Usnesení 02.11.2006

Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou konaného dne 2. listopadu 2006.

Usnesení ZM č. 190/2006

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou

bere na vědomí,

že všech 30 členů ZM Jablonce nad Nisou složilo v souladu s § 69, odst. 2, zákona č.128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších úprav zákonem předepsaný slib.

Usnesení ZM č. 191/2006

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou

schvaluje

pro volební období 2006 - 2010 tři místa dlouhodobě uvolněných místostarostů.

Usnesení ZM č. 192/2006

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou

schvaluje

pro volební období 2006 - 2010 radu města v počtu 9 členů

Usnesení ZM č. 193/2006

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou

schvaluje

volební řád pro volbu starosty, místostarostů a členů rady města

Usnesení ZM č. 194/2006

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou v souladu s § 84, odst. 2, písm. n), zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších právní úpravy

zvolilo

starostou města Mgr. Petra Tulpu

Usnesení ZM č. 195/2006

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou zvolilo místostarostou JUDr. Ing. Lukáše Pletichu a současně podle § 104 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších právní úpravy určilo, že tento místostarosta bude zastupovat starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává svoji funkci.

Usnesení ZM č. 196/2006

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou v souladu s § 84, odst. 2, písm. n) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších právní úpravy

zvolilo

místostarosty města:

  • Ing. Otakara Kyptu
  • p. Petra Vobořila

Usnesení ZM č. 197/2006

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou v souladu s § 84, odst. 2, písm. n), zákona č.128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších právní úpravy

zvolilo

členy Rady města Jablonce nad Nisou:

  • p. Jindřich Berounský
  • Ing. Václav Čížek
  • p. Pavel Šourek
  • p. Václav Vostřák
  • Mgr. Pavel Žur

JUDr. Ing. Lukáš Pleticha
místostarosta

Mgr. Petr Tulpa
starosta města

MUDr. Ivo Jörg
předseda návrhové komise

Vytvořeno 13.11.2006 11:00:42 | přečteno 2233x | Petr Vitvar