Usnesení rady 05/2017

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 21.02.2017. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/48/2017

A. schvaluje

uzavření nájemní smlouvy č. 875-2016-OE/OMP a dodatek č. 1 dané smlouvy se spolkem T.J. HC Jablonec nad Nisou, IČ 64668495, se sídlem 46601 Jablonec nad Nisou, Sadová 4646/2, a to ve znění dle důvodové zprávy.
Vytvořeno 24.3.2017 8:40:10 | přečteno 306x | Petr Vitvar
load