Zastupitelstvo

Vrcholný orgán obce, který se schází zpravidla 1x za měsíc. Pro volební období 2022 - 2026 má 30 členů. Jednání zastupitelstva se konají ve velké zasedací síni radnice a jsou veřejnosti přístupná. Program jednání zastupitelstva bývá na internetu přístupný týden před zasedáním. 

ikona souboruJednací řád zastupitelstva

Složení zastupitelstva

Termíny jednání zastupitelstva v 1. pololetí 2023: 19.01., 16.02., 23.03., 20.04., 25.05, 22.06. Začátky jednání ve 13 hodin.

Jednání zastupitelstva: 

20232022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

load