Usnesení rady 12/2017

Usnesení z 12. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 24.04.2017. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/144/2017

A. schvaluje

1. Realizaci veřejné zakázky „Zateplení MŠ Hřbitovní“
2. Zadávací dokumentaci na tuto veřejnou zakázku

B. ukládá

Ing. Petru Beitlovi, primátoru města, zajistit realizaci výběrové řízení na dodavatele této veřejné zakázky a výsledek předložit radě města k rozhodnutí

RM/145/2017

A. schvaluje

1. Realizaci veřejné zakázky „Zateplení pavilonu - ZŠ Na Šumavě“.
2. Zadávací dokumentaci na tuto veřejnou zakázku.

B. ukládá

Ing. Petru Beitlovi, primátorovi města, zajistit realizaci výběrového řízení na dodavatele této veřejné zakázky a výsledek předložit radě města k rozhodnutí.

RM/146/2017

A. rozhoduje

v souladu s čl. 6 Směrnice RM č. 26/2016 k veřejným zakázkám, o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu „ Oprava povrchů ulice Žitná“, společnosti Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o., Souběžná 7, 466 01 Jablonec nad Nisou za cenu 978 306,-Kč bez DPH dle přiložené důvodové zprávy.

B. ukládá

JUDr. Ing. Lukáši Pletichovi, náměstkovi primátora, zajistit uzavření a realizaci předmětné smlouvy.

RM/147/2017

A. neschvaluje

smlouvu o výprose p.p.č. 203/5 v k.ú. Mšeno nad Nisou, za účelem výsadby vrbových prutů pro tvarování tzv. vrbové kopule a její následné údržby s Českou pirátskou stranou, IČ 71339698, se sídlem Řehořova 943/19, 130 00 Praha 3, v plném znění dle důvodové zprávy a to z důvodu nevhodnosti lokality s tím, že statutární město Jablonec nad Nisou žadateli nabízí umístění vrbové kopule na jiné pozemky ve vlastnictví města.
Vytvořeno 15.5.2017 11:40:10 - aktualizováno 25.8.2017 8:20:14 | přečteno 427x | Petr Vitvar
load