Usnesení rady 16/2017

Usnesení z 16. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 01.06.2017. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/208/2017

A. zrušuje

své usnesení č. RM/206/2017 přijaté dne 29. 5. 2017;

B. schvaluje

rozpočtová opatření uvedená v důvodové zprávě včetně tabulkové části na str. 1 - 4
a úpravy v rámci odboru ekonomiky a správy majetku a upravený rozpočet města Jablonec nad Nisou takto:

běžné příjmy ve výši 783 324 tis. Kč
financování ve výši 91 022 tis. Kč
celkové příjmy ve výši 874 346 tis. Kč
běžné výdaje ve výši 704 498 tis. Kč
kapitálové výdaje ve výši 136 088 tis. Kč
financování ve výši 33 760 tis. Kč
celkové výdaje ve výši 874 346 tis. Kč

Příloha: tabulková část

Vytvořeno 2.6.2017 9:00:13 | přečteno 306x | Petr Vitvar
load