Usnesení rady 09/2017

Usnesení z 9. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 06.04.2017. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/99/2017

B.1 schvaluje

nájemní smlouvy k těmto obecním bytům:
K***** F*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Slunná 440, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
R***** Ch*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Podhorská 5, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
D***** S*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Lidická 7, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
Z***** P*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+3, Lidická 7, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
G***** Z*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Lidická 14, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
p. o. Dětský domov, Jablonec nad Nisou, Pasecká 20, Jablonec nad Nisou
1+1, P. Bezruče 54, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
A***** Ch*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Opletalova 31, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
O***** T*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Opletalova 31, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
P***** V*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Řetízková 11, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
I***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Kopci 9, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
S***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Kopci 9, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
M***** Ch*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Smetanova 63, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
M***** F*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Úbočí 21, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
B***** J*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Úbočí 21, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
H***** S*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Úbočí 21, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
Z***** P*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Úbočí 21, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
L***** H*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Úbočí 21, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
H***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Úbočí 14, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
P***** M*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Úbočí 14, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
M***** V*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Palackého 63, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
A***** M*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Palackého 63, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
E***** V*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Palackého 63, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
V***** F*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Palackého 63, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
D***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Palackého 65, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
M***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Palackého 65, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
M***** Z*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Novoveská 5, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
B***** a V***** D*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Novoveská 5, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
K***** M*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Novoveská 5, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
J***** H*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Rybářská 8A, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
M***** V*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Rybářská 10B, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
M***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Rybářská 10B, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
T***** Z*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Palackého 65, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
J***** L*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Smetanova 63, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
Z***** W*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+3, Na Úbočí 21, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
V***** H*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Úbočí 14, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
M***** P*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, F. L. Čelakovského 4, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
E***** Š*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 3+kk, Široká 14, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
I***** Ž*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 3+kk, Široká 16, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
B***** J*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 3+kk, Široká 20, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
D***** S*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 3+kk, Široká 10, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok

B.2 schvaluje

nájemní smlouvy k těmto obecním bytům:
P***** P*****, bytem Lučany nad Nisou *****
byt 1+1, F. L. Čelakovského 4, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
L***** H*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Kopci 11/3056, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
J***** M*****, bytem Kořenov *****
byt 1+1, Na úbočí 21/4325, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
V***** B*****, bytem Velké Hamry *****
byt 1+1, Na úbočí 21/4325, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok

B.3 schvaluje

změnu v obsazení bytové jednotky určené k nájemnímu bydlení v lokalitě Horní Proseč, Jablonec nad Nisou:
D***** U*****, ***** bytem *****, Jablonec nad Nisou (býv. nájemce F***** U*****)
b.j. č. 6, Široká 12/4857, Jablonec nad Nisou

B.4 schvaluje

ukončení nájemní smlouvy:
k bytové jednotce č. 21 o velikosti 0+1 v objektu Řetízková 11/3054 v Jablonci nad Nisou (nájemce P***** Z*****)

RM/100/2017

A. vypovídá

nájem bytu č. 1, o velikosti 1+1 s příslušenstvím v objektu č.p. 3053 na adrese Řetízková 9 v Jablonci nad Nisou nájemci M***** G*****, ***** bytem *****, Jablonec nad Nisou, a to z výpovědního důvodu dle ustanovení § 2291 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, když nájemce porušil svou povinnost vyplývající z nájmu bytu zvlášť závažným způsobem tím, že nezaplatil nájemné a náklady na služby po dobu delší než tři měsíce. Nájem bytu je v souladu s § 2291 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, vypovídán bez výpovědní doby a skončí doručením výpovědi nájemci. Nájemce - M***** G***** - je povinen předmětný byt vyklidit a vyklizený předat pronajímateli bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od skončení nájmu.

RM/101/2017

A. souhlasí

s umístěním sítě elektronických komunikací firmy UPC Česká republika s.r.o. v bytových domech Na Úbočí 4325/21 a Na Úbočí 4326/14, Jablonec nad Nisou

RM/102/2017

A.1 bere na vědomí

dopis paní J***** Č*****, *****, Tanvald, vyjádření oddělení správy objektů a Komise humanitní a sociální péče Rady města

A.2 bere na vědomí

dopis pana K***** P*****, *****, vyjádření oddělení správy objektů, oddělení sociální péče a Komise humanitní a sociální péče Rady města

A.3 bere na vědomí

dopisy paní M***** F*****, *****, Jablonec n. N., vyjádření oddělení správy objektů a oddělení sociálně právní ochrany dítěte

A.4 bere na vědomí

dopis pana V***** S*****, ***** Jablonec n. N. a vyjádření oddělení správy objektů

A.5 bere na vědomí

dopis paní R***** B*****, *****, Jablonec n. N. a vyjádření oddělení správy objektů a oddělení sociálně právní ochrany dítěte

A.6 bere na vědomí

dopis paní M***** B*****, *****, Jablonec nad Nisou, vyjádření oddělení správy objektů a oddělení sociálně právní ochrany dětí

A.7 bere na vědomí

dopis pana M***** Z*****,*****, Jablonec nad Nisou a vyjádření oddělení správy objektů

B. doporučuje

paní M***** F***** přihlásit se za splnění stanovených podmínek do výběrových řízení na pronájem bytů, až budou vypsána

C.1 neschvaluje

paní M***** F***** pronájem obecního bytu

C.2 neschvaluje

panu V***** S***** pronájem bytu č. 8 v objektu Novoveská 5/4505 v Jablonci nad Nisou

C.3 neschvaluje

paní R***** B***** nájemní smlouvu k bytové jednotce č. 1 v Dlouhá 25A/1376, Jablonec nad Nisou

D. neuděluje

panu K***** P***** výjimku z Pravidel pronajímání bytů v majetku statutárního města Jablonec nad Nisou

E.1 schvaluje

záměr pronájmu obecního bytu paní M***** B***** dle důvodové zprávy

E.2 schvaluje

nájemní smlouvu k bytové jednotce o velikosti 0+1 v objektu Novoveská 5, Jablonec n. N. pro pana M***** Z***** s tím, že nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok.
F. trvá

na vyklizení bytové jednotky č. 1 v Dlouhé ulici 25A/1376, Jablonec n. N., jehož nájemcem byla p. R***** B*****

G. uděluje

paní J***** Č*****, *****, Tanvald, výjimku z Pravidel pronajímání bytů v majetku statutárního města Jablonec nad Nisou, a to na dobu 1 roku od data schválení Radou města Jablonec nad Nisou.

RM/103/2017

A.1 schvaluje

poskytnutí peněžitého daru NISAMARATHON, z.s ., IČ: 22764046, se sídlem: Na Mlýnku 800, 460 01 Liberec, ve výši 5 000 dle důvodové zprávy

A.2 schvaluje

poskytnutí peněžitého daru ZO Českého zahrádkářského svazu Jablonec nad Nisou - Vrkoslavice , IČ: 72551267, se sídlem: Vrkoslavická 18b/4098, 466 06 Jablonec nad Nisou, ve výši 10 000 Kč dle důvodové zprávy.

A.3 schvaluje

poskytnutí peněžitého daru panu Antonínu Hadingerovi , narozeném: 16. 12. 1951, bytem: Skelná 57 , 466 02 Jablonec nad Nisou, ve výši 20 000 dle důvodové zprávy.

A.4 schvaluje

poskytnutí peněžitého daru Spolku jabloneckých dam a pánů, z.s ., IČ: 22717803, se sídlem: Jižní 144, 466 01 Jablonec nad Nisou, peněžitý dar ve výši 20 000 Kč dle důvodové zprávy.

A.5 schvaluje

poskytnutí peněžitého daru Spolku přátel města Jablonec nad Nisou , IČ: 646690680, se sídlem: Mírové náměstí 19/3100, 466 01 Jablonec nad Nisou, peněžitý dar ve výši 20 000 Kč dle důvodové zprávy.

RM/104/2017

A. bere na vědomí

podnět komise pro ochranu zvířat a životního prostředí ve věci ochrany žab, který se týká rozšíření dopravního značení v lokalitě Novoveské nádrže.

RM/105/2017

A. schvaluje

přijetí daru od p. U***** S*****, *****Haiger, Spolková republika Německo v podobě 2 obrazů, portrétu 1. jabloneckého starosty Josefa Pfeiffera a jeho manželky Heleny Pfeiffer včetně originálních rámů, a dále soubor dokumentů rodiny Pfeiffer.

RM/106/2017

A. schvaluje

uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. 864-2009-FaM/OMP, uzavřené s paní Lucií Pokornou, IČ 12045608, s místem podnikání Stříbrná 2239/6, PSČ 466 01, Jablonec nad Nisou, kterým bude změněna doba trvání nájmu z doby neurčité s výpovědní lhůtou 3 měsíce na dobu určitou do 31. 10. 2017 a s tím, že nájemné bude sníženo o 2.000,- Kč měsíčně, a to až do ukončení nájemní smlouvy.

RM/107/2017

A.1 schvaluje

ukončení nájemní smlouvy č. 823-2015-OE/OMP uzavřené se společností GEMO OLOMOUC, spol. s r.o., IČ 136 425 464, se sídlem Dlouhá 562/22, Olomouc - Lazce, PSČ 772 35 dohodou ke dni 31. 5. 2017.
A.2 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje st.p.č. 2377, jejíž součástí je stavba č.p. 2360 (Jugoslávská 4), vše v k.ú. Jablonec nad Nisou.

RM/108/2017

A. schvaluje

rozpočtová opatření uvedená v důvodové zprávě včetně tabulkové části na str. 1 - 18 a úpravy v rámci odborů: kancelář tajemníka, sociálních věcí a zdravotnictví, humanitní, ekonomiky, správy majetku, stavební a životního prostředí a upravený rozpočet města Jablonec nad Nisou takto:
běžné příjmy rozpočtu ve výši 776 340 tis. Kč
financování ve výši 91 022 tis. Kč
celkové příjmy ve výši 867 362 tis. Kč
běžné výdaje ve výši 696 944 tis. Kč
kapitálové výdaje ve výši 136 658 tis. Kč
financování ve výši 33 760 tis. Kč
celkové výdaje ve výši 867 362 tis. Kč

RM/109/2017

A.1 schvaluje

pronájem části p.p.č. 1108/31 o výměře 39 m 2v k.ú. Mšeno nad Nisou za účelem zahrady pro pana MVDr. T***** D*****, r. 1973, bytem *****Železný Brod. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné je stanoveno ve výši 500,- Kč/rok.
A.2 schvaluje

pronájem části p.p.č. 2613 a části p.p.č. 2275/1 o celkové výměře 133 m 2vše v k.ú. Jablonec nad Nisou, za účelem užívání pozemku pod stánkem s občerstvením a předzahrádkou, pro společnost CORSO, spol. s r.o., IČ 18382835, se sídlem Mírové náměstí 487/17, 46601 Jablonec nad Nisou. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 15.4.2017 do 14.10.2017. Nájemné je stanoveno ve výši 1.500,-Kč/m 2/rok za 7 m 2a 100,- Kč/m 2/rok za 126 m 2.
A.3 schvaluje

pronájem části p.p.č. 2613 a části p.p.č. 2275/1 o výměře 108 m 2a pronájem části p.p.č. 2295/5 o výměře 25 m 2vše v k.ú. Jablonec nad Nisou, za účelem užívání pozemku pro umístění předzahrádky, pro společnost FRANKO & LUKAS , spol. s r.o., IČ 25080709, se sídlem Anenská 988/3, 46601 Jablonec nad Nisou. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 15.4.2017 do 14.10.2017. Nájemné je stanoveno ve výši 100,- Kč/m 2/rok.
A.4 schvaluje

podání výpovědi z nájemní smlouvy č. 730-2011-OE/OMP ze dne 12.12.2011 uzavřené s manžely O*****, r. 1965, a J*****, r. 1966, K*****, oba bytem ***** Jablonec nad Nisou.
A.5 schvaluje

podání výpovědi z nájemní smlouvy č. 14-2010-FaM/OMP ze dne 15.3.2010 uzavřené s paní J***** K*****, r. 1962, bytem *****Jablonec nad Nisou.
A.6 schvaluje

podání výpovědi z nájemní smlouvy č. 886-2010-FaM/OMP ze dne 8.12.2010 uzavřené s paní J***** S*****, r. 1945, bytem *****Jablonec nad Nisou.
A.7 schvaluje

pronájem části p.p.č. 2118/2 o výměře 63 m 2v k.ú. Jablonec nad Nisou, za účelem skladování dřeva a manipulační plochy k p.p.č. 2101/13 v k.ú. Jablonec nad Nisou pro manžele Ing. M*****, r. 1962, a Ing. P*****, r. 1964, P*****, bytem *****Jablonec nad Nisou. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné je stanoveno ve výši 20,- Kč/m 2/rok.
A.8 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní a o nájmu nemovitostí na prodej části p.p.č. 205/1 o výměře cca 55 m 2v k.ú. Jablonec nad Nisou a na pronájem části p.p.č. 205/1 o výměře 81 m 2v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem investiční výstavby s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude upřesněna až po dokončení stavebních prací, s panem J***** H*****, r. 1965, bytem ***** Jablonec nad Nisou, za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 420,- Kč/m 2+ DPH + náklady za vyhotovení kupní smlouvy s tím, že o vydání kolaudačního rozhodnutí/souhlasu bude zažádáno do 31.12.2019, nebo do 31.12.2019 kupující předá písemné oznámení o dokončení stavby a zahájení užívání stavby.
Výše uvedená smlouva bude mimo jiné obsahovat v části nájemní ujednání, že do doby kolaudace stavby nebo do doby zahájení užívání stavby, bude část p.p.č. 205/1 o výměře 81 m 2v k.ú. Jablonec nad Nisou v nájmu pana J***** H*****, za účelem realizace záměru představeného na jednání výboru pro hospodaření s majetkem města dne 21.3.2017, s tím, že nájemné je stanoveno ve výši 35,- Kč/m 2/rok + DPH a s tím, že nájemci bude po doložení kolaudace nově postaveného objektu sníženo nájemné o 34,- Kč/m 2/rok za období dvou let zpětně před doložením kolaudace.
Smlouva bude dále obsahovat jako zásadní, odkládací podmínku, kdy vlastní smlouva kupní bude uzavřena s panem J***** H***** až po prokazatelném podání žádosti o kolaudační rozhodnutí/souhlas se stavbou na dotčených pozemcích (kopie žádosti opatřená podacím razítkem místně a věcně příslušného úřadu), nebo po písemném oznámení o dokončení stavby a zahájení jejího užívání na dotčeném pozemku. Tato podmínka bude muset být splněna nejpozději do 31.12.2019. Pokud nebude tato podmínka splněna do tohoto termínu, smlouva bez dalšího následující den zaniká.

RM/110/2017

A.1 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 1732 v k.ú. Mšeno nad Nisou.
A.2 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 1736/1 a p.p.č. 1736/2 obě v k.ú. Mšeno nad Nisou.
A.3 schvaluje

zveřejnění záměru uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu a budoucí smlouvě kupní č. 388-2015-OE/OMP ze dne 18.6.2015, na pronájem a budoucí koupi části p.p.č. 2310/1 o výměře 42 m 2a části p.p.č. 141/1 o výměře 1 m 2obě v k.ú. Jablonec nad Nisou, s družstvem DOMOV INVEST, IČ 28741854, se sídlem Na Kopci 4773/37, 46601 Jablonec nad Nisou, kterým bude prodloužen termín pro splnění odkládací podmínky podání žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí/souhlasu se stavbou na předmětných pozemcích do 31.12.2018. Ostatní podmínky smlouvy zůstávají nezměněny.
A.4 schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 1470/3 o výměře cca 20 m 2v k.ú. Jablonec nad Nisou.

A.5 schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 110 o výměře cca 5 m 2v k.ú. Jablonec nad Nisou.
A.6 schvaluje

zveřejnění záměru výprosy p.p.č. 203/5 v k.ú. Mšeno nad Nisou.

RM/111/2017

A.1 schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřídit a provozovat distribuční soustavu včetně jejího umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním distribuční soustavy, v p.p.č. 1119 v k.ú. Proseč nad Nisou z důvodu uložení kabelového vedení NN pro akci JN, Proseč nad Nisou, p.p.č. 1398 - kNN (IP-12-4006091), se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV., IČ 24729035 (oprávněná osoba), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.
A.2 schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřídit a provozovat distribuční soustavu včetně jejího umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním distribuční soustavy, v p.p.č. 537/4 v k.ú. Proseč nad Nisou, z důvodu uložení kabelového vedení NN pro akci JN, Proseč nad Nisou, ul. Horní, p.p.č. 558 - svod, kNN (IP-12-4006103), se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV., IČ 24729035 (oprávněná osoba), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.
A.3 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřídit a provozovat distribuční soustavu včetně jejího umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním distribuční soustavy, v p.p.č. 2331 v k.ú. Jablonec nad Nisou, z důvodu uložení kabelového vedení NN pro akci JN, Jbc. (Nádražní - u budovy ČD) - rek. kab. NN (IE-12-4002390), se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV., IČ 24729035 (budoucí oprávněná osoba), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.
A.4 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřídit a provozovat distribuční soustavu včetně jejího umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním distribuční soustavy, v p.p.č. 445/2 a 975/2, vše v k.ú. Kokonín, z důvodu uložení kabelového vedení NN pro akci JN, Kokonín, p.č. 445/1, Henclová - svod, kNN (IV-12-4015140), se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV., IČ 24729035 (budoucí oprávněná osoba), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.
A.5 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene jako práva věcného spočívajícího v právu uložení a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě včetně jejího umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě v p.p.č. 688/1 a 689/1, vše v k.ú. Mšeno nad Nisou (stavba RVDSL 1609 C L JABM2 MET), se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, Žižkov, IČ 04084063 (oprávněná osoba), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.
A.6 schvaluje

a. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu uložení přípojky horkovodu pod povrch služebného pozemku, neomezeného a výlučného užívání přípojky, údržby, oprav, uložení a jiných stavebních změn a úprav přípojky včetně úprav za účelem její modernizace či zlepšení výkonnosti a včetně jejího odstranění, vstupu a vjezdu (bez projednání) na služebný pozemek za účelem provádění oprav, údržby a jiných stavebních změn a úprav přípojky, včetně úprav za účelem její modernizace či zlepšení výkonnosti a včetně jejího odstranění, v p.p.č. 403/412 v k.ú. Mšeno nad Nisou, ve prospěch p.p.č. 403/348 a p.p.č. 403/341, jejíž součástí je budova čp. 4754 (obchodní dům Kaufland), se společností Immo - Log - CZ Alpha Beta s.r.o. se sídlem Praha 6 - Břevnov, Bělohorská 2428/203, PSČ 169 00, IČ: 257 07 019 (oprávněná osoba), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.
b. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu uložení přípojky telefonního kabelu pod povrch služebného pozemku, neomezeného a výlučného užívání přípojky, údržby, oprav, uložení a jiných stavebních změn a úprav přípojky včetně úprav za účelem její modernizace či zlepšení výkonnosti a včetně jejího odstranění, vstupu a vjezdu (bez projednání) na služebný pozemek za účelem provádění oprav, údržby a jiných stavebních změn a úprav přípojky, včetně úprav za účelem její modernizace či zlepšení výkonnosti a včetně jejího odstranění, v p.p.č. 403/412 v k.ú. Mšeno nad Nisou, ve prospěch p.p.č. 403/348 a p.p.č. 403/341, jejíž součástí je budova čp. 4754 (obchodní dům Kaufland), se společností Immo - Log - CZ Alpha Beta s.r.o. se sídlem Praha 6 - Břevnov, Bělohorská 2428/203, PSČ 169 00, IČ: 257 07 019 (oprávněná osoba), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.
c. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu uložení přípojky vedení vysokého a nízkého napětí pod povrch služebného pozemku, neomezeného a výlučného užívání přípojky, údržby, oprav, uložení a jiných stavebních změn a úprav přípojky včetně úprav za účelem její modernizace či zlepšení výkonnosti a včetně jejího odstranění, vstupu a vjezdu (bez projednání) na služebný pozemek za účelem provádění oprav, údržby a jiných stavebních změn a úprav přípojky, včetně úprav za účelem její modernizace či zlepšení výkonnosti a včetně jejího odstranění, v p.p.č. 403/412, p.p.č. 4/170, p.p.č. 4/108, p.p.č. 403/394, vše v k.ú. Mšeno nad Nisou, ve prospěch p.p.č. 403/348 a p.p.č. 403/341, jejíž součástí je budova čp. 4754 (obchodní dům Kaufland), se společností Immo - Log - CZ Alpha Beta s.r.o. se sídlem Praha 6 - Břevnov, Bělohorská 2428/203, PSČ 169 00, IČ: 257 07 019 (oprávněná osoba), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.
d. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu uložení přípojky vodovodu pod povrch služebného pozemku, neomezeného a výlučného užívání přípojky, údržby, oprav, uložení a jiných stavebních změn a úprav přípojky včetně úprav za účelem její modernizace či zlepšení výkonnosti a včetně jejího odstranění, vstupu a vjezdu (bez projednání) na služebný pozemek za účelem provádění oprav, údržby a jiných stavebních změn a úprav přípojky, včetně úprav za účelem její modernizace či zlepšení výkonnosti a včetně jejího odstranění, v p.p.č. 4/170, p.p.č. 403/394, vše v k.ú. Mšeno nad Nisou, ve prospěch p.p.č. 403/348 a p.p.č. 403/341, jejíž součástí je budova čp. 4754 (obchodní dům Kaufland), se společností Immo - Log - CZ Alpha Beta s.r.o. se sídlem Praha 6 - Břevnov, Bělohorská 2428/203, PSČ 169 00, IČ: 257 07 019 (oprávněná osoba), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.
e. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu uložení přípojky plynovodu pod povrch služebného pozemku, neomezeného a výlučného užívání přípojky, údržby, oprav, uložení a jiných stavebních změn a úprav přípojky včetně úprav za účelem její modernizace či zlepšení výkonnosti a včetně jejího odstranění, vstupu a vjezdu (bez projednání) na služebný pozemek za účelem provádění oprav, údržby a jiných stavebních změn a úprav přípojky, včetně úprav za účelem její modernizace či zlepšení výkonnosti a včetně jejího odstranění, v p.p.č. 4/170, p.p.č. 4/108, p.p.č. 403/394, vše v k.ú. Mšeno nad Nisou, ve prospěch p.p.č. 403/348 a p.p.č. 403/341, jejíž součástí je budova čp. 4754 (obchodní dům Kaufland), se společností Immo - Log - CZ Alpha Beta s.r.o. se sídlem Praha 6 - Břevnov, Bělohorská 2428/203, PSČ 169 00, IČ: 257 07 019 (oprávněná osoba), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.
B.1 mění

usnesení č. 155/2013/A/9 ze dne 6.6.2013 a usnesení č. 107/2016/B/1 ze dne 7.4.2016, a to tak, že smlouva o zřízení věcného břemene bude nově uzavřena se společností Telco Pro Services, a.s., se sídlem Duhová 1531/3, Praha 4, IČ 291 48 278. Ostatní podmínky smlouvy zůstávají nezměněny.
B.2 mění

usnesení č. 197/2016/A/15 ze dne 9.6.2016 a to tak, že smlouva o zřízení věcného břemene bude nově uzavřena se společností Telco Pro Services, a.s., se sídlem Duhová 1531/3, Praha 4, IČ 291 48 278. Ostatní podmínky smlouvy zůstávají nezměněny.

RM/112/2017

A.1 schvaluje

a. uzavření smlouvy o právu k provedení stavby s p. D***** K***** a p. S***** K*****, *****, Jablonec n.N. - přeložka plynovodní přípojky pro objekt Novoveská 433 na pozemku p.č. 2464/16 v k.ú. Jablonec nad Nisou, s podmínkou odboru správy majetku uvedenou v důvodové zprávě.
b. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení včetně jeho umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení v p.p.č. 2464/16 v k.ú. Jablonec nad Nisou, z důvodu uložení přeložky plynovodní přípojky pro objekt Novoveská 433, se společností GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ 27295567 (budoucí oprávněná osoba) a s p. D***** K***** a p. S***** K*****, *****, Jablonec n.N. (investor), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.
A.2 schvaluje

a. uzavření smlouvy o právu k provedení stavby se společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí n.L. , IČ 27295567, zastoupenou společností GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno, IČ 27935311 - „Reko MS Jablonec nad Nisou - Vladimírská“ na pozemcích p.č. 1011/1, 1011/2, 1011/3, 976/1, 975, 987/1, 872, vše v k.ú. Mšeno nad Nisou, s podmínkou odboru správy majetku uvedenou v důvodové zprávě.
b. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení včetně jeho umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení v p.p.č. 1011/1, 1011/2, 1011/3, 976/1, 975, 987/1, 872, vše v k.ú. Mšeno nad Nisou, z důvodu rekonstrukce plynovodu a přípojek v ulici Vladimírská (REKO MS Jablonec nad Nisou - Vladimírská, č. 7700072803), se společností GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ 27295567 (budoucí oprávněná osoba), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.
A.3 schvaluje

a. uzavření smlouvy o právu k provedení stavby s p. P***** K*****,*****- stavba vodovodní přípojky na pozemku p.č. 569/4 k novostavbě rodinného domu na pozemcích p.č. 765/3 a 717/3 v k.ú. Proseč nad Nisou, s podmínkou odboru správy majetku uvedenou v důvodové zprávě.
b. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřídit a provozovat vodovodní přípojku včetně jejího umístění, v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním vodovodní přípojky, v p.p.č. 569/4 v k.ú. Proseč nad Nisou, z důvodu uložení vodovodní přípojky k novostavbě rodinného domu na pozemcích p.č. 765/3 a 717/3, vše v k.ú. Proseč nad Nisou, s p. P***** K*****, *****(budoucí oprávněná osoba), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.
A.4 schvaluje

a. uzavření smlouvy o právu k provedení stavby s Jabloneckou energetickou a.s., Liberecká 4191/120, Jablonec n.N., IČ 61539881 - stavba vodovodní přípojky na pozemku p.č. 534/5 v k.ú. Jablonec nad Nisou ke kotelně umístěné v objektu Na Kopci 3296, s podmínkami odboru správy majetku a odboru územního a hospodářského rozvoje uvedenými v důvodové zprávě.
b. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřídit a provozovat vodovodní přípojku včetně jejího umístění, v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním vodovodní přípojky, v p.p.č. 534/5 v k.ú. Jablonec nad Nisou z důvodu uložení vodovodní přípojky ke kotelně umístěné v objektu Na Kopci 3296, s Jabloneckou energetickou a.s., Liberecká 4191/120, Jablonec n.N., IČ 61539881 (budoucí oprávněná osoba), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.
A.5 schvaluje

a. uzavření smlouvy o právu k provedení stavby se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874, Děčín, IČ 24729035, zastoupenou společností Kadlec a Kábrtová s.r.o., Jiráskova 104/1, Liberec, IČ 28706421 - pokládka kabelového vedení VN na pozemku p.č. 846/6 v k.ú. Rýnovice ze stávajícího opěrného bodu k pozemku p.č. 2 v k.ú. Lukášov, s podmínkou odboru správy majetku uvedenou v důvodové zprávě.
b. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřídit a provozovat distribuční soustavu včetně jejího umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním distribuční soustavy v p.p.č. 846/6 v k.ú. Rýnovice z důvodu uložení kabelového vedení VN pro akci JN, Lukášov, ul. Zemědělská, p.č. 2 - TS, kVN, kNN (IV-12-4014740), se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874, Děčín, IČ 24729035 (budoucí oprávněná osoba), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.
A.6 schvaluje

a. uzavření smlouvy o právu k provedení stavby s p. T***** K***** a p. O**********J*****, *****, Jablonec n.N. - stavba vodovodní, kanalizační a plynovodní přípojky na pozemku p.č. 937/1 v k.ú. Kokonín k novostavbě rodinného domu na pozemku p.č. 742/26 v k.ú. Kokonín, s podmínkou odboru správy majetku uvedenou v důvodové zprávě.
b. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřídit a provozovat vodovodní, kanalizační a plynovodní přípojku včetně jejich umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním vodovodní, kanalizační a plynovodní přípojky, v p.p.č. 937/1 v k.ú. Kokonín, z důvodu uložení vodovodní, kanalizační a plynovodní přípojky k novostavbě rodinného domu na pozemku p.p.č. 742/26 v k.ú. Kokonín, s p. T***** K***** a p. O***** J*****, *****, Jablonec n.N. - stavba vodovodní, kanalizační a plynovodní přípojky k novostavbě rodinného domu na pozemku p.č. 742/26 v k.ú. Kokonín (budoucí oprávněná osoba), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.

RM/113/2017

A. bere na vědomí

zprávy o činnosti příspěvkových organizací za rok 2016:
Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p. o.,
Městská knihovna Jablonec nad Nisou, p. o.

dle důvodové zprávy.

RM/114/2017

A. schvaluje

vyplacení odměn ředitelům příspěvkových organizací za I. čtvrtletí 2017 dle důvodové zprávy.

RM/115/2017

A. schvaluje

při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. výplatu odměny Ing. Milanu Maturovi, jednateli společnosti, za plnění jmenovitých úkolů pro IV. čtvrtletí 2016 ve výši uvedené v důvodové zprávě

RM/116/2017

A. schvaluje

Dodatek č. 1 k Memorandu o spolupráci při prorodinné politice města (č. 767-2016-OSVaZ/OSS) s organizací SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o.

RM/117/2017

A.1 schvaluje

poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou organizaci Jablíčko - centrum pro rodinu, z.s., se sídlem E. Floriánové 1736/8, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ: 27050432 na realizaci projektu Masopustní průvod městem: úhrada nákladů spojených s realizací akce ve výši 6.000,- Kč,

A.2 schvaluje

poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou Oblastní charitě Červený Kostelec - středisko Domov sv. Josefa se sídlem ul. 5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec, IČ: 48623814 na zajištění zdravotních rehabilitačních pobytů pro nemocné roztroušenou sklerózou (specializovaná rehabilitace, psychoterapie a duchovní doprovázení, ergoterapeutické aktivity, aktivizační činnosti a volnočasové aktivity pacientů) ve výši 5.000,- Kč dle důvodové zprávy,

A.3 schvaluje

rozpočtová opatření dle příloh číslo 1-3 důvodové zprávy.

RM/118/2017

A. bere na vědomí

žádosti ÚP ČR o vyjádření obce u žadatelů o doplatek na bydlení dle důvodové zprávy.

B. pověřuje

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, informovat příslušný úřad práce o nevydání vyjádření obce dle § 33 odst. 6 zák. o pomoci v hmotné nouzi u žadatelů o doplatek na bydlení ze systému dávek pomoci v hmotné nouzi, a to z důvodu nedostatku informací o těchto žadatelích.

RM/119/2017

A. schvaluje

předložené úpravy rozpočtu u příspěvkových organizací :
- Městská knihovna Jablonec nad Nisou, p.o.
- Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Střelecká 14, příspěvková organizace

RM/120/2017

A. uděluje

souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru do vlastnictví příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Vikýř, Jablonec nad Nisou, Podhorská 49, příspěvková organizace v hodnotě 10 000,-Kč

B. pověřuje

podpisem darovací smlouvy ředitelku příspěvkové organizace

RM/121/2017

A. bere na vědomí

při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. zprávu o pohledávkách po společnosti FK Jablonec, a. s.

RM/122/2017

A. bere na vědomí

předloženou informaci o stavu plnění usnesení rady města dle důvodové zprávy

RM/123/2017

A. schvaluje

s účinností od 1. května 2017 změnu přílohy č. 3 Organizačního řádu Magistrátu města Jablonec nad Nisou, spočívající ve:

A.1 schvaluje

zrušení pracovního místa 4.0.5 - jedno pracovní místo s celým úvazkem na odboru humanitním

A.2 schvaluje

zrušení pracovního místa 3.0.3 - jedno pracovní místo s celým úvazkem na odboru sociálních věcí a zdravotnictví

A.3 schvaluje

zřízení pracovního místa 7.0.3 a 7.0.4 - dvě pracovní místa s celým úvazkem na odboru územního a hospodářského rozvoje

B. ukládá

JUDr. Markovi Řeháčkovi, tajemníkovi MMJN, vydat aktualizovanou přílohu č. 3 Organizačního řádu MMJN a podniknout všechna personální opatření k realizaci schválené změny

RM/124/2017

A. bere na vědomí

informaci o stavu přípravy obnovy zasedací síně č. 201 v budově radnice a o způsobu a postupu její obnovy.

B.1 schvaluje

realizaci obnovy zasedací síně č. 201 ve zjednodušené variantě popsané v důvodové zprávě;

B.2 schvaluje

přesun originálního oválného stolu na původní umístění v zasedací síni č. 201. Pořízení židlí podle nákresů arch. Karla Wintera pro zasedací síně č. 201 a 203 a stolů s dýhou odpovídající zpracování dřevěných prvků v místnosti pro zasedací síň č. 203.

C. rozhodla

dle směrnice rady města č. 26/2016, o přímém zadání veřejných zakázek malého rozsahu dodavatelům za ceny s DPH:

1) Studio AXA s.r.o., (Doubská 997 460 06 Liberec 6, IČ: 28713206) - podlahářské a parketářské práce v síni č. 201 v ceně 204 723 Kč;
2) A.stavby s.r.o. (Chvalíkovická 718, 468 22 Železný Brod IČ: 25432478)- zednické a natěračské práce v zasedací síni č. 201 v ceně 97 225 Kč;
3) Konsorcium restaurátorů: Jan Hrdina, Ladislav Sluka, Dominik Jančev, ateliér: Huť 12, 46826 Pěnčín, IČ: 726 96 702 - restaurování všech dřevěných částí v síni č. 201 a jejich doplnění dle původní dokumentace v ceně 375 000 Kč;
4) ELEKTRO Š a V, s.r.o., (U Staré lípy 51/3, Jablonec nad Nisou, IČ:27308367) - elektroinstalační práce v ceně 168 509 Kč;
5) Houska & Douda s.r.o.,M. J. Lermontova 11/1018,Praha 6, IČ:48111911 - výroba lustru a 2 ks nástěnných svítidel dle projektu Karla Wintera v ceně 511 830 Kč;
6) Source v.o.s. (Svatoslavova 15, Praha 4, IČ: 25705741) - dodávka nábytku pro zasedací síně č. 201 a 203 (stůl a 20 ks židlí pro zasedací síň č. 201 a 20 ks židlí pro zasedací síň č. 203) v celkové ceně 678 100 Kč.

RM/125/2017

A. rozhoduje

v souladu s čl. 6 Směrnice RM č. 26/2016 k veřejným zakázkám, o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Chodník v ulici Na Vršku “ společnosti Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o., Souběžná 7, 466 01 Jablonec nad Nisou, za cenu 335 754,75Kč bez DPH , dle přiložené důvodové zprávy.

B. ukládá

JUDr. Ing. Lukáši Pletichovi, náměstku primátora, zajistit uzavření a realizaci předmětné smlouvy.

RM/126/2017

A. rozhoduje

v souladu s čl. 6 Směrnice RM č. 26/2016 k veřejným zakázkám, o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Oprava statických poruch na věži radnice“, společnosti Syban, s.r.o.., ul. 28. října 60/44, 460 07 Liberec, IČ 25401343, za cenu 3 074 224,97 Kč bez DPH , což činí 3 719 812,21 s DPH, dle přiložené důvodové zprávy.

B. ukládá

JUDr. Ing. Lukáši Pletichovi, náměstku primátora, zajistit uzavření a realizaci předmětné smlouvy.

RM/127/2017

A. schvaluje

1. Realizaci veřejné zakázky „Obnova jižní a východní fasády radnice v Jablonci nad Nisou“.
2. Zadávací dokumentaci
na tuto veřejnou zakázku.

B. ukládá

Ing. Petru Beitlovi, primátoru města, zajistit realizaci výběrové řízení na dodavatele této veřejné zakázky a výsledek předložit radě města k rozhodnutí.

RM/128/2017

A. schvaluje

Předpokládané náklady na otevřenou dvoukolovou architektonicko-urbanistickou soutěž na výstavbu multimodálního terminálu veřejné dopravy v centru Jablonce nad Nisou dle důvodové zprávy ve výši cca 3 388 000,- Kč s DPH.

B. schvaluje

Předpokládaný harmonogram průběhu soutěže dle důvodové zprávy.

RM/129/2017

A. schvaluje

uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě na zpracování žádostí o dotaci a manažerské řízení přípravy projekt na „Zateplení MŠ Tichá“ dle důvodové zprávy, se zhotovitelem Ing. Davidem Plíštilem, Ph.D., Za Stadionem 3842, 276 01 Mělník, IČ 66992354.

B. ukládá

JUDr. Ing. Lukáši Pletichovi, náměstku primátora, zajistit uzavření předmětného dodatku smlouvy.

RM/130/2017

A.1 schvaluje

poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou Nadačnímu fondu GAUDEAMUS, Nerudova 2283/7, 350 40 Cheb, IČ 25228633, ve výši 3 000,- Kč na zajištění a organizaci XXVI. ročníku celostátní středoškolské dějepisné soutěže gymnázií z ČR a SR.

A.2 schvaluje

poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou zapsanému spolku CZECH NORTH HOCKEY z.s., Třešňová 125, 511 01 Turnov, IČ 41194306, ve výši 15 000,- Kč na zajištění a organizaci letní hokejové školy Czech NORTH HOCKEY.

A.3 schvaluje

poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou zapsanému spolku T.J. HC Jablonec nad Nisou, z.s., Sadová 4646/2, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 64668495, ve výši 8 000,- Kč na akci "Jarní turnaj v minihokeji pro ročníky 2010-2011".

RM/131/2017

A.1 schvaluje

změnu ceníku nájmu pozemku schváleného radou města 4.6.2015 usnesením č. 215/2015, a to u kategorie pozemku pod stánkem v lokalitě přehrady s tím, že je nově schválen nájem pozemků za tímto účelem ve výši 1200,- Kč/m 2/rok. Ostatní kategorie ceníku zůstávají beze změny.
A.2 schvaluje

uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 1.5.2009 uzavřené s panem J***** B*****, r. 1973, bytem *****Jablonec nad Nisou, kterým bude nově stanoven předmět nájmu, a to část p.p.č. 1603/39 o výměře 228 m 2v k.ú. Mšeno nad Nisou, z toho 30 m 2za účelem užívání pozemku pod prodejním stánkem s nájemným ve výši 1200,- Kč/m 2/rok a 198 m 2za účelem předzahrádky s nájemným ve výši 100,- Kč/m 2/rok. Nájemce uhradí kauci ve výši tříměsíčního nájemného.
A.3 schvaluje

uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 200-2011-FaM/OMP ze dne 31.3.2011 uzavřené se společností BARMAK s.r.o., IČ 27293301, se sídlem Na Žižkově 637/72, 46006 Liberec, kterým bude nově stanoven předmět nájmu, a to část p.p.č. 1582/2 o výměře 106 m 2a část p.p.č. 1580/2 o výměře 5 m 2vše v k.ú. Mšeno nad Nisou (celkem 111 m 2), z toho 14 m 2za účelem užívání pozemku pod prodejním stánkem s nájemným ve výši 1200,- Kč/m 2/rok a 97 m 2za účelem předzahrádky s nájemným ve výši 100,- Kč/m 2/rok. Nájemce uhradí kauci ve výši tříměsíčního nájemného.
A.4 schvaluje

uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 142-2010-FaM/OMP ze dne 8.3.2010 uzavřené s panem Davidem Klecem, IČ 40181545, se sídlem Boženy Němcové 3657/6, 46604 Jablonec nad Nisou, kterým bude nově stanoven předmět nájmu, a to část p.p.č. 1591 o výměře 102 m 2a část p.p.č. 1592 o výměře 67 m 2vše v k.ú. Mšeno nad Nisou (celkem 169 m 2), z toho 16 m 2za účelem užívání pozemku pod prodejním stánkem s nájemným ve výši 1200,- Kč/m 2/rok a 153 m 2za účelem předzahrádky s nájemným ve výši 100,- Kč/m 2/rok. Nájemce uhradí kauci ve výši tříměsíčního nájemného.
A.5 schvaluje

uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 11.3.1995 uzavřené s panem R***** Š*****, r. 1966, bytem *****Jablonec nad Nisou, kterým bude nově stanoven předmět nájmu, a to st.p.č. 1580/3 a část p.p.č. 1580/2 o výměře 172 m 2a části p.p.č. 1579 o výměře 27 m 2vše v k.ú. Mšeno nad Nisou (celkem 239 m 2), z toho 40 m 2za účelem užívání pozemku pod prodejním stánkem s nájemným ve výši 1200,- Kč/m 2/rok a 199 m 2za účelem předzahrádky s nájemným ve výši 100,- Kč/m 2/rok. Nájemce uhradí kauci ve výši tříměsíčního nájemného.
A.6 schvaluje

uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 972-2010-FaM/OMP ze dne 17.02.2011 uzavřené s paní Karin Ulrychovou, IČ 75373483, se sídlem Krásná 51, 46821 Pěnčín, kterým bude stanoven předmět nájmu, a to část p.p.č. 403/1 o výměře 89 m 2v k.ú. Mšeno nad Nisou, z toho 21 m 2za účelem užívání pozemku pod prodejním stánkem s nájemným ve výši 1200,- Kč/m 2/rok a 68 m 2za účelem předzahrádky s nájemným ve výši 100,- Kč/m 2/rok. Nájemce uhradí kauci ve výši tříměsíčního nájemného.
A.7 schvaluje

uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 210-2002-OF/OMP ze dne 28.05.2002 uzavřené s paní H***** V*****, r. 1958, bytem *****Jablonec nad Nisou, kterým bude nově stanoven předmět nájmu, a to části p.p.č. 1568/1 o celkové výměře 126 m 2v k.ú. Mšeno nad Nisou, z toho 15 m 2za účelem užívání pozemku pod prodejním stánkem s nájemným ve výši 1200,- Kč/m 2/rok a 111 m 2za účelem předzahrádky s nájemným ve výši 100,- Kč/m 2/rok. Nájemce uhradí kauci ve výši tříměsíčního nájemného.

RM/132/2017

A. vyslovuje

ve věcech města jako jediného společníka společnosti Technické služby Jablonec nad Nisou, s. r. o., souhlas s uzavřením Kupní smlouvy na "Dodávky asfaltových směsí pro TSJ, s. r. o. na období 2017" dle přiložené důvodové zprávy.

Vytvořeno 20.4.2017 11:20:18 - aktualizováno 11.9.2017 15:00:14 | přečteno 706x | Petr Vitvar
load