Usnesení rady 13/2014

Usnesení z 13. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 12.06.2014. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/193/2014

A.1 schvaluje

R***** Č*****, bytem ***** , Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Prosečská 200, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
L***** S*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Prosečská 210, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
M***** F*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Podhorská 16A, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
M***** a A***** P*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+3, Podhorská 18, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
Z***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Řetízková 11, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 2 roky
Ž***** D*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Kopci 9, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
L***** D*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Kopci 9, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
G***** R*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Kopci 11, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
J***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Kopci 13, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
T***** H*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, F. L. Čelakovského 4, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
M***** H*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Vršku 16, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
L***** H*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+3, Na Vršku 16, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
K***** T*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+3, Na Vršku 16, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
J***** P*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Smetanova 63, Jablonec nad Nisou
nad dobu určitou 1 rok
V***** Z*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Smetanova 63, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
J***** P*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Úbočí 14, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
J***** J*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Palackého 63, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
A***** U*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Rybářská 8B, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 2 roky
V***** P*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Rybářská 10B, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
P***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Rybářská 10B, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
R***** P*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Rybářská 8A, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
J***** V*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Palackého 63, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
J***** P*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Rybářská 8B, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
I***** P*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2 Rybářská 8B, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 2 roky
Š***** Š*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Na Úbočí 14, Jablonec nad Nisou
na dobu určtitou 1 rok
L***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Opletalova 31, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
I***** H*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Řetízková 7, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
R***** Ž*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Řetízková 9, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
L***** B*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Kopci 9, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
J***** V*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Kopci 9, Jablonec nad Nisou
na dobu určtitou 1 rok
J***** V*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Lípová 9, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
R***** M*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Na Vršku 16, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
J***** S*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Palackého 40, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
D***** J*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+3, Na Úbočí 21, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
P***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Na Úbočí 14, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
B***** S*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Palackého 63, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
B*****F*****, bytem *****v Jablonci nad Nisou,
bytovou jednotku č. 24 o velikosti 1+2 v objektu Skřivánčí 66/3058, Jablonec nad Nisou
na dobu 3 měsíců

A.2 schvaluje

ukončení nájemních smluv:
k bytové jednotce č. 2 o velikosti 1+1 v objektu Skřivánčí 66/3058 v Jablonci nad Nisou (nájemce M***** S*****)

A.3 schvaluje

nájemní smlouvy k těmto obecním bytům:
MUDr. M***** H***** A. R*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Řetízková 5/3051, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
L***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Palackého 65, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok

A.4 schvaluje

změnu v obsazení bytové jednotky určené k nájemnímu bydlení v lokalitě Horní Proseč, Jablonec nad Nisou:
L***** K*****, ***** bytem *****, Jablonec nad Nisou (býv. nájemce J***** M*****)
b. j. č. 3, Široká 10/4860, Jablonec nad Nisou

RM/194/2014

A. schvaluje

uzavření dohod o uznání dluhu:

A.1 schvaluje

s žadatelkou D***** N*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou za vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu ve výši 6.085 Kč s tím, že měsíční splátky budou činit 500 Kč a poslední splátka bude činit 85 Kč

A.2 schvaluje

s žadatelkou M***** U*****, posl. bytem *****, Jablonec nad Nisou za vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu ve výši 10.478 Kč s tím, že měsíční splátky budou činit 1.000 Kč a poslední splátka bude činit 478 Kč

A.3 schvaluje

s žadatelem J***** L*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou za vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu ve výši 4.331 Kč s tím, že měsíční splátky budou činit 500 Kč a poslední splátka bude činit 331 Kč

A.4 schvaluje

s žadateli V***** a J***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou za vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu ve výši 3.905 Kč s tím, že měsíční splátky budou činit 1.300 Kč a poslední splátka bude činit 5 Kč

A.5 schvaluje

s žadatelkou N***** R*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou za vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu ve výši 10.247 Kč s tím, že měsíční splátky budou činit 1.000 Kč a poslední splátka bude činit 247 Kč

A.6 schvaluje

s žadatelkou R***** H*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou za vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu ve výši 6.551 Kč s tím, že měsíční splátky budou činit 500 Kč a poslední splátka bude činit 51 Kč

A.7 schvaluje

s žadatelkou L***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou za dlužné nájemné a vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu ve výši 6.604 Kč s tím, že měsíční splátky budou činit 600 Kč a poslední splátka bude činit 4 Kč

A.8 schvaluje

s žadatelem Š***** P*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou za vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu ve výši 11.368 Kč s tím, že měsíční splátky budou činit 1.000 Kč a poslední splátka bude činit 368 Kč

A.9 schvaluje

s žadatelkou I***** Č*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou za vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu ve výši 4.821 Kč s tím, že měsíční splátky budou činit 1.000 Kč a poslední splátka bude činit 821 Kč

A.10 schvaluje

s žadatelkou J***** V*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou za vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu ve výši 4.393 Kč s tím, že měsíční splátky budou činit 1.000 Kč a poslední splátka bude činit 393 Kč

A.11 schvaluje

s žadateli D***** a S***** D*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou za vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu č. 10 ve výši 6.981 Kč s tím, že měsíční splátky budou činit 500 Kč a poslední splátka bude činit 481 Kč

A.12 schvaluje

s žadateli D***** a S***** D*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou za vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu č. 7 ve výši 6.221 Kč s tím, že měsíční splátky budou činit 500 Kč a poslední splátka bude činit 221 Kč

A.13 schvaluje

s žadatelkou J***** H*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou za dlužné nájemné ve výši 2.786 Kč s tím, že měsíční splátky budou činit 250 Kč a poslední splátka bude činit 36 Kč

A.14 schvaluje

s žadatelkou P***** S*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou za vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu ve výši 7.950 Kč s tím, že měsíční splátky budou činit 500 Kč a poslední splátka bude činit 450 Kč

B. pověřuje

Ing. Jaromíru Čechovou, vedoucí odboru správy majetku, k podepsání dohody o uznání dluhu s výše uvedenou žadatelkou

RM/195/2014

A.1 bere na vědomí

dopis paní N***** K*****, *****, Jablonec nad Nisou a vyjádření komise humanitní péče a vyjádření oddělení správy bytových domů a následný dopis paní N. K***** ze dne 11.6.2014

A.2 bere na vědomí

dopis pana J***** N*****, *****, Jablonec nad Nisou a vyjádření oddělení správy bytových domů

A.3 bere na vědomí

dopis pana M***** L*****, *****, Jablonec nad Nisou a vyjádření oddělení správy bytových domů a vyjádření oddělení sociální péče

A.4 bere na vědomí

dopis pana J***** B*****, *****, Jablonec nad Nisou a vyjádření komise humanitní péče a vyjádření oddělení správy bytových domů

B.1 schvaluje

poskytnutí slevy z nájemného ve výši 10 % z předpisu čistého měsíčního nájemného s účinností od července r. 2014 vybraným nájemcům objektu ***** v Jablonci nad Nisou dle důvodové zprávy.

B.2 schvaluje

panu J***** B*****, *****, Jablonec nad Nisou udělení výjimky z Pravidel pronajímání bytů v majetku statutárního města Jablonec nad Nisou na dobu 1 roku od data schválení Radou města Jablonec nad Nisou.

C. neschvaluje

panu M***** L*****, *****, Jablonec nad Nisou novou nájemní smlouvu ke stávajícímu bytu s tím, že po provedení kontroly bytu se k jeho žádosti vrátí.

RM/196/2014

A. schvaluje

rozpočtová opatření uvedená v důvodové zprávě včetně tabulkové části na str. 2 - 6 úpravy v rámci odboru ekonomiky a správy majetku a upravený rozpočet města Jablonec nad Nisou takto: celkové příjmy rozpočtu ve výši 838 075 tis. Kč, financování ve výši 103 029 tis. Kč, celkové zdroje ve výši 941 104 tis. Kč, běžné výdaje ve výši 730 701 tis. Kč, kapitálové výdaje ve výši 153 232 tis. Kč, splátky úvěrů celkem 57 171 tis. Kč a celkové výdaje rozpočtu ve výši 941 104 tis. Kč.

RM/197/2014

A. schvaluje

uzavření Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů č. 285-2014-OSM/OSVZ

B. pověřuje

Ing. Miloše Veleho, náměstka primátora, k podepsání Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů č. 285-2014-OSM/OSVZ

RM/198/2014

A.1 schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu a prodeje p.p.č. 1304/1 a p.p.č. 2718 obě v k.ú. Jablonec nad Nisou.

A.2 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 1494/11, p.p.č. 1488/1 a části p.p.č. 1512/4 o výměře cca 200 m 2vše v k.ú. Jablonec nad Nisou.

A.3 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 876/29 a p.p.č. 898/35 obě v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem výstavby v souladu s územním plánem.

A.4 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 830/1 o výměře cca 175 m 2v k.ú. Kokonín.

A.5 schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu st.p.č. 5529 a p.p.č. 2024/2 obě v k.ú. Jablonec nad Nisou.

A.6 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje st.p.č. 5004, jehož součástí je objekt č.p. 3763 (Na Vršku 16), vše v k.ú. Jablonec nad Nisou nově ustanovenému bytovému družstvu.

A.7 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje st.p.č. 4/10, jehož součástí je objekt č.p. 3766 (Palackého 40), st.p.č. 4/11, jehož součástí je č.p. 3767 (Palackého 42), vše v k.ú. Mšeno nad Nisou nově ustanovenému bytovému družstvu.

RM/199/2014

A.1 schvaluje

pronájem p.p.č. 1376 v k.ú. Mšeno nad Nisou pro paní Š***** Š*****, r. 1975, trvale bytem *****Jablonec nad Nisou, za účelem užívání jako zahrada. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce. Nájemné je stanoveno ve výši 5 Kč,-/m 2/rok.

A.2 schvaluje

ukončení dohody o užívání č. 235-2006-FaM/OMP, uzavřené s panem Ing. Janem Bajgarem, IČ 10420118, se sídlem Bažantí 13, Jablonec n. N., a to dohodou k 30.6.2014.

A.3 schvaluje

ukončení nájemní smlouvy č. 44-2002-OF/OMP ze dne 15. 2. 2002 uzavřené s panem P***** S*****, r. 1963, bytem ***** Jablonec nad Nisou, a to dohodou k 31. 8. 2014.

A.4 schvaluje

ukončení nájemní smlouvy č. 46-2002-OF/OMP ze dne 15. 2. 2002 uzavřené s panem P***** S*****, r. 1963, bytem ***** Jablonec nad Nisou, a to dohodou k 31. 8. 2014.

RM/200/2014

A.1 schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení služebnosti pro uložení plynovodního potrubí v p.p.č. 1868, st. 221/13, st. 221/12, 1633/2, vše v k.ú. Jablonecké Paseky (rekonstrukce MS Jablonec nad Nisou - Pasecké náměstí), se společností RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 27295567 (oprávněná osoba), a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH.

A.2 schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro uložení plynárenského zařízení v p.p.č. 1115 v k.ú. Mšeno nad Nisou (regulační stanice STL - NTL, ulice Palackého) se společností RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ 27295567 (oprávněná osoba), a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH.

A.3 schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě v p.p.č. 1036 v k.ú. Proseč nad Nisou, pro posílení kabelu NN ul. Horní (IV-12-4002392) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV., IČ 24729035 (oprávněná osoba), a jednorázovou úhradu stanoví dle znaleckého posudku ve výši 4549,- Kč + DPH.

A.4 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro uložení kabelového vedení NN v p.p.č. 876/1 v k.ú. Kokonín - kabelové vedení NN, ul. Rychnovská (IV-12-4012041), se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV., IČ 24729035 (budoucí oprávněná osoba), a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH.

A.5 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro uložení datových kabelů v p.p.č. 2348/1, 2345/1, 534/5, 561/5, 561/4, 561/1, 589/1, 534/4, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (podzemní vedení elektronických komunikací - Žižkův Vrch), se společností GREPA Networks s.r.o., se sídlem Žitná 2324/16, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 25492900 (budoucí oprávněná osoba), a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH.

A.6 schvaluje

uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 657-2010/FaM/OMP ze dne 7. 9. 2010 pro uložení kabelového vedení NN v p.p.č. 1056 v k.ú. Proseč nad Nisou (IV-12-4000308) a jednorázovou úhradu stanoví dohodou ve výši 1.000,- Kč + DPH. Ostatní podmínky smlouvy zůstávají nezměněny.

A.7 schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení služebnosti chůze a jízdy přes část p.č. 403/394 v k.ú. Mšeno nad Nisou vyznačenou v GP č. 1954-2/2013, jako práva věcného, pro přístup k p.č. 403/348 a p.č. 403/341 s budovou čp. 4754, vše v k.ú. Mšeno nad Nisou, mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou (oprávněná osoba), a společností Immo - Log - CZ Alpha Beta s.r.o., se sídlem Pod Višňovkou 25/1662, 140 00 Praha 4 - Krč, IČ 25707019 (oprávněná osoba), a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH.

RM/201/2014

A.1 schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostoru sloužícího k podnikání v přízemí objektu č.p. 22 (Komenského 8), Jablonec nad Nisou o celkové výměře 177,8 m 2za účelem bankovních a souvisejících obchodních aktivit a provozu pobočky společnosti Raiffeisenbank a.s., a to se společností Raiffeisenbank a.s., IČ 49240901, se sídlem Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, Praha 4. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 9 měsíců s účinností od 28. 11. 2014. Nájemné bylo stanoveno dohodou ve výši 50.000,- Kč/měsíc.

A.2 schvaluje

výprosu zastavěné části st.p.č 4820, jejíž součástí je budova bez čp/če, části st.p.č 4819, jejíž součástí je budova bez čp/če a části st.p.č 4818, jejíž součástí je budova bez čp/če, podle zákresu uvedeného v mapové příloze, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (jedná se o části budov bez čp/če, v kterých se nacházejí garáže, dílny, šatny, strojovna rozdělovačů tepla budovy o celkové výměře 1008,67 m 2), pro společnost Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o., IČ 00829838, se sídlem Nemocniční 15, PSČ 466 60, Jablonec nad Nisou, a to s účinností od 2. 6. 2014.

RM/202/2014

A. schvaluje

prominutí pohledávky za spol. Městské divadlo o.p.s. se sídlem Liberecká 5/1900, 466 01 Jablonec nad Nisou, kdy pohledávka představuje výši neuhrazeného příslušenství k dlužnému nájemnému z titulu nájemní smlouvy č. 387-2013-OE/OMP v celkové výši 7.919,-- Kč a odpis pohledávky za spol. Městské divadlo o.p.s. se sídlem Liberecká 5/1900, 466 01 Jablonec nad Nisou

RM/203/2014

A. bere na vědomí

předloženou informativní zprávu o separovaném odpadu.

RM/204/2014

A. bere na vědomí

rezignaci Mgr. Leoše Křapky z Komise dopravní.

RM/205/2014

A.1 schvaluje

způsob zabezpečení dětí ve věku od 2-7 let prostřednictvím soukromých zařízení dle návrhu uvedeného v bodech A-F důvodové zprávy formou smluvního zajištění se soukromými subjekty

A.2 schvaluje

příspěvek města ve výši 1 000 Kč/1 dítě/1 měsíc po splnění kritérií uvedených v bodu A a C důvodové zprávy

B.1 ukládá

Mgr. Soně Paukrtové, náměstkyni primátora zajistit vypsání výzvy na registraci subjektů, které poskytují požadované služby na zabezpečení dětí ve věku od 2-7 let a splní podmínky uvedené v bodě A důvodové zprávy.

B.2 ukládá

Ing. Miloši Velemu, náměstku primátora, zajistit v roce 2014 a 2015 finanční prostředky na příspěvky rodičům dětí ve věku 2-7 let v souladu s pravidly uvedenými v důvodové zprávě

RM/206/2014

A. bere na vědomí

při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti Eurocentrum Jablonec nad Nisou, s. r. o. předloženou zprávu o činnosti jednatelky v 1. čtvrtletí 2014

B. schvaluje

při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti Eurocentrum Jablonec nad Nisou, s. r. o. odměnu Ing. Martě Procházkové, jednatelce společnosti, ve výši dle důvodové zprávy

RM/207/2014

A. schvaluje

předložené úpravy rozpočtu na rok 2014 u příspěvkových organizací:
-Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, příspěvková organizace
-Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace
-Základní škola Jablonec nad Nisou-Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace
-Základní škola Jablonec nad Nisou-Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace
-Mateřská škola Jablonec nad Nisou-Jablonecké Paseky, Tichá 19, příspěvková organizace
-Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Hřbitovní 10, příspěvková organizace
-Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Lovecká 11, příspěvková organizace
-Dům dětí a mládeže Vikýř Jablonec nad Nisou, Podhorská 49, příspěvková organizace
-Základní umělecká škola Jablonec nad Nisou, Podhorská 47, příspěvková organizace

RM/208/2014

A. uděluje

souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru do svého vlastnictví příspěvkové organizaci Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Lovecká 11, příspěvková organizace v hodnotě 35 000,-Kč
souhlas s přijetím účelově určených věcných darů do vlastnictví příspěvkové organizace:
- Základní škola Jablonec nad Nisou-Kokonín, Rychnovská 216, příspěvková organizace, v hodnotě 2 519,-Kč
- Mateřská škola Jablonec nad Nisou-Mšeno, Arbesova 50, příspěvková organizace, v hodnotě 200,-Kč

B. pověřuje

podpisem darovacích smluv ředitele příspěvkových organizací

RM/209/2014

A. bere na vědomí

při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. zprávu o pohledávkách společnosti SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. vůči společnosti FK Baumit Jablonec, a.s.

RM/210/2014

A. bere na vědomí

při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. zprávu o rekonstrukci budov a zařízení v majetku statutárního města Jablonec nad Nisou v roce 2013

B. schvaluje

při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. předložené smlouvy s dodavateli převyšující částku 200 tis. Kč

RM/211/2014

A.1 schvaluje

při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. účetní závěrku za rok 2013 dle důvodové zprávy

A.2 schvaluje

při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti SPORT Jablonec nad Nisou s.r.o. zprávu o vztazích mezi propojenými osobami dle ust. § 66a, odst. 9 zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník za rok 2013

RM/212/2014

A. schvaluje

při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. rozpočet společnosti na rok 2014 dle důvodové zprávy

RM/213/2014

A. schvaluje

doporučení pro obecně prospěšné společnosti, které založilo město Jablonec nad Nisou, aby uzavřely smlouvy o výkonu funkce ředitele obecně prospěšné společnosti s řediteli obecně prospěšných společností založených městem Jablonec nad Nisou, dle přílohy důvodové zprávy.

RM/214/2014

A. schvaluje

vyplacení odměn ředitelům příspěvkových organizací za II. čtvrtletí 2014 dle důvodové zprávy.

RM/215/2014

A. schvaluje

uvedené projektové záměry v rámci Programu podpory výstavby technické infrastruktury:
Kanalizační přípojka pro RD - Na Výsluní 2954/6 , žadatel: František Lemfeld, Kateřina Horáková
Kanalizační přípojka k novostavbě RD - ul. V Úvoze , žadatel: Mgr. Veronika Krupková, Ing. Petr Krupka
ČOV pro RD - ul. Strmá , žadatel: Iva Rezlerová

B. ukládá

Mgr. Ivetě Habadové, vedoucí oddělení dotací, vystavit potvrzení ke každému schválenému projektovému záměru

RM/216/2014

A. schvaluje

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. LB/0194/S k projektu „Rozvoj volnočasových aktivit v lokalitě ulice Čelakovského v Jablonci nad Nisou“.

B. ukládá

Ing. Petru Beitlovi, primátorovi města, podepsat Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. LB/0194/S

RM/217/2014

A. schvaluje

tyto smlouvy o právu k provedení stavby

A.1 schvaluje

se společností Povodí Labe, s.p ., Víta Nejedlého 951, Hradec Králové, IČ: 70890005 - rekonstrukce vozovky na vjezdu do areálu Povodí Labe v ul. Želivského a stavba přípojky dešťové kanalizace na pozemku p.č. 459/2 v k.ú. Rýnovice v rámci akce „Rekonstrukce povodňového dvora“ s podmínkou uvedenou v důvodové zprávě

A.2 schvaluje

s p. J***** O*****a p. R***** O***** , oba bytem *****, Jablonec n.N. - stavba kanalizační, vodovodní a elektrické přípojky na pozemku p.č. 52/16 v k.ú. Kokonín k novostavbě rodinného domu na pozemcích p.č. 51/12, 52/29, 52/30, 51/5 v k.ú. Kokonín

A.3 schvaluje

s Mgr. I***** L***** , bytem *****, Turnov - stavba vodovodní a kanalizační přípojky na pozemku p.č. 1797/1 v k.ú. Mšeno nad Nisou, pro rodinný dům na pozemku p.č. 1798/3 v k.ú. Mšeno nad Nisou s podmínkou uvedenou v důvodové zprávě

A.4 schvaluje

se společností Eliprom , Legií 317/19, Liberec, IČ: 48264237 - rekonstrukce kabelového vedení NN v ulici Měsíční na pozemcích p.č. 1567/12, 2447/1, 1581/4, 1567/7, 1536/1, 1570/18, 1577/2, 1577/25 v k.ú. Jablonec nad Nisou s podmínkami uvedenými v důvodové zprávě

A.5 schvaluje

s Ing. J***** H***** , bytem *****, Jablonec n.N. - stavba vodovodní a kanalizační přípojky k novostavbě rodinného domu na pozemku p.č. 982/8 v k.ú. Rýnovice s podmínkou uvedenou v důvodové zprávě

A.6 schvaluje

se Stavebním bytovým družstvem LIAZ , Želivského 3993/13, Jablonec n.N., IČ: 00042226 - stavba zábradlí u vstupu do objektu Mozartova 20 na pozemcích p.č. 66/33 a 66/43 v k.ú. Mšeno nad Nisou s podmínkou uvedenou v důvodové zprávě

B. ukládá

Petru Vobořilovi, náměstkovi primátora, uzavřít výše uvedené smlouvy

RM/218/2014

A.1 schvaluje

realizaci veřejné zakázky „Obytný soubor Nová Pasířská v Jablonci nad Nisou“

A.2 schvaluje

zadávací dokumentaci pro tuto veřejnou zakázku

B. ukládá

Ing. Petru Beitlovi, primátorovi města, realizovat výběrové řízení na dodavatele této veřejné zakázky a výsledek předložit radě města k rozhodnutí

RM/219/2014

A.1 bere na vědomí

Analytickou část IPRÚ Liberec - Jablonec nad Nisou s možností připomínek do 18. 6. 2014

A.2 bere na vědomí

Úpravu Plánu spolupráce a komunikace s aktéry a veřejností při přípravě IPRÚ Liberec - Jablonec nad Nisou

RM/220/2014

A. schvaluje

uzavření Smlouvy o obstarání díla se spol. LIDL ČESKÁ REPUBLIKA v.o.s. (realizace dětského "Rákosníčkova" hřiště) dle textu smlouvy přiloženého k důvodové zprávě

B. pověřuje

Ing. Petra Beitla, primátora města, podpisem Smlouvy o obstarání díla se spol LIDL ČESKÁ REPUBLIKA v.o.s.

RM/221/2014

A. schvaluje

navržené termíny schůzí na 2. pololetí 2014 Rady města Jablonec nad Nisou dle přiložené důvodové zprávy.

RM/222/2014

A. bere na vědomí

předloženou informaci o s tavu plnění usnesení rady města dle důvodové zprávy

RM/223/2014

A. souhlasí

s přímým zadáním zakázky dle směrnice RM 7/2013 k veřejným zakázkám na opravu havárie opláštění tobogánů, Plavecký bazén, Svatopluka Čecha 4204/80, Jablonec nad Nisou v celkových nákladech do maximální výše 348.750,- Kč včetně DPH.

B. schvaluje

návrh předložené Smlouvy o dílo s firmou GEOSA spol. s r.o., Souběžná 2763/15, Jablonec nad Nisou, IČ: 499 01 991, která je přílohou důvodové zprávy.

RM/224/2014

A. schvaluje

v souladu s čl. 6b směrnice Rady města č. 7/2013 k veřejným zakázkám, přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu "Provozování veřejných WC na území města Jablonce nad Nisou včetně přehrady" a uzavření smlouvy o poskytování služeb s firmou Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o., Souběžná 7, Jablonec nad Nisou, IČ:254 75 509.

RM/225/2014

A. rozhodla

o udělení výjimky dle čl. 4 odst. 2 a 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Jablonec nad Nisou č. 3/2008, ve znění pozdějších předpisů, o ochraně nočního klidu, za účelem hudební produkce v areálu Slunečních lázní, Mšeno, Jablonec nad Nisou v rámci akce Jizerský Drak 2014, dne 14.6.2014, kdy výjimka z příslušné směrnice se uděluje do 23hod.

RM/226/2014

A. bere na vědomí

informaci škodní komise o škodních událostech č. 52, 53, 54, 55, 56, 57 a 58 popsaných v důvodové zprávě a dodatku důvodové zprávy
B.1 schvaluje

řešení škodních událostí č. 52, 53, 54, 55, 56, 57 dle návrhu škodní komise v důvodové zprávě

B.2 schvaluje

prominutí pohledávek za zaměstnanci, kteří způsobili uvedené škody a to ve výši rozdílu mezi škodou vzniklou statutárnímu městu Jablonec nad Nisou a částkou, kterou zaměstnanci jako částečnou náhradu škody uhradí dle důvodové zprávy
B.3 schvaluje

vyřešení škodní události č. 58 uzavřením dohody (v příloze důvodová zprávy), na základě které bude paní Alenou Kupcovou uhrazena celá částka 139.493,00 Kč představující neoprávněně vyplacenou část platu za léta 2001-2007 a dalším neuplatňováním této škody.

Vytvořeno 13.6.2014 8:00:09 - aktualizováno 20.8.2014 11:00:09 | přečteno 1562x | Petr Vitvar
load