Usnesení rady 18/2014

Usnesení z 18. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 18.08.2014. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/279/2014

A. schvaluje

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. LB/1148/S k projektu „Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o. - obnova mamografického pracoviště“

B. ukládá

Ing. Petru Beitlovi, primátorovi města, podepsat Dodatek č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. LB/1148/S

RM/280/2014

A. schvaluje

znění Smlouvy č. 14166893 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci „Zateplení ZŠ Arbesova v Jablonci nad Nisou“ podepsanou zástupcem Fondu dne 31. 7. 2014

B. ukládá

Ing. Petru Beitlovi, primátorovi města, podepsat výše uvedenou smlouvu dle důvodové zprávy

RM/281/2014

A. schvaluje

výpůjčku osobního automobilu Škoda Fabia RZ: 3L3 0417 subjektu Český červený kříž, Oblastní spolek ČČK Jablonec nad Nisou (Emílie Floriánové 1736/8, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ: 00426083) a to na dobu 30 dnů.

Vytvořeno 18.8.2014 13:40:22 - aktualizováno 20.8.2014 12:00:09 | přečteno 975x | Petr Vitvar
load