Usnesení rady 11/2014

Usnesení z 11. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 15.05.2014. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/140/2014

A.1 schvaluje

nájemní smlouvy k těmto bytovým jednotkám:
M***** Š*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou

byt 1+2, Prosečská 210, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
Z***** V***** a I***** M*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Kamenná 11, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
M***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Lidická 7, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
A***** A*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Opletalova 33, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
E***** B*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Řetízková 7, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
S***** V*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Kopci 11, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 2 roky
D***** N*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Kopci 13, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
L***** B*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Kopci 13, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
B***** V*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Skřivánčí 66, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
Z***** J*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Liberecká 23, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
Z***** M*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, F. L. Čelakovského 4, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 2 roky
P***** S*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Vršku 16, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
Z***** B*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Úbočí 21, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
E***** W*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Novoveská 5, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
M***** Č*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Novoveská 5, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
V***** N*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Novoveská 5, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
P***** H*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Rybářská 8B, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
D***** Z*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Rybářská 8A, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
V***** V*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Vršku 10, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
M***** T*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Palackého 42, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
P***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Kopci 11, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
M***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+3, Palackého 42, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
F***** V*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Vršku 10, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
P***** M*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Úbočí 21, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
Z***** Č*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Úbočí 14, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců

A.2 schvaluje

nájemní smlouvy k těmto obecním bytům:
M***** S*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Úbočí 14, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
V***** a M***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Úbočí 14, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
H***** J*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Úbočí 14, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
R***** Š***** a B***** S*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Novoveská 5, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
D***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Lípová 9, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
M***** S*****, *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Palackého 65, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
S***** D*****, *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Palackého 63, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
J***** P*****, *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Palackého 63, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok

RM/141/2014

A. schvaluje

uzavření dohod o uznání dluhu:

A.1 schvaluje

s žadatelkou I***** V*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou za vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu ve výši 6.523 Kč s tím, že měsíční splátky budou činit 500 Kč a poslední splátka bude činit 23 Kč

A.2 schvaluje

s žadatelkou R***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou za vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu ve výši 2.821 Kč s tím, že měsíční splátky budou činit 500 Kč a poslední splátka bude činit 321 Kč

A.3 schvaluje

s žadatelkou V***** J*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou za vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu ve výši 21.212 Kč s tím, že měsíční splátky budou činit 2.000 Kč a poslední splátka bude činit 1.212 Kč

A.4 schvaluje

s žadatelkou L***** V*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou za vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu ve výši 10.697 Kč s tím, že měsíční splátky budou činit 600 Kč a poslední splátka bude činit 497 Kč

A.5 schvaluje

s žadatelkou A***** D*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou za vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu ve výši 4.485 Kč s tím, že měsíční splátky budou činit 900 Kč a poslední splátka bude činit 885 Kč

A.6 schvaluje

s žadatelkou J***** P*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou za vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu ve výši 2.929 Kč s tím, že měsíční splátky budou činit 500 Kč a poslední splátka bude činit 429 Kč

A.7 schvaluje

s žadatelkou P***** Š*****, posl. bytem *****, Jablonec nad Nisou za vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu ve výši 1.690 Kč s tím, že měsíční splátky budou činit 200 Kč a poslední splátka bude činit 90 Kč

A.8 schvaluje

s žadatelkou Mgr. M***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou za vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu ve výši 5.325 Kč s tím, že měsíční splátky budou činit 1.000 Kč a poslední splátka bude činit 325 Kč

A.9 schvaluje

s žadatelem P***** P*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou za vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu ve výši 1.697 Kč s tím, že měsíční splátky budou činit 150 Kč a poslední splátka bude činit 47 Kč

A.10 schvaluje

s žadatelkou I***** F*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou za vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu ve výši 8.459 Kč s tím, že měsíční splátky budou činit 500 Kč a poslední splátka bude činit 459 Kč

A.11 schvaluje

s žadatelkou L***** Z*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou za vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu ve výši 12.044 Kč s tím, že měsíční splátky budou činit 700 Kč a poslední splátka bude činit 144 Kč

A.12 schvaluje

s žadateli A***** a P***** V*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou za vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu ve výši 4.684 Kč s tím, že měsíční splátky budou činit 1.561 Kč a poslední splátka bude činit 1.562 Kč

B. pověřuje

Ing. Jaromíru Čechovou, vedoucí odboru správy majetku, k podepsání dohody o uznání dluhu s výše uvedenými žadateli

RM/142/2014

A.1 vypovídá

nájem bytu č. 41, o velikosti 1+1 s příslušenstvím v objektu č.p. 4326 na adrese Na Úbočí 14/4326 v Jablonci nad Nisou nájemci J***** V*****, ***** bytem *****, Jablonec nad Nisou, a to z výpovědního důvodu dle ustanovení § 2291 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, když nájemce porušil svou povinnost vyplývající z nájmu bytu zvlášť závažným způsobem tím, že nezaplatil nájemné a náklady na služby po dobu delší než tři měsíce. Nájem bytu je v souladu s § 2291 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, vypovídán bez výpovědní doby a skončí doručením výpovědi nájemci. Nájemce - J***** V***** - je povinen předmětný byt vyklidit a vyklizený předat pronajímateli bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od skončení nájmu.

A.2 vypovídá

nájem bytu č. 8, o velikosti 1+3 s příslušenstvím v objektu č.p. 210 na adrese Prosečská 210 v Jablonci nad Nisou nájemci P***** N*****, ***** bytem *****, Jablonec nad Nisou, a to z výpovědního důvodu dle ustanovení § 2291 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, když nájemce porušil svou povinnost vyplývající z nájmu bytu zvlášť závažným způsobem tím, že nezaplatil nájemné a náklady na služby po dobu delší než tři měsíce. Nájem bytu je v souladu s § 2291 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, vypovídán bez výpovědní doby a skončí doručením výpovědi nájemci. Nájemce - P***** N***** - je povinen předmětný byt vyklidit a vyklizený předat pronajímateli bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od skončení nájmu.

RM/143/2014

A.1 bere na vědomí

dopis paní D*****H*****, *****, Jablonec nad Nisou a vyjádření oddělení správy bytových domů a vyjádření komise humanitní péče

A.2 bere na vědomí

dopis paní Š***** F*****, *****, Jablonec nad Nisou a vyjádření oddělení sociální péče

A.3 bere na vědomí

dopis paní K***** G*****, *****, Jablonec nad Nisou a vyjádření oddělení správy bytových domů

A.4 bere na vědomí

dopis pana L***** J*****,*****, Jablonec nad Nisou a vyjádření oddělení správy bytových domů

A.5 bere na vědomí

dopis odboru sociálních věcí a zdravotnictví, MMJN a vyjádření oddělení správy bytových domů

B. doporučuje

paní D***** H*****, ***** Jablonec nad Nisou zajímat se o pronájem bytu u jiných pronajímatelů než je statutární město Jablonec nad Nisou

C. neschvaluje

paní Š***** F*****, *****, Jablonec nad Nisou novou nájemní smlouvu k bytové jednotce č. ***** v objektu *****, Jablonec nad Nisou a trvá na svém usnesení č. 25/2014/4 ze dne 6. 2. 2014.

D.1 schvaluje

paní K***** G*****, *****, Jablonec nad Nisou nájemní smlouvu ke stávajícímu bytu na dobu určitou 3 měsíce.

D.2 schvaluje

panu L***** J*****,*****, Jablonec nad Nisou pronájem bytové jednotky č.***** o velikosti ***** v objektu *****. Nájemní smlouva bude sepsána na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení.

D.3 schvaluje

mimořádné řešení bytové situace paní H***** R*****,*****, Jablonec nad Nisou a zároveň schvaluje paní H***** R***** pronájem bytové jednotky ***** o velikosti ***** v objektu ***** v Jablonci nad Nisou s tím, že před podpisem nájemní smlouvy bude uhrazena jistota ve výši dvojnásobku měsíčního nájemného. Nájemní smlouva bude sepsána na dobu určitou 6 měsíců.

E. ruší

vyhlášené výběrové řízení č. 34/2014 na pronájem bytové jednotky č. 4 v objektu Opletalova 33/2682 v Jablonci nad Nisou

RM/144/2014

A. bere na vědomí

při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti Eurocentrum Jablonec nad Nisou, s.r.o. účetní uzávěrku za r. 2013 Eurocentra Jablonec nad Nisou s.r.o. dle příloh.

B. schvaluje

při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti Eurocentrum Jablonec nad Nisou, s.r.o.
1. účetní závěrku roku 2013
2. zprávu o vztazích mezi propojenými osobami
3. rozdělení účetního hospodářského výsledku společnosti Eurocentrum Jablonec nad Nisou, s.r.o. dle důvodové zprávy

RM/145/2014

A. schvaluje

při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti Eurocentrum Jablonec nad Nisou, s.r.o. finanční plán Eurocentra Jablonec nad Nisou s.r.o. na rok 2014 dle důvodové zprávy.

RM/146/2014

A. bere na vědomí

zprávu o činnosti Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o., za rok 2013 dle důvodové zprávy.

RM/147/2014

A. uděluje

souhlas s přijetím darů do svého vlastnictví pro:
Nemocnici Jablonec nad Nisou, p. o., věcné dary v celk. výši 34 298,64 Kč, za období od 1.1. do 31.3.2014 dle důvodové zprávy,

B. pověřuje

podpisem darovacích smluv ředitele příspěvkové organizace.

RM/148/2014

A. bere na vědomí

při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti SPORT Jablonec nad Nisou, s. r. o. zprávu o pohledávkách společnosti SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. za společností FK Baumit Jablonec, s.r.o. k 26.4.2014

B. ukládá

jednateli společnosti vypracovat a předložit valné hromadě společnosti návrh dodatku ke smlouvě o pronájmu se společností FK Baumit Jablonec, a.s. ze dne 1.5.2007, který nad rámec současné smlouvy smluvně zajistí možnost uplatnění sankcí a technicko-organizačních opatření ze strany nájemce vůči podnájemci v případě prodlení s úhradou za služby včetně dodávky energií poskytované nájemcem.

RM/149/2014

A. schvaluje

při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. výplatu odměny Ing. Milanu Maturovi, jednateli společnosti, za plnění jmenovitých úkolů pro IV. čtvrtletí 2013 a I. čtvrtletí 2014 ve výši uvedené v důvodové zprávě

RM/150/2014

A. schvaluje

při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o.
1. výroční zprávu společnosti Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o.za rok 2013, včetně účetní závěrky za rok 2013, přílohy účetní závěrky za rok 2013, zprávy o vztazích podle § 66a) odst.9 Obchodního zákoníku za rok 2013
2. zúčtování hospodářského výsledku ve výši:
-6.048.834,60 Kč z účtu 431 - Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení na účet 429 - Neuhrazené ztráty z minulých let v souladu s Vyjádřením Dozorčí rady pro valnou hromadu

B.1 bere na vědomí

Vyjádření Dozorčí rady pro valnou hromadu:
a) k účetní závěrce společnosti za rok 2013
b) k zúčtování hospodářského výsledku za rok 2013
c) k Zprávě o vztazích podle § 66a) odst. 9 Obchodního zákoníku za rok 2013

B.2 bere na vědomí

Výrok auditora k účetní závěrce společnosti za rok 2013

RM/151/2014

A. schvaluje

při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o. finanční plán TSJ, s.r.o. pro rok 2014, který je přílohou č.1 důvodové zprávy

RM/152/2014

A. schvaluje

při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o. dle ust. § 102 odst. 2 písm. c) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o. uzavření smlouvy o výkonu funkce jednatelů a člena dozorčí rady (dle textace v příloze důvodové zprávy) mezi společností a jednateli: MUDr. Ivo Jörg a Ing. Boris Pospíšil a členem dozorčí rady: Mgr. Petr Karásek

RM/153/2014

A. schvaluje

Vzorovou směrnici pro zadávání veřejných zakázek příspěvkovými organizacemi a dalšími právnickými osobami zřízenými či založenými statutárním městem Jablonec nad Nisou, a to ve znění dle textu podkladové přílohy k tomuto usnesení

RM/154/2014

A. uděluje

souhlas dle čl. V odst. 3 Smlouvy o sdružení (finančních prostředků) ev. č. 399-1999-OR/Ř ze dne 9.9.1999, a to pro účely insolvenčního řízení vedeného proti členovi Stavebního bytového družstva LIAZ

RM/155/2014

A. bere na vědomí

rozsah a obsah opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků vodní nádrže Mšeno dle přiložené důvodové zprávy

RM/156/2014

A. jmenuje

členy (zástupce zřizovatele) jednotlivých školských rad k 01.06.2014 takto:

A.1 jmenuje

Marcela Höferová a Martina Šípková - Školská rada Základní školy Jablonec nad Nisou, Liberecká 26

A.2 jmenuje

Ing. Marta Procházková a Jolana Stejskalová - Školská rada Základní školy Jablonec nad Nisou, 5. května 76

A.3 jmenuje

Martina Janegová a David Bartel - Školská rada Základní školy Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43

A.4 jmenuje

Mgr. Zdeňka Květová a Ing. Oskar Mužíček - Školská rada Základní školy Jablonec nad Nisou, Pasířská 72

A.5 jmenuje

Božena Caklová a Ing. Vlasta Fišerová - Školská rada Základní školy Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mozartova 24

A.6 jmenuje

Michal Šmíd a MUDr. Denisa Šímová - Školská rada Základní školy Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15

A.7 jmenuje

Bc. Jana Hamplová a Mgr. Marcela Rousová - Školská rada Základní školy Jablonec nad Nisou - Kokonín, Rychnovská 216

A.8 jmenuje

Zdeněk Marek a Martina Hozáková - Školská rada Základní školy Jablonec nad Nisou - Mšeno, Arbesova 30

A.9 jmenuje

Bc. Pavel Kozák a Bc. Lenka Lipšová - Školská rada Základní školy Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Pod Vodárnou 10

RM/157/2014

A. bere na vědomí

výsledek konkurzního řízení

B. jmenuje

ke dni 01.08.2014 do funkce vedoucích pracovních míst ředitelů:

B.1 jmenuje

Základní školy Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43, příspěvková organizace Mgr. Jana Koláře,

B.2 jmenuje

Mateřské školy Jablonec nad Nisou, 28. října 16, příspěvková organizace Mgr. Světlanu Bartůňkovou

B.3 jmenuje

Mateřské školy Jablonec nad Nisou, Lovecká 11, příspěvková organizace Bc. Kateřinu Sýkorovou,

B.4 jmenuje

Mateřské školy Jablonec nad Nisou, Střelecká 14, příspěvková organizace paní Evu Čáchovou,

B.5 jmenuje

Mateřské školy Jablonec nad Nisou, Jugoslávská 13, příspěvková organizace paní Renatu Kolischovou,

B.6 jmenuje

Mateřské školy Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Československé armády 37, příspěvková organizace paní Lenku Brunnerovou Jínovou,

B.7 jmenuje

Mateřské školy Jablonec nad Nisou, Švédská 14, příspěvková organizace Bc. Zuzanu Lapáčkovou,

B.8 jmenuje

Mateřské školy Jablonec nad Nisou, Hřbitovní 10, příspěvková organizace paní Hanu Huškovou,

B.9 jmenuje

Mateřské školy Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mechová 10, příspěvková organizace paní Irenu Šolcovou,

B.10 jmenuje

Mateřské školy Jablonec nad Nisou - Mšeno, Arbesova 10, příspěvková organizace paní Zuzanu Křivancovou.

B.11 jmenuje

Mateřské školy Jablonec nad Nisou - Kokonín, Dolní 3969, příspěvková organizace paní Danu Farkašovou,

B.12 jmenuje

Mateřské školy Jablonec nad Nisou, Nová Pasířská 10, příspěvková organizace paní Ivanu Novotnou,

B.13 jmenuje

Mateřské školy Jablonec nad Nisou, Slunečná 9, příspěvková organizace paní Ivetu Jeriovou,

B.14 jmenuje

Mateřské školy Jablonec nad Nisou - Jablonecké Paseky, Tichá 19, příspěvková organizace Bc. Pavlu Macháčkovou,

B.15 jmenuje

Mateřské školy Jablonec nad Nisou - Mšeno, Josefa Hory 31, příspěvková organizace Bc. Evu Tuhou.

C. schvaluje

ke dni 01.08.2014 plat uvedený v příloze důvodové zprávy:

C.1 schvaluje

Mgr. Janu Kolářovi, řediteli Základní školy Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43, příspěvková organizace

C.2 schvaluje

Mgr. Světlaně Bartůňkové, ředitelce Mateřské školy Jablonec nad Nisou, 28. října 16, příspěvková organizace

C.3 schvaluje

Bc. Kateřině Sýkorové, ředitelce Mateřské školy Jablonec nad Nisou, Lovecká 11, příspěvková organizace

C.4 schvaluje

paní Evě Čáchové, ředitelce Mateřské školy Jablonec nad Nisou, Střelecká 14, příspěvková organizace

C.5 schvaluje

paní Renatě Kolischové, ředitelce Mateřské školy Jablonec nad Nisou, Jugoslávská 13, příspěvková organizace

C.6 schvaluje

paní Lence Brunnerové Jínové, ředitelce Mateřské školy Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Československé armády 37, příspěvková organizace

C.7 schvaluje

Bc. Zuzaně Lapáčkové, ředitelce Mateřské školy Jablonec nad Nisou, Švédská 14, příspěvková organizace

C.8 schvaluje

paní Haně Huškové, ředitelce Mateřské školy Jablonec nad Nisou, Hřbitovní 10, příspěvková organizace

C.9 schvaluje

paní Ireně Šolcové, ředitelce Mateřské školy Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mechová 10, příspěvková organizace

C.10 schvaluje

paní Zuzaně Křivancové, ředitelce Mateřské školy Jablonec nad Nisou - Mšeno, Arbesova 50, příspěvková organizace

C.11 schvaluje

paní Daně Farkašové, ředitelce Mateřské školy Jablonec nad Nisou - Kokonín, Dolní 3969, příspěvková organizace

C.12 schvaluje

paní Ivaně Novotné, ředitelce Mateřské školy Jablonec nad Nisou, Nová Pasířská 10, příspěvková organizace

C.13 schvaluje

paní Ivetě Jeriové, ředitelce Mateřské školy Jablonec nad Nisou, Slunečná 9, příspěvková organizace

C.14 schvaluje

Bc. Pavle Macháčkové, ředitelce Mateřské školy Jablonec nad Nisou - Jablonecké Paseky, Tichá 19, příspěvková organizace

C.15 schvaluje

Bc. Evě Tuhé, ředitelce Mateřské školy Jablonec nad Nisou - Mšeno, Josefa Hory 31, příspěvková organizace

RM/158/2014

A. schvaluje

účetní závěrky příspěvkových organizací zřízených městem Jablonec nad Nisou za rok 2013 vč. rozdělení výsledku hospodaření:

- Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o.
- Dům dětí a mládeže Vikýř Jablonec nad Nisou, Podhorská 49, příspěvková organizace
- Městská knihovna Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace
- Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Arbesova 50, příspěvková organizace
- Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Čs. armády 37, příspěvková organizace
- Mateřská škola Jablonec nad Nisou-Kokonín, Dolní 3969, příspěvková organizace
- Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Havlíčkova 4, příspěvková organizace
- Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Hřbitovní 10, příspěvková organizace
- Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Husova 3, příspěvková organizace
- Mateřská škola Jablonec nad Nisou, J. Hory 31, příspěvková organizace
- Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Jugoslávská 13, příspěvková organizace
- Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Lovecká 11, příspěvková organizace
- Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Mechová 10, příspěvková organizace
- Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Nová Pasířská 10, příspěvková organizace
- Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Slunečná 9 příspěvková organizace
- Mateřská škola speciální Jablonec nad Nisou, Palackého 37, příspěvková organizace
- Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Střelecká 14, příspěvková organizace
- Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Švédská 14, příspěvková organizace
- Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Tichá 19, příspěvková organizace
- Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Zámecká 10, příspěvková organizace
- Mateřská škola Jablonec nad Nisou, 28. října 16, příspěvková organizace
- Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.
- Základní škola Jablonec nad Nisou-Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace
- Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, příspěvková organizace
- Základní škola Jablonec nad Nisou-Mšeno, Mozartova 24, příspěvková organizace
- Základní škola Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43, příspěvková organizace
- Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace
- Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace
- Základní škola Jablonec nad Nisou-Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace
- Základní škola Jablonec nad Nisou-Kokonín, Rychnovská 216, příspěvková organizace
- Základní škola Jablonec nad Nisou, 5. května 76, příspěvková organizace
- Základní umělecká škola Jablonec nad Nisou, Podhorská 47, příspěvková organizace

RM/159/2014

A. bere na vědomí

zprávy o činnosti příspěvkových organizací za rok 2013:
Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p. o.,
Městská knihovna Jablonec nad Nisou, p. o.
dle důvodové zprávy.

RM/160/2014

A. uděluje

souhlas s přijetím věcných darů do svého vlastnictví příspěvkové organizace:

Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, příspěvková organizace ve výši 3 560,- Kč

Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Švédská 14, příspěvková organizace ve výši 2 527,- Kč

B. pověřuje

podpisem darovací smlouvy ředitele příspěvkových organizacích

RM/161/2014

A. schvaluje


předložené úpravy rozpočtu na rok 2014 u příspěvkových organizací:

-Základní škola Jablonec nad Nisou-Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace
-Mateřská škola Jablonec nad Nisou, J. Hory 31, příspěvková organizace
-Dům dětí a mládeže Vikýř Jablonec nad Nisou, Podhorská 49, příspěvková organizace

RM/162/2014

A.1 schvaluje

uzavření smluv o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou s organizacemi a společnostmi, zřízenými a založenými městem Jablonec nad Nisou dle vzorových smluv, uvedených v přílohách č. 1 - 4 důvodové zprávy

A.2 schvaluje

uzavření Smlouvy o poskytnutí služeb s Eurocentrem Jablonec nad Nisou, s.r.o. dle přílohy č. 5 důvodové zprávy

B. ukládá

JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi MMJN

B.1 ukládá

sestavit koordinační skupinu pro řešení problematiky veřejné podpory městem Jablonec nad Nisou

B.2 ukládá

v souladu se směrnicí RM 7/2013 k veřejným zakázkám zajistit zadání zakázky na zpracování návrhu řešení veřejné podpory poskytované městem Jablonec nad Nisou

RM/163/2014

A. schvaluje

odměny ředitelům škol a školského zařízení dle příloh č. 1 důvodové zprávy

B. ukládá

Ing. Miloši Velemu, náměstku primátora, zajistit financování části odměn vyplacených přímo z rozpočtu města.

RM/164/2014

A.1 schvaluje

pronájem části p.p.č. 2082/3 o výměře 263 m 2v k.ú. Jablonec nad Nisou panu J***** M*****, r. 1949, bytem ***** Liberec VII, za účelem užívání jako zahrada. Nájem bude uzavřený na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce. Nájemné je stanoveno ve výši 5 Kč,-/m 2 /rok.

A.2 schvaluje

zemědělský pacht na p.p.č. 730 o výměře 5.345 m 2, p.p.č. 759 o výměře 22.163 m 2, p.p.č. 760/1 o výměře 9.531 m 2a p.p.č. 772/1 o výměře 3.339 m 2(celková výměra 40.378 m 2) vše v k.ú. Proseč nad Nisou pro paní MVDr. S***** Ď*****, r. 1957, trvale bytem*****, Jablonec nad Nisou. Pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu od 1.6.2014 do 30.9.2015. Pachtovné je stanoveno ve výši 100,- Kč/ha/měsíc.

A.3 schvaluje

pronájem p.p.č. 429/7 o výměře 40.920 m 2, p.p.č. 2330/13 o výměře 505 m 2, p.p.č. 424/8 o výměře 846 m 2, p.p.č. 423/28 o výměře 651 m 2a p.p.č. 2561/23 o výměře 6.749 m 2(celková výměra 49.671 m 2) vše v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem údržby areálu pro společnost SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o., IČ 25434411, se sídlem U Stadionu 1/4586, Jablonec nad Nisou. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, s účinností od 1. 6. 2014. Nájemné je stanoveno ve výši 1.200,- Kč/ha/rok.

B. neschvaluje

pronájem části p.p.č. 1554 o výměře cca 420 m 2v k.ú. Mšeno nad Nisou za účelem provozování stánku s rychlým občerstvením a hřiště na plážový volejbal.

C. ruší

usnesení rady města 3/2013/2 ze dne 10. 1. 2013.

RM/165/2014

A.1 schvaluje

uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě č. 132-2003-OF/OMP ze dne 31. 3. 2003 s panem Petrem Jandou, IČ 40183611, s místem podnikání Mlýnská 29, 46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou, kterým bude stávající nájemné sníženo o 25 % po dobu 1 roku, a to od 1. 6. 2014 do 31. 5. 2015. Nájemné nebude po dobu 1 roku valorizováno s tím, že dodatek k nájemní smlouvě bude účinný od 1. 6. 2014.

A.2 schvaluje

uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě č. 01/2007 ze dne 22. 2. 2007 s paní Růženou Uhlířovou, IČ 13364405 a paní Lucií Uhlířovou, IČ 60260998, s místem podnikání Lidická 1904/14, 466 01 Jablonec nad Nisou, kterým bude stávající nájemné sníženo o 25 % po dobu 1 roku, a to od 1. 6. 2014 do 31. 5. 2015. Nájemné nebude po dobu 1 roku valorizováno s tím, že dodatek k nájemní smlouvě bude účinný od 1. 6. 2014.

A.3 schvaluje

uzavření dodatku č. 5 k nájemní smlouvě č. 18/NP/2003/REKA ze dne 29. 3. 1999 s panem Miroslavem Stachem, IČ 12809853, s místem podnikání Boženy Němcové 3714/21, 466 04 Jablonec nad Nisou - Mšeno nad Nisou, kterým bude stávající nájemné sníženo o 25 % po dobu 1 roku, a to od 1. 6. 2014 do 31. 5. 2015. Nájemné nebude po dobu 1 roku valorizováno s tím, že dodatek k nájemní smlouvě bude účinný od 1. 6. 2014.

A.4 schvaluje

uzavření dodatku č. 8 k nájemní smlouvě č. 2001-2 ze dne 11. 7. 2001 se společností Pekařství Šumava group a.s., IČ 27354059, se sídlem Na Výšině 3373/11, 46601 Jablonec nad Nisou, kterým bude stávající nájemné sníženo o 25 % po dobu 1 roku, a to od 1. 6. 2014 do 31. 5. 2015. Nájemné nebude po dobu 1 roku valorizováno s tím, že dodatek k nájemní smlouvě bude účinný od 1. 6. 2014.

A.5 schvaluje

uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. RIA/2682/2008 ze dne 19. 11. 2008 s panem Jiřím Vorbachem, IČ 13366319, s místem podnikání Opletalova 2687/34, 46601 Jablonec nad Nisou, kterým bude stávající nájemné sníženo o 25 % po dobu 1 roku, a to od 1. 6. 2014 do 31. 5. 2015. Nájemné nebude po dobu 1 roku valorizováno s tím, že dodatek k nájemní smlouvě bude účinný od 1. 6. 2014.

A.6 schvaluje

uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 14. 3. 2012 se společností BS fashion s.r.o., IČ 27546179, se sídlem 50792 Úbislavice 77, kterým bude stávající nájemné sníženo o 25 % po dobu 1 roku, a to od 1. 6. 2014 do 31. 5. 2015. Nájemné nebude po dobu 1 roku valorizováno s tím, že dodatek k nájemní smlouvě bude účinný od 1. 6. 2014.

A.7 schvaluje

uzavření dodatku č. 6 k nájemní smlouvě č. 17-2002-FaM/OMP ze dne 21. 1. 2002 se společností Olymp spol. s r.o., IČ 00527009, se sídlem Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou, kterým bude stávající nájemné sníženo o 25 % po dobu 1 roku, a to od 1. 6. 2014 do 31. 5. 2015. Nájemné nebude po dobu 1 roku valorizováno s tím, že dodatek k nájemní smlouvě bude účinný od 1. 6. 2014.

A.8 schvaluje

uzavření dodatku č. 6 k nájemní smlouvě č. 370-2003-FaM/OMP ze dne 1. 7. 2003 se společností BISPOL GOLD s.r.o., IČ 25426427, se sídlem Mánesova 21, 466 01 Jablonec nad Nisou, kterým bude stávající nájemné sníženo o 25 % po dobu 1 roku, a to od 1. 6. 2014 do 31. 5. 2015. Nájemné nebude po dobu 1 roku valorizováno s tím, že dodatek k nájemní smlouvě bude účinný od 1. 6. 2014.

A.9 schvaluje

uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 370-2003-FaM/OMP ze dne 1. 7. 2003 s panem Jiřím Ječným, IČ 65102088, s místem podnikání U Zahrádek 4688/22, 466 04 Jablonec nad Nisou - Mšeno nad Nisou, kterým bude stávající nájemné sníženo o 25 % po dobu 1 roku, a to od 1. 6. 2014 do 31. 5. 2015. Nájemné nebude po dobu 1 roku valorizováno s tím, že dodatek k nájemní smlouvě bude účinný od 1. 6. 2014.

A.10 schvaluje

uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 1. 11. 2010 uzavřené s panem Jiřím Zavadilem, IČ 12047759, s místem podnikání Dlouhá 2779/94, 466 01 Jablonec nad Nisou, kterým bude stávající nájemné sníženo o 25 % po dobu 1 roku, a to od 1. 6. 2014 do 31. 5. 2015. Nájemné nebude po dobu 1 roku valorizováno s tím, že dodatek k nájemní smlouvě bude účinný od 1. 6. 2014.

A.11 schvaluje

uzavření dodatku č. 8 k nájemní smlouvě č. 52-2005-FaM/OMP, uzavřené dne 25. 3. 2005 se společností Eurocentrum Jablonec nad Nisou s.r.o., IČ 25412604, se sídlem Jiráskova 7, PSČ 466 01 Jablonec nad Nisou. Dodatek bude účinný od 1. 6. 2014, ostatní náležitosti nájemní smlouvy se nemění.

RM/166/2014

A.1 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 2405/1, p.p.č. 2405/10, p.p.č. 2405/11, p.p.č. 2405/12, p.p.č. 2405/13 vše v k.ú. Doksy u Máchova Jezera, v obci Staré Splavy.

A.2 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje st.p.č. 2742, jejíž součástí je objekt č.p. 2868 (Puškinova 2) - stavba občanského vybavení a p.p.č. 505/17, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (včetně příslušenství), a to obálkovou metodou (varianta B, § 11 a-c Jednacího řádu pro hospodaření s majetkem města) bez možnosti využití složené kupní ceny, bez určení minimální ceny a s konečným termínem podání nabídky do 31. 8. 2014.
A.3 schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu garáže č. 1 o výměře 22,8 m 2v přízemí objektu Smetanova 63/4291 v Jablonci nad Nisou s tím, že garáž bude volná od 1. 7. 2014.
A.4 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 1874/24 v k.ú. Jablonec nad Nisou.

A.5 schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu p.p.č. 1376 o výměře 572 m 2v k.ú. Mšeno nad Nisou.

A.6 schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu p.p.č. 976/1 o výměře 65 m 2v k.ú. Mšeno nad Nisou.

A.7 schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu p.p.č. 343/9 o výměře 254 m 2v k.ú. Jablonec nad Nisou.

A.8 schvaluje

zveřejnění záměru uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 1. 1. 1993 uzavřené s paní B ohuslavou Kurtinovou, r. 1949, trvale bytem Rýnovická 2334/49, Jablonec nad Nisou, jehož předmětem bude rozšíření předmětu nájmu o část p.p.č. 876/29 o výměře cca 130 m 2v k.ú. Jablonec nad Nisou.

A.9 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 2480/1 dle geometrického plánu označené jako p.p.č. 2480/8 o výměře 75 m 2v k.ú. Jablonec nad Nisou.

A.10 schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu a prodeje části p.p.č. 205/1 o výměře cca 70 m 2a části p.p.č. 2855 o výměře cca 25 m 2obě v k.ú. Jablonec nad Nisou pro společnost Horák Electronic s.r.o., IČ 61539643, se sídlem Budovatelů 6, Jablonec nad Nisou.

A.11 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje st. p.č. 3050 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 752 m 2), jejíž součástí je stavba občanského vybavení č.p. 3000 (Petra Bezruče 43), st. p. č. 6853 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 135 m 2), jejíž součástí je stavba technického vybavení bez čp/če a p.p.č. 964/8 (ostatní plocha, zeleň o výměře 5056 m 2) vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (včetně příslušenství) za účelem zřízení domova pro seniory a domova se zvláštním režimem, za podmínek, které jsou specifikovány pro účely výběrového řízení. S výhercem výběrového řízení bude uzavřena kupní smlouva se zřízením předkupního práva jako práva věcného.

A.12 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 231/2 v k.ú. Jablonec nad Nisou.

A.13 schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu p.p.č. 1946/1 a části p.p.č. 1946/3 o celkové výměře cca 2.270 m 2obě v k.ú. Jablonec nad Nisou.

A.14 schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu p.p.č. 1945/1 a části p.p.č. 1946/3 o celkové výměře cca 860 m 2obě v k.ú. Jablonec nad Nisou.

A.15 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 45 v k.ú. Vrkoslavice.

RM/167/2014

A. schvaluje

rozpočtová opatření uvedená v důvodové zprávě a dodatku k důvodové zprávě včetně tabulkové části úpravy v rámci kanceláře tajemníka, odboru sociálních věcí a zdravotnictví, humanitního, ekonomiky, správy majetku a upravený rozpočet města Jablonec nad Nisou takto: celkové příjmy rozpočtu ve výši 838 075 tis. Kč, financování ve výši 103 029 tis. Kč, celkové zdroje ve výši 941 104 tis. Kč, běžné výdaje ve výši 730 701 tis. Kč, kapitálové výdaje ve výši 153 232 tis. Kč, splátky úvěrů celkem 57 171 tis. Kč a celkové výdaje rozpočtu ve výši 941 104 tis. Kč.

RM/168/2014

A.1 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro uložení NTL plynovodu a přípojek v p.p.č. 296/1, 274, 304, vše v k.ú. Rýnovice (rekonstrukce NTL plynovodu a přípojek Jablonec nad Nisou - ulice Ladova) se společností RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 27295567 (budoucí oprávněná osoba), a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH.

A.2 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro uložení kabelového vedení VN, NN a trafostanice v p.p.č. 2184/3 a 2171/2, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou - kabelové vedení VN, NN a trafostanice v ulici Lesní Stezka (IV-12-4003203), se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV., IČ 24729035 (budoucí oprávněná osoba), a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH.

A.3 schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro uložení kabelové smyčky NN v p.p.č. 1806/4 v k.ú. Jablonecké Paseky - kabelová smyčka NN Jablonecké Paseky Lučanská 147/1 (IV-12-4005251) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV., IČ 24729035 (oprávněná osoba), a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH.

A.4 schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení služebnosti práva chůze a jízdy přes část p.p.č. 600/6, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 600/18, v k.ú. Kokonín, z důvodu přístupu k elektroměru a jističům umístěným ve zdi na p.p.č. 931/2 v k.ú. Kokonín, mezi statutuárním městem Jablonec nad Nisou (povinná osoba) a každým vlastníkem p.p.č. 931/2, k.ú. Kokonín, kterým jsou v současné době manželé A*****, nar. *****1966, a K*****, nar. *****1968, K*****, oba bytem *****Jablonec nad Nisou (oprávněná osoba), a to bezúplatně.

B. mění

usnesení rady města č. 28/2009/A/3 ze dne 12.2.2009, a to tak, že smlouva o zřízení služebnosti bude rozšířena o p.p.č. 663/4, 2565/56 a 2948, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou, a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Ostatní podmínky smlouvy zůstanou nezměněny.

C. ruší

usnesení rady města č. 272/2013/A/18 ze dne 29.4.2013.

RM/169/2014

A. schvaluje

záměr na vybudování oplocené plochy pro volný pohyb psů v k. ú. Mšeno n. N. dle důvodové zprávy

B. ukládá

Ing. Miloši Velemu, náměstku primátora, zajištění finančních prostředků na realizaci oplocené plochy.

RM/170/2014

A. rozhoduje

v souladu s čl. 6b směrnice Rady města č. 7/2013 k veřejným zakázkám, o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu "Monitoring kvality vody v nádrži Mšeno v průběhu aplikace chemické látky omezující výskyt sinic" státnímu podniku Povodí Labe, s. p., IČ 70890005, se sídlem Víta Nejedlého 951, Hradec Králové.

RM/171/2014

A. schvaluje

dohodu o uznání dluhu s žadatelem V***** H*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou na dlužné nájemné vč. penále ve výši 223.532 Kč s tím, že měsíční splátky jsou uvedeny v důvodové zprávě.

B. ukládá

Ing. Miloši Velemu, náměstku primátora, aby v případě, že tento splátkový kalendář nebude dlužníkem plněn ve všech splátkách (vč. řádného hrazení nájmu), bezodkladně vypověděl nájemní smlouvu a zároveň zajistil zveřejnění záměru pronájmu tohoto prostoru.

C. pověřuje

Ing. Jaromíru Čechovou, vedoucí odboru správy majetku, k podepsání dohody o uznání dluhu s výše uvedeným žadatelem

RM/172/2014

A. schvaluje

tyto smlouvy o právu k provedení stavby:

A.1 schvaluje

s Energetickou montážní společností, s.r.o., Budyšínská 1294, Liberec, IČ: 62743325 - stavba přípojky NN pro pozemek p.č. 81/3 v k.ú. Lukášov na pozemcích p.č. 85/1, 79 a 87 v k.ú. Lukášov s podmínkou uvedenou v důvodové zprávě

A.2 schvaluje

se společností Martia a.s., Mezní 2854, Ústí n.L., IČ: 25006754, rekonstrukce kabelového vedení NN v lokalitě ulic Budovatelů - Lipová na pozemcích p.č. 2637/1, 841/7, 2692/34, 2692/1, 841/1, 2352/15, 2551/1, 841/10, 841/5, 841/4 v k.ú. Jablonec nad Nisou s podmínkami uvedenými v důvodové zprávě

A.3 schvaluje

s Ing. Martinem Vrkoslavem a Ing. Ivou Vrkoslavovou , oba bytem SNP 2125/27, Jablonec n.N. - stavba kanalizační přípojky k objektu č.p. 2125 na pozemku p.č. 1846/4 v k.ú. Jablonec nad Nisou s podmínkou uvedenou v důvodové zprávě

A.4 schvaluje

se společností Grepa Networks s.r.o., Žitná 2324/16, Jablonec n.N., IČ: 25492900 - stavba optického vedení pro ABB, Jablonecké Paseky na pozemcích p.č. 815/15 a 1711 v k.ú. Jablonecké Paseky a na pozemcích p.č. 815/21 a 815/22 v k.ú. Jablonecké Paseky (pro případ, že vlastnictví těchto pozemků bude převedeno na město) s podmínkami uvedenými v důvodové zprávě

A.5 schvaluje

s Nemocnicí Jablonec n.N. , Nemocniční 15, Jablonec n.N., IČ: 00829838 - stavba propojovací chodby mezi pavilony A a B 02 v areálu nemocnice na pozemcích p.č. 802/1 a st.p.č. 6098 a 1039 v k.ú. Jablonec nad Nisou

A.6 schvaluje

se společností Rýnovická energetická, s.r.o ., Belgická 4887, Jablonec n.N., IČ: 25412400 - rozšíření STL plynovodní sítě na pozemcích p.č. 830, 797, 798, 796 v k.ú. Rýnovice s podmínkou uvedenou v důvodové zprávě

A.7 schvaluje

s panem Doganem Dilekem , nar. 8.2.1984, bytem Mírové náměstí 6A, Jablonec n.N. - stavba dřevěné předzahrádky před objektem č.p. 4712 na pozemku p.č. 2300/2 v k.ú. Jablonec nad Nisou

B. ukládá

Petru Vobořilovi, náměstkovi primátora, uzavřít výše uvedené smlouvy

RM/173/2014

A. ruší

z důvodu dle § 84 odst. 1, písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, zadávací řízení na veřejnou zakázku „ Obnova fasády radnice a věže v Jablonci nad Nisou “

RM/174/2014

A. bere na vědomí

důvodovou zprávu včetně příloh

B. schvaluje

písemný soupis a odůvodnění dodatečných stavebních prací a méněprací a uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo se společností ASTRA Mont s.r.o., IČ: 47310588, kterým dojde k úpravě předmětu díla a ceny díla

RM/175/2014

A. schvaluje

převod dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, postoupení licence k užití autorského díla - dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a postoupení práv a povinností z územního rozhodnutí na akci „Zpracování DUR, JP a DSP - Tyršovy sady a víceúčelový objekt u konečné tramvaje v Jablonci nad Nisou“ ze Statutárního města Jablonec nad Nisou na Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s., IČ: 47311975

RM/176/2014

A. rozhodla

ve věci veřejné zakázky „Zateplení ZŠ Arbesova v Jablonci nad Nisou", tj. podlimitní veřejné zakázky na stavební práce, zadané v otevřeném řízení, v souladu s ustanovením § 81 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, o výběru nejvhodnější nabídky a přidělila shora označenou veřejnou zakázku uchazeči VENTAX s.r.o., se sídlem Jungmannova 855/7, Jablonec nad Nisou, IČ 61324230

B. pověřuje

Ing. Petra Beitla, primátora města, podpisem rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a dalším úkonům podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, nezbytných k dokončení procesu zadávání této veřejné zakázky

RM/177/2014

A.1 schvaluje

realizaci veřejné zakázky "Obnova fasády věže objektu radnice v Jablonci nad Nisou“

A.2 schvaluje

zadávací dokumentaci pro tuto veřejnou zakázku

B. ukládá

Ing. Petru Beitlovi, primátorovi města, realizovat výběrové řízení na výběr dodavatele této veřejné zakázky a výsledek předložit radě města k rozhodnutí

RM/178/2014

A. bere na vědomí

usnesení Komise pro ochranu zvířat a životního prostředí č. 1/2014 týkající se zřízení veřejných ohnišť na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Jablonec n. N. dle důvodové zprávy.

B. pověřuje

odbor správy majetku, oddělení správy veřejné zeleně zpracovat materiály pro realizaci veřejných ohnišť.

RM/179/2014

A. schvaluje

zahraniční cestu primátora města Ing. Petra Beitla a tajemníka JUDr. Marka Řeháčka ve dnech 5.- 6.6.2014 do Polska.

RM/180/2014

A. bere na vědomí

předloženou informaci o s tavu plnění usnesení rady města dle důvodové zprávy

RM/181/2014

A. schvaluje

umístění propagačních bannerů (dle předložených návrhů ve variantě B) Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou na objekt bývalé tržnice (objekt bez č.p. na p.č. st. 3065 v k.ú. Jablonec n. N.) v ulicích Lipanská a Kamenná, a to na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, a s podmínkou, že umístění bannerů bude povoleno všemi příslušnými orgány státní správy, technické provedení jejich instalace bude odsouhlaseno odborem správy majetku, grafické a obsahové řešení banneru bude dopracováno ve spolupráci s městem.

Vytvořeno 16.5.2014 9:00:19 - aktualizováno 4.12.2014 8:40:10 | přečteno 1518x | Petr Vitvar
load