Usnesení 26.07.2004

Usnesení z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou konaného dne 26. července 2004.

I.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o rekonstrukci stadionu Střelnice a

A. schvaluje

  1. realizaci stavby tribuny JIH ve výši 35 585 405,- Kč
  2. čerpání úvěru ve výši 10 mil.Kč na financování této stavby
  3. odklad platby plnění ve výši 8,1 mil. Kč do doby vyřešení přislíbené státní dotace na tuto stavbu

B. ukládá

Ing. Radovanu Loudovi, místostarostovi města
zajistit realizaci jižní tribuny fotbalového stadionu v rozsahu a za podmínek dle schváleného bodu A tohoto usnesení

C. ruší

usnesení č. XVIII ze dne 20. května 2004

Mgr. Jiří Rudolf
místostarosta

RNDr. Jiří Čeřovský
starosta města

Mgr. Petr Karásek
předseda návrhové komise

Vytvořeno 13.8.2004 9:31:07 | přečteno 2781x | Petr Vitvar