Usnesení rady 10/2014

Usnesení z 10. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 29.04.2014. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/139/2014

A. jmenuje

do konkurzní komise pro posuzování uchazečů na vedoucí pracovní místo ředitele příspěvkové organizace:
zástupce z řad pedagogických pracovníků školy pro Mateřskou školu Jablonec nad Nisou, Husova 3, příspěvková organizace: paní M iluše Vernerová, učitelka MŠ Husova 3

Vytvořeno 30.4.2014 9:15:11 | přečteno 1053x | Petr Vitvar
load