Usnesení rady 23/2014

Usnesení z 23. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 25.09.2014. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/328/2014

A.1 schvaluje

nájemní smlouvy a ubytovací smlouvy k těmto obecním bytům a ubytovacím jednotkám:
D***** B*****, bytem *****
, Jablonec nad Nisou
byt 3+kk, U Tenisu 17, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
J***** S*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Rybářská 10B, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 2 roky
J***** H*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Kopci 11, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
J***** S*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, F. L. Čelakovského 4, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
P***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Úbočí 14, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
E***** B*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+3, Na Úbočí 21, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
M***** a V***** P*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, B. Němcové 54, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
P***** M*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Kopci 13, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 2 roky
J***** a E***** V*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Palackého 63, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
B***** J*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
ubytovací jednotka 0+1, Prosečská 176, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
J***** a E***** Š*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Novoveská 5, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
M***** a J***** V*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Slunná 440, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
M***** Š*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, P. Bezruče 54, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
M***** Ř*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Opletalova 31, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
O***** T*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Opletalova 31, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
L***** B*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Kopci 9, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
P***** M*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Kopci 9, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 2 roky
B***** F*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Skřivánčí 66, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
L***** M*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, F. L. Čelakovského 4, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 2 roky
R***** M*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Na Vršku 16, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
J***** S*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Palackého 40, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
M***** J*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+3, Na Úbočí 21, Jablonec nad Nisou
nad dobu určitou 1 rok
D***** J*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+3, Na Úbočí 21, Jablonec nad Nisou
nad dobu určitou 1 rok
B***** R*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, B. Němcové 54, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
V***** a J***** Š*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Novoveská 5, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
E***** L*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Rybářská 8A, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 2 roky
S***** P*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Rybářská 10B, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok

A.2 schvaluje

nájemní smlouvy k těmto obecním bytům:
Z***** P*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+3, Lidická 7, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
A***** Š*****, bytem *****, Praha 4
byt 1+2, Podhorská 5, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
B***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Úbočí 14, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
P***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Opletalova 35, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
J***** H*****, bytem *****
byt 1+1, Řetízková 9, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
R***** H*****, bytem ***** Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Palackého 65, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
V***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Palackého 63, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
E***** Č*****, bytem *****
byt 0+1, Palackého 63, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
R***** D*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Úbočí 21, Jablonec nad Nisou
na dobu neurčitou

A.3 schvaluje

změnu v obsazení bytové jednotky určené k nájemnímu bydlení v lokalitě ul. F. L. Čelakovského, Jablonec nad Nisou:
Ing. B***** N*****, ***** bytem *****, Jablonec nad Nisou (býv. nájemce J***** R*****)
b.j. č. 76, F. L. Čelakovského 4/3676, Jablonec nad Nisou

B. ruší

výběrové řízení č. 49/2014 na pronájem volného obecního bytu

RM/329/2014

A. schvaluje

uzavření dohod o uznání dluhu:

A.1 schvaluje

s žadatelkou H***** P*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou za dlužné nájemné ve výši 7.209 Kč s tím, že měsíční splátky budou činit 1.500 Kč a poslední splátka bude činit 1.209 Kč

A.2 schvaluje

s žadatelem R***** M*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou za dlužné nájemné, vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu vč. penále v celkové výši 12.788 Kč s tím, že měsíční splátky budou činit 1.000 Kč a poslední splátka bude činit 788 Kč

A.3 schvaluje

s žadatelem J***** S*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou za dlužné nájemné, vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu vč. penále v celkové výši 17.438 Kč s tím, že měsíční splátky budou činit 1.000 Kč a poslední splátka bude činit 438 Kč

A.4 schvaluje

s žadatelem L***** S*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou za dlužné vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu vč. penále v celkové výši 2.121 Kč s tím, že měsíční splátky budou činit 500 Kč a poslední splátka bude činit 121 Kč

B. pověřuje

Ing. Jaromíru Čechovou, vedoucí odboru správy majetku, k podepsání dohody o uznání dluhu s výše uvedenými žadateli

RM/330/2014

A. vypovídá

nájem bytu č. 21, o velikosti 0+1 s příslušenstvím v objektu č.p. 3052 na adrese Řetízková 7/3052 v Jablonci nad Nisou nájemci D***** B*****, ***** bytem *****, Jablonec nad Nisou, a to z výpovědního důvodu dle ustanovení § 2291 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, když nájemce porušil svou povinnost vyplývající z nájmu bytu zvlášť závažným způsobem tím, že nezaplatil nájemné a náklady na služby po dobu delší než tři měsíce. Nájem bytu je v souladu s § 2291 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, vypovídán bez výpovědní doby a skončí doručením výpovědi nájemci. Nájemce - D***** B***** - je povinen předmětný byt vyklidit a vyklizený předat pronajímateli bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od skončení nájmu.

RM/331/2014

A.1 bere na vědomí

dopis pana O***** H*****, *****, 468 46 Plavy a vyjádření komise humanitní péče a vyjádření oddělení správy bytových domů a vyjádření oddělení sociálně právní ochrany dětí

A.2 bere na vědomí

dopis paní M***** P*****, *****, Jablonec nad Nisou a vyjádření komise humanitní péče a vyjádření oddělení správy bytových domů

A.3 bere na vědomí

dopis pana M***** F*****, přebývající t. č. v *****, Jablonec nad Nisou a vyjádření oddělení správy bytových domů a oddělení sociální péče

A.4 bere na vědomí

dopis paní R***** B*****, *****, Jablonec nad Nisou a vyjádření komise humanitní péče a vyjádření oddělení správy bytových domů

A.5 bere na vědomí

dopis pana Z***** Š*****, *****, Jablonec nad Nisou a vyjádření oddělení správy bytových domů

B.1 neschvaluje

panu O***** H*****, *****, 468 46 Plavy udělení výjimky z Pravidel pronajímání bytů v majetku statutárního města Jablonec nad Nisou

B.2 neschvaluje

panu M***** F***** pronájem obecního bytu

C.1 doporučuje

panu O***** H***** obrátit se na sociální odbor v místě svého trvalého bydliště s žádostí o pomoc při celkovém řešení jeho současné životní situace.

C.2 doporučuje

panu M***** F***** zajímat se o pronájem bytu či ubytovny u jiných vlastníků, než je SMJN, příp. obrátit na Azylový dům v Jablonci nad Nisou

D.1 schvaluje

paní M***** P*****, *****, Jablonec nad Nisou udělení výjimky z Pravidel pronajímání bytů v majetku statutárního města Jablonec nad Nisou na dobu 1 roku od data schválení Radou města Jablonec nad Nisou.

D.2 schvaluje

paní R***** B***** udělení výjimky z Pravidel pronajímání bytů v majetku statutárního města Jablonec nad Nisou a pronajmout jmenované b. j. v *****. *****, nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 3 měsíce.

D.3 schvaluje

panu Z***** Š***** nájemní smlouvu k bytové jednotce č. ***** v objektu ***** v Jablonci nad Nisou s tím, že nutné opravy bytu budou provedeny na náklady žadatele. Nájemní smlouva bude sepsána na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení.

RM/332/2014

A. bere na vědomí

podnět dopravní komise, který se týkal zachování stávajícího modelu MHD bez navrhované linky PAD 150 Jablonec n. N. - Hodkovice nad Mohelkou, dle důvodové zprávy

B. souhlasí

se zachováním stávajícího modelu MHD bez navrhované linky PAD 150 Jablonec n. N. - Hodkovice nad Mohelkou, dle důvodové zprávy.

RM/333/2014

A.1 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro uložení kabelového vedení VN, NN a umístění pilíře v p.p.č. 2144/9, 2144/17, 2493/2 a 2494, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou, - JN, Jbc. (TS 735 Bártlův vrch) - nové umístění (IE-12-4003073), se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV., IČ 24729035 (budoucí oprávněná osoba), a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH.
A.2 schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro uložení kabelového vedení VN a NN v p.p.č. 2065/1, 2065/12, 2065/42, 2474/9, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou - přeložka kabelu VN a NN Kamenná (EP-12-4001931), se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV., IČ 24729035 (oprávněná osoba), a jednorázovou úhradu stanoví dohodou ve výši 1000,- Kč včetně DPH.
A.3 schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro uložení kabelové smyčky NN v p.p.č. 2981 v k.ú. Jablonec nad Nisou - kabelová smyčka NN k objektu Průmyslová 6 (IV-12-4009926) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV., IČ 24729035 (oprávněná osoba), a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH.
A.4 schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro uložení kabelové přípojky NN v p.p.č. 1011/1 a 1011/2, vše v k.ú. Mšeno nad Nisou - kabelová přípojka NN k p.p.č. 1014/1 v ulici 1. máje (IV-12-4010626) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV., IČ 24729035 (oprávněná osoba), a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH.
A.5 schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro uložení kabelové přípojky NN v p.p.č. 537/6 a 1441, vše v k.ú. Proseč nad Nisou - kabelová přípojka NN Pod Kapličkou p.p.č. 1440/4 (IP-12-4002831) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV., IČ 24729035 (oprávněná osoba), a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH.
A.6 schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro uložení kabelové přípojky NN v p.p.č. 563 a 572/1, vše v k.ú. Rýnovice - kabelová přípojka NN k p.p.č. 572/1 v ulici Jezdecká (IP-12-4003519) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV., IČ 24729035 (oprávněná osoba), a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH.
A.7 schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro uložení kabelové přípojky NN v p.p.č. 401 a 498, vše v k.ú. Lukášov - kabelová přípojka NN k RD na st.p.č. 497/5 (IP-12-4003813) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV., IČ 24729035 (oprávněná osoba), a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH.
A.8 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro uložení datových kabelů v p.p.č. 816/9 a 814, vše v k.ú. Rýnovice (položení datových kabelů - ulice Belgická), se společností GREPA Networks s.r.o., se sídlem Žitná 2324/16, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 25492900 (budoucí oprávněná osoba), a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH.
A.9 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro uložení datových kabelů v p.p.č. 815/15 a 1711, vše v k.ú. Jablonecké Paseky (optické vedení pro objekt ABB, Jablonecké Paseky), se společností GREPA Networks s.r.o., se sídlem Žitná 2324/16, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 25492900 (budoucí oprávněná osoba), a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH.
A.10 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro uložení plynárenského zařízení - prodloužení hlavního řadu a dvě přípojky NTL plynovodu v p.p.č. 449/4, 442/39, 509/2, 513/1 a 509/3, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (prodloužení hlavního řadu a 2 NTL plynové přípojky), a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH.
A.11 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro uložení NTL plynovodu a přípojek v p.p.č. 14/1, 14/2, 21, 12, 108, 521/1, 36 a 107, vše v k.ú. Vrkoslavice (rekonstrukce NTL plynovodu a přípojek - ulice Pražská), se společností RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ 27295567 (budoucí oprávněná osoba), a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH.
A.12 schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro uložení přípojky splaškové kanalizace v p.p.č. 1315/4 v k.ú. Jablonec nad Nisou, jako práva věcného, pro přípojku splaškové kanalizace pro vlastníka st.p.č. 615, jejíž součástí je objekt čp. 752, v k.ú. Jablonec nad Nisou, kterým je v současné době společnost JAKOB, s.r.o., se sídlem Podhorská 1236/48, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 47282347 (oprávněná osoba), a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH.
A.13 schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro přeložku kabelového vedení VN a NN v p.p.č. 341/8, 341/15, 411/8, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou, (EP-12-4002013 - přeložka kabelového vedení VN a NN Turnovská), se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV., IČ 24729035 (budoucí oprávněná osoba), a jednorázovou úhradu stanovit dohodou ve výši 1.000,- Kč + DPH.
B.1 mění

a. usnesení rady města č. 221/2011/A/7a ze dne 6.10.2011, a to tak, že smlouva o zřízení služebnosti bude rozšířena o p.p.č. 2500/61, 2500/63, 2500/65 a 2330/26, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou, a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH.
b. usnesení rady města č. 221/2011/A/7b ze dne 6.10.2011, a to tak, že smlouva o zřízení služebnosti bude rozšířena o p.p.č. 412/4 v k.ú. Jablonec nad Nisou, a jednorázovou úhradu stanoví dohodou ve výši 100,- Kč/m 2+ DPH.
B.2 mění

usnesení rady města č. 270/2010/A/7 ze dne 16.12.2010 a č. 110/2013/A/3 ze dne 9.5.2013, a to tak, že smlouva o zřízení služebnosti bude rozšířena o p.p.č. 2464/12 v k.ú. Jablonec nad Nisou, a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Ostatní podmínky smlouvy zůstanou nezměněny.
B.3 mění

usnesení rady města č. 106/2009/A/13 ze dne 4.6.2009, a to tak, že smlouva o zřízení služebnosti bude rozšířena o p.p.č. 890/2 a 897/1, vše v k.ú. Kokonín.

RM/334/2014

A. schvaluje

Dodatek č. 1 k Pokynu k evidenci a odpisování dlouhodobého majetku pro příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Jablonec nad NisouRM/335/2014

A.1 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje a pronájmu p.p.č. 2033/7 v k.ú. Jablonec nad Nisou.
A.2 schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 534/2, označené jako díl „a“, o výměře 20 m 2v k.ú. Jablonec nad Nisou.
A.3 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 232 o výměře cca 250 m 2(varianta č. 2) v k.ú. Vrkoslavice.
A.4 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 807/4 v k.ú. Kokonín za účelem výstavby rodinného domu.
A.5 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje a pronájmu části p.p.č. 2310/1 o výměře 42 m 2a části p.p.č. 141/1 o výměře 1 m 2obě v k.ú. Jablonec nad Nisou pro Družstvo DOMOV INVEST, IČ 28741854, se sídlem Na Kopci 4773/37, Jablonec nad Nisou.
A.6 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 918/12 o výměře cca 590 m 2v k.ú. Jablonec nad Nisou.
A.7 schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu p.p.č. 71 v k.ú. Proseč nad Nisou.
A.8 schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 1582/2 o výměře cca 2 m 2v k.ú. Mšeno nad Nisou.
A.9 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 1315/4 o výměře cca 50 m 2v k.ú. Jablonec nad Nisou.
A.10 schvaluje

zveřejnění záměru výprosy p.p.č. 2007/1 o výměře 1.927 m 2, části p.p.č. 1970/1 o výměře cca 330 m 2, části p.p.č. 1970/2 o výměře cca 765 m 2, části p.p.č. 2019/2 o výměře cca 1.000 m 2, části p.p.č. 2634 o výměře cca 310 m 2(celková výměra plochy pro výprosu cca 4.332 m 2) vše v k.ú. Jablonec nad Nisou pro společnost Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o., IČ 25475509, se sídlem Souběžná 7, Jablonec nad Nisou.
A.11 schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího k podnikání v 1. nadzemním podlaží objektu Lidická 14/1904 v Jablonci nad Nisou. Prostor je o celkové výměře 46,64 m 2a sestává z prodejny 24,82 m 2, skladu 14,5 m 2, WC 2,52 m 2a chodby u WC 4,8 m 2.

RM/336/2014

A.1 schvaluje

ukončení nájemní smlouvy č. 647-2013-OE/OMP ze dne 13.12.2013 uzavřené s manžely O*****, r. 1960, bytem *****Moskva, a S*****, r. 1966, bytem ***** Moskva, N*****, a to dohodou ke dni 30.9.2014
A.2 schvaluje

ukončení nájemní smlouvy ze dne 25.8.1994 uzavřené se společností ORNEX spol. s r.o., IČ 41324960, se sídlem Turnovská 22, Jablonec nad Nisou, a to dohodou ke dni 30.9.2014
A.3 schvaluje

pronájem částí p.p.č. 2405/1, p.p.č. 2405/10, p.p.č. 2405/11, p.p.č. 2405/12, p.p.č. 2405/13 o celkové výměře 1.033 m 2vše v k.ú. Doksy u Máchova Jezera, v obci Staré Splavy, pro společnost BUILDING TM INVESTMENT a.s., IČ 28999258, se sídlem Žampiónová 173, Pitkovice, Praha 10, za účelem užívání pozemků pro zázemí hotelu. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné je stanoveno ve výši 50,- Kč/m 2/rok
A.4 schvaluje

pronájem části p.p.č. 274 o výměře 90 m 2v k.ú. Proseč nad Nisou pro manžele V*****, r. 1974, a Ing. P*****, r. 1975, J*****, oba bytem ***** Jablonec nad Nisou, za účelem užívání jako zahrada. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné je stanoveno ve výši 5,- Kč/m 2/rok
A.5 schvaluje

ukončení nájemní smlouvy ze dne 21.4.1993 uzavřené s panem P***** N*****, r. 1963, bytem *****Semily, a to dohodou k 30.9.2014
A.6 schvaluje

pronájem p.p.č. 2718 v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem manipulační plochy pro manžele P*****, r. 1970, bytem ***** Jablonec nad Nisou a J*****, r. 1972, bytem ***** Jablonec nad Nisou, A*****, pro Společenství vlastníků Mlýnská 26/1641, Jablonec nad Nisou, IČ 25445057, se sídlem Mlýnská 26, Jablonec nad Nisou, a pro paní K***** M*****, r. 1974, bytem ***** Liberec. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné je stanoveno ve výši 2.445,- Kč/rok
A.7 schvaluje

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce nemovitostí č. 727-2009-FaM/OMP ze dne 9.10.2009 uzavřené s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, a to tak, že smlouva o výpůjčce nemovitostí bude uzavřena na dobu určitou do 30.9.2016
A.8 schvaluje

uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 201-2012-OE/OMP ze dne 30.4.2012 uzavřené se spolkem FK Jablonec, z.s., IČ 70840105, se sídlem U Stadionu 4904/5, Jablonec nad Nisou, a to tak, že nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.12.2025
A.9 schvaluje

uzavření dodatku č. 6 k nájemní smlouvě č. 105-2002-OF/OMP ze dne 18.2.2002 uzavřené se společností SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o., IČ 25434411, se sídlem U Stadionu 1/4586, Jablonec nad Nisou, a to tak, že předmět nájmu bude rozšířen o p.p.č. 424/8, p.p.č. 429/7, p.p.č. 423/28, p.p.č. 2330/13 a p.p.č. 2561/23 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou. Nájemné bude navýšeno o 60.000,- Kč/rok + DPH
B. ruší

usnesení č. 164/2014/A/3 ze dne 15.5.2014.
C. mění

usnesení č. 231/2014/A/2 ze dne 26.6.2014 a to tak, že schvaluje pronájem p.p.č. 1946/1 o výměře 1.431 m 2a části p.p.č. 1946/3 označené jako díl „C“ o výměře 917 m 2a části p.p.č. 1945/1 označené jako díl „B“ o výměře 94 m 2vše v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem užívání jako zahrada pro pana Mgr. B***** O*****, r. 1968, bytem ***** Jablonec nad Nisou a pro paní J***** M*****, r. 1966, bytem ***** Jablonec nad Nisou. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné je stanoveno ve výši 5 Kč/m 2/rok s tím, že v nájemní smlouvě bude uvedena podmínka, že nájemci umožní přístup k p.p.č. 2971 v k.ú. Jablonec nad Nisou manželům R*****, r. 1974, a D*****, r. 1978, P*****, bytem ***** Jablonec nad Nisou.
D.1 neschvaluje

pronájem části p.p.č. 1660/2 o výměře cca 160 m 2v k.ú. Jablonec nad Nisou.
D.2 neschvaluje

pronájem části p.p.č. 465/9 o výměře cca 12,5 m 2v k.ú. Jablonec nad Nisou.

RM/337/2014

A. schvaluje

plán kontrol organizací na rok 2015

RM/338/2014

A. schvaluje

aktualizaci směrnice Rady města č. 4/2011 Odepisování majetku

RM/339/2014

A. schvaluje

rozpočtová opatření uvedená v důvodové zprávě včetně tabulkové části, úpravy v rámci odborů a upravený rozpočet města Jablonec nad Nisou takto: celkové příjmy rozpočtu ve výši 924 799 tis. Kč, financování ve výši 103 029 tis. Kč, celkové zdroje ve výši 1 027 828 tis. Kč, běžné výdaje ve výši 773 838 tis. Kč, kapitálové výdaje ve výši 196 819 tis. Kč, splátky úvěrů celkem 57 171 tis. Kč a celkové výdaje rozpočtu ve výši 1 027 828 tis. Kč.

RM/340/2014

A. rozhoduje

v souladu s čl. 6b směrnice Rady města č. 7/2013 k veřejným zakázkám, o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu " Zpracování stolního kalendáře s odpadovou tématikou" firmě GEOPRINT, s.r.o., Krajinská 1110, Liberec 1, IČ: 27271633.

B. schvaluje

smlouvy o reklamě a propagaci se společnostmi EKO-KOM, a.s., IČ: 25134701, Pragonet trade s.r.o., IČ: 27091309, Kovošrot Group CZ a.s., IČ: 270 913 09 a Severočeské komunální služby s.r.o ., IČ: 62738542, v souvislosti s výrobou plánovacího kalendáře s odpadovou tématikou, ve znění dle Příloh č. 1, 2, 3, 4 k tomuto usnesení.

C. bere na vědomí

že naplnění usnesení pod body A) a B) je podmíněno schválením příslušných rozpočtových změn v Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou dne 9.10.2014.

RM/341/2014

A. schvaluje

zařazení teplárenského zařízení do účetní evidence dle důvodové zprávy. Jedná se o topný kanál do objektu bývalého ČSAD - Pražská ulice, topný kanál do objektu bývalé společnosti BTV - Bezručova ulice, topný kanál do objektku bývalé firmy UNIKON -Smetanova ulice, topný kanál do objektů firem AKT, MK CARS a Brilant - Ladova ulice, topný kanál do objektu bývalých Potravin - ulice Československé armády, topné kanály do objektů SBD Bižuterie - oblast Paseky - ulice Erbenova, Pionýrů, Jasmínová, V. Nezvala.

RM/342/2014

A. schvaluje

ke dni 31. 10. 2014 ukončení Smlouvy o poskytování psychologického poradenství, schválené usnesením č. RM/287/2013 ze dne 3. 10. 2013

RM/343/2014

A. schvaluje

předložené úpravy rozpočtu na rok 2014 u příspěvkových organizací:
-Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace
-Mateřská škola speciální Jablonec n. N., Palackého 37, příspěvková organizace
-Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Lovecká 11, příspěvková organizace
-Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Švédská 14, příspěvková organizace
-Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Hřbitovní 10, příspěvková organizace
-Mateřská škola Jablonec nad Nisou-Mšeno, Arbesova 50, příspěvková organizace
-Mateřská škola Jablonec nad Nisou-Kokonín, Dolní 3969, příspěvková organizace
-Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Slunečná 9, příspěvková organizaceRM/344/2014

A. schvaluje

změnu závazných ukazatelů r. 2014 pro CSS p. o. dle důvodové zprávy.

RM/345/2014

A. schvaluje

návrh změny rozpočtu pro rok 2014 p. o. Nemocnice Jablonec nad Nisou dle důvodové zprávy.

RM/346/2014

A. schvaluje

vyplacení odměn ředitelům příspěvkových organizací za III. čtvrtletí 2014 dle důvodové zprávy.

RM/347/2014

A. uděluje

souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru do svého vlastnictví příspěvkové organizaci
- Městská knihovna Jablonec nad Nisou, p.o. v hodnotě 10 tis. Kč
- Základní umělecká škola Jablonec nad Nisou, Podhorská 47, Příspěvková organizace v hodnotě 20 tis. Kč

souhlas s přijetím účelově určeného věcného daru do vlastnictví příspěvkové organizace
- Mateřská škola Jablonec nad Nisou-Kokonín, Dolní 3969, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace, v hodnotě 1 903,-Kč

B. pověřuje

podpisem darovacích smluv ředitele příspěvkových organizací

RM/348/2014

A. ruší

výběrové řízení na prodej objektu Bezručova 43 včetně všech souvisejících pozemků Jablonec nad Nisou, které vyhlásila dne 15.5. 2014 usnesením č. RM/166/2014

RM/349/2014

A. schvaluje

navýšení kapacity školní družiny Základní školy Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace ze 100 žáků na 103 žáky.

RM/350/2014

A. schvaluje

podíl SMJN na přípravě a realizaci 28. ročníku scénického tance dle přílohy důvodové zprávy.

RM/351/2014

A. schvaluje

při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti SPORT Jablonec nad Nisou s.r.o.:
1. záměr pronajmout prostor v tělocvičně TJ Sokol
2. text Smlouvy o pronájmu dle přílohy č. 1 důvodové zprávy

B. ukládá

jednateli společnosti Ing. Milanu Maturovi zajistit realizaci záměru do 20.10. 2014

RM/352/2014

A. bere na vědomí

pracovní verzi IPRÚ Liberec - Jablonec nad Nisou se zapracovanými připomínkami, která byla zveřejněna na webových stránkách Pracovní skupiny pro udržitelný rozvoj k 31. 8. 2014.

B. ukládá

Petru Vobořilovi, náměstkovi primátora , následně zveřejnit tuto pracovní verzi na webových stránkách statutárního města Jablonec nad Nisou k dalšímu připomínkování s termínem do 15. 11. 2014

RM/353/2014

A. schvaluje

uzavření těchto smluv o právu k provedení stavby :

A.1 schvaluje

se společností ČEZ Distribuce, a.s ., Teplická 874, Děčín, IČ: 24729035 zastoupenou společností Eliprom, Legií 317/19, Liberec, IČ: 48264237 - stavba kabelového vedení NN na pozemcích p.č. 380/1, 2342/7, 466/2 v k.ú. Jablonec nad Nisou s podmínkami a upozorněním uvedenými v důvodové zprávě

A.2 schvaluje

se společností RWE GasNet, s.r.o ., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ: 27295567, zastoupenou společností RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno, IČ: 27935311 - rekonstrukce STL plynovodů a plynovodních přípojek v ul. U Přehrady na pozemcích p.č. 2545/1, 1348/6, 2545/4, 1343/2 v k.ú. Jablonec nad Nisou s podmínkami uvedenými v důvodové zprávě

A.3 schvaluje

se společností RWE GasNet, s.r.o. Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ: 27295567, zastoupenou společností RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno, IČ: 27935311 - rekonstrukce STL plynovodů a plynovodních přípojek v ul. Tovární, Za Plynárnou na pozemcích p.č. 2352/11, 2353/1, 2660, 666/16, 673/2 v k.ú. Jablonec nad Nisou a na p.č. 537/4, 638/4 v k.ú. Proseč nad Nisou s podmínkou a upozorněním uvedenými v důvodové zprávě

A.4 schvaluje

se společností Bimont s.r.o. , České mládeže 713/122, Liberec, IČ: 47781262 - stavba přípojky NN na pozemku p.č. 138/2 v k.ú. Vrkoslavice s podmínkou uvedenou v důvodové zprávě

A.5 schvaluje

se společností RWE GasNet, s.r.o ., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ: 27295567, zastoupenou společností RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno, IČ: 27935311 - rekonstrukce STL plynovodů a plynovodních přípojek v ul. Liberecká na pozemcích p.č. 2352/14, 696/1, 700/9, 697/36, 2357/1, 745/2, 2361, 2352/13, 771/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou s podmínkami uvedenými v důvodové zprávě

B. ukládá

Petru Vobořilovi, náměstkovi primátora, uzavřít výše uvedené smlouvy

RM/354/2014

A. bere na vědomí

důvodovou zprávu včetně příloh

B. schvaluje

písemný soupis a odůvodnění dodatečných stavebních prací a méněprací a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností Ještědská stavební společnost spol. s r.o.,IČ 18382550, kterým dojde k úpravě předmětu díla, ceny díla a smluvních termínů

RM/355/2014

A. bere na vědomí

informaci škodní komise o škodní události č. 60 popsané v důvodové zprávě
B.1 schvaluje

řešení škodní události dle návrhu škodní komise v důvodové zprávě

B.2 schvaluje

prominutí pohledávek za zaměstnanci, kteří způsobili uvedenou škodu a to ve výši rozdílu mezi škodou vzniklou statutárnímu městu Jablonec nad Nisou a částkou, kterou zaměstnanci jako částečnou náhradu škody uhradí dle důvodové zprávy

RM/356/2014

A. bere na vědomí

předloženou informaci o stavu plnění usnesení rady města dle důvodové zprávy

RM/357/2014

A. rozhodla

ve věci VZ " Nejvhodnější dodavatel elektrické energie pro statutární město Jablonec nad Nisou a jím zřizované, zakládané a podporované organizace ", tj. VZ na dodávky, zadávané v otevřeném nadlimitním řízení, v souladu s ustanovením § 81 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, o výběru nejvhodnější nabídky, a přidělila shora označenou VZ uchazeči Amper Market, a.s. , IČ 24128376, sídlem Praha, na adrese Antala Staška 1076/33a, 140 00 Praha 4.

B. pověřuje

Ing. Petra Beitla, primátora města, podpisem Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a k dalším úkonům, podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, nezbytných k dokončení procesu zadávání VZ "Nejvhodnější dodavatel elektrické energie pro statutární město Jablonec nad Nisou a jím zřizované, zakládané a podporované organizace.

RM/358/2014

A. rozhodla

ve věci VZ " Nejvhodnější dodavatel zemního plynu pro statutární město Jablonec nad Nisou a jím zřizované, zakládané a podporované organizace ", tj. VZ na dodávky, zadávané v otevřeném nadlimitním řízení, v souladu s ustanovením § 81 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, o výběru nejvhodnější nabídky, a přidělila shora označenou VZ uchazeči BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. , IČ 27386732, sídlem Praha, na adrese Na Poříčí 1046/24-26, PSČ 110 00 Praha 1.

B. pověřuje

Ing. Petra Beitla, primátora města, podpisem Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a k dalším úkonům, podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, nezbytných k dokončení procesu zadávání VZ "Nejvhodnější dodavatel zemního plynu pro statutární město Jablonec nad Nisou a jím zřizované, zakládané a podporované organizace".

RM/359/2014

A. schvaluje

další termín jednání rady města dne 16.10.2014 od 13 hod.

RM/360/2014

A. schvaluje

že zástupce a náhradníka Integrovaného plánu území Liberec - Jablonec n. N. v regionální stálé konferenci bude schvalovat nositel, kterým je statutární město Liberec na základě partnerského principu.

Vytvořeno 25.9.2014 15:40:18 - aktualizováno 3.2.2015 9:00:10 | přečteno 1423x | Petr Vitvar
load