Usnesení rady 19/2017

Usnesení z 19. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 22.06.2017. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/260/2017

A.1 schvaluje

nájemní smlouvy k těmto obecním bytům:
T***** Z*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Palackého 65, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
A***** R*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Na Úbočí 14, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
S***** H*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Palackého 65, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
T***** L*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Palackého 63, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
L***** J*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Palackého 63, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
M***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, B. Němcové 54, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
B***** Ch*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Palackého 65, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
J***** H*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Palackého 65, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
J***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Řetízková 5, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
M***** V*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Řetízková 11, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
J***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Prosečská 210, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
A***** G*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, P. Bezruče 54, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
A***** A*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Opletalova 33, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
A***** E*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Řetízková 5, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
V***** Č*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Řetízková 9, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
M***** U*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Lípová 9, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
M***** G*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+kk, F. L. Čelakovského 4, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
M***** K***** a H***** F*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Novoveská 5, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
J***** a E***** M*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Novoveská 5, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
N***** N*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, P. Bezruče 54, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
P***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Opletalova 35, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
M***** P*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Úbočí 21, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
H***** a L***** P*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+3, Dlouhá 25A, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce

A.2 schvaluje

nájemní smlouvu k tomuto obecnímu bytu:
S ***** M*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Na Úbočí 14, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
L ***** S*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Lípová 9, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
M ***** Š*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Palackého 65, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
H ***** Ch*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Novoveská 5, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
J ***** D*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Palackého 63, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok

A.3 schvaluje

změnu v obsazení bytových jednotek určených k nájemnímu bydlení v lokalitě Horní Proseč, Jablonec nad Nisou:
M***** K*****, ***** bytem *****, Benešov (býv. nájemce J***** K*****)
b.j. č. 13, Široká 14, Jablonec nad Nisou
Mgr. M***** H*****, ***** bytem *****, Jablonec nad Nisou (býv. nájemce V***** P*****)
b.j. č. 8, U Tenisu 4675/B, Jablonec nad Nisou

A.4 schvaluje

změnu v obsazení bytové jednotky určené k nájemnímu bydlení v lokalitě ul. F. L. Čelakovského, Jablonec nad Nisou:
Ing. B***** Z*****, *****, bytem *****, Jablonec nad Nisou (býv. nájemce O***** V*****)
b.j. č. 90, F. L. Čelakovského 4/3676, Jablonec nad Nisou

B. svěřuje

odboru správy majetku Magistrátu města Jablonec nad Nisou rozhodování o uzavření nájemních a ubytovacích smluv včetně prodlužování a ukončení nájemních a ubytovacích smluv k obecním bytům, rozhodování o obsazení bytových jednotek určených k nájemnímu bydlení u bytů s finanční spoluúčastí v období, kdy nejedná Rada města Jablonec nad Nisou, t.j. od 23. 6. do 23. 8. 2017, po předchozím projednání v poradě vedení MMJN.

RM/261/2017

A. rozhoduje

v souladu s čl. 6 Směrnice RM č. 26/2016 k veřejným zakázkám o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Instalace zrestaurované a zrekonstruované mozaikové výzdoby hrobky rodiny Pfeiffer - Kral na původní místo v hrobce na hlavním hřbitově v Jablonci nad Nisou“ spolku Art & Craft MOZAIKA z.s. , IČ:226 09 024, sídlem Únětice, Kapitulní 103/19, PSČ 252 62 za cenu 252.000,- Kč dle přiložené důvodové zprávy

RM/262/2017

A. rozhoduje

v souladu s čl 6 Směrnice RM č. 26/2016 k veřejným zakázkám o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu - Sekání lučních porostů v majetku statutárního města v roce 2017 - společnosti BUFO ÚSTÍ z.s., IČO 269 90 094, se sídlem Velké Březno 104, Ústí n. L., za cenu 270 578,- (dodavatel není plátce DPH) dle přiložené důvodové zprávy.

RM/263/2017

A. schvaluje

zadání veřejné zakázky "Kompostéry pro občany města Jablonec nad Nisou" prostřednictvím společnosti ISES, s.r.o. M.J.Lermontova 25, 160 00 Praha 6 (IČ 64583988) v předpokládané ceně 3 054 000,- Kč bez DPH (3 695 640,- Kč s DPH).

B. ukládá

Ing. Miloši Velemu, náměstkovi primátora, zajistit zpracování zadávací dokumentace pro tuto veřejnou zakázku a předložit ji radě města k projednání.

RM/264/2017

A.1 bere na vědomí

dopis paní D***** S*****, *****, Liberec a vyjádření oddělení správy objektů, a vyjádření Komise humanitní a sociální péče RM

A.2 bere na vědomí

dopis paní Z***** M*****, *****, Bratříkov a vyjádření oddělení správy objektů, a vyjádření Komise humanitní a sociální péče RM

A.3 bere na vědomí

dopis paní D***** J*****, *****, Jablonec nad Nisou a vyjádření oddělení správy objektů, a vyjádření Komise humanitní a sociální péče RM

A.4 bere na vědomí

dopis paní R***** P*****,*****, Proseč nad Nisou a vyjádření oddělení správy objektů, vyjádření Komise humanitní a sociální péče RM a oddělení sociálně právní ochrany dětí

A.5 bere na vědomí

dopis paní E***** H***** a V***** Č*****, Horská 4, Jablonec nad Nisou, vyjádření oddělení správy objektů a oddělení sociálně právní ochrany dětí

B. neschvaluje

paní E***** H***** a panu V***** Č***** pronájem obecního bytu č. 1 o velikosti 1+4 v objektu Komenského 11/595 v Jablonci nad Nisou

C.1 uděluje

paní D***** S***** výjimku z Pravidel pronajímání bytů v majetku statutárního města Jablonec nad Nisou na dobu 1 roku od data schválení Radou města Jablonec nad Nisou

C.2 uděluje

paní Z***** M***** výjimku z Pravidel pronajímání bytů v majetku statutárního města Jablonec nad Nisou - Metodiky pro pronájem bytů zvláštního určení pro seniory a osoby se zdravotním postižením ve vlastnictví statutárního města Jablonec nad Nisou - možnost zaplacení finančního příspěvku ve výši 50 000,- Kč na náklady spjaté se správou tohoto typu bytů přímo na účet statutárního města Jablonec nad Nisou

C.3 uděluje

panu L***** Š***** výjimku z Pravidel pronajímání bytů v majetku statutárního města Jablonec nad Nisou na dobu 1 roku od data schválení Radou města Jablonec nad Nisou

C.4 uděluje

paní R***** P***** výjimku z Pravidel pronajímání bytů v majetku statutárního města Jablonec nad Nisou na dobu 1 roku od data schválení Radou města Jablonec nad Nisou.

RM/265/2017

A. schvaluje

organizační zajištění a předložené materiály pro jednání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou dne 22. června 2017 dle důvodové zprávy

RM/266/2017

A. schvaluje

poskytnutí peněžitého daru K***** S*****, *****, bytem:*****, 466 01 Jablonec nad Nisou, ve výši 8 000 dle důvodové zprávy.

RM/267/2017

A. stanovuje

od 1.7.2017 výši platu ředitelky Centra sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o., ředitele Městské knihovny Jablonec nad Nisou, p.o. dle důvodové zprávy

RM/268/2017

A.1 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 375/2 a st.p.č. 408 obě v k.ú. Kokonín s minimální kupní cenou stanovenou na základě znaleckého posudku na zjištění ceny obvyklé.
A.2 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 876/29 a p.p.č. 898/35 obě v k.ú. Jablonec nad Nisou s minimální kupní cenou stanovenou na základě znaleckého posudku na zjištění ceny obvyklé.
A.3 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 1710/2, p.p.č. 1720/17, p.p.č. 2457/3 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou s minimální kupní cenou stanovenou na základě znaleckého posudku na zjištění ceny obvyklé.
A.4 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 957/1 v k.ú. Proseč nad Nisou s minimální kupní cenou stanovenou na základě znaleckého posudku na zjištění ceny obvyklé.
A.5 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 2682 v k.ú. Jablonec nad Nisou s minimální kupní cenou stanovenou na základě znaleckého posudku na zjištění ceny obvyklé.
A.6 schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu částí p.p.č. 2403/1 o celkové výměře cca 100 m 2v k.ú. Jablonec nad Nisou.
A.7 schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu p.p.č. 76/1 v k.ú. Lukášov.
A.8 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 1019 a části p.p.č. 902/1 o výměře cca 310 m 2vše v k.ú. Proseč nad Nisou.
A.9 schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu p.p.č. 911 v k.ú. Proseč nad Nisou.
A.10 schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 2823 o výměře cca 70 m 2v k.ú. Jablonec nad Nisou.
A.11 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 2204/2 o výměře cca 105 m 2a části o výměře cca 20 m 2v k.ú. Jablonec nad Nisou.
A.12 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 984/1, p.p.č. 985/1 a p.p.č. 986 vše v k.ú. Proseč nad Nisou.
A.13 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 942/1, nově označená jako st.p.č. 6920 o výměře 61 m 2v k.ú. Jablonec nad Nisou.
A.14 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje a pronájmu p.p.č. 29 v k.ú. Lukášov.
A.15 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 1524/1 a p.p.č. 1529/3 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou.
A.16 schvaluje

zveřejnění záměru směny části p.p.č. 29 o výměře cca 85 m 2v k.ú. Proseč nad Nisou.
A.17 schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 572/1 o výměře 474 m 2v k.ú. Rýnovice.
A.18 schvaluje

zveřejnění záměru uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 622-2013-OE/OMP ze dne 14.11.2013 uzavřené se spolkem Baseball club Blesk Jablonec nad Nisou z.s., IČ 26662914, se sídlem Mšenská 3988/64, 46604 Jablonec nad Nisou, na pronájem částí p.p.č. 640, označené jako díly „d“ o výměře 16 m 2, „e“ o výměře 862 m 2, „g“ o výměře 21 m 2, části p.p.č. 641, označená jako díl „c“ o výměře 435 m 2, části p.p.č. 642, označená jako díl „b“ o výměře 2.116 m 2, části p.p.č. 653, označená jako díl „a“ o výměře 8.060 m 2, vše v k.ú. Mšeno nad Nisou, kterým bude nájemní smlouva prodloužena do 31.12.2039.
A.19 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 338/16 v k.ú. Jablonec nad Nisou.
A.20 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje a pronájmu p.p.č. 82/2, p.p.č. 2778, p.p.č. 3028, p.p.č. 3029, p.p.č. 3030, p.p.č. 2046/4 a p.p.č. 2052/1 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (celkem 2.340 m 2) za účelem výstavby v souladu s územním plánem.
A.21 schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 515/10 o výměře cca 45 m 2v k.ú. Jablonec nad Nisou.
A.22 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 636/3 v k.ú. Jablonec nad Nisou.
A.23 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 636/1 výměře cca 80 m 2v k.ú. Jablonec nad Nisou.
A.24 schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 636/1 výměře cca 220 m 2v k.ú. Jablonec nad Nisou.
A.25 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 6204/10000 na st.p.č. 59/1, jejíž součástí je stavba č.p. 469 (Podhorská 2), vše v k.ú. Jablonec nad Nisou pro Generální finanční ředitelství, IČ 72080043, Lazarská 15/7, Nové Město, 11000 Praha 1.
A.26 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 612/1 o výměře cca 25 m 2v k.ú. Proseč nad Nisou.
B. mění

usnesení č. RM/58/2017/B/2 ze dne 9.3.2017, a to tak, že schvaluje zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 636/1 o výměře cca 1.220 m 2(část „B“) v k.ú. Jablonec nad Nisou.
C. ruší

usnesení č. RM/376/2015/9 ze dne 8.10.2015.

RM/269/2017

A.1 schvaluje

pronájem částí p.p.č. 338/11, označených jako p.p.č. 338/80 o výměře 14 m 2a p.p.č. 338/92 o výměře 195 m 2vše v k.ú. Jablonec nad Nisou, za účelem zahrady, pro paní N***** Š*****, r. 1952, bytem *****Jablonec nad Nisou. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 30.6.2019. Nájemné je stanoveno ve výši 10,- Kč/m 2/rok.
A.2 schvaluje

pronájem p.p.č. 453/2 v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem zahrady a údržby pro Společenství vlastníků Skřivánčí 1500/35 v Jablonci nad Nisou, IČ 5790654, se sídlem Skřivánčí 1500/35, 46601 Jablonec nad Nisou. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné je stanoveno ve výši 10,- Kč/m 2/rok za 338 m 2a 1,- Kč/m 2/rok za 1.392 m 2.
A.3 schvaluje

pronájem části p.p.č. 572/1, označené jako díl „q“ o výměře 147 m 2, a části p.p.č. 581, označené jako díl „p“ o výměře 31 m 2vše v k.ú. Rýnovice, za účelem zahrady, pro paní J***** J*****, r. 1940, bytem ***** Jablonec nad Nisou. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní smlouvou. Nájemné je stanoveno ve výši 7,- Kč/m 2/rok.
B.1 neschvaluje

pronájem části p.p.č. 572/1, označené jako díl „q“ o výměře 147 m 2, a části p.p.č. 581, označené jako díl „p“ o výměře 31 m 2vše v k.ú. Rýnovice, pro manžele M*****, r. 1978, a M*****, r. 1978, F*****, oba bytem *****Jablonec nad Nisou.
B.2 neschvaluje

pronájem p.p.č. 1046/4 v k.ú. Jablonec nad Nisou. Důvodem nesouhlasu s pronájmem je skutečnost, že se jedná o významnou a rekreačně využívanou plochu veřejného prostranství, která by neměla být pronajímána soukromým subjektům.
B.3 neschvaluje

pronájem části p.p.č. 1343/2 o výměře cca 800 m 2v k.ú. Jablonec nad Nisou. Důvodem nesouhlasu s pronájmem je stanovisko odboru územního a hospodářského rozvoje - jedná se o strategickou lokalitu města, podle územního plánu se jedná o plochu zastavitelnou kategorie OS - plochy občanského vybavení - sport a rekreace.
C. ruší

usnesení č. RM/412/2016/A/5 ze dne 10.11.2016.
D. bere na vědomí

dopis advokáta JUDr. Vladimíra Škréty ze dne 29.5.2017, který je právním zástupcem pana R***** Š*****, pana R***** J***** a pana M***** Š*****.
E. mění

usnesení č. RM/131/2017/5 ze dne 6.4.2017, a to tak, že nájemci budou nově pan R***** J*****, r. 1965, bytem *****Liberec, pan M***** Š*****, r. 1964, bytem ***** Kořenov, a pan R***** Š*****, r. 1966, bytem *****Jablonec nad Nisou, s tím, že ostatní ustanovení usnesení rady města č. RM/131/2017/5 ze dne 6.4.2017, tj. nový předmět nájmu a nově stanovená výše nájemného, včetně úhrady kauce, se nemění.

RM/270/2017

A.1 schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostoru sloužícího k podnikání o celkové výměře 83,7 m 2v objektu Mírové náměstí 19/3100, Jablonec nad Nisou (prodejna č. II - západ) s Ing. Renátou Beitlovou, IČ 70576556, se sídlem U Rybníka 2224/14, 46601 Jablonec nad Nisou za účelem provozování realitní kanceláře. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Nájemné je stanoveno dohodou ve výši 10.000,- Kč/měsíc.

A.2 schvaluje

uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě č. 864-2009-FaM/OMP, uzavřené s paní Lucií Pokornou, IČ 12045608, s místem podnikání Stříbrná 2239/6, PSČ 466 01, Jablonec nad Nisou, kterým bude doplněn účel předmětu nájmu, a to o pořádání kulturních a sportovních akcí, hudebních večerů a koncertů. Ostatní ujednání nájemní smlouvy se nemění.

RM/271/2017

A.1 schvaluje

uzavření smlouvy o právu k provedení stavby se společností Stavo-union Invest s.r.o., V Aleji 1544/23, Jablonec n.N., IČ 04607457 ke stavbě vodovodní přípojky k objektu Raisova 1454/29 na p.p.č. 2099/5 v k.ú. Jablonec nad Nisou s podmínkou uvedenou v důvodové zprávě.
A.1 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě jako práva věcného spočívající v právu zřídit a provozovat vodovodní přípojku včetně jejího umístění, v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním v p.p.č. 2099/5 v k.ú. Jablonec nad Nisou se společností Stavo-union Invest s.r.o., V Aleji 1544/23, Jablonec n.N., IČ 04607457 (budoucí oprávněná osoba), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.
A.2 schvaluje

uzavření smlouvy o právu k provedení stavby se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874, Děčín, IČ 24729035 zastoupenou společností EMJ s.r.o., K. Světlé 1121, Frýdlant, IČ 24729035 k přeložce přípojkové skříně na p.p.č. 854/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou.
A.3 schvaluje

uzavření smlouvy o právu k provedení stavby s paní I***** K***** Jablonec n.N. ke stavbě kanalizační přípojky k objektu Na Domovině č.p. 259 na pozemku p.p.č. 537/4 v k.ú. Proseč nad Nisou s podmínkami uvedenými v důvodové zprávě.
A.3 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě jako práva věcného spočívající v právu zřídit a provozovat kanalizační přípojku k objektu Na Domovině č.p. 259, včetně jejího umístění, v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním v p.p.č. 537/4 v k.ú. Proseč n.N. s s paní I***** K*****1976, ***** Jablonec n.N. (budoucí oprávněná osoba), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.
A.4 schvaluje

uzavření smlouvy o právu k provedení stavby se Společenstvím vlastníků pro dům Střelecká 863, Střelecká 863/12, Jablonec n.N., ke stavbě kanalizační přípojky k objektu Střelecká 863/12 na p.p.č. 2326 v k.ú. Jablonec n.N. s podmínkou uvedenou v důvodové zprávě.
A.4 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě jako práva věcného spočívající v právu zřídit a provozovat kanalizační přípojku k objektu Střelecká 863/12, včetně jejího umístění, v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním v p.p.č. 2326 v k.ú. Jablonec n.N. :
1. k bytové jednotce č.863/1 s příslušenstvím v domě č.p. 863, na stavební parcele č. 741 v k.ú. Jablonec n.N., spolu s ideálním spoluvlastnickým podílem o velikosti 3062/40263 na společných částech budovy č.p. 863 a stavební parcele č. 741 v k.ú. Jablonec n.N., jejímž současným vlastníkem je pan V***** M***** r. 1930,***** Jablonec n.N.
2. k bytové jednotce č.863/2 s příslušenstvím v domě č.p. 863, na stavební parcele č. 741 v k.ú. Jablonec n.N., spolu s ideálním spoluvlastnickým podílem o velikosti 3062/40263 na společných částech budovy č.p. 863 a stavební parcele č. 741 v k.ú. Jablonec n.N., jejímž současným vlastníkem jsou manželé *****R***** P***** r. 1953 a A***** P***** r. 1955***** Jablonec n.N.
3. k bytové jednotce č.863/3 s příslušenstvím v domě č.p. 863, na stavební parcele č. 741 v k.ú. Jablonec n.N., spolu s ideálním spoluvlastnickým podílem o velikosti 3062/40263 na společných částech budovy č.p. 863 a stavební parcele č. 741 v k.ú. Jablonec n.N., jejímž současným vlastníkem je R***** P***** r. 1981***** Jablonec n.N.
4. k bytové jednotce č.863/4 s příslušenstvím v domě č.p. 863, na stavební parcele č. 741 v k.ú. Jablonec n.N., spolu s ideálním spoluvlastnickým podílem o velikosti 2120/13421 na společných částech budovy č.p. 863 a stavební parcele č. 741 v k.ú. Jablonec n.N., jejímž současným vlastníkem je***** E***** B***** r. 1969***** Praha Stodůlky
5. k bytové jednotce č.863/5 s příslušenstvím v domě č.p. 863, na stavební parcele č. 741 v k.ú. Jablonec n.N., spolu s ideálním spoluvlastnickým podílem o velikosti 7423/40263 na společných částech budovy č.p. 863 a stavební parcele č. 741 v k.ú. Jablonec n.N., jejímž současným vlastníkem jsou ***** E***** Š***** r. 1953 a N***** Š***** r. 1953,***** Jablonec n.N.
6. k bytové jednotce č.863/6 s příslušenstvím v domě č.p. 863, na stavební parcele č. 741 v k.ú. Jablonec n.N., spolu s ideálním spoluvlastnickým podílem o velikosti 1767/13421 na společných částech budovy č.p. 863 a stavební parcele č. 741 v k.ú. Jablonec n.N., jejímž současným vlastníkem je***** K***** V*****r. 1987,***** Jablonec n.N.
7. k bytové jednotce č.863/7 s příslušenstvím v domě č.p. 863, na stavební parcele č. 741 v k.ú. Jablonec n.N., spolu s ideálními spoluvlastnickými podíly o velikostech 2x 1360/13421 na společných částech budovy č.p. 863 a stavební parcele č. 741 v k.ú. Jablonec n.N., jejímž současnými vlastníky jsou***** V***** T*****r. 1982, a ***** J*****T***** r. 1981, ***** Jablonec n.N.
Jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.
A.5 schvaluje

uzavření dodatku smlouvy o právu k provedení stavby se společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí n.L. , IČ 27295567, zastoupenou společností GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno, IČ 27935311 k rekonstrukci plynovodu v ul. Na Šumavě - doplnění p.p.č. 1470/27 v k.ú. Jablonec n.N. s podmínkami odboru správy majetku.
B. mění

usnesení č. 37/2017/A/9 ze dne 2.2.2017, a to tak, že se rozšiřuje o p.p.č. 1470/27 v k.ú. Jablonec n.N. Ostatní náležitosti smlouvy se nemění.

RM/272/2017

A.1 schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě jako práva věcného spočívající v právu zřídit a provozovat veřejné komunikační sítě včetně jejího umístění, v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním podzemního kabelového vedení veřejné komunikační sítě v p.p.č. 799, 803/2, 830 vše v k.ú. Rýnovice a p.p.č. 57, 58, 67 vše v k.ú. Lukášov se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2381/6, Praha, IČ 04084063 (oprávněná osoba), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou (akce „VPI Rýnovice (JN) JABLOTRON, 71010-007958“).

A.2 schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě jako práva věcného spočívající v právu zřídit a provozovat kabelové vedení NN včetně jejího umístění, v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním kabelového vedení NN veřejné sítě v p.p.č. 1594/1, 2448/1, 1583/17, 1594/21, 1594/22 vše v k.ú. Jablonec n.N. se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874, Děčín, IČ 24729035 (oprávněná osoba), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou (akce „IE-12-4002012 - Na Výsluní, Trpasličí“).

RM/273/2017

A. schvaluje

Pravidla finančního řízení a kontrol organizací a společností

RM/274/2017

A. rozhoduje

o poskytnutí dotace 339 675 Kč z Programu podpory výstavby technické infrastruktury na projekty:

Čištění odpadních vod u RD č. p. 100, V Lukách, Proseč nad Nisou
žadatel: Jan Lenko, Valentina Lenková
výše dotace: max. 50 000,00 Kč
Kanalizační přípojka pro RD Želivského 114/8 Jablonec nad Nisou - Rýnovice
žadatel: Jan Hájek
výše dotace: max. 50 000,00 Kč
Výstavba ČOV k RD - Úzká 62/4
žadatel: Petra Machačková, MUDr. Vít Machačka
výše dotace: max. 50 000,00 Kč
Realizace ČOV - Maršovická p. č. 503/4
žadatel: Roman Bartůněk
výše dotace: max. 50 000,00 Kč
Kanalizační přípojka k RD - Pod Strání 42/6
žadatel: Iva Svárovská
výše dotace: max. 50 000,00 Kč
ČOV pro novostavbu RD - Lukášovská p.p.č.203/1
žadatel: Ines Lásková
výše dotace: max. 50 000,00 Kč
Výstavba ČOV pro novostavbu RD - Lukášovská p. č. 203/2
žadatel: Ing. Petr Jelínek
výše dotace: max. 39 675,00 Kč

B.1 ukládá

Mgr. Ivetě Habadové, vedoucí oddělení dotací, informovat žadatele o poskytnutí dotace a vyzvat je k dodání podkladů pro uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace.

B.2 ukládá

Ing. Petru Beitlovi, primátorovi města, uzavřít Smlouvy o poskytnutí dotace dle schváleného vzoru

RM/275/2017

A. schvaluje

uzavření těchto smluv o právu k provedení stavby:

A.1 schvaluje

se společností Natur CZ, spol s r.o ., Jánská 864/4, Liberec, IČ 28679318 - dočasná stavba vrchní vedení pro staveništní rozvaděč na pozemcích p.č. 2082/2, 2080/19, 6403, 2081 v k.ú. Jablonec nad Nisou pro stavbu polyfunkčního domu v Raisově ulici s podmínkami uvedenými v důvodové zprávě

A.2 schvaluje

se Společenstvím vlastníků jednotek Mládí 5/3773 a 7/3772 , Mládí 3772/7, Jablonec n.N., IČ: 25433261 - prodloužení hlavních vstupů bytového domu Mládí 5 a 7 na pozemku p.č. 4/77 v k.ú. Mšeno nad Nisou s podmínkou uvedenou v důvodové zprávě

A.3 schvaluje

s p. D***** H*****, *****, Jablonec n.N. - instalace zemního HUP na pozemku p.č. 2323/3 v k.ú. Jablonec nad Nisou na plynovodní přípojce k domu č.p. 2168/33 s podmínkou uvedenou v důvodové zprávě

A.4 schvaluje

se Základní školou Jablonec nad Nisou, Liberecká 26 , p.o., IČ: 72742879 - stavba hracích prvků na pozemku p.č. 805/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou

A.5 schvaluje

se Severočeskou vodárenskou společností a.s ., Přítkovská 1689, Teplice, IČ: 49099469 - rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ul. Husova na pozemcích p.č. 2433, 2464/19, 2440/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou s podmínkou uvedenou v důvodové zprávě

A.6 schvaluje

se Severočeskou vodárenskou společností a.s ., Přítkovská 1689, Teplice, IČ: 49099469 - rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ul. Hřbitovní a Na Roli na pozemcích p.č. 2376/4, 801/3, 792/5 a 2357/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou s podmínkou uvedenou v důvodové zprávě

A.7 schvaluje

se společností Kitl s.r.o. , Pasířská 3299/60, Jablonec n.N., IČ: 46712518 - výměna dlažby po havárii vody na pozemku p.č. 2347 v k.ú. Jablonec nad Nisou před objektem Pasířská 3299/60

RM/276/2017

A. schvaluje

užívání městského znaku na vlajce města, přičemž podmínkou je užití vlajky důstojným způsobem a v souladu s pravidly vyvěšování.

RM/277/2017

A. schvaluje

Dodatek č.1 SOD na realizaci PD na akci „Zateplení ZŠ Šumava II. etapa - jídelna, šatny, tělocvična", firmě Milan Novotný - API studio, Lesní stezka 60, 466 01, Jablonec n/N., IČ 10423001, který rozšiřuje předmět SOD, navyšuje konečnou cenu díla na 508 000,- Kč a posunuje termín dokončení díla, dle přiložené důvodové zprávy.

B. ukládá

JUDr. Ing. Lukáši Pletichovi, náměstkovi primátora, zajistit uzavření příslušného Dodatku č. 1 SOD

RM/278/2017

A. rozhoduje

v souladu se Směrnicí Rady města č. 26/2016, o přímém zadávání veřejné zakázky malého rozsahu, na „Digitalizaci dokumentů archivu stavebního úřadu“ společnosti Jablonecké kulturní a informační centrum, o.p.s., se sídlem Kostelní 1/6, Jablonec nad Nisou, IČ 286 864 54, za cenu 1 834 165,- Kč bez DPH, dle přiložené důvodové zprávy

B. schvaluje

předložený návrh smlouvy o dílo na digitalizaci dokumentů archivu stavebního úřadu

C. ukládá

JUDr. Ing. Lukáši Pletichovi, náměstku primátora zajistit uzavření příslušné smlouvy se společností Jablonecké kulturní a informační centrum, o.p.s., se sídlem Kostelní 1/6, Jablonec nad Nisou, IČ 286 864 54.

RM/279/2017

A. schvaluje

uzavření Smlouvy č. 457-2017-OSM/OSKO o nájmu pozemku p.č. 2502/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou, vedený, jako vodní plocha tvořící koryto vodního toku Lužická Nisa

B. ukládá

Ing. Miloši Velemu, náměstkovi primátora, uzavřít Smlouvu č. 457-2017-OSM/OSKO o nájmu pozemku p.č. 2502/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou, vedený, jako vodní plocha tvořící koryto vodního toku Lužická Nisa

RM/280/2017

A. rozhoduje

v souladu s čl. 6 Směrnice RM č. 26/2016 k veřejným zakázkám o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Napojení ulice Mládí na ulici Palackého v Jablonci nad Nisou“ společnosti Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o. IČ:25475509, se sídlem Souběžná 7, Jablonec nad Nisou, PSČ 466 01 za cenu 1.600 000,- Kč s DPH dle přiložené důvodové zprávy.

RM/281/2017

A. schvaluje

vyplacení odměn ředitelům příspěvkových organizací za II. čtvrtletí 2017 dle důvodové zprávy.

RM/282/2017

A. schvaluje

při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti SPORT Jablonec nad Nisou, s. r. o.


a) uzavření podnájemní smlouvy č.17/039 na podnájem prostor pro TJ HC Jablonec nad Nisou, z. s. vyjmenovaných v čl. 2 smlouvy za celkovou výši nájemného 204 000,- Kč + DPH za kalendářní rok
b) organizační schéma společnosti SPORT Jablonec nad Nisou, s. r. o. platné od 1. 7. 2017.

RM/283/2017

A. rozhoduje

ve věci veřejné zakázky na stavební práce akce „Sportovní areál Sokolí ulice, Jablonec nad Nisou“ zadané ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v rámci zjednodušeného podlimitního řízení dle § 53 zákona, o výběru dodavatele a uzavření smlouvy o dílo na předmětnou veřejnou zakázku se společností VYSSPA Sports Technology s.r.o., se sídlem Cvokařská 10, 301 00 Plzeň, IČ: 27967638, za nabídkovou cenu 12 938 648,12 Kč bez DPH, tj. 15 655 764,23 Kč včetně DPH

B. pověřuje

Ing. Petra Beitla, primátora města podpisem rozhodnutí o výběru dodavatele společnosti VYSSPA Sports Technology s.r.o., se sídlem Cvokařská 10, 301 00 Plzeň, IČ: 27967638, za nabídkovou cenu 12 938 648,12 Kč bez DPH, tj. 15 655 764,23 Kč včetně DPH; dále k zajištění všech úkonů nezbytných k dokončení procesu zadávání a následné realizace předmětné veřejné zakázky

C. ukládá

JUDr. Ing. Lukáši Pletichovi, náměstku primátora města, zajistit uzavření smlouvy s vítězným dodavatelem, společností VYSSPA Sports Technology s.r.o., a následnou realizaci zakázky

RM/284/2017

A. bere na vědomí

žádost obce Dalešice a obce Pulečný o vytvoření společného školského obvodu pro zajištění docházky dětí do jabloneckých mateřských a základních škol

B. deklaruje

že statutární město Jablonec nad Nisou nemá pro následující dva školní roky možnost uzavřít dohody o společném školském obvodu s obcí Dalešice, obcí Pulečný ani dalšími obcemi, a to z důvodu naplněnosti kapacit jabloneckých mateřských a základních škol, přičemž tímto není ovlivněna možnost rodičů z cizích obcí požádat o zápis svého dítěte do jabloneckých mateřských a základních škol. O přijetí dítěte ředitel školy rozhodne pouze v případě, zbydou-li pro přijetí takových dětí volná místa

C. ukládá

Ing. Miloši Zahradníkovi, náměstku primátora, informovat o tomto starosty dotčených obcí

Vytvořeno 22.6.2017 15:40:12 - aktualizováno 1.10.2018 11:20:16 | přečteno 778x | Petr Vitvar
load