Usnesení rady 24/2014

Usnesení z 24. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 03.10.2014. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/361/2014

A. schvaluje


rozpočtová opatření uvedená v důvodové zprávě včetně tabulkové části na str. 1 - 10 úpravy v rámci kanceláře tajemníka, odboru humanitního,odboru ekonomiky a správy majetku a upravený rozpočet města Jablonec nad Nisou takto: celkové příjmy rozpočtu ve výši 926 210 tis. Kč, financování ve výši 103 029 tis. Kč, celkové zdroje ve výši 1 029 239 tis. Kč, běžné výdaje ve výši 775 249 tis. Kč, kapitálové výdaje ve výši 196 819 tis. Kč, splátky úvěrů celkem 57 171 tis. Kč a celkové výdaje rozpočtu ve výši 1 029 239 tis. Kč.

Vytvořeno 3.10.2014 13:00:11 | přečteno 832x | Petr Vitvar
load