Usnesení rady 07/2014

Usnesení ze 7. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 31.03.2014. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/97/2014

A. schvaluje

předloženou Dohodu o změně dodavatele tepelné energie ev.č. 142-2014-OSM/OSNO mezi Statutárním městem Jablonec nad Nisou, Jabloneckou energetickou a.s. a Rýnovickou energetickou s.r.o. a s tím související kupní smlouvy:
a) Kupní smlouva č. 144-2014-OSM/TOP mezi Statutárním městem Jablonec nad Nisou a Rýnovickou energetickou s.r.o. na dodávku tepelné energie.
b) Kupní smlouva na dodávku tepelné energie a TUV mezi Základní školou Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace a Rýnovickou energetickou s.r.o., kterou bere na vědomí

B.1 ukládá

Ing. Petru Beitlovi, primátorovi města, podepsat výše uvedenou Dohodu o změně dodavatele tepelné energie ev.č. 142-2014-OSM/TOP

B.2 ukládá

Ing. Miloši Velemu, náměstkovi primátora, a Ing. Jaroslavě Čechové, vedoucí odboru správy majetku, podepsat a zrealizovat výše uvedé kupní smlouvy.

RM/98/2014

A. schvaluje

dle ust. § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v působnosti valné hromady společnosti Jablonecká energetická a.s.
a) Účetní závěrku společnosti k 30. 9. 2013;
b) Návrh na dělení zisku za období 2012/2013;
c) Výroční zprávu (zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku) za rok 2012/2013;

B. bere na vědomí

a) Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2012/2013;
b) Zprávu dozorčí rady k ověření účetní závěrky k 30.9.2013 a návrhu na dělení zisku za rok 2012/2013;
c) Výrok auditora k ověření účetní závěrky k 30.9.2013, ovládací zprávy a výroční zprávy za rok 2012/2013.

RM/99/2014

A. schvaluje

upravenou zadávací dokumentaci k veřejné zakázce "Obnova fasády radnice a věže v Jablonci nad Nisou" dle důvodové zprávy a jejích příloh.

Vytvořeno 31.3.2014 13:15:11 - aktualizováno 4.1.2019 14:20:21 | přečteno 1156x | Petr Vitvar
load