Usnesení rady 08/2014

Usnesení z 8. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 10.04.2014. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/100/2014

A. schvaluje

uzavření dohod o uznání dluhu:

A.1 schvaluje

s žadatelem J***** W*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou za dlužný ubytovací poplatek ve výši 3.500 Kč s tím, že měsíční splátky budou činit 500 Kč

A.2 schvaluje

žadatelem A***** D*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou za dlužné nájemné a vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu za rok 2012 vč. penále v celkové výši 26.889 Kč s tím, že měsíční splátky budou činit 1.500 Kč a poslední splátka bude činit 1.389 Kč.

B. pověřuje

Ing. Jaromíru Čechovou, vedoucí odboru správy majetku, k podepsání dohod o uznání dluhu s výše uvedenými žadateli

RM/101/2014

A.1 schvaluje

nájemní a ubytovací smlouvy k těmto bytovým a ubytovacím jednotkám:
B***** J*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
ubytovací jednotka 0+1, Prosečská 176, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
A***** Ch*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Opletalova 31, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
Z***** B*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Opletalova 35, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
I***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Kopci 9, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
L***** B*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Kopci 9, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
S***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Kopci 9, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
L***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Kopci 13, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
M***** Sch*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Skřivánčí 66, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 2 měsíce
J***** A*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Skřiváčí 66, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
I***** D*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Liberecká 27, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
E***** Z*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Liberecká 29, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
M***** U*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Vršku 16, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
J***** S*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Palackého 40, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
D***** D*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+3, Na Vršku 10, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
B***** Z*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Vršku 10, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
L***** M*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Vršku 10, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
J***** G*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+3, Na Vršku 10, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
L***** H*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Smetanova 63, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
M***** Ch*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Smetanova 63, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
B***** J*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Úbočí 21, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
H***** S*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Úbočí 21, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
Z***** P*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Úbočí 21, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
M***** M*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+3, Na Úbočí 21, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
J***** H*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Palackého 63, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
D***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Palackého 65, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
V***** R*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Rybářská 8A, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 2 roky
M***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Rybářská 10, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
I***** Ž*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 3+kk, Široká 16, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
E***** Š*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 3+kk, Široká 14, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
D***** S*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 3+kk, Široká 10, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
B***** J*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 3+kk, Široká 20, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok

A.2 schvaluje

M***** G*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 13, Na Vršku 10, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
R***** D*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Palackého 42, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
J***** L*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Smetanova 63, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
J***** D*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Rybářská 10B, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 2 roky
M***** P*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, F. L. Čelakovského 4, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
L***** M*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
ubytovací jednotka 0+1, Prosečská 176, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
Z***** S*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Liberecká 29, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
M***** V*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Řetízková 11, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
R***** N*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Liberecká 27, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
K***** H*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Vršku 16, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
H***** a L***** P*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+3, Dlouhá 25A, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
J***** S*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Opletalova 35, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
M***** P*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Úbočí 21, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
A***** D***** a P***** G*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Vršku 10, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok

A.3 schvaluje

návrh na uzavření ubytovací smlouvy:
M***** a L***** L*****, bytem Palackéh*****, Jablonec nad Nisou
ubytovací jednotka 0+1, Střelecká 7, Jablonec nad Nisou

A.4 schvaluje

nájemní smlouvy k těmto obecním bytům:
Bc. M***** F*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Úbočí 21, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
G***** K***** - Z***** a V***** Z*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Lidická 14, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
P***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Rybářská 8B, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
M***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Palackého 65, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
L***** N*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Novoveská 5, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
K***** F*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Slunná 440, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
O***** T*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Opletalova 31, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
K***** M*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Novoveská 5, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok

A.5 schvaluje

K***** L*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 10. 2. 2014, kterým se schvaluje souhlas s přenecháním bytu do podnájmu pro B*****D*****, trv. *****, Tanvald, a to na dobu určitou do 28. 2. 2015.

A.6 schvaluje

ukončení nájemních smluv:
k bytové jednotce č. 10 o velikosti 1+3 v objektu Na Úbočí 21/4325 v Jablonci nad Nisou (nájemce M***** R*****)
k bytové jednotce č. 11 o velikosti 1+1 v objektu Na Kopci 13/3057 v Jablonci nad Nisou (nájemce M***** L*****)

A.7 schvaluje

změnu v obsazení bytových jednotek určených k nájemnímu bydlení v lokalitě Horní Proseč, Jablonec nad Nisou:
A***** V*****, ***** bytem *****, Chrastava (býv. nájemce J***** R*****)
b. j. č. 7, Široká 16/4836, Jablonec nad Nisou
J***** Ž*****, DiS., ***** bytem ***** Plzeň (býv. nájemce MUDr. J***** A*****)
b. j. č. 16, Široká 8/4864, Jablonec nad Nisou
S***** Š*****, *****, bytem *****, Jablonec nad Nisou (býv. nájemce Jan Havel)
b. j. č. 11, Široká 22/4788, Jablonec nad Nisou
M***** F*****, *****, bytem *****, Varnsdorf (býv. nájemce Angela Hudská)
b. j. č. 4, Široká 21/4787, Jablonec nad Nisou
MUDr. R***** Š*****, *****, bytem *****, Michalovce (býv. nájemce Vladana Kouklová, DiS.)
b. j. č. 8, Široká 26/4797, Jablonec nad Nisou

B. mění

část usnesení RM č. 66/2014/1 ze dne konané 6.3.2014 takto:
s c h v a l u j e
nájemní smlouvu k této bytové jednotce:
P***** G*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Na Vršku 16, Jablonec nad Nisou
na dobu neurčitou

RM/102/2014

A. vypovídá

nájem bytu č. 4, o velikosti 1+1 s příslušenstvím v objektu č.p. 210 na adrese Prosečská 210 v Jablonci nad Nisou nájemci R***** S*****, ***** bytem *****, Jablonec nad Nisou, a to z výpovědního důvodu dle ustanovení § 2291 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, když nájemce porušil svou povinnost vyplývající z nájmu bytu zvlášť závažným způsobem tím, že nezaplatil nájemné a náklady na služby po dobu delší než tři měsíce. Nájem bytu je v souladu s § 2291 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, vypovídán bez výpovědní doby a skončí doručením výpovědi nájemci. Nájemce - R***** S***** - je povinen předmětný byt vyklidit a vyklizený předat pronajímateli bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od skončení nájmu.

B. bere na vědomí

informace o průběhu již podaných výpovědích z nájmu bytu.

RM/103/2014

A.1 bere na vědomí

dopis pana M***** L*****, *****, Jablonec nad Nisou a vyjádření oddělení správy bytových domů a vyjádření oddělení právní a veřejných zakázek

A.2 bere na vědomí

dopis paní E***** J*****,*****, Jablonec nad Nisou a vyjádření oddělení správy bytových domů

A.3 bere na vědomí

dopis paní L***** R*****, *****, Jablonec nad Nisou a vyjádření oddělení správy bytových domů

A.4 bere na vědomí

dopis manželů B*****,*****, Jablonec nad Nisou a vyjádření oddělení správy bytových domů a vyjádření oddělení právní a veřejných zakázek

A.5 bere na vědomí

dopis pana G***** H*****, *****, Jablonec nad Nisou a vyjádření oddělení správy bytových domů

A.6 bere na vědomí

dopis Bytového družstva Liberecká 23,25, Liberecká 3508/25, Jablonec nad Nisou, IČ: 026 51 475 a vyjádření oddělení právní a veřejných zakázek

B.1 schvaluje

prominutí povinnosti pana M***** L*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou, uhradit poplatek z prodlení ve výši 111,-Kč, který vzniknul z titulu pozdní úhrady nájemného a záloh na služby spojené s nájmem bytu 1+1 v budově č. p. *****, na adrese *****, Jablonec nad Nisou, za období leden 2014

B.2 schvaluje

poskytnutí slevy z nájemného ve výši 10 % z předpisu čistého měsíčního nájemného s účinností od května r. 2014 manželům L***** a T***** R*****, bytem *****, Jablonci nad Nisou. Zároveň v případě zájmu manž. R***** schvaluje záměr pronajmout manž. R*****jiný obecní byt s tím, že stávající byt vrátí v užíváníschopném stavu a vymalovaný městu.

B.3 schvaluje

prominutí povinnosti manželů A***** a B***** B*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou, uhradit část poplatku z prodlení ve výši 462,-Kč, který vzniknul z titulu pozdní úhrady nájemného a záloh na služby spojené s nájmem bytu č. ***** v budově č. p. *****, na adrese*****, Jablonec nad Nisou, za období listopad 2013.

B.4 schvaluje

nájemní smlouvu k bytu zvláštního určení - bezbariérovému č. *****, velikosti 2+kk v domě *****v Jablonci nad Nisou s panem G***** H*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou. Nájemní smlouva bude sepsána na dobu určitou jednoho roku.

B.5 schvaluje

ukončení nájemní smlouvy k bytu č. *****v objektu *****, Jablonec nad Nisou s paní G***** K***** dohodou, a to ke dni 10. 4. 2014 a uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou k bytu č. 3 v objektu Liberecká 25, Jablonec nad Nisou s panem J***** K*****, a to ode dne 11.4.2014

D. souhlasí

s přechodem nájmu bytu č. ***** o velikosti 1+2 v *****. patře domu ***** v Jablonci nad Nisou na paní E***** J*****, trvale bytem *****. Před podpisem nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok bude uhrazena kauce ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a byt bude pronajat ve stávajícím technickém stavu.

RM/104/2014

A. schvaluje

Změnu čl. VII odst. 4 vzorové nájemní smlouvy na byt ve znění dle důvodové zprávy

RM/105/2014

A. bere na vědomí

Systém náležité péče hospodářského subjektu statutárního města Jablonec nad Nisou v městských lesích a na nelesní zeleni v majetku města dle důvodové zprávy

RM/106/2014

A. schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostoru sloužícího k podnikání - ordinaci v přízemí objektu č.p. 4423 (Palackého 63), č.p. 4424 (Palackého 65), k. ú. Mšeno nad Nisou o celkové výměře 89,97 m 2, sestávající z čekárny 16,56 m 2, sesterny 22,78 m 2, ordinace lékaře 22,94 m 2, denní místnosti 10,73 m 2, skladu 9,86 m 2, sociálního zařízení pro zaměstnance 3,46 m 2, WC pro pacienty 3,64 m 2se společností MUDr. Čížková Lenka s.r.o., IČ 019 88 611, se sídlem Kubelíkova 1224/42, Žižkov, 130 00 Praha 3. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce s účinností od 1. 5. 2014. Nájemné je stanoveno dohodou ve výši 10.000,- Kč/měsíc.

RM/107/2014

A.1 schvaluje

pronájem p.p.č. 1832/3 o výměře 86 m 2v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem zahrady manželům M*****r. 1985 a N*****r. 1987, T***** bytem ***** Jablonec n. N. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce, s účinností od 1. 5. 2014. Nájemné je stanoveno ve výši 5,- Kč/m 2/rok.
A.2 schvaluje

uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 517-2011-EO/OMP uzavřené se společností Sport Jablonec nad Nisou, s.r.o., kterým bude pronajata p.p.č. 1603/47 v k.ú. Mšeno nad Nisou společnosti Sport Jablonec nad Nisou, s.r.o., IČ 25434411, se sídlem Jablonec nad Nisou, U Stadionu 1/4586, PSČ 466 01. Nájemní smlouva bude doplněna o povinnost nájemce pečovat o veřejnou zeleň na pronajatých pozemcích a bioodpad odevzdávat oprávněné osobě. Ostatní ustanovení nájemní smlouvy se nemění. Dodatek č. 1 nabude účinnosti dnem 1.4. 2014.
A.3 schvaluje

pronájem p.p.č. 77 o výměře 1.311 m 2v k.ú. Proseč nad Nisou za účelem zahrady paní M***** L***** r. 1968, trvalé bydliště ***** Jablonec n. N. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce, s účinností od 1. 5. 2014. Nájemné je stanoveno ve výši 5,- Kč/m 2/rok.
A.4 schvaluje

ukončení nájemní smlouvy č. 485-2007-FaM/OMP ze dne 14. 1. 2008 uzavřené se spolkem TJ JO NISA JABLONEC NAD NISOU, o.s., IČ 16389158, se sídlem Jezdecká 184/5, Rýnovice, Jablonec nad Nisou, a to dohodou ke dni 30. 4. 2014.
A.5 schvaluje

zemědělský pacht p.p.č. 711/1 o výměře 3.937 m 2, p.p.č. 838 o výměře 643 m 2, p.p.č. 845/1 o výměře 3.280 m 2, p.p.č. 946 o výměře 936 m 2a p.p.č. 947 o výměře 1.021 m 2(celková výměra 9.817 m 2) vše v k.ú. Vrkoslavice pro společnost Kokonínská zemědělská a.s., IČ 25937863, se sídlem Pulečný 166, Rychnov u Jablonce n. N., za účelem užívání pozemků pro provozování zemědělské výroby. Zemědělský pacht uzavřený na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok vždy k 30. 9. běžného roku. Pachtovné je stanoveno ve výši 1.200,- Kč/ha/rok.

RM/108/2014

A. schvaluje

pokyn k schvalování účetní závěrky pro příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Jablonec nad Nisou

RM/109/2014

A.1 schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu garáže o výměře 30 m 2v objektu Lidická 9/1534 v k.ú. Jablonec nad Nisou s tím, že garáž bude volná od 1. 6. 2014.
A.2 schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího k podnikání - prostoru č. 17 v přízemí objektu č.p. 4424 (Palackého 65), k.ú. Mšeno nad Nisou.
A.3 schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího k podnikání v přízemí objektu č.p. 22 (Komenského 8), Jablonec nad Nisou o celkové výměře 177,8 m 2. Prostor sestává ze zádveří (7,7 m 2), klientské haly (116,6m2), místnosti manažer (10,1 m 2), zasedací místnosti (15,3 m 2), místnosti server (4,8 m 2), místnosti trezor (4,7 m 2), místnosti trezor (4,2 m 2), denní místnosti (8 m 2), předsíně (2,5 m 2), WC (1,12 m 2), předsíně (1,56 m 2) a WC (1,3 m 2). Nebytový prostor bude volný od 1. 12. 2014.
A.4 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje st.p.č. 1834, jejíž součástí je objekt č.p. 1957 (Palackého 16) a p.p.č. 1025/4, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou (včetně příslušenství), a to obálkovou metodou (varianta B, § 11 a-c Jednacího řádu pro hospodaření s majetkem města) bez možnosti využití složené kupní ceny, bez určení minimální ceny a s konečným termínem podání nabídky do 31. 8. 2014.
A.5 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje st.p.č. 2041, jejíž součástí je objekt č.p. 2134 (Podhorská 116), p.p.č. 1497/12, p.p.č. 1495/3, části p.p.č. 1495/2 o nové výměře 10 m 2, st.p.č. 4138/1, st.p.č. 4138/3, st.p.č. 4139/1, st.p.č. 4139/3, st.p.č. 4140/1 a st.p.č. 4140/3, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (včetně příslušenství), a to obálkovou metodou (varianta B, § 11 a-c Jednacího řádu pro hospodaření s majetkem města) bez možnosti využití složené kupní ceny, bez určení minimální ceny a s konečným termínem podání nabídky do 31. 8. 2014.
A.6 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje st.p.č. 428, jejíž součástí je objekt č.p. 176 (Prosečská 176), vše v k.ú. Proseč nad Nisou (včetně příslušenství), a to obálkovou metodou (varianta B, § 11 a-c Jednacího řádu pro hospodaření s majetkem města) bez možnosti využití složené kupní ceny, bez určení minimální ceny a s konečným termínem podání nabídky do 31. 8. 2014.
A.7 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje st.p.č. 149/3, jejíž součástí je objekt č.p. 565 (Pražská 38) a p.p.č. 323/1, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (včetně příslušenství), a to obálkovou metodou (varianta B, § 11 a-c Jednacího řádu pro hospodaření s majetkem města) bez možnosti využití složené kupní ceny, bez určení minimální ceny a s konečným termínem podání nabídky do 31. 8. 2014.
A.8 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje st.p.č. 745/1, jejíž součástí je objekt č.p. 973 (Pražská 40), p.p.č. 323/15 a p.p.č. 323/7, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (včetně příslušenství), a to obálkovou metodou (varianta B, § 11 a-c Jednacího řádu pro hospodaření s majetkem města) bez možnosti využití složené kupní ceny, bez určení minimální ceny a s konečným termínem podání nabídky do 31. 8. 2014.
A.9 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 2165/8 o výměře cca 120 m 2v k.ú. Jablonec nad Nisou.
A.10 schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 2082/3 o výměře 263 m 2v k.ú. Jablonec nad Nisou.
A.11 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje a pronájmu p.p.č. 1948/11 a p.p.č. 1948/13 obě v k.ú. Jablonec nad Nisou.
A.12 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 218 o výměře cca 30 m 2v k.ú. Proseč nad Nisou.
A.13 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 902 o výměře cca 70 m 2v k.ú. Proseč nad Nisou.
A.14 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 2323/1, geometrickým plánem označená jako p.p.č. 2323/4 o výměře 6 m 2v k.ú. Jablonec nad Nisou pro pana M*****S***** r. 1958, a paní B***** L***** r. 1968, oba trvale bytem *****Jablonec nad Nisou.
A.15 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 876/15 o výměře 34 m 2v k.ú. Jablonec nad Nisou.

A.16 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 1487/68 v k.ú. Mšeno nad Nisou.
A.17 schvaluje

zveřejnění záměru pronájmů p.p.č. 338/11 v k.ú. Jablonec nad Nisou s tím, že stávající nájemci budou mít možnost uzavřít nájemní smlouvy na dobu určitou 5 let.
A.18 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 876/15 o výměře 37 m 2v k.ú. Jablonec nad Nisou.
A.19 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 2973 o výměře cca 35 m 2v k.ú. Jablonec nad Nisou.
A.20 schvaluje

zveřejnění záměru zemědělského pachtu p.p.č. 730 o výměře 5.345 m 2, p.p.č. 759 o výměře 22.163 m 2, p.p.č. 760/1 o výměře 9.531 m 2a p.p.č. 772/1 o výměře 3.339 m 2(celková výměra 40.378 m 2) vše v k.ú. Proseč nad Nisou.
A.21 schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu p.p.č. 429/7 o výměře 40.920 m 2, p.p.č. 2330/13 o výměře 505 m 2, p.p.č. 424/8 o výměře 846 m 2, p.p.č. 423/28 o výměře 651 m 2a p.p.č. 2561/23 o výměře 6.749 m 2(celková výměra 49.671 m 2) vše v k.ú. Jablonec nad Nisou předem určenému subjektu - SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. za účelem správy areálu.
A.22 schvaluje

zveřejnění záměru směny části p.p.č. 149/4 o výměře cca 15 m 2v k.ú. Jablonec nad Nisou pro ČEZ Distribuce a.s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín.

RM/110/2014

A. schvaluje


A.1 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro uložení přípojky NTL plynovodu v p.p.č. 365 v k.ú. Rýnovice (uložení přípojky NTL plynovodu pro objekt na p.č. 360/2 v ul. U Hřiště) se společností RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 27295567 (budoucí oprávněná osoba), a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH.
A.2 schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro uložení kabelu NN v p.p.č. 876/31 v k.ú. Jablonec nad Nisou - uložení kabelu NN v p.p.č. 876/31, IV-12-4009843, se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV., IČ 24729035 (oprávněná osoba), a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH.
A.3 schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro uložení kabelového vedení NN v p.p.č. 1649 a 1658/1, vše v k.ú. Mšeno nad Nisou - kabelová přípojka NN v ulici Průběžná (IP-12-4002748), se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV., IČ 24729035 (oprávněná osoba), a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH.
A.4 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro uložení kabelové přípojky NN v p.p.č. 1720/12 v k.ú. Jablonecké Paseky - kabelová přípojka NN, ul. Podhorská, p.p.č. 827/3 (IV-12-4011858), se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV., IČ 24729035 (budoucí oprávněná osoba), a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH.
A.5 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro uložení kabelového vedení NN v p.p.č. 2500/18 v k.ú. Jablonec nad Nisou, - kabelové vedení NN, ul. Pražská, st.p.č. 928/2 (IV-12-4012563), se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV., IČ 24729035 (budoucí oprávněná osoba), a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH.
A.6 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro uložení venkovního vedení NN v p.p.č. 442/26, 2292 a 2352/18, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou, přeložka vNN - modernizace tramvajové tratě Liberec - Jablonec nad Nisou, Měnírna, (EP-12-4002522), se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV., IČ 24729035 (budoucí oprávněná osoba), a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH.
A.7 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro uložení kabelového vedení VN v p.p.č. 745/2, 2349/2 a 2352/12, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou, přeložka kVN - modernizace tramvajové tratě Liberec - Jablonec nad Nisou, Liberecká, (EP-12-4002524), se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV., IČ 24729035 (budoucí oprávněná osoba), a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH.
A.8 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro uložení podzemního vedení elektronických komunikací v p.p.č. 2345/1, 2345/3, 2549/1, 2336/2, 362/3, 362/11, 362/12, 362/13, 2333/15, 2327/1, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (uložení optického kabelu v ulicích Sadová - Pasířská) se společností Telefónica Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, IČ 60193336 (oprávněná osoba), a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH.
A.9 schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro uložení kanalizační přípojky v p.p.č. 2483/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou, pro přípojku kanalizace mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou (povinná osoba) a každým vlastníkem objektu čp. 1327 na st.p.č. 1282 v k.ú. Jablonec nad Nisou, kterým je v současné době J*****A***** nar. *****1958***** Jablonecké Paseky, 46602 Jablonec nad Nisou, J***** I***** nar. *****1936, bytem *****, 46601 Jablonec nad Nisou, S*****D***** nar.*****1954, bytem ***** 67937 Borotín (oprávněná osoba), a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH.
A.10 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro uložení přípojky splaškové kanalizace, dešťové kanalizace a vody v p.p.č. 982/8 v k.ú. Rýnovice, pro přípojky splaškové kanalizace, dešťové kanalizace a vody mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou (povinná osoba) a každým vlastníkem budoucího rodinného domu postaveného na p.p.č. 984/8 v k.ú. Rýnovice, kterým je v současné době P*****S*****, nar. *****1971, a Z*****S*****, nar. *****1963, oba bytem ***** 468 51 Smržovka (oprávněná osoba), a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH.
A.11 schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení služebnosti chůze a jízdy přes p.p.č. 2082/3 v k.ú. Jablonec nad Nisou pro přístup ke garáži postavené na st.p.č. 2068 a ke st.p.č. 2068, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou, mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou (povinná osoba) a každým vlastníkem garáže postavené na st.p.č. 2068 a st.p.č. 2068, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou, kterým je v současné době pan J*****M***** nar. *****1949, bytem *****460 07 Liberec VII, Horní Růžodol (oprávněná osoba), a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení služebnosti + DPH, což činí 10.250,- Kč + DPH.
A.12 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti chůze a jízdy přes p.p.č. 1905/2, 1999/25, 2480/2 a 1983/1, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou, pro přístup k trafostanici postavené na části p.p.č. 1983/1 včetně manipulační plochy (dle dosud nezapsaného GP se jedná o st.p.č. 6875, st.p.č. 6876, p.p.č. 1983/6), mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou (povinná osoba) a každým vlastníkem staveb postavených na části p.p.č. 1983/1, včetně manipulační plochy (dle dosud nezapsaného GP se jedná o st.p.č. 6875, st.p.č. 6876, p.p.č. 1983/6), kterým je v současné době společnost ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV., IČ 24729035 (oprávněná osoba), a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH.
B. mění

usnesení rady města č. 190/2010/4a ze dne 16.9.2010, a to tak, že smlouva o zřízení služebnosti bude rozšířena o p.p.č. 863 v k.ú. Rýnovice, a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH.

RM/111/2014

A. schvaluje

předloženou Směrnici schvalování účetní závěrky, která je přílohou důvodové zprávy.

RM/112/2014

A. bere na vědomí

při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti Eurocentrum Jablonec nad Nisou, s. r. o. předloženou zprávu o činnosti jednatelky ve 4. čtvrtletí 2013

B. schvaluje

při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti Eurocentrum Jablonec nad Nisou, s. r. o. odměnu Ing. Martě Procházkové, jednatelce společnosti, ve výši dle důvodové zprávy

RM/113/2014

A. schvaluje

bezúplatný převod vlastního majetku CSS p. o. do vlastnictví svého zřizovatele dle důvodové zprávy.

RM/114/2014

A. schvaluje

změnu závazných ukazatelů r. 2014 pro CSS p. o. dle důvodové zprávy.

RM/115/2014

A. schvaluje

vyplacení odměn ředitelům příspěvkových organizací za I. čtvrtletí 2014 dle důvodové zprávy.

RM/116/2014

A. bere na vědomí

rezignaci paní Jitky Polákové z Komise pro poskytování příspěvků a půjček z Fondu na zlepšení úrovně bydlení.

B. jmenuje

paní Moniku Pappovou do Komise pro poskytování příspěvků a půjček z Fondu na zlepšení úrovně bydlení

paní Janu Rothschedlovou do Komise pro poskytování příspěvků a půjček z Fondu na zlepšení úrovně bydlení

RM/117/2014

A. schvaluje

tyto smlouvy o právu k provedení stavby:

A.1 schvaluje

se Severočeskou vodárenskou společností a.s ., Přítkovská 1689, Teplice, IČ: 49099469 - rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Žitkova a Vilová na pozemcích p.č. 418/29, 418/24, 449/4, 418/27, 2329/5 v k.ú. Jablonec nad Nisou za podmínek uvedených v důvodové zprávě

A.2 schvaluje

se Severočeskou vodárenskou společností a.s ., Přítkovská 1689, Teplice, IČ: 49099469 - rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Nádražní na pozemcích p.č. 461/3, 362/66, 2331, 362/62, 362/61, 2333/15, 2500/25 v k.ú. Jablonec nad Nisou za podmínek uvedených v důvodové zprávě

A.3 schvaluje

se Severočeskou vodárenskou společností a.s. , Přítkovská 1689, Teplice, IČ: 49099469 - rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Opletalova na pozemcích p.č. 2384/9, 2384/1, 2384/2, 2383/2, 2702, 2543/1, 998/8 v k.ú. Jablonec nad Nisou za podmínek uvedených v důvodové zprávě

A.4 schvaluje

se společností Energetická investiční, s.r.o ., Husova 678, Liberec, IČ: 28746708 - stavba splaškové kanalizace v rámci akce „Jablonecké terasy - Kokonín“ na pozemcích p.č. 898, 897, 309/1, 290/1 v k.ú. Kokonín za podmínek uvedených v důvodové zprávě

A.5 schvaluje

se společností ČEZ Distribuce, a.s ., Teplická 874, Děčín, IČ: 24729035 zastoupenou společností MATEX HK s.r.o., Kladská 181, 50003 Hradec Králové, IČ: 25968807 - přeložka VN a výměna sloupu v ul. Turistická na pozemcích p.č. 939 a 742/2 v k.ú. Kokonín

A.6 schvaluje

se společností MARTIA a.s ., Mezní 2854/4, Ústí n.L., IČ: 25006754 -stavba kabelové přípojky NN na pozemcích p.č. 2065/1, 2474/9, 2474/25, 2474/26, 2494, 2153/22 v k.ú. Jablonec nad Nisou za podmínek uvedených v důvodové zprávě

A.7 schvaluje

s Energetickou montážní společností Liberec s.r.o., Budyšínská 1294, Liberec, IČ: 62743325 - stavba kabelové přípojky NN na pozemcích p.č. 1775 a 936/20 v k.ú. Jablonecké Paseky za podmínek uvedených v důvodové zprávě

A.8 schvaluje

s Ing. I***** Z***** a Ing. J***** Z *****, oba bytem Janov nad Nisou *****- stavba dvou vodovodních a dvou kanalizačních přípojek na pozemku p.č. 1797/1 v k.ú. Mšeno nad Nisou ke dvěma novostavbám rodinných domů za podmínek uvedených v důvodové zprávě

A.9 schvaluje

s p. A***** V***** a p. G***** Z *****, oba bytem *****, Jablonec n.N. - stavba rodinného domu s přípojkami elektro, vodovodu a kanalizace, vsakovací jímkou na dešťovou vodu, skladem zahradního nářadí, krytým parkovacím stáním, oplocením, přístupovými komunikacemi na pozemcích p.č. 692/1, 622/2 a 622/1 (po rozdělení tohoto pozemku dle geometrického plánu č. 1478-60/2013 na p.p.č. 622/4 a 622/1) v k.ú. Rýnovice za podmínek uvedených v důvodové zprávě

A.10 schvaluje

s p. J***** S *****, bytem *****, Jablonec n.N. - stavba vodovodní přípojky na pozemku p.č. 421 v k.ú. Rýnovice k novostavbě autodílny za podmínek uvedených v důvodové zprávě

A.11 schvaluje

se společností Jablotron Alarms a.s ., Pod Skalkou 4567, Jablonec n.N., IČ: 28668715 - odstranění objektu v ul. Československé armády č.p. 51 na pozemcích 796, 797, 798 v k.ú. Rýnovice

A.12 schvaluje

s Energetickou montážní společností Liberec s.r.o., Budyšínská 1294, Liberec, IČ: 62743325 - stavba kabelové přípojky NN na pozemcích p.č. 622/2 a 692/1 v k.ú. Rýnovice s rozpojovacím a přípojkovým pilířem za podmínek uvedených v důvodové zprávě

A.13 schvaluje

se společností ČEZ Distribuce, a.s ., Teplická 874, Děčín, IČ: 24729035 zastoupenou společností EMJ s.r.o., Karolíny Světlé 1121, Frýdlant, IČ: 27268632 - stavba kabelové přípojky NN na pozemku p.č. 844/5 v k.ú. Jablonecké Paseky za podmínek uvedených v důvodové zprávě

A.14 schvaluje

s p. M***** H *****, bytem *****, Jablonec n.N. - stavba kanalizační přípojky na pozemku p.č. 296/1 v k.ú. Rýnovice za podmínek uvedených v důvodové zprávě

A.15 schvaluje

se společností Grepa Networks s.r.o ., Žitná 2324/16, Jablonec n.N., IČ: 25492900 - uložení datových kabelů v lokalitě OK Belgická na pozemcích 816/9 a 814 v k.ú. Rýnovice za podmínek uvedených v důvodové zprávě

A.16 schvaluje

se Severočeskou vodárenskou společností a.s ., Přítkovská 1689, Teplice, IČ: 49099469 - rekonstrukce kanalizace v ul. Na Výšině na pozemcích p.č. 625/1, 625/3, 632/3, 633/5, 2345/1, 2348/1, 2689, 2690 v k.ú. Jablonec nad Nisou za podmínek uvedených v důvodové zprávě

A.17 schvaluje

se Severočeskou vodárenskou společností a.s ., Přítkovská 1689, Teplice, IČ: 49099469 - rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Řetízková a Lužická na pozemcích p.č. 2691, 537/1, 2595, 503/7, 465/10, 465/9, 465/8, 465/11, 418/29, 465/15, 465/16, 2345/1, 465/4, 465/5 v k.ú. Jablonec nad Nisou za podmínek uvedených v důvodové zprávě

A.18 schvaluje

se společností Sport Jablonec n.N., U Stadionu 4586/1, Jablonec n.N. - stavba, IČ:25434411 - stavba bezbariérového vstupu do budovy atletické haly na pozemku p.č. 338/63 v k.ú. Jablonec nad Nisou

B. ukládá

Petru Vobořilovi, náměstkovi primátora, uzavřít výše uvedené smlouvy

RM/118/2014

A. schvaluje

uzavření smlouvy o nájmu plynárenského zařízení se společností RWE GasNet, s.r.o. dle podmínek uvedených v důvodové zprávě a jejích přílohách

RM/119/2014

A. schvaluje

Plán spolupráce a komunikace s aktéry a veřejností při přípravě IPRÚ Liberec - Jablonec nad Nisou

B. ukládá

Petru Vobořilovi, náměstkovi primátora, zajistit jeho dodržování po celou dobu přípravy, realizace a udržitelnosti IPRÚ Liberec - Jablonec nad Nisou

RM/120/2014

A. schvaluje

Směrnici Rady města Jablonec nad Nisou č. 8/2014 K zabezpečení svobodného přístupu k informacím - zákon č. 106/1999 Sb.

RM/121/2014

A. schvaluje

zahraniční cestu primátora města Ing. Petra Beitla do Jelení Hory, Polsko, na zahájení mezinárodního veletrhu cestovního ruchu TOURTEC 2014, a to ve dnech 9.-10.05.2014.

RM/122/2014

A. schvaluje

pravidla pro likvidaci zařízení ICT formou prodeje dle přiložené důvodové zprávy

B. svěřuje

JUDr. Markovi Řeháčkovi, tajemníkovi MMJN, pravomoc rozhodovat o odprodeji zařízení ICT z majetku statutárního města Jablonec nad Nisou dle těchto předložených pravidel (vč. uzavírání kupních smluv na tento majetek města).

RM/123/2014

A. bere na vědomí

předloženou informaci o stavu plnění usnesení rady města dle důvodové zprávy

RM/124/2014

A. schvaluje

uzavření Smlouvy o spolupráci mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a Městským divadlem Jablonec nad Nisou, o.p.s., Liberecká 5/1900, Jablonec nad Nisou dle přiložené důvodové zprávy.

RM/125/2014

A. schvaluje

předloženou Dohodu o ukončení dodávky a odběru tepelné energie mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a Jabloneckou energetickou a.s. vč. její přílohy.

RM/126/2014

A. schvaluje

organizační změnu v rámci Magistrátu města Jablonec nad Nisou spočívající ve zrušení pracovního místa obsazeného paní Terezou Růžičkovou;

B. ukládá

JUDr. Markovi Řeháčkovi, tajemníkovi MMJN, realizovat tuto organizační změnu.

RM/127/2014

A. schvaluje

motivování osob vykonávajících veřejnou službu na majetku ve vlastnictví statutárního města Jablonec nad Nisou formou poskytování jízdenek městské hromadné dopravy pro osoby, které dojíždějí ze vzdálenějších míst za účelem jejich dopravy na místo výkonu veřejné služby a zpět.

Vytvořeno 11.4.2014 8:00:14 - aktualizováno 5.8.2014 21:40:19 | přečteno 1654x | Petr Vitvar
load