Usnesení rady 13/2017

Usnesení z 13. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 04.05.2017. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/148/2017

B.1 schvaluje

nájemní smlouvy k těmto obecním bytům:
J***** S*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Opletalova 35, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
M***** V*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Řetízková 11, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
R***** Č*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+3, Podhorská 20A, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
M***** M*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Podhorská 20A, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
M***** Š*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Prosečská 210, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
P***** R*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Slunná 440, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
V***** J*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Slunná 440, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
J***** S*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Komenského 11, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
M***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Lidická 7, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
H***** P*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+3, Dlouhá 25A, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
A***** G*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, P. Bezruče 54, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
A***** A*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Opletalova 33, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
E***** B*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Řetízková 7, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
M***** M*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Řetízková 9, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 2 roky
L***** B*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Kopci 9, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
D***** N*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Kopci 11, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
B***** V*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Skřivánčí 66, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
B***** F*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Skřivánčí 66, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
D***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Lípová 9, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
K***** H*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, F. L. Čelakovského 4, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 2 roky
M***** M*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Úbočí 21, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
V***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Úbočí 14, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
R***** N*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Úbočí 14, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
J***** H*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, B. Němcové 54, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
Z***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, B. Němcové 54, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
S***** D*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Palackého 63, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
M***** S*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Palackého 65, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
M***** Č*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Novoveská 5, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
V***** N*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Novoveská 5, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
V***** P*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Novoveská 5, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
P***** H*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Rybářská 8B, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
I***** Š*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Rybářská 8B, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
D***** Z*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Rybářská 8A, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
M***** P*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Úbočí 21, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
M***** Z*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Úbočí 21, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
P***** M*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+3, Na Úbočí 21, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 2 roky
A***** G*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Úbočí 21, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
F***** P*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Palackého 65, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
M***** S*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Úbočí 14, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
P***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Kopci 11, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
P***** V*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Kopci 13, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce

B.2 schvaluje

nájemní smlouvy k těmto obecním bytům:
Ľ
***** B*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Opletalova 31/2683, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
F ***** B*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Opletalova 31/2683, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
S ***** H*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Lípová 9/3521, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
A ***** P*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Lípová 9/3521, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
M ***** Š*****, bytem *****, Pěnčín
byt 1+1, B. Němcové 54/4403, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
J ***** S*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Palackého 63/4423, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
J ***** M*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Řetíková 9/3053, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok

B.3 schvaluje

změnu v obsazení bytové jednotky určené k nájemnímu bydlení v lokalitě Horní Proseč, Jablonec nad Nisou:
M***** S*****, ***** bytem *****, Jablonec nad Nisou (býv. nájemce J***** S*****)
b.j. č. 4, Široká 10/4860, Jablonec nad Nisou

B.4 schvaluje

změnu v obsazení bytové jednotky určené k nájemnímu bydlení v lokalitě ul. F. L. Čelakovského, Jablonec nad Nisou:
I***** L*****, ***** bytem *****, Jablonec nad Nisou (býv. nájemce M***** T*****)
b.j. č. 59, F. L. Čelakovského 4/3676, Jablonec nad Nisou

RM/149/2017

A. schvaluje

uzavření dohody o uznání dluhu:

A.1 schvaluje

s žadatelkou I***** D*****, posl. bytem *****, Jablonec nad Nisou za jistinu vč. příslušenství ve výši 15.817 Kč s tím, že měsíční splátky budou činit 1.000 Kč a poslední splátka bude činit 817 Kč

B. pověřuje

Ing. Jaromíru Čechovou, vedoucí odboru správy majetku, k podepsání dohody o uznání dluhu s výše uvedenou žadatelkou

RM/150/2017

A.1 bere na vědomí

dopis pana M***** M*****, přechodně *****, Kokonín, Jablonec n. N., vyjádření oddělení správy objektů a vyjádření Komise humanitní a sociální péče ZM

A.2 bere na vědomí

dopis paní K***** G*****, *****, Jablonec nad Nisou, a vyjádření oddělení správy objektů

A.3 bere na vědomí

dopis paní M***** Š*****, Lučany nad Nisou, a vyjádření oddělení správy objektů

A.4 bere na vědomí

dopis paní V***** S*****,*****, Jablonec nad Nisou, vyjádření oddělení správy objektů a oddělení sociálně právní ochrany dítěte

A.5 bere na vědomí

dopis paní B***** M*****, *****, Jablonec nad Nisou, vyjádření oddělení správy objektů a oddělení sociálně právní ochrany dítěte

B.1 doporučuje

panu M***** M***** požádat o řešení bytové situace v místě hlášeného trvalého pobytu

B.2 doporučuje

paní B***** M***** obrátit se s požadavkem na pronájem bytu na jiné vlastníky bytů než je statutární město Jablonec nad Nisou, jako jsou např. bytová družstva, soukromí vlastníci atd.

C.1 neschvaluje

paní K***** G***** obnovení nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 20 v objektu Na Kopci 13/3057 v Jablonci nad Nisou

C.2 neschvaluje

paní B***** M***** pronájem obecního bytu

D. neuděluje

panu M***** M***** výjimku z Pravidel pronajímání bytů v majetku statutárního města Jablonec nad Nisou

E.1 schvaluje

paní M***** Š***** nájemní smlouvu k bytové jednotce č. 3 o velikosti 1+1 v objektu Řetízková 9/3053, Jablonec nad Nisou na dobu určitou 1 rok

E.2 schvaluje

paní V***** S***** nájemní smlouvu k bytové jednotce č. 1 o velikosti 1+2 v objektu Rybářská 10B/4605, Jablonec nad Nisou, na dobu určitou 1 rok.

RM/151/2017

A. schvaluje

zahraniční služební cestu primátora Ing. Petra Beitla ve dnech 22. a 23. června 2017 do Spolkové republiky Německo dle přiložené důvodové zprávy.

RM/152/2017

A.1 schvaluje

poskytnutí peněžitého daru 303FM - z.s., IČ: 266 55 012, se sídlem: Korejská 26, 466 01 Jablonec nad Nisou, ve výši 10 000 Kč dle důvodové zprávy.

A.2 schvaluje

poskytnutí peněžitého daru Sdružení válečných veteránů ČR , IČ: 45251801, se sídlem: Sokolská 33, 120 00 Praha, ve výši 5 000 Kč dle důvodové zprávy.

A.3 schvaluje

poskytnutí peněžitého daru Mgr. Iloně Šulcové , IČ: 11089661, se sídlem: Čechova 1272, Turnov, ve výši 10 000 Kč dle důvodové zprávy.

A.4 schvaluje

poskytnutí peněžitého daru panu Bc. Michalu Rotovi , nar.: 31. 8. 1973, bytem: Sportovní 1279, 468 51 Smržovka, ve výši 5 000 Kč dle důvodové zprávy.

A.5 schvaluje

poskytnutí peněžitého daru panu Janu Kopkovi , nar.: 2. 9. 1963, bytem: Skalka 6, 466 01 Jablonec nad Nisou, ve výši 20 000 Kč , dle důvodové zprávy.

RM/153/2017

A. bere na vědomí

informativní zprávu o průběhu meziobecní spolupráce obcí ORP Jablonec nad Nisou dle předloženého materiálu.

B. schvaluje

pokračování meziobecní spolupráce v rámci ORP Jablonec nad Nisou i v letech 2017-2018.

RM/154/2017

A. schvaluje

při rozhodování ve věcech města, jako jediného společníka obchodní společnosti Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o.,
účetní závěrku za rok 2016 a přílohy účetní závěrky za rok 2016;

B. bere na vědomí

při rozhodování ve věcech města, jako jediného společníka obchodní společnosti Technické služby Jablonec n. N., s.r.o.:
1. výroční zprávu společnosti Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o. za rok 2016,
včetně zprávy o vztazích za rok 2016;
2. zúčtování hospodářského výsledku ve výši 921 650,63 Kč z účtu 431 - Hospodářský
výsledek ve schvalovacím řízení na účet 429 - Neuhrazené ztráty z minulých let v souladu
s vyjádřením dozorčí rady pro valnou hromadu.
3. vyjádření Dozorčí rady pro valnou hromadu:
a) k účetní závěrce společnosti za rok 2016
b) k zúčtování hospodářského výsledku za rok 2016
c) k Zprávě o vztazích za rok 2016
4. zprávu nezávislého auditora o ověření roční účetní závěrky, výroční zprávy a zprávy o vztazích za rok končící 31.12.2016.

RM/155/2017

A. bere na vědomí

při rozhodování ve věcech města, jako jediného společníka společnosti Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o., Finanční plán TSJ, s.r.o. pro rok 2017, který je přílohou č.1 důvodové zprávy

RM/156/2017

A. bere na vědomí

při rozhodování ve věcech města, jako jediného společníka obchodní společnosti Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o., návrh jednatelů TSJ, s.r.o. na vyplacení mimořádné odměny za rok 2016 jednateli a výkonnému řediteli TSJ, s.r.o., Mgr. Milanu Nožičkovi, za plnění úkolů za rok 2016, včetně vyjádření předsedy Dozorčí rady.

B. schvaluje

při rozhodování ve věcech města, jako jediného společníka obchodní společnosti Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o., výplatu mimořádné odměny pro Mgr. Milana Nožičku, jednatele a výkonného ředitele TSJ, s.r.o., dle příloh č. 1, 2 a 3 důvodové zprávy.

RM/157/2017

A.1 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene jako práva věcného spočívajícího v právu uložení a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě včetně jejího umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě v p.p.č. 897/1, 918/2, 919/1, vše v k.ú. Kokonín (akce RVDSL1609 C L JABK13 MET - ulice Dalešická), se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČ 04084063 (budoucí oprávněná osoba), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.
A.2 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene jako práva věcného spočívajícího v právu uložení a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě včetně jejího umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě v p.p.č. 2543/1, 2702, 2383/2, 964/14, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (akce RVDSL1711 C L JABL102 OK - ulice P. Bezruče), se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČ 04084063 (budoucí oprávněná osoba), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.
A.3 schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene jako práva věcného spočívajícího v právu uložení a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě včetně jejího umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě v p.p.č. 1027/10 a 1090/12, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou, pro podzemní vedení elektronických komunikací, se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČ 04084063 (oprávněná osoba), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.
A.4 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě jako práva věcného spočívající v právu zřídit a provozovat splaškovou kanalizaci včetně jejího umístění, v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním vodovodního a kanalizačního řadu v p.p.č 1120, 1121/1, 1140, 1145/1, 1313, 1139, 537/6, 1045/1, 1151/1, 1151/2, 1161 vše v k.ú. Proseč n.N., akce „Jablonec nad Nisou, Proseč nad Nisou, Na Palouku - kanalizace 1124/1“, mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou (budoucí povinná osoba), a společností Severočeská vodárenská společnost a.s., se sídlem Přítkovská 1689/14, 415 50 Teplice, IČ 49099469 (budoucí oprávněná osoba), a jednorázovou úhradu stanovit dohodou ve výši 1000,- Kč + DPH. Důvodem ceny za zřízení služebnosti je to, že se jedná o akci vynucenou městem jako investorem, kdy všechny náklady hradí investor. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou .
A.5 schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě jako práva věcného spočívající v právu zřídit a provozovat vodovodní řad včetně jeho umístění, v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním vodovodního řadu v p.p.č. 933 v k.ú. Kokonín, pro přípojku vody k p.p.č. 591/2 k.ú. Kokonín se současným vlastníkem, kterým je A***** S*****, nar. ***** 1954, ***** Jablonec n.N. (oprávněná osoba), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.
A.6 schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřídit a provozovat distribuční soustavu včetně jejího umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním distribuční soustavy, v p.p.č. 894/6 a 1719/2, vše v k.ú. Jablonecké Paseky, z důvodu uložení kabelového vedení NN pro nové odběrné místo pro akci JN, Jablonecké Paseky, p.p.č. 894/8 - svodová přípojka + kNN (IP-12-4003003), se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV., IČ 24729035 (oprávněná osoba), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.
A.7 schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě jako práva věcného spočívající v právu zřídit a provozovat kanalizační řad včetně jeho umístění, v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním kanalizačního řadu, v p.p.č. 937/1 a 939, vše v k.ú. Kokonín, z důvodu prodloužení kanalizační stoky, s manžely M***** H*****, nar. *****1977,***** Jablonec nad Nisou, a L***** H*****, nar. *****1977, bytem *****, Jablonec nad Nisou, (investor), a se společností Severočeská vodárenská společnost a.s., se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ 49099469 (oprávněná osoba), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Služebnost se zřizuje na dobu neurčitou.
A.8 schvaluje

výmaz věcného břemene - práva chůze ve prospěch vlastníka p.p.č. 910 v k.ú. Vrkoslavice, kterým je J***** T*****, nar. *****1971, a J***** T*****, nar.*****1970, oba bytem *****Jablonec nad Nisou, jako oprávněného z věcného břemene, přes p.p.č. 892, k.ú. Vrkoslavice, ve vlastnictví statutárního města Jablonec nad Nisou jako povinného z věcného břemene.
B.1 mění

usnesení č. 73/2014/A/1 ze dne 6.3.2014, a to tak, že smlouva o zřízení věcného břemene bude rozšířena o p.p.č. 16/4 v k.ú. Vrkoslavice, a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Ostatní podmínky smlouvy zůstávají nezměněny.
B.2 mění

usnesení č. 152/2008/A/6b ze dne 28.8.2008, a to tak, že smlouva o zřízení věcného břemene bude rozšířena o st.p.č. 3484 a p.p.č. 3093, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou. Ostatní podmínky smlouvy zůstávají nezměněny.
B.3 mění

usnesení č. 192/2009/6a ze dne 8.10.2009, a to tak, že smlouva o zřízení věcného břemene bude rozšířena o p.p.č. 1008/17, 2299/1, 2299/6, 2299/7, 2384/2, 2389/1, 2389/9, 2391/7, 2543/1, 2545/8, 2545/9, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou, a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH.
B.3 mění

usnesení č. 192/2009/6b ze dne 8.10.2009, a to tak, že smlouva o zřízení věcného břemene bude rozšířena o p.p.č. 992/1, 998/3, 998/5, 1013/1, 1013/5, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou.
Ostatní podmínky smlouvy zůstávají nezměněny.
B.4 mění

usnesení č. 362/2016/A/3 ze dne 6.10.2016, a to tak, že se doplňuje p.p.č. 878/5 v k.ú. Jablonec nad Nisou. Ostatní podmínky smlouvy zůstávají nezměněny.
C. trvá

na usnesení č. 362/2016/A/11 a č. 362/2016/A/12 ze dne 6.10.2016.
D. ruší

usnesení č. 153/2016/3 ze dne 5.5.2016 a usnesení č. 413/2016/B/1 ze dne 10.11.2016.

RM/158/2017

A.1 schvaluje

uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu a budoucí smlouvě kupní č. 388-2015-OE/OMP ze dne 18.6.2015, uzavřené s družstvem DOMOV INVEST, IČ 28741854, se sídlem Na Kopci 4773/37, 46601 Jablonec nad Nisou, kterým bude prodloužen termín pro splnění odkládací podmínky podání žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí/souhlasu se stavbou na předmětných pozemcích do 31.12.2018. Ostatní podmínky smlouvy zůstávají nezměněny.
A.2 schvaluje

pronájem části p.p.č. 1470/1 o výměře 1.468 m 2v k.ú. Proseč nad Nisou pro paní M***** D*****, r. 1985, bytem *****Jablonec nad Nisou, za účelem jízdárny. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, nájemné je stanoveno ve výši 2,45 Kč/m 2/rok.
A.3 schvaluje

ukončení nájemní smlouvy č. 540-2008-FaM/OMP ze dne 10.10.2008 uzavřené se společností PNS Grosso, s.r.o., IČ 48592153, se sídlem Paceřická 1/2773, 19300 Praha 9, a to dohodou k 31.5.2017.
A.4 schvaluje

ukončení nájemní smlouvy č. 103-2014-OE/OMP ze dne 26.3.2014 uzavřené s manžely F*****, r. 1950, a I*****, r. 1952, M*****, oba bytem *****Jablonec nad Nisou, a to dohodou k 31.5.2017.
A.5 schvaluje

ukončení nájemní smlouvy č. 760-2013-OE/OMP ze dne 25.6.2014 uzavřené s panem J***** R*****, r. 1990, bytem *****Jablonec nad Nisou, a to dohodou ke dni 31.5.2017.
A.6 schvaluje

pronájem části p.p.č. 1216/3 o výměře 72 m 2v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem zahrady pro pana P***** P*****, r. 1954, bytem *****Praha, a pana R***** P*****, r. 1946, bytem***** Jablonec nad Nisou. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné je stanoveno ve výši 10,- Kč/m 2/rok.
A.7 schvaluje

pronájem části p.p.č. 1474/1 o výměře 1.267 m 2v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem zahrady pro Společenství pro dům Vysoká 3139/70, 3140/72 Jablonec nad Nisou, IČ 28716051, se sídlem Vysoká 3140/72, 46602 Jablonec nad Nisou, a Společenství vlastníků jednotek Vysoká 3135-3136 v Jablonci nad Nisou, IČ 25460200, se sídlem Vysoká 3135/66, 46602 Jablonec nad Nisou. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné je stanoveno ve výši 10,- Kč/m 2/rok.
A.8 schvaluje

podání výpovědi z dohody o dočasném užívání pozemku ze dne 4.1.1993 uzavřené s panem P***** P*****, r. 1973, bytem *****Jablonec nad Nisou.
B.1 mění

mění usnesení č. RM/109/2017/2 ze dne 6.4.2017, a to tak, že schvaluje pronájem části p.p.č. 2613 a části p.p.č. 2275/1 o celkové výměře 133 m 2vše v k.ú. Jablonec nad Nisou, za účelem užívání pozemku pod stánkem s občerstvením a předzahrádkou, pro společnost CORSO, spol. s r.o., IČ 18382835, se sídlem Mírové náměstí 487/17, 46601 Jablonec nad Nisou. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s pětidenní výpovědní lhůtou. Nájemné je stanoveno ve výši 1.500,-Kč/m 2/rok za 7 m 2a 100,- Kč/m 2/rok za 126 m 2. Nájemce uhradí kauci ve výši tříměsíčního nájemného.
B.2 mění

mění usnesení č. RM/109/2017/3 ze dne 6.4.2017, a to tak, že schvaluje pronájem části p.p.č. 2613 a části p.p.č. 2275/1 o výměře 108 m 2a pronájem části p.p.č. 2295/5 o výměře 25 m 2vše v k.ú. Jablonec nad Nisou, za účelem užívání pozemku pro umístění předzahrádky, pro společnost FRANKO & LUKAS , spol. s r.o., IČ 25080709, se sídlem Anenská 988/3, 46601 Jablonec nad Nisou. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s pětidenní výpovědní lhůtou. Nájemné je stanoveno ve výši 100,- Kč/m 2/rok. Nájemce uhradí kauci ve výši tříměsíčního nájemného.
C.1 ruší

usnesení č. 60/2017/A/2 ze dne 9.3.2017.
C.2 ruší

usnesení č. 467/2015/4 ze dne 3.12.2015.

RM/159/2017

A.1 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 401/51 v k.ú. Kokonín.
A.2 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 304/5 v k.ú. Proseč nad Nisou.
A.3 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 1743 v k.ú. Mšeno nad Nisou.
A.4 schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 48 o výměře cca 10 m 2v k.ú. Jablonec nad Nisou.
A.5 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 2086/50 v k.ú. Mšeno nad Nisou.
A.6 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 958/11 v k.ú. Jablonec nad Nisou.
A.7 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 1148/5 v k.ú. Jablonec nad Nisou.
A.8 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 2153/16 v k.ú. Jablonec nad Nisou.
A.9 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 506/10 v k.ú. Kokonín.
A.10 schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 572/1 označené jako díl „q“ o výměře 147 m 2, a části p.p.č. 581 označené jako díl „p“ o výměře 31 m 2vše v k.ú. Rýnovice.
A.11 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 534/2 v k.ú. Jablonec nad Nisou.
A.12 schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 2507/2, geometrickým plánem označená jako p.p.č. 2507/6 o výměře 133 m 2v k.ú. Jablonec nad Nisou.
A.13 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 947/19 a p.p.č. 947/22 obě v k.ú. Jablonecké Paseky.

RM/160/2017

A.1 schvaluje

a. uzavření smlouvy o právu k provedení stavby se společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí n.L. , IČ 27295567, zastoupená společností GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno, IČ 27935311 - „Reko MS Jablonec nad Nisou - Na Pláni“ na pozemcích p.p.č. 799/7, 960/4, 1844, vše v k.ú. Jablonecké Paseky, a p.p.č. 1891, 1892/4, vše v k.ú. Mšeno nad Nisou, s podmínkou odboru správy majetku uvedenou v důvodové zprávě.
b. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení včetně jeho umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení v p.p.č. 799/7, 960/4, 1844, vše v k.ú. Jablonecké Paseky, a p.p.č. 1891, 1892/4, vše v k.ú. Mšeno nad Nisou, z důvodu uložení plynovodu a přípojek v ulici Na Pláni (Reko MS Jablonec n.N. - Na Pláni, č. 7700073073), se společností GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ 27295567 (budoucí oprávněná osoba), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.
A.2 schvaluje

a. uzavření smlouvy o právu k provedení stavby s p. E***** D***** a p. M***** Š*****, ***** Jablonec n.N. - stavba vodovodní a kanalizační přípojky na pozemku p.č. 1715/1 v k.ú. Mšeno nad Nisou k novostavbě rodinného domu na pozemku p.č. 1715/18 v k.ú. Mšeno nad Nisou s podmínkou odboru správy majetku uvedenou v důvodové zprávě.
b. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřídit a provozovat vodovodní a kanalizační přípojku včetně jejich umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním vodovodní a kanalizační přípojky, v p.p.č. 1715/1 v k.ú. Mšeno nad Nisou k novostavbě rodinného domu na pozemku p.č. 1715/18 v k.ú. Mšeno nad Nisou, s p. E***** D***** a p. M***** Š*****, ***** Jablonec nad Nisou (budoucí oprávněná osoba), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.
A.3 schvaluje

a. uzavření smlouvy o právu k provedení stavby s p. I***** Š*****, *****, Jablonec nad Nisou - stavba vodovodní, kanalizační a elektrické přípojky na pozemku p.č. 1027/1 v k.ú. Vrkoslavice k novostavbě rodinného domu na pozemku p.č. 1080/2 v k.ú. Vrkoslavice s podmínkou odboru správy majetku uvedenou v důvodové zprávě.
b. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřídit a provozovat vodovodní a kanalizační přípojku včetně jejich umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním vodovodní a kanalizační přípojky, v p.p.č. 1027/1 v k.ú. Vrkoslavice k novostavbě rodinného domu na pozemku p.č. 1080/2 v k.ú. Vrkoslavice, s p. I***** Š*****, *****, Jablonec nad Nisou (budoucí oprávněná osoba), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.
A.4 schvaluje

a. uzavření smlouvy o právu k provedení stavby se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874, Děčín, IČ 24729035, zastoupenou společností Rydval - elektro s.r.o., plk. Truhláře 114, Lomnice nad Popelkou, IČ 25298194 - stavba přípojky NN v p.p.č. 802/7 v k.ú. Jablonec nad Nisou k pozemku st.p.č. 5485 v k.ú. Jablonec nad Nisou s podmínkou odboru správy majetku uvedenou v důvodové zprávě.
b. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřídit a provozovat distribuční soustavu včetně jejího umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním distribuční soustavy v p.p.č. 802/7 v k.ú. Jablonec nad Nisou ke stavbě přípojky NN k pozemku st.p.č. 5485 v k.ú. Jablonec nad Nisou (IV-12-4015295), se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874, Děčín, IČ 24729035 (budoucí oprávněná osoba), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.
A.5 schvaluje

a. uzavření smlouvy o právu k provedení stavby s Ing. F***** D***** a p. P***** D*****, *****, Liberec - stavba kanalizační přípojky na pozemku p.č. 936/34 v k.ú. Jablonecké Paseky k novostavbě rodinného domu na pozemku p.č. 936/33 v k.ú. Jablonecké Paseky, s podmínkami odboru správy majetku a odboru územního a hospodářského rozvoje uvedenými v důvodové zprávě.
b. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřídit a provozovat kanalizační přípojku včetně jejího umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním kanalizační přípojky, v p.p.č. 936/34 v k.ú. Jablonecké Paseky k novostavbě rodinného domu na pozemku p.č. 936/33 v k.ú. Jablonecké Paseky, s Ing. F***** D***** a p. P***** D*****, *****, Liberec (budoucí oprávněná osoba), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.
A.6 schvaluje

uzavření smlouvy o právu k provedení stavby s Jabloneckou energetickou a.s., Liberecká 4191/120, Jablonec nad Nisou, IČ 61539881 - stavba teplovodu v p.p.č. 771/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou pro rekonstrukci teplovodu u kotelny Z2_1 na st.p.č. 4559 v k.ú. Jablonec nad Nisou

RM/161/2017

A.1 neschvaluje

poskytnutí podpory podnikatelům.

A.2 neschvaluje

snížení nájemného

A.2 neschvaluje

pro Petra Jandu, IČ 40183611, se sídlem 46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou, Mlýnská 29, 466 01 Jablonec nad Nisou.
A.2 neschvaluje

pro společnost Olymp spol. s r.o., IČ 00527009, se sídlem Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou.

RM/162/2017

A. schvaluje

rozpočtová opatření uvedená v důvodové zprávě včetně tabulkové části na str. 1 - 5 a úpravy v rámci humanitního odboru a upravený rozpočet města Jablonec nad Nisou takto:
běžné příjmy ve výši 783 324 tis. Kč
financování ve výši 91 022 tis. Kč
celkové příjmy ve výši 874 346 tis. Kč
běžné výdaje ve výši 704 089 tis. Kč
kapitálové výdaje ve výši 136 497 tis. Kč
financování ve výši 33 760 tis. Kč
celkové výdaje ve výši 874 346 tis. Kč

RM/163/2017

A. jmenuje

členy (zástupce zřizovatele) jednotlivých školských rad k 1. 6. 2017 takto:
1. Marcela Höferová a Martina Šípková - Školská rada Základní školy Jablonec nad Nisou, Liberecká 26
2. Ing. Marta Procházková a Jolana Stejskalová - Školská rada Základní školy Jablonec nad Nisou, 5. května 76
3. MUDr. Věra Fastrová a PhDr. Tereza Dlouhá - Školská rada Základní školy Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43
4. Božena Měchurová a Mgr. František Špoták - Školská rada Základní školy Jablonec nad Nisou, Pasířská 72
5. Božena Caklová a Ing. Petr Roubíček - Školská rada Základní školy Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mozartova 24
6. Martin Romaňák a Mgr. Vlasta Balatková - Školská rada Základní školy Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15
7. Bc. Jana Hamplová a Mgr. Marcela Rousová - Školská rada Základní školy Jablonec nad Nisou - Kokonín, Rychnovská 216
8. Petr Vobořil a Mgr. Pavel Žur - Školská rada Základní školy Jablonec nad Nisou - Mšeno, Arbesova 30
9. Mgr. Pavel Kozák a Jiří Vašíček - Školská rada Základní školy Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Pod Vodárnou 10

RM/164/2017

A. schvaluje

poskytnutí peněžitého daru ve výši 5.000,- Kč z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou zapsanému ústavu Centrum Hájek se sídlem Křimická 756, 330 27 Vejprnice, IČ: 22845798 na dofinancování nákladů na sociální službu sociální rehabilitace poskytované dětem s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením ve věku 1 - 15 let a jejich rodinám dle důvodové zprávy.

RM/165/2017

A. uděluje

souhlas s přijetím darů do svého vlastnictví pro:
Nemocnici Jablonec nad Nisou, p. o., věcné dary
v celkové výši 102.178,68 Kč, za období 1. 1. 2017 do 31. 3. 2017 dle důvodové zprávy,

B. pověřuje

podpisem darovacích smluv ředitele příspěvkové organizace.

RM/166/2017

A. uděluje

souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru do vlastnictví příspěvkové organizace Mateřská škola Montessori Jablonec nad Nisou, Zámecká 10, příspěvková organizace ve výši 16 704,-Kč

B. pověřuje

podpisem darovací smlouvy ředitelku příspěvkové organizace

RM/167/2017

A. schvaluje

výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Sportovní areál Sokolí ulice, Jablonec nad Nisou“ , s předpokládanou cenou z PD ve výši 19 mil. Kč s DPH, která bude zadána ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v rámci zjednodušeného podlimitního řízení dle § 53 zákona, dle důvodové zprávy

B. ukládá

Ing. Petru Beitlovi, primátorovi města, zajistit realizaci výběrové řízení na výběr dodavatele této veřejné zakázky a výsledek předložit radě města k rozhodnutí.

RM/168/2017

A. schvaluje

uzavření těchto smluv o právu k provedení stavby:

A.1 schvaluje

se Společenstvím vlastníků domu Březová 9 a 11 , Březová 3472/11, Jablonec n.N., IČ: 28674561 - přeložka HUP bytového domu Březová 9 a 11 do pilířku přistavěného k obvodové zdi tohoto domu na pozemek p.č. 1343/2 v k.ú. Jablonec nad Nisou s podmínkou uvedenou v důvodové zprávě

A.2 schvaluje

se společností Tridex a.s ., Prokopova 148/15, Praha 3, IČ: 24760285 -instalace zemního HUP na pozemku p.č. 2474/3 v k.ú. Jablonec nad Nisou na stávající plynovodní přípojce pro objekt na p.p.č. 1428/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou s podmínkou uvedenou v důvodové zprávě

A.3 schvaluje

s p. P***** K*****, bytem Janov n.N.*****- stavba sjezdu z ulice Široká na pozemcích p.č. 537/38, 537/40, 537/39 a 569/4 v k.ú. Proseč nad Nisou s podmínkou uvedenou v důvodové zprávě

RM/169/2017

A.1 mění

část usnesení č. RM/440/2014 ze dne 20. 11. 2014 níže uvedeného projektového záměru na neschvaluje:

Napojení objektu Střelecká 1340 na kanalizaci v ulici Střelecká
žadatel: Společenství vlastníků pro objekt Střelecká 1340

A.2 mění

část znění usnesení č. RM/365/2016 ze dne 6. 10. 2016, tj. rada města schvaluje projektový záměr:

Přípojka splaškové kanalizace pro bytový dům Pražská 765/53
žadatel: Marie Králová

B. ukládá

Mgr. Ivetě Habadové, vedoucí oddělení dotací, zaslat odůvodnění revokace usnesení o neschválení projektového záměru.

RM/170/2017

A. bere na vědomí

výběr dodavatele v souladu s čl. 5, odst. 5 (uzavřená výzva), Směrnice Rady města č.26/2016 k veřejným zakázkám na zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS), na provedení akce „Rekonstrukce základové desky pro ledovou plochu zimního stadionu Jablonec nad Nisou“ , kterým je společnost SK Projects & Building s.r.o., Roháčova 12/176, 130 00, Praha 3, IČ 03191001 za cenu 298 000,- Kč bez DPH, tj. 360 580,- Kč s DPH, dle přiložené důvodové zprávy.

B. ukládá

1. JUDr. Ing. Lukáši Pletichovi, náměstkovi primátora, zajistit uzavření příslušné smlouvy zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS), na provedení akce „Rekonstrukce základové desky pro ledovou plochu zimního stadionu Jablonec nad Nisou“, s firmou SK Projects & Building s.r.o.,
2.
JUDr. Ing. Lukáši Pletichovi, náměstkovi primátora zajistit realizaci předmětné smlouvy.

RM/171/2017

A. bere na vědomí

při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti Eurocentrum Jablonec nad Nisou, s.r.o.,
Výroční zprávu za rok 2016 včetně Zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou

B. schvaluje

při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti Eurocentrum Jablonec nad Nisou, s.r.o.:

1. účetní závěrku roku 2016.
2. rozdělení účetního hospodářského výsledku společnosti Eurocentrum Jablonec nad Nisou, s.r.o. dle důvodové zprávy.
3. přeúčtování částky 40 019 Kč z účtu 421- zákonný rezervní fond na účet 427- sociální fond.
4. mimořádnou odměnu ve výši dle důvodové zprávy jednatelce společnosti Eurocentrum Jablonec nad Nisou s.r.o. za získání externích zdrojů ve výši 641 tis. Kč mimo rozpočet společnosti, realizaci vlastních projektů společnosti a řešení provozních záležitostí střediska Kina v době rekonstrukce topení.

RM/172/2017

A. schvaluje

při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti Eurocentrum Jablonec nad Nisou, s.r.o.,
finanční plán Eurocentra Jablonec nad Nisou s.r.o. na rok 2017.

RM/173/2017

A. bere na vědomí

předloženou informaci o stavu plnění usnesení rady města dle důvodové zprávy

RM/174/2017

A.1 schvaluje

záměr pronájmu části budovy č.p. 4446 (místo stávajícího umístění zařízení na střeše hlavní budovy) na adrese Nemocniční 15, Jablonec nad Nisou, která se nachází na pozemku p. č. st. 6098 v obci Jablonec nad Nisou, zapsaném na LV č. 10001, k.ú. Jablonec nad Nisou, vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou, pro účely umístění telekomunikačního zařízení, a to předem určenému (dosavadnímu) nájemci - společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. (IČ: 64949681, se sídlem: Praha 4, Tomíčkova 2144/1, 149 00), přičemž pronájem bude na dobu 10 let; nájemné bude ve výši 150 000 Kč ročně bez DPH a Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. si v návrhu smlouvy vymezí specifické podmínky, vycházející z vlastních provozních požadavků tak, aby nebyl omezen či ohrožen její provoz či rozvoj;
A.2 schvaluje

pronájem části budovy č.p. 3100 (plochy v interiéru věže nad ochozem) na adrese Mírové náměstí 19, Jablonec nad Nisou, která se nachází na pozemku p. č. st. 3003, v obci Jablonec nad Nisou, zapsaném na LV č. 10001, k.ú. Jablonec nad Nisou, vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou, a to společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. (IČ: 64949681, se sídlem: Praha 4, Tomíčkova 2144/1, 149 00), přičemž pronájem bude na dobu 10 let, nájemné bude ve výši 150 000 Kč ročně bez DPH a město si v návrhu smlouvy vymezí specifické podmínky, vycházející z vlastních provozních požadavků;
A.3 schvaluje

pronájem části budovy č. p. 150 na adrese Jablonec nad Nisou - Vrkoslavice, Janáčkova č.p. 150, která se nachází na pozemku p. č. 166, v obci Jablonec nad Nisou, zapsaném na LV č. 10001, k. ú. Vrkoslavice, vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou, společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (IČ: 04084063, se sídlem: Praha 3, Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00) přičemž pronájem bude na dobu neurčitou, nájemné bude ve výši 103 332,- Kč ročně bez DPH, přičemž v této částce je zahrnut i paušál na úhradu energie;
A.4 schvaluje

odstranění veškerého telekomunikačního zařízení umístěného vně vrcholu radniční věže;
B. ukládá

Ing. Petru Beitlovi, primátorovi města , zajistit zveřejnění tohoto záměru pronájmu a uzavřít příslušné schválené nájemní smlouvy s tím, že nájemci minimálně jednou ročně budou dokládat hygienickou a bezpečnostní nezávadnost provozu svých telekomunikačních zařízení na pronajatých částech městského majetku.

RM/175/2017

A. schvaluje

uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Maršovice, jejímž předmětem je výkon ve smlouvě definované části úkolů strážníků MP vyplývající ze zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů a z dalších platných právních předpisů vztahujících se ke stanovenému rozsahu úkolů strážníků MP, a to na katastrálním území obce Maršovice;

B. ukládá

Ing. Petru Beitlovi, primátorovi města , uzavřít tuto veřejnoprávní smlouvu s obcí Maršovice a zajistit všechny kroky pro její účinnost.
RM/176/2017

A. schvaluje

nový způsob distribuce Jabloneckého měsíčníku a Jabloneckého kalendáře formou roznosu v rámci stanovených volebních okrsků, za podmínek a způsobem dle důvodové zprávy.

B. ukládá

JUDr. Markovi Řeháčkovi, tajemníkovi MMJN , zajistit tento způsob distribuce ve zkušebním období VI/2017-I/2018 a poté jej za období VI.-XII/2017 vyhodnotit z hlediska efektivity a nákladovosti a navrhnout trvalé řešení.

RM/177/2017

A. deklaruje

zájem statutárního města Jablonec nad Nisou na takovém využití ploch, na nichž stojí v současné době areál bývalé porodnice (Turnovská 2700/38, Jablonec nad Nisou), které bude nejen odpovídat územně plánovací dokumentaci, ale bude také respektovat a podporovat význam tohoto místa jako reprezentačního vstupu do města a zároveň bude řešit nedostatek ploch pro další rozvoj sofistikovaných technologií spojených s jabloneckým průmyslem.

RM/178/2017

A. schvaluje

podepsání Memoranda o spolupráci mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a spolkem Rychlostní kanoistika Jablonec nad Nisou, z.s.

Vytvořeno 15.5.2017 11:40:10 - aktualizováno 23.1.2018 17:00:13 | přečteno 635x | Petr Vitvar
load