Usnesení rady 21/2014

Usnesení z 21. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 11.09.2014. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/323/2014

A. schvaluje

přímé zadání veřejné zakázky na akci „Chodník pro pěší v úseku okružní křižovatky - objekt OBI podél ul. Želivského, Jablonec nad Nisou“ firmě SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby STŘED, IČ 48035599, a to dle čl. 6b Směrnice Rady města Jablonec nad Nisou č. 7/2013, k veřejným zakázkám

RM/324/2014

A. rozhodla

v působnosti valné hromady spol. SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o., IČ: 25434411, se sídlem Jablonec nad Nisou, U Stadionu 1/4586, PSČ: 466 01 o změně Zakladatelské listiny společnosti SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. dle předloženého návrhu

B. prohlašuje

že společnost SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. se výše uvedenou změnou Zakladatelské listiny podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), jako celku ve smyslu ustanovení § 777 odstavce 5 tohoto zákona.

RM/325/2014

A. rozhodla

o udělení výjimky dle čl. 4 odst. 2 a 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Jablonec nad Nisou č. 3/2008, ve znění pozdějších předpisů, o ochraně nočního klidu, z důvodů pořádání afterparty po sportovní akci "Slowpitchový turnaj o Jabloneckého klokánka", která se pořádá ve dnech 20.-21.9.2014 na baseballovém hřišti u ZŠ Mozartova. Prodloužení doby nočního klidu se prodlužuje o 2 hodiny, tj. do 24:00h.

RM/326/2014

A. uděluje

souhlas s umístěním sidla Spolku přátel města Jablonce nad Nisou , IČ: 64669068, t.č. sídlem Mírové nám. 3100/19, 466 01 Jablonec n. N. do budovy radnice č.p. 3100 v k.ú. Jablonec n. N., obce Jablonec nad Nisou

Vytvořeno 12.9.2014 12:40:08 | přečteno 1224x | Petr Vitvar
load