Usnesení 27.11.2003

Usnesení z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou konaného dne 27. listopadu 2003.

I.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o úhradě závazků zdravotnických zařízení zřízených bývalými okresními úřady a

A. bere na vědomí

Usnesení vlády České republiky č.1153 ze dne 12. listopadu 2003 o zabezpečení finančních prostředků k úhradě závazků zdravotnických zařízení zřízených bývalými okresními úřady

B. schvaluje

1) přijetí dotace ze státního rozpočtu na úhradu závazků Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o ve výši 38 140 tis. Kč

2) podmínky uvolnění finančních prostředků dle důvodové zprávy

3) text Memoranda k dořešení závazků zdravotnických zařízení zřízených bývalými okresními úřady

C. ukládá

RNDr. J. Čeřovskému, starostovi města

podepsat Memorandum k dořešení závazků zdravotnických zařízení zřízených bývalými okresními úřady

Mgr. Petr Karásek
místostarosta

RNDr. Jiří Čeřovský
starosta města

Mgr. Petr Tulpa
předseda návrhové komise

Vytvořeno 11.7.2005 9:46:01 | přečteno 2072x | Petr Vitvar