Usnesení rady 18/2017

Usnesení z 18. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 19.06.2017. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/259/2017

A. rozhoduje

ve věci veřejné zakázky na stavební práce „Zateplení MŠ Hřbitovní“, zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení, o výběru dodavatele a uzavření smlouvy o dílo na předmětnou veřejnou zakázku se společností KVABY…kvalitní bydlení s.r.o . , se sídlem Liberec, Norská 568/11, IČ: 02862492 za nabídkovou cenou 14 029 095,- Kč s DPH ;

B. pověřuje

Ing. Petra Beitla, primátora města podpisem rozhodnutí o výběru dodavatele KVABY…kvalitní bydlení s.r.o., se sídlem Liberec, Norská 568/11, IČ: 02862492 za nabídkovou cenou 14 029 095,-Kč s DPH ; a dále k zajištění všech úkonů, nezbytných k dokončení procesu zadávání a následné realizace této veřejné zakázky, včetně úkonů požadovaných poskytovatelem dotace

C. ukládá

JUDr.Ing. Lukáši Pletichovi, náměstku primátora města, zajistit uzavření smlouvy s vítězným dodavatelem KVABY…kvalitní bydlení s.r.o. s následnou realizací zakázky

Vytvořeno 20.6.2017 8:20:13 - aktualizováno 20.11.2017 9:00:15 | přečteno 484x | Petr Vitvar
load