Usnesení rady 17/2014

Usnesení z 17. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 30.07.2014. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/277/2014

A. ruší

z důvodu dle § 84 odst. 1, písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, zadávací řízení na veřejnou zakázku „IPRM Jablonec nad Nisou - dětská hřiště“

B. ukládá

Ing. Petru Beitlovi, primátorovi města, opakovat výběrové řízení na dodavatele této veřejné zakázky a výsledek předložit radě města k rozhodnutí

RM/278/2014

A. rozhodla

o udělení výjimky dle čl. 4 odst. 2 a 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Jablonec nad Nisou č. 3/2008, ve znění pozdějších předpisů, o ochraně nočního klidu, pro sportovní akci ,,SUMMER JIB" pořádanou dne 9.8.2014 v areálu Slunečních lázní a prodlužuje pro tuto akci dobu nočního klidu stanovenou předmětnou OZV o jednu hodinu, tj. do 23:00.

Vytvořeno 6.8.2014 9:20:08 - aktualizováno 20.8.2014 11:20:09 | přečteno 1042x | Petr Vitvar
load