Usnesení rady 28/2013

Usnesení z 28. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 05.12.2013. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/334/2013

A.1 schvaluje

dodatky k nájemním smlouvám:
R***** Č*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Prosečská 200, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
L***** R*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Opletalova 33, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
S***** W*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Řetízková 7, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
V***** Č*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Řetízková 9, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 2 měsíce
H***** D*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Řetízková 11, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
D***** Ja*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Kopci 9, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
K***** G*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Kopci 13, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 2 měsíce
J***** H*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Kopci 13, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
V***** D*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Kopci 13, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
M***** S*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Skřivánčí 66, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 2 měsíce
A***** O*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Skřivánčí 66, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
A***** L*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Liberecká 27, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
N***** Š*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Liberecká 29, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců

A.2 schvaluje

S***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Lípová 9, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
I***** V*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+3, Na Vršku 16, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
Z***** P*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Na Vršku 16, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
E***** Č*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Vršku 10, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
A***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+3, Na Vršku 10, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
E***** D*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Smetanova 63, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
J***** B*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Úbočí 14, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
H***** N*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, B. Němcové 54, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
V***** P*****, bytem ***** Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Novoveská 5, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
K***** Č*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Novoveská 5, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
J***** M*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Rybářská 8B, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
L***** P*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Řetízková 11, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
Z***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Řetízková 11, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou do 30. 6. 2014
M***** E*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Podzimní 54, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
H***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Smetanova 63, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 2 roky
J***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Smetanova 63, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 2 roky
J***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Smetanova 63, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 2 roky
M***** M*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Smetanova 63, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 2 roky
V***** R*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Rybářská 10A, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 2 roky
M***** L*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Kopci 13, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
J***** M*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 3+kk, Široká 12, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok

A.3 schvaluje

nájemní smlouvy k těmto obecním bytům:
I***** a Z***** Z*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 2+kk, Široká 8, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
P***** G*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Kopci 9, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
D***** D*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Prosečská 210, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
L***** B*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Rybářská 8B, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
M***** G*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Úbočí 14, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
F***** C*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Palackého 65, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
J***** H*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Novoveská 5, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
H***** L*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
0+1, Opletalova 35, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
I***** G*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
1+1, Lípová 9, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
P***** H*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
0+1, Lípová 9, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
M***** H*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
1+1, Na Vršku 16, byt č.6, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců

A.4 schvaluje

změnu v obsazení bytové jednotky určené k nájemnímu bydlení v lokalitě Horní Proseč, Jablonec nad Nisou:
J***** P*****, ***** *****, Liberec (býv. nájemce J***** Š*****)
b. j. č. 13, Široká 16/4836, Jablonec nad Nisou
A***** K*****, *****, bytem *****, Liberec XI (býv. nájemce K***** K*****)
b. j. č. 9, U Tenisu 4776/17, Jablonec nad Nisou

A.5 schvaluje

ukončení nájemní smlouvy:
k bytové jednotce č. 5 o velikosti 1+4 v objektu Komenského 11/595 v Jablonci nad Nisou (nájemci B***** a V***** M*****)

B. mění

část usnesení č. 243/2013/2 ze dne 4. 9. 2013 takto:
schvaluje nájemní smlouvu k tomuto obecnímu bytu
S***** H*****, bytem *****, Železný Brod
byt 1+1 Na Kopci 9/3055, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok

RM/335/2013

A. schvaluje

uzavření dohody o uznání dluhu:

A.1 schvaluje

s žadatelem J***** W*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou za dlužný ubytovací poplatek ve výši 3.500 Kč s tím, že měsíční splátky budou činit 500 Kč

A.2 schvaluje

s žadatelem J***** R*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou za dlužný ubytovací poplatek ve výši 3.900 Kč s tím, že měsíční splátky budou činit 300 Kč

B. pověřuje

Ing. Jaromíru Čechovou, vedoucí odboru správy majetku, k podepsání dohody o uznání dluhu s výše uvedenými žadateli

RM/336/2013

A.1 bere na vědomí

dopis paní B***** K*****, *****, Jablonec nad Nisou a vyjádření komise humanitní péče a oddělení správy bytových domů

A.2 bere na vědomí

dopis slečny Ž***** D*****, *****, Jablonec nad Nisou a oddělení správy bytových domů a vyjádření oddělení soc.právní ochrany dětí

A.3 bere na vědomí

dopis paní L***** J*****,*****, Jablonec nad Nisou a oddělení správy bytových domů

A.4 bere na vědomí

dopis pracovnice OSP paní Heleny Kolomazníkové, opatrovnice paní O***** T*****, nar.*****1974 a vyjádření komise humanitní péče

A.5 bere na vědomí

dopis pana J***** J*****, *****, Jablonec nad Nisou a vyjádření a oddělení správy bytových domů

B.1 schvaluje

paní Br***** K*****, *****Jablonec nad Nisou udělení výjimky z Pravidel pronajímání bytů v majetku statutárního města Jablonec nad Nisou na dobu 1 roku od data schválení Radou města Jablonec nad Nisou.

B.2 schvaluje

uzavření nové nájemní smlouvy se slečnou Ž***** D***** k bytové jednotce č.8 na adrese Na Kopci 9, Jablonec nad Nisou na dobu určitou 6 měsíců

B.3 schvaluje

nájemní smlouvy paní L***** J***** k bytové jednotce č. 6 v objektu Opletalova 35/2681, Jablonec nad Nisou na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení s tím, že před podpisem nové nájemní smlouvy bude uhrazena kauce ve výši jednonásobku měsíčního nájemného (nájemné + služby spojené s užíváním bytu) a byt bude pronajat ve stávajícím technickém stavu.

B.4 schvaluje

paní O***** T*****, nar.*****1974 udělení výjimky z Pravidel pronajímání bytů v majetku statutárního města Jablonec nad Nisou na dobu 1 roku od data schválení Radou města Jablonec nad Nisou

C. doporučuje

panu J***** J***** *****Jablonec nad Nisou opětovně se přihlásit do výběrových řízení na pronájem obecních či sociálních bytů, a to za splnění všech stanovených podmínek

RM/337/2013

A.1 schvaluje

uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě č. 461-2001-OF/OMP, uzavřené dne 15.10. 2001 mezi městem Jablonec nad Nisou a společností SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o., kterým budou pronajaty pozemky st.p.č. 4993/3, st.p.č. 5037, p.p.č. 219/2 a p.p.č. 219/6, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou společnosti SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o., IČ 254 34 411, se sídlem U Stadionu 1/4586, 466 01 Jablonec nad Nisou. Dodatek k nájemní smlouvě bude uzavřen s účinností od 1. 1. 2014, ostatní náležitosti nájemní smlouvy se nemění.
A.2 schvaluje

uzavření nájemní smlouvy mezi Centrem sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o., IČ 43256503, se sídlem Emilie Floriánové 1736/8, Jablonec nad Nisou a Diakonií ČCE - středisko v Jablonci nad Nisou, IČ 73633992, se sídlem 46601 Jablonec nad Nisou, Pod Baštou 1375/10 na pronájem nebytových prostor - kancelář o výměře 12,05 m 2a 1/2 přilehlé kuchyňky o výměře 2,81 m 2ve 2. nadzemním podlaží objektu Centra sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o., Emilie Floriánové 1736/8, Jablonec nad Nisou za účelem provozování sociální služby. Nájemné je stanoveno ve výši 10 Kč/m2/měsíc. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1.1.2014 do 31.12.2016.
A.3 schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na pronájem místnosti o výměře 26,5 m˛ v 1. patře objektu č.p. 327 (objekt občanské vybavenosti) na st.p.č. 337 vše v k.ú. Kokonín pro Folklorní soubor Nisanka, občanské sdružení, IČ 60254319, se sídlem Jižní 144, 468 01 Jablonec nad Nisou - Kokonín, za účelem skladu. Nájemné je stanoveno ve výši 662,- Kč/měsíc s tím, že kauce nebude hrazena. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc s účinností od 31.10. 2013.

RM/338/2013

A.1 schvaluje

pronájem p.p.č. 2166/1 o výměře 369 m 2v k.ú. Jablonec n.N. za účelem zahrady paní M***** Č*****r. 1967, bytem *****, Jablonec n. N., paní N***** M***** r. 1961, bytem *****, Jablonec n. N., paní H***** Š*****r. 1979,*****bytem *****, Jablonec n. N. a manželům R***** A***** r. 1959 a N***** S***** r. 1971 P*****bytem *****, Jablonec n. N. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné ve výši 5,- Kč/m 2/rok.
A.2 schvaluje

pronájem p.p.č. 1864 o výměře 17 m 2v k.ú. Jablonecké Paseky za účelem pozemku pod plechovou garáží panu T***** M***** r. 1962, bytem *****, Jablonec n. N. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 7 let s tím, že po skončení nájmu bude dočasná stavba odstraněna. Nájemné stanovit ve výši 35,-Kč/m 2/rok.
A.3 schvaluje

pronájem části p.p.č. 560/11 k.ú. Lukášov o výměře 978 m 2za účelem zahrady panu J***** R***** r. 1990, bytem *****, Jablonec nad Nisou. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jeden rok, vždy k 1. říjnu běžného roku. Nájemné stanovit ve výši 5,-Kč/m 2/rok.
A.4 schvaluje

pronájem části p.p.č. 1534 označené jako p.p.č. 1534/2 o výměře 769 m 2v k.ú. Proseč n.N. za účelem zahrady paní L***** G*****r. 1985, bytem *****, Gemerská Poloma, Slovenská republika. Nájemní smlouva bude uzavřena s účinností od 1.12.2013, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jeden rok, vždy k 1. říjnu běžného roku. Nájemné stanovit ve výši 5,-Kč/m 2/rok.
B. neschvaluje

zřízení věcného břemene práva přístupu a příjezdu přes p.p.č.459/2 v k.ú. Rýnovice ve vlastnictví statutárního města k budově čp. 125 na st.p.č. 459/1 a st.p.č. 459/1 vše v k.ú. Rýnovice pro současného vlastníka nemovitostí, tj. pro pana Bc. O***** F*****, MBA, nar. 1975, trvale bytem *****, Jablonec n. N. (oprávněná osoba) a pro každého dalšího vlastníka nemovitostí.
RM/339/2013

A. schvaluje

rozpočtová opatření uvedená v důvodové zprávě, úpravy rozpočtu v rámci městské policie, kanceláře tajemníka, odboru sociálních věcí a zdravotnictví, humanitního a kanceláře primátora a upravený rozpočet města Jablonec nad Nisou takto: celkové příjmy rozpočtu ve výši 909 899 tis. Kč, financování ve výši 184 685 tis. Kč, celkové zdroje ve výši 1 094 584 tis. Kč, běžné výdaje ve výši 687 989 tis. Kč, kapitálové výdaje ve výši 349 489 tis. Kč, splátky úvěrů celkem 57 106 tis. Kč a celkové výdaje rozpočtu ve výši 1 094 584tis. Kč.

RM/340/2013

A.1 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje volné bytové jednotky č. 1340/3 o velikosti 1+2 a celkové výměře 53,7 m 2ve 2. nadzemním podlaží objektu Střelecká 11/1340 a spoluvlastnického podílu o velikosti 537/6254 na společných částech domu a stavební parcele č. 1207, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou obálkovou metodou.
A.2 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 2480/2 díl „h“ o výměře 1 m 2v k.ú. Jablonec nad Nisou.
A.3 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje st.p.č. 2977/2 o výměře 93 m 2, st.p.č. 2977/3 o výměře 25 m 2a st.p.č. 5932/2 o výměře 3 m 2vše v k.ú. Jablonec n. N. za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků pod stavbou.
A.4 schvaluje

zveřejnění záměru uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní č. 789-2011-OE/OMP uzavřené dne 2. 1. 2012 se společností TELMO, spol. s.r.o., IČ 473 07 781, se sídlem V Celnici 1031/4, Praha 1 s tím, že o kolaudační souhlas bude požádáno nejpozději do 31.12.2015.
A.5 schvaluje

zveřejnění záměru uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě nájemní č. 790-2011-OE/OMP uzavřené dne 2.1.2012 se společností TELMO, spol. s.r.o., IČ 473 07 781, se sídlem V Celnici 1031/4, Praha 1, s tím, že o kolaudační souhlas bude požádáno nejpozději do 31.12.2015. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, do doby převodu vlastnictví k pozemkům nebo do ukončení smlouvy o smlouvě budoucí kupní č. 789-2011-OE/OMP, nejpozději však do 31.12.2015.

RM/341/2013

A. schvaluje

zveřejnění nálezu věci (teplárenského zařízení):
- topný kanál do objektu bývalého ČSAD - Pražská ulice
- topný kanál do objektu bývalé společnosti BTV - Bezručova ulice
- topný kanál do objektku bývalé firmy UNIKON -Smetanova ulice
- topný kanál do objektů firem AKT, MK CARS a Brilant - Ladova ulice
- topný kanál do objektu bývalých Potravin - ulice Československé armády
- topné kanály do objektů SBD Bižuterie - oblast Paseky - ulice Erbenova, Pionýrů, Jasmínová, V. Nezvala
- topný kanál do objektu Preciosy - ulice Větrná a Opletalova

RM/342/2013

A. bere na vědomí

zprávy z kontrol organizací (společností) za rok 2013
A) Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Jablonecké Paseky, Tichá 19, příspěvková organizace
B) Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Kokonín, Dolní 3969, příspěvková organizace
C) Základní umělecká škola, Jablonec nad Nisou, Podhorská 47, příspěvková organizace
D) Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Jugoslávská 13, příspěvková organizace
E) Eurocentrum Jablonec nad Nisou s.r.o.

B. ukládá

Ing. Renatě Vítové, vedoucí oboru ekonomiky, předložit radě města plán kontrol organizací tak, aby v následujících 4 letech byly zkontrolovány všechny existující organizace založené či zřízené městem Jablonec nad Nisou.

RM/343/2013

A. uděluje

souhlas s přijetím účelově určených věcných darů do svého vlastnictví pro příspěvkové organizace:
- Základní škola Jablonec nad Nisou, 5. května 76, příspěvková organizace ve výši 7 990,- Kč
- Základní škola Jablonec nad Nisou-Mšeno, Mozartova 24, příspěvková organizace ve výši 5 000,- Kč
- Základní škola Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 46, příspěvková organizace ve výši 1 300,- Kč

B. pověřuje

podpisem darovací smlouvy ředitele příspěvkových organizací

RM/344/2013

A. schvaluje


předložené úpravy rozpočtu na rok 2013 u příspěvkových organizací:

-Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, příspěvková organizace
-Základní škola Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43, příspěvková organizace
-Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace
-Mateřská škola speciální Jablonec nad Nisou, Palackého 37, příspěvková organizace
-Mateřská škola Jablonec nad Nisou, 28. října 16, příspěvková organizace
-Mateřská škola Jablonce nad Nisou, Lovecká 11, příspěvková organizace
-Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Husova 3, příspěvková organizace
-Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Střelecká 14, příspěvková organizace
-Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Mechová 10, příspěvková organizace
-Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Nová Pasířská 10, příspěvková organizace
-Mateřská škola Jablonec nad Nisou-Jablonecké Paseky, Tichá 19, příspěvková organizace
-Mateřská škola Jablonec nad Nisou-Mšeno, J. Hory 31, příspěvková organizace

RM/345/2013

A. schvaluje

smlouvu o spolupráci při prorodinné politice města s Domem dětí a mládeže Vikýř, Jablonec nad Nisou, Podhorská 49, příspěvková organizace.

RM/346/2013

A. bere na vědomí

při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti Eurocentrum Jablonec nad Nisou, s. r. o. předloženou zprávu o činnosti jednatelky ve 3. čtvrtletí 2013

B. schvaluje

při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti Eurocentrum Jablonec nad Nisou, s. r. o. odměnu Ing. Martě Procházkové, jednatelce společnosti, ve výši dle důvodové zprávy

RM/347/2013

A. schvaluje

při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. výplatu odměny Ing. Milanu Maturovi, jednateli společnosti, za plnění jmenovitých úkolů pro II. a III. čtvrtletí 2013 ve výši uvedené v důvodové zprávě

RM/348/2013

A. bere na vědomí

1. rezignaci Ing. Marcely Kubíčkové z Komise pro poskytování příspěvků a půjček z FZÚB
2. rezignaci Ing. Kristýny Pesničákové z Komise prevence kriminality

RM/349/2013

A. schvaluje

výjimku ze schváleného Ceníku pronájmu nebytových prostor ve Spolkovém domě (platného od 1. 3. 2012) pro Správní institut,s. r. o., IČ: 22795430, se sídlem Jablonec nad Nisou, Souběžná 2349/7, spočívající v úhradě pronájmu za užívání nebytových prostor na období leden až prosinec 2014 v objektu E. Floriánové 1736/8, Jablonec nad Nisou dle podmínek uvedených v důvodové zprávě.

RM/350/2013

A. bere na vědomí

důvodovou zprávu včetně příloh

B. schvaluje

písemný soupis a odůvodnění dodatečných stavebních prací a méněprací a uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo se společností EVOSA spol. s r.o., kterým dojde k úpravě předmětu díla a ceny díla

RM/351/2013

A. schvaluje

níže uvedené projektové záměry v rámci Programu podpory výstavby technické infrastruktury:

Kanalizační přípojka (Pasecké náměstí 104/4)
žadatel: Ing. Ivanka Vrbická, Janka Fil’ová, Pavlína Karásková,
Jan Lochman, Pavel a Pavla Nápravníkovi
Odkanalizování RD - vybudování domovní ČOV (Jezdecká 236/6)
žadatel: Ing. Eva Brabcová a Ing. Vladimír Brabec
Kanalizační přípojka (U Balvanu 49)
žadatel: Miroslav Dvořák (1987)
Kanalizační přípojka (Turnovská 11)
žadatel: Miroslav Dvořák (1962)

B. neschvaluje

níže uvedený projektový záměr:

Výstavba čistírny odpadních vod (Rychnovská 81)
žadatel: Kateřina a Tomáš Kadlecovi

C. ukládá

Mgr. Ivetě Habadové, vedoucí oddělení dotací, vystavit potvrzení ke každému schválenému a zdůvodnění k neschválenému projektovému záměru

RM/352/2013

A. schvaluje

uzavření těchto smluv o právu k provedení stavby:

A.1 schvaluje

se společností Grepa Networks , Žitná, Jablonec n.N., IČ: - položení datové trasy na pozemcích p.č. 805/1, 2357/1, 771/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou s těmito podmínkami: bude napojena ZŠ Liberecká; výkop bude veden těsně podél pěší komunikace; vzdálenost výkopu od vzrostlých stromů bude minimálně 2,5 metru; kořeny stromů se nesmí přerušovat; pokud dojde k zásahu do kořenů, bude kabel provlečen pod kořeny; před zásypem výkopu provede OSVZ kontrolu stavu kořenů - na základě výzvy spol. Grepa; ke stavbě bude zřízeno věcné břemeno

A.2 schvaluje

s panem Vojtěchem Jindřiškem , bytem *****, Liberec - prodloužení vodovodního řadu a stavba vodovodní přípojky na pozemku p.č. 1120 v k.ú. Proseč nad Nisou k novostavbě rodinného domu na pozemku p.č. 1319/4 v k.ú. Proseč nad Nisou

A.3 schvaluje

se společností RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ: 27295567 zastoupenou společností RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno - plynovodní přípojka pro pozemek p.č. 360/2 v k.ú. Rýnovice na pozemku p.č. 365 v k.ú. Rýnovice

A.4 schvaluje

s MUDr. Pavlem Krátkým a Jitkou Krátkou , oba bytem ***** Jablonec n.N. - kanalizační přípojka k RD č.p. 1453 na pozemku p.č. 2560/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou s podmínkou, že stavebník požádá o zvláštní užívání komunikace pro umístění inženýrských sítí

A.5 schvaluje

se společností Elstav JK, s.r.o ., Pražská 456, Rumburk, IČ: 47284200 - kabelová přípojka VN pro TRW Automotive Czech, s.r.o. na pozemcích p.č. 296/1, 296/15, 521/4, 179/23, 269/14, 296/10, 296/9, 179/20, 179/21 v k.ú. Rýnovice a p.č. 2735, 935/5 v k.ú. Jablonec nad Nisou s těmito podmínkami: před zahájením stavby investor nebo dodavatel stavby požádá na oddělení správy veřejné zeleně o povolení užívání zeleně; v ostrůvcích u okružní křižovatky bude výkop veden v trávníku, nelze zasáhnout do keřových porostů; kabelové vedení nesmí být podélně uloženo ve vozovce, ale pouze v chodníku, krajnici nebo přilehlém zeleném pásu s maximálním využitím přidruženého prostoru; stavebník požádá o zvláštní užívání komunikace pro umístění inženýrských sítí

A.6 schvaluje

se společností ČEZ Distribuce , a.s., Teplická 8, Děčín, IČ: 24729035 zastoupenou společností Eliprom s.r.o., Legií 317/19, Liberec, IČ: 48264237 - rekonstrukce kabelového vedení NN na pozemcích p.č. 306, 36, 329, 35, 283, 282, 12, 14/2, 108, 107, 88 v k.ú. Vrkoslavice s těmito podmínkami: stavebník požádá o zvláštní užívání komunikace pro umístění inženýrských sítí a oprava chodníku po stavebním zásahu bude provedena v celé šíři

A.7 schvaluje

uzavření dodatku ke smlouvě o právu k provedení stavby
s Energetickou montážní společností, Budyšínská 1294, Liberec, IČ: 62743325 - kabelové vedení NN na pozemcích p.č. 518/151, 518/46, 518/53, 518/258 v k.ú. Mšeno nad Nisou

A.8 schvaluje

vydání souhlasného vyjádření k územnímu řízení
společnosti Prosečská investiční, a.s. , Lidická 17 87/16, Jablonec n.N., IČ: 27339866 - obytný soubor FUTURUM - Horní Proseč, Jablonec n.N., infrastruktura - 1. a 2. etapa na pozemcích p.č. 27, 130, 218, 483/1, 820, 824, 832, 840, 1168, 813/2, 537/6, 497/2, 802/18, 537/47 v k.ú. Proseč nad Nisou s těmito podmínkami:
1. etapa - původně stanovené podmínky OSVZ se nemění, budou dodrženy podmínky z vyjádření OŽP ze dne 6.11.2013
2. etapa - budou dodrženy podmínky stanovené OŽP 15.4.2013 a s upozorněním, že v případě kácení (týká se i keřových či náletových porostů nad 40 m 2) je nutné žádat o povolení ke kácení - konkrétně je předpokládáno kácení na pozemku p.č. 483/1 v k.ú. Proseč nad Nisou

B. ukládá

Petru Vobořilovi, náměstkovi primátora, uzavřít výše uvedené smlouvy, dodatek smlouvy dle bodu A.7. a vydat souhlasné vyjádření dle bodu A.8. tohoto usnesení

RM/353/2013

A. schvaluje

uzavření smlouvy o spolupráci s Regionem Aachen v rámci mezinárodního projektu EU-GreKo

B.1 ukládá

Ing. Petru Beitlovi, primátorovi města a Ing. Martě Procházkové, jednatelce společnosti Eurocentrum Jablonec nad Nisou, s.r.o.
podepsat předloženou smlouvu o spolupráci

B.2 ukládá

Ing. Martě Procházkové, jednatelce společnosti Eurocentrum Jablonec nad Nisou, s.r.o., zajistit realizaci projektu EU-GreKo v rámci akcí města pořádaných Eurocentrem „Euroregion Tour“ a „Křehká krása a vybroušená chuť“ v roce 2014

RM/354/2013

A. schvaluje

plán svatebních obřadů a obřadů SPOZ - vítání občánků - na rok 2014

RM/355/2013

A.1 bere na vědomí

podnět č. 6/2013 Komise kulturní týkající se mimořádné odměny kronikářce s tím, že schvaluje řešení navržené v důvodové zprávě
A.2 bere na vědomí

podnět č. 3/2013 Komise humanitní péče týkající se špatného technického stavu nabízených bytů zvláštního určení a vyjádření oddělení správy bytových domů s tím, že zvýšení kvality bydlení v objektech Palackého 63 a 65 a Novoveská 5 si vyžádá částku min. 5 mil. Kč a bude evidováno jako nadlimitní částka rozpočtu roku 2014

RM/356/2013

A. schvaluje

Smlouvu o výpůjčce výpočetní techniky č. 641-2013-KT/OPRO, uzavřené ve smyslu § 659 a násl. zákona č. 401/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů (občanský zákoník) dle předložené důvodové zprávy (notebook pro člena ZM).

RM/357/2013

A. schvaluje

Platový řád pro pracovníky Magistrátu města Jablonec nad Nisou a Městské policie Jablonec nad Nisou a Zásady pro odměňování pracovníků statutárním městem založených a zřízených organizací.

RM/358/2013

A. schvaluje

Zásady autoprovozu Magistrátu města Jablonec nad Nisou

RM/359/2013

A. bere na vědomí

předloženou informaci o stavu plnění usnesení rady města dle důvodové zprávy

RM/360/2013

A. schvaluje

zadávací dokumentaci na kontokorentní úvěr do výše 75 mil. Kč.

RM/361/2013

A. schvaluje

zahraniční návštěvu primátora města Ing. Petra Beitla do Waltersdorfu, Großschönau, Německo, na slavnostní předávání CENY Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 2013, a to dne 11. 12. 2013.

RM/362/2013

A.1 souhlasí

s cenou za služby spojené s nakládáním s komunálním odpadem pro občany statutárního města Jablonce n. N. pro rok 2014 ve výši dle tabulky č. 1 obsažené v příloze č. 2 důvodové zprávy.

A.2 souhlasí

s cenou služeb za odpadové hospodářství pro rok 2014 dle přílohy č. 19 k dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo mezi SKS, spol. s r.o. a statutárním městem Jablonec n. N. - příloha č. 1 důvodové zprávy

B. ukládá

Ing. Petru Beitlovi, primátorovi města,

B.1 ukládá

podepsat cenový výměr pro rok 2014 o odvozu a odstranění směsného komunálního odpadu dle přílohy č. 2 důvodové zprávy

B.2 ukládá

podepsat návrh „Přílohy č. 19 k dodatku č. 5“ ke smlouvě o dílo mezi SKS, spol. s. r.o. a statutárním městem Jablonec nad Nisou pro rok 2014 - příloha č. 1 důvodové zprávy.

RM/363/2013

A. schvaluje

dle článku 5a Směrnice Rady města Jablonec nad Nisou č. 1/2011 k veřejným zakázkám malého rozsahu, přímé zadání tzv. Expertní veřejné zakázky malého rozsahu „Mediální spolupráce s RCL“ uzavřením „Smlouvy o spolupráci“ s Radiem Contact Liberec spol. s r. o., IČ 14866285, se sídlem Na Okruhu 872/10, Liberec, za 160 000,- Kč vč. DPH.

RM/364/2013

A. schvaluje

dle článku 5a Směrnice Rady města Jablonec nad Nisou č. 1/2011 k veřejným zakázkám malého rozsahu, přímé zadání tzv. Expertní veřejné zakázky malého rozsahu „Výroba a vysílání televizního pořadu TV RTM“ uzavřením „Smlouvy o výrobě a vysílání televizního pořadu“ s HOLD Production, s. r. o., IČ 247 97 901, se sídlem Praha 8, Na Rokytce 1032 za 320 000,- Kč + DPH.

RM/365/2013

A. bere na vědomí

1. poskytnutí finančního daru Makak climbing s.r.o ., Liberecká 480/104, Jablonec nad Nisou ve výši 8.000 Kč

2. poskytnutí finančního daru paní Aleně Bělíkové ,, r.č.745222/2514, Mechová 19, Jablonec nad Nisou, manažerce kapely NAUTICA, a to ve výši 10.000 Kč

3. rozpočtové opatření vztahující se k poskytnutí finančního daru dle bodu č. 1 tohoto usnesení.

RM/366/2013

A. schvaluje

upuštění od záměru zveřejnění prodeje plochy p.p.č 150/13 v k.ú. Jablonec n. N. (využívaného MŠ Jugoslávská) a to do doby vyjasnění využití tohoto pozemku ze strany MŠ Jugoslávská.

Vytvořeno 6.12.2013 10:30:10 - aktualizováno 3.2.2015 9:00:10 | přečteno 1605x | Petr Vitvar
load