit směnu p.p.č. 119/1 o výměře 795 m2 v k.ú. Jablonec n. N. (ve vlastnictví Města) za p.p.č. 165/2 o výměře 576 m2 v k.ú. Rýnovice (ve vlastnictví p. Jana Kypty) s finančním vyrovnáním ve prospěch města Jablonce n. N. ve výši 1.031.380,-

Usnesení ZM č. 201/2006

Prodej bytů

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o prodeji bytů a

schvaluje

1) prodej bytových jednotek stávajícím nájemcům v objektech:

byt č. příjmení, jméno rok narození kupní cena

Revoluční 28/2330

2330/01 P. B. 1965 122.855,- Kč

I. B. 1965

2330/02 P. B. 1983 120.728,- Kč

2330/03 F. H. 1955 138.914,- Kč

H.H. 1956

2330/05 J. B. 1920 94.070,- Kč

2330/06 P. Ö. 1969 104.822,- Kč

Mozartova 25/3598

3598/14 A. P. 1942 111.051,- Kč

2) výjimku z Metodiky prodeje bytů, na jejímž základě bude v objektu Palackého 44/3768, 46/3769 prodáno 27 bytů z celkového počtu 31 bytů se slevou 50% z kupní ceny. Zároveň schvaluje prodej níže uvedených bytových jednotek stávajícím nájemcům

Palackého 44/3768

3768/01 G. T. 1939 143.538,- Kč

D. T. 1940

3768/03 P.K. 1967 158.808,- Kč

A. K. 1964

3768/04 I. P. 1973 115.377,- Kč

3768/05 M.Š. 1948 130.063,- Kč

D. Š. 1952

3768/06 D. L. 1979 115.377,- Kč

3768/07 J. I. 1942 144.610,- Kč

J. I. 1945

3768/08 R. M. 1977 115.377,- Kč

I. M. - Č. 1973

3768/09 L. S. 1976 144.390,- Kč

J. S. 1974

3768/10 V.P. 1956 117.687,- Kč

3768/11 T. H. 1952 144.610,- Kč

3768/13 V. A. 1945 143.263,- Kč

H. A.. 1947

3768/14 H. B. 1940 116.202,- Kč

3768/15 V. S. 1946 143.538,- Kč

O. S. 1945

3768/16 M. H. 1943 115.377,- Kč

Palackého 46/3769

3769/03 R.D. 1947 102.236,- Kč

3769/04 K. Č. 1950 145.372,- Kč

3769/05 M. K. 1952 116.167,- Kč

I. K. 1955

3769/06 H. Z. 1956 141.988,- Kč

3769/07 Z. K. 1944 116.964,- Kč

A. K. 1938

3769/08 S. V. 1950 145.372,- Kč

J. V. 1953

3769/09 G. M. 1952 117.707,- Kč

A. M. 1953

3769/11 M.B. 1923 116.167,- Kč

3769/12 H. J. 1967 145.427,- Kč

3769/13 Z. R. 1968 117.019,- Kč

3769/14 S. K. 1952 145.372,- Kč

D. K. 1952

3769/15 L.L. 1980 117.019,- Kč

3769/16 J.M. 1955 145.372,- Kč

H. M. 1966

Usnesení ZM č. 202/2006

Bezúplatné převody objektů

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál Bezúplatné převody objektů a

A. schvaluje

bezúplatný převod p.p.č. 23/2 o výměře 974 m2 v k.ú Jablonec nad Nisou z ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na město Jablonec nad Nisou.

B. mění

1) usnesení č. IX/C/1 ze dne 6.10.2005 a to tak, že schvaluje bezúplatný převod budovy Komenského ulice 8/22, včetně st.p.č. 93/1 o výměře 422 m2 - zastavěná plocha a nádvoří a p.p.č. 2774 o výměře 702 m2 - ostatní plocha, vše k.ú. Jablonec nad Nisou zapsanými v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou, na listu vlastnictví č. 60000 pro katastrální území a obec Jablonec nad Nisou, včetně parkoviště na p.p.č. 2774 v k.ú. Jablonec nad Nisou a movitý majetek v hodnotě 1.968.448,90 Kč z majetku České republiky do majetku města Jablonec nad Nisou a souhlasí s podmínkami vyplývajícími z Přílohy č. 2 Usnesení vlády ze dne 10. prosince 2003 č. 1235.

2) usnesení č. IX/C/2 ze dne 6.10.2005 a to tak, že schvaluje bezúplatný převod budovy Anenská ulice 7/1072, včetně st.p.č. 1018 o výměře 386 m2, budovy Anenská ulice 5/394, včetně st.p.č. 26/1 o výměře 297 m2 , budovy Anenská ulice 5a/1488, včetně st.p.č. 26/3 o výměře 166 m2 vše k.ú. Jablonec nad Nisou zapsanými v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou, na listu vlastnictví č. 60000 pro katastrální území a obec Jablonec nad Nisou a movitý majetek v hodnotě 2.539.413,- Kč z majetku České republiky do majetku města Jablonec nad Nisou a souhlasí s podmínkami vyplývajícími z Přílohy č. 2 Usnesení vlády ze dne 10. prosince 2003 č. 1235.

Usnesení ZM č. 203/2006

V. rozpočtová změna

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

A. schvaluje

1) rozpočtové změny uvedené v důvodové zprávě včetně tabulkové části na str. 47. - 102 a upravený rozpočet Města Jablonce nad Nisou v celkovém objemu 1.344.582 tis. Kč

2) mimořádnou dotaci azylovému domu Naděje ve výši 200 tis. Kč.

B. bere na vědomí

rozpočtová opatření schválená Radou města na zasedáních dne 31.8.2006, 5.10.2006 a 16.11.2006. Tato opatření jsou uvedena v důvodové zprávě na str. 10. - 18.

Usnesení ZM č. 204/2006

Poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu města pro rok 2006

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

A. schvaluje

1. poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu města pro rok 2006 vybraným

subjektům z oblasti sociální péče a zdravotnictví, kultury, sportu a tělovýchovy a

výchovy a vzdělávání, dle návrhů příslušných komisí RM

2. rozpočtovou změnu dle přílohy důvodové zprávy.

Usnesení ZM č. 205/2006

Rozpočtové provizorium na rok 2007

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

schvaluje

pravidla hospodaření Města Jablonce nad Nisou v roce 2007 před schválením rozpočtu na rok 2007 uvedená v důvodové zprávě.

Usnesení ZM č. 206/2006

Výkupy nemovitostí

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o výkupech nemovitostí a

ruší

usnesení ZM č. 150/2006/A/2 ze dne 7. 9. 2006.

Usnesení ZM č. 207/2006

Finanční plnění smluv o prodeji

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o finančním plnění smluv o prodeji a

schvaluje

1) uznání proinvestování částky ve výši 200.000,- Kč panu L. D. z kupní ceny objektu Souběžná 22/1834 se st.p. č. 1610 a p. p. č. 261/5 vše k. ú. Jablonec nad Nisou dle kupní smlouvy č. 226-2004-OF/OMP.

2) uznání proinvestování částky ve výši 175.000,- Kč paní S.U.z kupní ceny objektu č. p. 1693 Bažantí 15 včetně st.p.č. 1715 a p.p.č. 1927/1, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou dle kupní smlouvy č. 473-2002-OF/OMP

3) prodloužení splatnosti části kupní ceny ve výši 25.000,- Kč za prodej objektu č. p. 1693 Bažantí 15 včetně st.p.č. 1715 a p.p.č. 1927/1, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou, vlastník S. U., a to do 30. 6. 2007 pod podmínkou uzavření dohody o uznání dluhu znějící na částku 25.000,- Kč z titulu neuhrazené části kupní ceny a se smluvní pokutou ve výši 25 % (tj. 6.250,- Kč) pro případ neproinvestování zbývající části kupní ceny do 30. 6. 2007

Usnesení ZM č. 208/2006

Schválení XVIII. změny platného Územního plánu města Jablonce nad Nisou

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o průběhu veřejnoprávního projednání XVIII. změny platného územního plánu města Jablonce nad Nisou a

A. schvaluje

v souladu s § 31 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů

Podbod č.1) změnu funkčního využití pozemků:

● p.č. 151, 527, 530, 531, 532/1, 532/2, v k.ú. Vrkoslavice z ploch územním plánem neřešených na plochy zastavitelné v kategorii B2 - bydlení v rodinných domech městského typu

● p.č. 534/1, 534/3, 534/4, 534/5 v k.ú. Vrkoslavice z ploch nezastavitelných v kategorii PL - izolační, veřejná zeleň, zahrady na plochy zastavitelné v kategorii B2 - bydlení v rodinných domech městského typu

Změna je zakreslena na příložkách k výkresům

B1 - komplexní urbanistický návrh

B4.2. - výkres životního prostředí

B12 - výkres zemědělského půdního fondu

B13 - výkres organizace území

Pro tyto plochy platí závazné regulativy, schválené a vyhlášené ve vyhlášce o závazných částech územního plánu.

Podbod č.2) změnu funkčního využití části pozemku

· p.č. 988/1 v k.ú. Rýnovice z plochy zastavitelné v kategorii D3 - bydlení v bytových domech na plochu zastavitelnou v kategorii S2 - smíšené bydlení

Změna je zakreslena na příložkách k výkresům

B1 - komplexní urbanistický návrh

B4.2. - výkres životního prostředí

B12 - výkres zemědělského půdního fondu

B13 - výkres organizace území

Pro tyto plochy platí závazné regulativy, schválené a vyhlášené ve vyhlášce o závazných částech územního plánu.

Podbod č.3) změnu funkčního využití částí pozemků

● p.č. 1717/4 v k.ú. Mšeno nad Nisou z plochy zastavitelné v kategorii ZR - kolonie zahrádek na plochu zastavitelnou v kategorii B1 - bydlení v rodinných domech městského typu

● p.č. 1715/25 v k.ú. Mšeno nad Nisou z ploch územním plánem neřešených na plochy zastavitelné v kategorii B1 - bydlení v rodinných domech městského typu

Změna je zakreslena na příložkách k výkresům

B1 - komplexní urbanistický návrh

B4.2. - výkres životního prostředí

B12 - výkres zemědělského půdního fondu

B13 - výkres organizace území

Pro tyto plochy platí závazné regulativy, schválené a vyhlášené ve vyhlášce o závazných částech územního plánu.

Podbod č.4) vypuštění veřejně prospěšné stavby VPS č. 34 - stavba tělocvičny ZŠ v ul. E. Floriánové

Změna je zakreslena na příložce k výkresu B13 - výkres organizace území a v textu je položka vypuštěna z Vyhlášky o závazných částech územního plánu města - oddíl IV. Veřejně prospěšné stavby.

Podbod č.5) změnu funkčního využití částí pozemků

p.č. 672/2 v k.ú. Mšeno nad Nisou z plochy zastavitelné částečně v kategorii G - garáže hromadné, OV - občanská vybavenost polyfunkční a plochy komunikace na plochu nezastavitelnou v kategorii PS - parky se sportovním zařízením

p.č. 666 v k.ú. Mšeno nad Nisou z plochy zastavitelné v kategorii G - garáže hromadné na plochu nezastavitelnou v kategorii PS - parky se sportovním zařízením

Změna je zakreslena na příložkách k výkresům

B1 - komplexní urbanistický návrh

B4.2. - výkres životního prostředí

B12 - výkres zemědělského půdního fondu

B13 - výkres organizace území

Pro tyto plochy platí závazné regulativy, schválené a vyhlášené ve vyhlášce o závazných částech územního plánu.

Podbod č.6) změnu funkčního využití pozemků p.č. 1000/1 a 1001 v k.ú. Proseč nad Nisou z plochy zastavitelné rezervních v kategorii B2 - plochy bydlení v rodinných domech městského typu na plochu návrhovou zastavitelnou v kategorii B2 - plochy bydlení v rodinných domech městského typu

Změna je zakreslena na příložkách k výkresům

B1 - komplexní urbanistický návrh

B4.2. - výkres životního prostředí

B12 - výkres zemědělského půdního fondu

B13 - výkres organizace území

Pro tyto plochy platí závazné regulativy, schválené a vyhlášené ve vyhlášce o závazných částech územního plánu.

Podbod č.7) změnu funkčního využití pozemku p.č. 660 v k.ú. Vrkoslavice z plochy zastavitelné v kategorii SN - sportovní plochy, hřiště, přírodní stadiony na plochu zastavitelnou v kategorii B2 - plochy bydlení v rodinných domech městského typu

Změna je zakreslena na příložkách k výkresům

B1 - komplexní urbanistický návrh

B4.2. - výkres životního prostředí

B12 - výkres zemědělského půdního fondu

B13 - výkres organizace území

Pro tyto plochy platí závazné regulativy, schválené a vyhlášené ve vyhlášce o závazných částech územního plánu.

Podbod č.8) změnu funkčního využití pozemku p.č. 255 v k.ú. Rýnovice z plochy nezastavitelné v kategorii UL - přírodní ochrana lokální úrovně na plochu zastavitelnou v kategorii S1 - smíšené bydlení

Změna je zakreslena na příložkách k výkresům

B1 - komplexní urbanistický návrh

B4.2. - výkres životního prostředí

B12 - výkres zemědělského půdního fondu

B13 - výkres organizace území

Pro tyto plochy platí závazné regulativy, schválené a vyhlášené ve vyhlášce o závazných částech územního plánu.

B. bere na vědomí

stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování s tím, že připomínky v něm uplatněné jsou respektovány

C. ukládá

Ing. Otakaru Kyptovi - místostarostovi

předložit ZM Jablonce nad Nisou Obecně závaznou vyhlášku města o schválení XVIII. změny platného územního plánu.

Usnesení ZM č. 209/2006

Obecně závazná vyhláška č. 17/2006, kterou se mění a doplňuje OZV číslo 5/2002 „O závazných částech územního plánu města Jablonce nad Nisou“

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

vydává

ve smyslu § 84 odst. 2, písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů Obecně závaznou vyhlášku č. 17/2006, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 5/2002 „O závazných částech územního plánu města Jablonce nad Nisou“.

Usnesení ZM č. 210/2006

Obecně závazná vyhláška č. 15/2006, kterou se mění a doplňuje OZV číslo 5/2002 „O závazných částech územního plánu města Jablonce nad Nisou“

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

vydává

ve smyslu § 84 odst. 2, písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů Obecně závaznou vyhlášku č. 15/2006, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 5/2002 „O závazných částech územního plánu města Jablonce nad Nisou“.

Usnesení ZM č. 211/2006

Změna obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o změně obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích a

vydává

obecně závaznou vyhlášku města Jablonce nad Nisou č. 16/2006, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Jablonce nad Nisou č. 1/2006, o místních poplatcích, ve znění dle článku II. této důvodové zprávy.

Usnesení ZM č. 212/2006

Obecně závazná vyhláška města Jablonce nad Nisou č. 18/2006, kterou se ruší obecně závazná vyhláška města Jablonce nad Nisou č. 2/1995, o užívání městského znaku a městského praporu

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál

o vydání obecně závazné vyhlášky města Jablonce nad Nisou č. 18/2006 a

vydává

obecně závaznou vyhlášku města Jablonce nad Nisou č. 18/2006, kterou se ruší obecně závazná vyhláška města Jablonce nad Nisou č. 2/1995, o užívání městského znaku a městského praporu ve znění dle článku II. důvodové zprávy.

Usnesení ZM č. 213/2006

Obecně závazná vyhláška města Jablonce nad Nisou č. 19/2006, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Jablonce nad Nisou č. 10/2006 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systému nakládání se stavebním odpadem na území města Jablonce nad Nisou (vyhláška o nakládání s odpady)

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o změně obecně závazné vyhlášky města Jablonce nad Nisou č. 10/2006 a

vydává

ve smyslu § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dle § 10 písm. d) a § 84 odst. 2, písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů obecně závaznou vyhlášku města Jablonce nad Nisou č. 19/2006, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Jablonce nad Nisou č. 10/2006 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systému nakládání se stavebním odpadem na území města Jablonce nad Nisou (vyhláška o nakládání s odpady) ve znění článku II. důvodové zprávy.

Usnesení ZM č. 214/2006

Program podpory terénní sociální péče

Zastupitelstvo Města Jablonec n.N. po projednání předloženého materiálu

program podpory terénní sociální práce

schvaluje

1) program podpory terénní sociální práce na rok 2007 s celkovými náklady ve výši
742.160,-Kč

2) žádost o účelovou dotaci ve výši 500 000,-Kč

3) finanční spoluúčast Města Jablonec n.N. ve výši 242.160,-Kč

Usnesení ZM č. 215/2006

Mimořádná valná hromada JTR, a.s.

Zastupitelstvo města v Jablonci nad Nisou projednalo předložený materiál týkající se mimořádné valné hromady společností Jablonecká teplárenská a realitní a.s. a

A. bere jej na vědomí

B. navrhuje

1) pana Václava Vostřáka za město Jablonec nad Nisou do dozorčí rady JTR, a.s.

2) JUDr. Ing. Lukáše Pletichu a Ing. Eduarda Hrdinu za město Jablonec nad Nisou do představenstva JTR, a.s.

C. deleguje

dle § 84, odst. 2. písm.g zák. č. 128/2000 Sb. na valnou hromadu Jablonecké teplárenské a realitní a.s. Mgr. Petra Tulpu, starostu města.

D. Delegovaná osoba je pověřena výkonem akcionářských práv a hlasováním dle návrhu v důvodové zprávě.

Usnesení ZM č. 216/2006

Informativní zpráva o připravenosti na mimořádné události a řešení krizových situací

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a Informativní zprávu o připravenosti na mimořádné události a řešení krizových situací

bere na vědomí.

Usnesení ZM č. 217/2006

Paušální náhrada za výkon funkce zastupitele pro rok 2007

Zastupitelstvo města projednalo předložený materiál o stanovení paušální náhrady za výkon funkce zastupitele pro rok 2007 a

schvaluje

výši paušální náhrady za výkon funkce zastupitele pro rok 2007 ve výši 110,- Kč/hod. pro osoby, které nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru.

Usnesení ZM č. 218/2006

Darování části výtěžku z 12. Plesu Města Jablonce nad Nisou

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

schvaluje

darování části výtěžku ze vstupného 12. Plesu Města Jablonec nad Nisou ve výši 25.000,- Kč Občanskému sdružení rodičů a přátel těžce zdravotně postižených dětí DIANA se sídlem v Jablonci nad Nisou.

Usnesení ZM č. 219/2006

Stanovení termínů schůzí a návrh plánu práce ZM na I. pololetí roku 2007

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

schvaluje

termíny konání schůzí a plán práce Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou na I. pololetí roku 2007 uvedené ve vlastní zprávě.

Usnesení ZM č. 220/2006

Změna ve složení výborů ZM

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o změnách ve složení výborů ZM a

A. odvolává

1) z finančního výboru

 • Ing. Antonína Schäfera
 • Ing. Josefa Havlíka
 • Ing. Víta Sekelského
 • Ing. Ivana Kracíka
 • Ing. Jaromíra Janegu
 • Ing. Jaroslava Vlacha
 • Ing. Jana Vocela
 • Pavla Petrželku
 • Ing. Radovana Loudu - s hlasem poradním

2) z výboru pro hospodaření s majetkem města

 • Mgr. Petra Karáska
 • Ing. Radovana Loudu
 • Karla Koláře
 • Petra Poborského
 • Ing. Libuši Pavízovou
 • Ing. Karla Dlouhého

3) z výboru kontrolního

 • I Ing. Františka Peška
 • Dagmar Klimešovou
 • Karla Koláře
 • Radima Fingera
 • MUDr. Alexandru Jörgovou
 • Mgr. Petra Tulpu
 • Miladu Heřmanovou, tajemnici výboru

4) z výboru Fondu na zlepšení úrovně bydlení

 • Ing. Radovana Loudu
 • Petra Sušila
 • Taťjánu Novákovou
 • Ing. Ivana Kracíka
 • Pavla Petrželku
 • Radka Haltufa
 • Michala Pavlidise
 • Radka Jirků

B. volí

1) do finančního výboru

 • Ing. Františka Peška - jako předsedu výboru
 • Ing. Milana Maturu
 • Luboše Wejnara
 • Ing. Heřmana Melicha
 • Jana Blaschke
 • Ing. Romanu Šefranou
 • MUDr. Marka Řehoře
 • MUDr. Víta Němečka
 • JUDr.Ing. Lukáše Pletichu - s hlasem poradním

2) do výboru pro hospodaření s majetkem města

 • Pavla Šourka - jako předsedu výboru
 • Ing. Josefa Havlíka
 • Bc. Michala Tůmu
 • Milana Meixnera
 • Ing. Otakara Kyptu
 • Radka Dvořáka
 • Ing. Miloše Vele
 • Olgu Hrdinovou
 • JUDr.Ing. Lukáše Pletichu
 • Ing. Libuši Pavízovou - s hlasem poradním

3) do výboru kontrolního

 • Ing. Petra Beitla - jako předsedu výboru
 • Martina Oklamčáka, tajemníkem výboru
 • Ing. Václava Čížka
 • Věru Böhmovou
 • Ing. Milenu Novákovou
 • Ing. Víta Sekelského
 • Karla Růžičku

4) do výboru Fondu na zlepšení úrovně bydlení

 • JUDr. Ing. Lukáše Pletichu - jako předsedu výboru
 • Jiřinu Havlíkovou
 • Bc. Michala Tůmu
 • Janu Rothschedlovou
 • Ivo Bartoňka
 • Davida Bartela
 • Marii Vocelovou
 • Janu Soprovou

Usnesení ZM č. 221/2006

Dopisy občanů

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál týkající se dopisů občanů města Jablonec nad Nisou a

A. bere na vědomí

1) dopis pana Oty Školy, V Luzích 14, Jablonec n.N.

2) dopis pana Petra Hermesdörfera, Palackého 38, Jablonec n.N.

3) dopis pana Vratislava Liperta, Liberecká 50, Jablonec n.N.

4) dopis firmy Pavel Šourek ARCON, Průmyslová 44, Jablonec n.N.

B. schvaluje

pro Petra Hermesdörfera, nar. 8.8.1981, bytem Palackého 3863/38, Jablonec nad Nisou dohodu o uznání dluhu na částku 66.039,- Kč s tím, že měsíční splátka činí 1.500,- Kč se splatností vždy do 20. dne příslušného kalendářního měsíce počínaje prosincem 2006 do zaplacení. Tato dohoda se uzavře ve smyslu ustanovení § 558 občanského zákoníku

C. neschvaluje

1) prominutí dluhu - poplatku z prodlení Otu Školovi, nar. 21.5.1963, bytem Revoluční 1289/9, Jablonec nad Nisou ve výši 19.189 Kč představující poplatek z prodlení z titulu včas nesplacených částek nájemného včetně záloh za služby spojené s užíváním bytu č.1, o velikosti 1+1 s příslušenstvím v objektu Revoluční 1289/9 v Jablonci nad Nisou.

2) prominutí dluhu - poplatku z prodlení Vratislavu Lipertovi, nar. 22.10.1953, bytem Liberecká 3418/50, Jablonec nad Nisou ve výši 246.076 Kč představující poplatek z prodlení z titulu včas nesplacených částek nájemného včetně záloh za služby spojené s užíváním bytu č.16, o velikosti 1+2 s příslušenstvím v objektu Liberecká 3418/50 v Jablonci nad Nisou.

Usnesení ZM č. 222/2006

Opětovné vyřízení interpelací z jednání ZM ze dne 12.10.2006

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

bere na vědomí

informativní zprávu o doplnění interpelace z 36. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou, konaného dne 12. 10. 2006.

Usnesení ZM č. 223/2006

Kontrola splnění usnesení

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o kontrole splnění usnesení ZM a tento

bere na vědomí.

Usnesení ZM č. 224/2006

Zastoupení města v orgánech

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednala předloženou zprávu o změnách v zastoupení Města v orgánech a organizacích a

A. navrhuje valné hromadě

1) společnosti JTR a.s

odvolat

Mgr. Jiřího Rudolfa z představenstva JTR a.s.

Ing. Radovana Loudu z dozorčí rady JTR a.s.

2) společnosti Severočeské komunální služby s.r.o

odvolat

Ing. Radovana Loudu z dozorčí rady Severočeských komunálních služeb s.r.o.

Mgr. Petra Karáska z funkce jednatele SKS s.r.o.

3) společnosti ČSAD a.s

odvolat

Mgr. Jiřího Rudolfa z dozorčí rady ČSAD a.s.

B. navrhuje valné hromadě

1) společnosti JTR a.s.

jmenovat

JUDr.Ing. Lukáše Pletichu do představenstva JTR a.s.

Ing. Eduarda Hrdinu do představenstva JTR a.s.

Václava Vostřáka do dozorčí rady JTR a.s.

2) společnosti Severočeské komunální služby s.r.o.

jmenovat

Ing. Otakara Kyptu do dozorčí rady SKS s.r.o.

JUDr.Ing. Lukáše Pletichu do funkce jednatele SKS s.r.o.

3) společnosti ČSAD a.s.

jmenovat

Jindřicha Berounského do dozorčí rady ČSAD a.s.

Usnesení ZM č. 225/2006

Diskuse

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání diskusního příspěvku Mgr. Soni Paukrtové

ukládá

panu Petru Vobořilovi, místostarostovi

předložit návrh na zpracování komunitního plánu města Jablonec n.N. na příští jednání ZM dne 1.2.2007

Usnesení ZM č. 226/2006

Diskuse

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání diskusního příspěvku Mgr. Soni Paukrtové

vyjadřuje nesouhlas

Města Jablonec nad Nisou

s plánovaným přesunem oborů středoškolského studia v rámci optimalizace SŠ Libereckého kraje mimo katastr města Jablonec nad Nisou.

JUDr.Ing. Lukáš Pleticha
místostarosta

Mgr. Petr Tulpa
starosta města

Ing. František Pešek
předseda návrhové komise

Za správnost přepisu: Eva Vanerová, agenda ZM a RM

Vytvořeno 13.12.2006 15:36:42 | přečteno 2606x | Petr Vitvar