Usnesení rady 23/2013

Usnesení z 23. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 03.10.2013. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/265/2013

A.1 schvaluje

dodatky k nájemním a ubytovacím smlouvám:
M***** a J***** V*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Slunná 440, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
L***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Slunná 440, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
M***** Ř*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Opletalova 31, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
L***** B*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Kopci 9, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
K***** G*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Kopci 13, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 2 měsíce
M***** S*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Skřivánčí 66, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 2 měsíce
B***** F*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Skřivánčí 66, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
L***** M*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, F. L. Čelakovského 4, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 2 roky
M***** U*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Vršku 16, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
J***** G*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Vršku 10, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
L***** R*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Vršku 10, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
D***** S*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+3, Pobřežní 21, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
M***** J*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+3, Na Úbočí 21, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
B***** R*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, B. Němcové 54, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
J***** P*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Palackého 63, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
M***** R*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Palackého 63, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
V***** a J***** Š*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Novoveská 5, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
S***** P*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Rybářská 10B, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
I***** D*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Rybářská 8B, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 2 roky
L***** Č*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Řetízková 5, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
L***** J*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Opletalova 35, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
K***** B*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Palackého 65, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
J***** S***** a E***** B*****é, bytem ***** Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Palackého 65, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
J***** a B***** L*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Novoveská 5, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
L***** M*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
ubytovací jednotka 0+1, Prosečská 176, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
Z***** S*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Liberecká 29, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
M***** V*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Řetízková 11, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
R***** N*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Liberecká 27, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
K***** H*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Vršku 16, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců

A.2 schvaluje

nájemní smlouvy k těmto obecním bytům:
Bc. J***** S*****, bytem *****, Železný Brod
byt 1+1, F. L. Čelakovského 4, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
Mgr. J***** J*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+3, Podhorská 20A, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
Z***** K*****, bytem *****, Praha 10
byt 1+1, Řetízková 11, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce

A.3 schvaluje

změny v obsazení bytových jednotek určených k nájemnímu bydlení v lokalitě ul. F. L. Čelakovského, Jablonec nad Nisou:
N***** S*****, *****, bytem *****, Jablonec nad Nisou (býv. nájemce J***** S*****)
b.j. č. 46, F.L.Čelakovského 4/3676, Jablonec nad Nisou
J***** G*****, *****, bytem *****, Jablonec nad Nisou (býv. nájemce E***** G*****)
b.j. č. 7, F.L.Čelakovského 4/3676, Jablonec nad Nisou
P***** J*****, *****, bytem *****, Jablonec nad Nisou (býv. nájemce A***** R*****)
b.j. č. 4, F.L.Čelakovského 4/3676, Jablonec nad Nisou

RM/266/2013

A.1 bere na vědomí

dopis pana P***** G*****, *****, Jablonec nad Nisou a vyjádření oddělení správy bytových domů

A.2 bere na vědomí

dopis pana J***** V*****, *****, Praha 5 a vyjádření oddělení správy bytových domů a vyjádření komise humanitní péče

A.3 bere na vědomí

dopis paní V***** H*****, *****, Liberec a vyjádření oddělení správy bytových domů a vyjádření komise humanitní péče

A.4 bere na vědomí

dopis R***** B*****, *****, Jablonec nad Nisou a vyjádření oddělení správy bytových domů a vyjádření komise humanitní péče

A.5 bere na vědomí

dopis paní Ž***** D*****, *****, Jablonec nad Nisou a vyjádření oddělení správy bytových domů

A.6 bere na vědomí

dopis manželů Z*****, *****, Jablonec nad Nisou a vyjádření oddělení správy bytových domů a vyjádření oddělení sociálních služeb

A.7 bere na vědomí

dopis paní R***** Š*****, *****, Tanvald a vyjádření oddělení správy bytových domů a vyjádření komise humanitní péče

A.8 bere na vědomí

dopis paní J***** Z*****, *****, Jablonec nad Nisou, vyjádření oddělení správy bytových domů a oddělení sociálně právní ochrany dětí

A.9 bere na vědomí

dopis pana V***** M*****, *****, Jablonec nad Nisou a vyjádření oddělení správy bytových domů

A.10 bere na vědomí

dopis pana R***** K*****, *****, Jablonec nad Nisou a vyjádření oddělení správy bytových domů

A.11 bere na vědomí

dopis paní M***** Š*****, *****, Jablonec nad Nisou a vyjádření oddělení správy bytových domů

A.12 bere na vědomí

dopis J***** a V***** K*****, *****, Jablonec nad Nisou a vyjádření oddělení správy bytových domů

B.1 schvaluje

záměr pronajmout panu P***** G*****, *****, Jablonec nad Nisou jiný obecní byt o velikosti 1+1 s tím, že byt stávající vrátí městu

B.2 schvaluje

záměr pronajmout manželům I***** a Z***** Z*****, *****, Jablonec nad Nisou obecní byt č. ***** o velikosti 2+kk v objektu ***** v Jablonci nad Nisou, avšak v případě, že zájemce o bezbariérový byt tento odmítne.

B.3 schvaluje

uzavření nájemní smlouvy s panem V***** G*****, *****, Jablonec nad Nisou k bytové jednotce č. ***** o velikosti 1+1 v objektu *****, Jablonec nad Nisou na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení s tím, že před podpisem nové nájemní smlouvy bude uhrazena kauce ve výši jednonásobku měsíčního nájemného (nájemné + služby spojené s užíváním bytu) a byt bude pronajat ve stávajícím technickém stavu.

B.4 schvaluje

paní M***** Š*****, *****, Jablonec nad Nisou pronájem bytové jednotky č. ***** v objektu *****, Jablonec nad Nisou na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení s tím, že před podpisem nové nájemní smlouvy bude uhrazena kauce ve výši jednonásobku měsíčního nájemného (nájemné + služby spojené s užíváním bytu) a byt bude pronajat ve stávajícím technickém stavu.

C.1 neschvaluje

panu J***** V*****, *****, Praha 5 udělení výjimky z Pravidel pronajímání obecních bytů ve městě Jablonec nad Nisou

C.2 neschvaluje

paní V***** H*****, *****, Jablonec nad Nisou udělení výjimky z Pravidel pronajímání obecních bytů ve městě Jablonec nad Nisou.

C.3 neschvaluje

paní R***** Š*****, *****, Tanvald udělení výjimky z Pravidel pronajímání obecních bytů ve městě Jablonec nad Nisou.

C.4 neschvaluje

manželům J***** a V***** K*****, *****, Jablonec nad Nisou poskytnutí jiného obecního bytu

D.1 trvá

na svém usnesení č. 220/2013/4 ze dne 22. 8. 2013, kterým byla slečně Ž***** D*****, *****, Jablonec nad Nisou nájemní smlouva ukončena.

D.2 trvá

na svém usnesení č usnesení č. 220/2013/A.3 ze dne 22. 8. 2013, kterým RM schválila paní J***** Z*****, *****, Jablonec nad Nisou návrh na uzavření ubytovací smlouvy k poskytnutému přístřeší

D.3 trvá

na svém usnesení č. 220/2013/4 ze dne 22. 8. 2013, kterým byla manželům J***** a V***** K*****, *****, Jablonec nad Nisou nájemní smlouva ukončena.

RM/267/2013

A. schvaluje

uzavření dohody o uznání dluhu:
s žadatelem L***** Č*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou za dlužný ubytovací poplatek ve výši Kč 2.588,- s tím, že měsíční splátky budou činit Kč 600,- a poslední splátka bude činit Kč 188,-

B. pověřuje

Ing. Jaromíru Čechovou, vedoucí odboru správy majetku, k podepsání dohody o uznání dluhu s výše uvedeným žadatelem

RM/268/2013

A.1 schvaluje

Pravidla pronajímání bytů v majetku statutárního města Jablonec nad Nisou dle důvodové zprávy.

A.2 schvaluje

Pravidla řešení bytových záležitostí v působnosti statutárního města Jablonec nad Nisou dle důvodové zprávy.

RM/269/2013

A. vypovídá

nájem bytu č. 12, o velikosti 1+2 s příslušenstvím v objektu č.p. 3766 na adrese Palackého 40/3766 v Jablonci nad Nisou, společným nájemcům L***** L*****, ***** a M***** L*****, *****, oba bytem *****, Jablonec nad Nisou, a to z výpovědního důvodu dle ustanovení § 711 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku, když společní nájemci hrubým způsobem porušili své povinnosti vyplývající z nájmu bytu tím, že řádně a včas nezaplatili nájemné včetně úhrad za plnění poskytovaná s užíváním předmětného bytu po dobu delší než tři měsíce. Nájem bytu skončí uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty, která počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď společným nájemcům doručena. Společní nájemci - L***** a M***** L***** - jsou povinni předmětný byt vyklidit a vyklizený předat pronajímateli do 15 dnů po uplynutí výpovědní lhůty a po zajištění přístřeší.

RM/270/2013

A.1 schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu garáže bez čp/če na st.p.č. 893/5 o výměře 18 m 2u objektu Podhorská 57/822 v k.ú. Jablonec nad Nisou.
A.2 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje volné bytové jednotky č. 3214/37 v objektu Na Výšině 15/3214 o velikosti 1+3 a celkové výměře 73 m 2v 9. nadzemním podlaží a spoluvlastnického podílu o velikosti 730/27459 na společných částech domu a stavební parcele č. 4610, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou obálkovou metodou.
A.3 schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu p.p.č. 1037/1 o výměře 2 786 m 2v k.ú. Jablonec n. N. za účelem zahrady.

A.4 schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu p.p.č. 48 o výměře 146 m 2v k.ú. Rýnovice za účelem zahrady.

A.5 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje a pronájmu p.p.č. 120/1 o výměře 272 m 2a p.p.č. 119 o výměře 487 m 2vše v k.ú. Rýnovice.

A.6 schvaluje

zveřejnění záměru darování části p.p.č. 600/6 geometrickým plánem označené jako p.p.č.600/18 o výměře 130 m 2v k.ú. Kokonín.

A.7 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 2584/56 v k.ú. Jablonec nad Nisou.
A.8 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 600/8 v k.ú. Rýnovice.
A.9 schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu p.p.č. 2166/1 o výměře 369 m 2v k.ú. Jablonec n. N. za účelem zahrady.
A.10 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje částí p.p.č. 341/4, p.p.č. 414/16, p.p.č. 411/1, st.p.č. 925/1 vše v k.ú. Jablonec n. N.

RM/271/2013

A. schvaluje

ukončení nájemní smlouvy ze dne 20. 1. 1997, uzavřené s panem J***** M*****bytem ***** Jablonec nad Nisou na pronájem garáže v přízemí objektu Komenského 11/595 (vlevo), Jablonec nad Nisou, a to dohodou ke dni 31. 10. 2013.

RM/272/2013

A. schvaluje


A.1 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 414/27 v k.ú. Jablonec nad Nisou - kabelové vedení NN, ul. Masná 2926, QINN IN (IV-12-4011955) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV., IČ 24729035 (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH
A.2 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 939 v k.ú. Vrkoslavice - kabelové vedení NN, ul. Turistická, p.p.č. 742/1 (IV-12-4011961), se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV., IČ 24729035 (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH
A.3 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 13 v k.ú. Lukášov - kabelové vedení NN, ul. Zemědělská, VENTAX (IV-12-4012075), se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV., IČ 24729035 (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH
A.4 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 2464/16, 2464/3, 2464/31, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou - kabelová přípojka NN Novoveská, p.p.č. 1638/8 (IV-12-4011938), se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV., IČ 24729035 (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH
A.5 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 1120 a 1300/1, vše v k.ú. Proseč nad Nisou, pro kabelové vedení NN p.p.č. 1321/2 (IV-12-4012083), se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV., IČ 24729035 (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH
A.6 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 939 v k.ú. Vrkoslavice - přeložka vrchního vedení VN, ul. Turistická, p. Hubený (EP-12-4002425), se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV., IČ 24729035 (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH
A.7 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 2557/5, 2382/3, 2557/1, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (Reko MS Korejská rekonstrukce NTL plynovodu a přípojek), se společností RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 27295567 (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH
A.8 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 2526/8, 2331, 394/10, 362/61, 362/60, 362/58, 362/59, 2333/15, 2500/25, 2500/24, 279/9, 2500/19, 2500/26, 2500/27, 2327/4, 362/66, 362/62, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (NTL plynovod a přípojky), se společností RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 27295567 (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH
A.9 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 598, 2345/1, 2689, 632/3, 2348/1, 2690, 633/5, 632/2, 651/8, 651/9, 625/2, 619, 625/7, 625/1, 625/6, 625/3, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (NTL plynovod a přípojky), se společností RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 27295567 (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH
A.10 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 418/27, 418/24, 418/29, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (plynovod a přípojky), se společností RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 27295567 (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH
A.11 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 2383/2, 989/6, 961/1, 958/1, 992/1, 2385/7, 2385/8, 1001/53, 998/8, 2384/9, 2384/1, 2384/11, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (Reko MS Opletalova+1 rekonstrukce NTL plynovodu a přípojek), se společností RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 27295567 (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH
A.12 schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v p.p.č. 677/1 v k.ú. Proseč nad Nisou pro podzemní vedení elektronických komunikací se společností Telefónica Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 - Michle, IČ 60193336 (oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dohodou ve výši 3300,- Kč + DPH
A.13 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 2384/2, 2382/3, 909/28, 898/13, 2380/2, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou, pro uložení chrániček pro datovou trasu - ul. Větrná, se společností GREPA Networks s.r.o., se sídlem Průmyslová 55, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 25492900 (budoucí oprávněný), a firmou František Chlum - GASSERVIS, se sídlem Kašparova 1001/9, 460 06 Liberec, IČ 10430091 (budoucí pověřený), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH
A.14 schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v p.p.č. 982/8 v k.ú. Rýnovice, pro přípojku splaškové tlakové kanalizace, dešťové kanalizace, vody a elektro s pilířem pro každého vlastníka p.č. 982/1 a budoucího RD v k.ú. Rýnovice, kterým je v současné době T***** M***** nar. *****1970, bytem *****, Ebersbach - Neugersdorf 02730, Německo, a L***** D*****, nar. *****1970, bytem *****, 460 15 Liberec XV - Starý Harcov (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH
A.15 schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v p.p.č. 401 v k.ú. Lukášov - „IE-12-4002504 JN, HAVARIE, Lukášov - rek. TS 742 (Družba) - kab. vedení NN - 4 RD“ - nadzemní kabelové vedení VN se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV., IČ 24729035 (oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH
A.16 schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v p.p.č. 207/4 a 2277, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou - „EP-12-4001636 - zemní kabelové vedení NN a přípojková skříň SS100 v pilíři“ se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV., IČ 24729035 (oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH
A.17 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 508 v k.ú. Mšeno nad Nisou pro vodovodní přípojku pro každého vlastníka objektu čp. 3627/3 na p.č. 510/1 v k.ú. Mšeno nad Nisou, kterým je v současné době společnost ALKORA, s.r.o., se sídlem Lidická 13, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 25012029 (oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH
A.18 schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy přes část p.p.č. 600/6 v k.ú. Kokonín pro přístup k p.p.č. 600/4, k.ú. Kokonín, z důvodu přístupu k elektroměru a jističům umístěným ve zdi na p.p.č. 600/4, mezi statutuárním městem Jablonec nad Nisou (povinná osoba) a každým vlastníkem p.p.č. 600/4, k.ú. Kokonín, kterým jsou v současné době manželé A***** nar. *****1966, a K*****, nar. *****1968, K*****, bytem *****, 468 01 Jablonec nad Nisou (oprávněná osoba), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH
A.19 schvaluje

ukončení smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene 870-2009-FaM/OMP ze dne 30. 12. 2009 uzavřené se společností Povodí Labe, státní podnik, se sídlem Víta Nejedlého 951, Hradec Králové, IČ 708 900 05 na zřízení věcného břemene v části p.p.č. 2502/1 o výměře cca 3 m 2v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem stavby „Tyršovy sady Jablonec nad Nisou, čerpací stanice“, a to dohodou ke dni 31.10.2013

RM/273/2013

A.1 schvaluje

pronájem části p.p.č. 636/1 o výměře 203 m 2v k.ú. Jablonec n.N. za účelem zahrady manželům Z*****, r. 1981 a K*****, r. 1975 V*****, bytem *****, Jablonec n.N. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jeden rok, vždy k 1. říjnu běžného roku. Nájemné stanovit ve výši 5,-Kč/m 2/rok.
A.2 schvaluje

ukončení nájemní smlouvy č. 550/98/OFaM/MPO ze dne 19. října 1998 na pronájem p.p.č. 48 v k.ú. Rýnovice za účelem zahrady, která je uzavřena s paní A***** W*****, r. 1948, bytem *****, Jablonec n.N., a to dohodou ke dni 30.9.2013.
A.3 schvaluje

pronájem části p.p.č. 666/1 o výměře 699 m 2v k.ú. Jablonec n.N. pro pana O***** N*****, r. 1960, *****, Moskva a paní S***** N*****, r. 1966, *****, Moskva s tím, že nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné stanovit ve výši 5,-Kč/m 2/rok.
A.4 schvaluje

pronájem části p.p.č. 798/5 a části p.p.č. 798/6 o celkové výměře 443 m 2obě v k.ú. Kokonín pro manžele K*****, r. 1953 a J***** r. 1956 Š*****, bytem *****, Jablonec n. N., Společenství vlastníků jednotek Na Svahu č.p. 284, Jablonec nad Nisou, se sídlem Na Svahu 284, IČ 25472305, Jablonec n. N. a manžele J***** r. 1954 a J***** r. 1960 T*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou s tím, že nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné stanovit ve výši 5,-Kč/m 2/rok.
A.5 schvaluje

ukončení nájemní smlouvy č. 534-2010-FaM/OMP ze dne 26. 7. 2010, která je uzavřena s panem Lubošem Krouským, místo podnikání Rychnovská 132, IČ 148 84 313, Jablonec n. N., a to dohodou ke dni 30. 9. 2013.
A.6 schvaluje

ukončení nájemní smlouvy č. 690-2008-FaM/OMP ze dne 3. 12. 2008, která je uzavřena se společností EUROVIA CS, a.s., Národní 10, Praha, IČ 452 749 24, a to dohodou ke dni 31. 10. 2013.
A.7 schvaluje

ukončení smlouvy o nájmu pozemku č. 869-2009-FaM-OMP ze dne 30. 12. 2009 uzavřené se společností Povodí Labe, státní podnik, se sídlem Víta Nejedlého 951, Hradec Králové, IČ 708 900 05 na pronájem části pozemku p.p.č. 2502/1 o výměře 486 m 2v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem stavby „Tyršovy sady Jablonec nad Nisou, čerpací stanice“, a to dohodou ke dni 31.10.2013.
B. neschvaluje

snížení nájemného za užívání části pozemku p.p.č 1603/39 o výměře 200 m 2v k.ú. Mšeno n.N. pro nájemce pana Jiřího Bendu, s místem podnikání Hluboká 4065/17, Jablonec nad Nisou, IČ 47293756.
C. ruší

usnesení RM/310/2012/2 ze dne 13. 12. 2012 o pronájmu části p.p.č. 844/1 o výměře 907 m 2v k.ú. Jablonecké Paseky.

RM/274/2013

A. schvaluje

uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 420-2013-OE/OMP se společností PROČ s.r.o., IČ 28975600, se sídlem 25065 Bašť, Měšická 821, která provede úpravy nebytových prostor v budovách bez čp/če na st.p.č. 4820 a 4819 a budov bez čp/če na st.p.č. 4820 a 4819, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou, a to ve znění dle důvodové zprávy.

RM/275/2013

A. schvaluje

rozpočtová opatření uvedená v důvodové zprávě, úpravy rozpočtu v rámci kanceláře tajemníka, odboru sociálních věcí a zdravotnictví, humanitního, ekonomiky, správy majetku a kanceláře primátora a upravený rozpočet města Jablonec nad Nisou takto: celkové příjmy rozpočtu ve výši 897 920 tis. Kč, financování ve výši 184 685 tis. Kč, celkové zdroje ve výši 1 082 605 tis. Kč, běžné výdaje ve výši 676 704 tis. Kč, kapitálové výdaje ve výši 348 795 tis. Kč, splátky úvěrů celkem 57 106 tis. Kč a celkové výdaje rozpočtu ve výši 1 082 605 tis. Kč.

RM/276/2013

A. rozhodla

ve věci veřejné zakázky " Nejvhodnější dodavatel elektrické energie pro statutární město Jablonec nad Nisou a jím zřizované, zakládané a podporované organizace ", tj. veřejné zakázky na dodávky, zadané v otevřeném nadlimitním řízení, v souladu s ustanovením § 81 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, o výběru nejvhodnější nabídky, a přidělila shora označenou veřejnou zakázku uchazeči Amper Market, a.s., IČ 24128376, sídlem Praha, na adrese Antala Staška 1076/33a, 140 00 Praha 4.

B. pověřuje

Ing. Petra Beitla, primátora města, podpisem rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a k dalším úkonům, podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, nezbytným k dokončení procesu zadávání veřejné zakázky "Nejvhodnější dodavatel elektrické energie pro statutární město Jablonec nad Nisou a jím zřizované, zakládané a podporované organizace".

RM/277/2013

A. schvaluje


předložené úpravy rozpočtu na rok 2013 u příspěvkových organizací:
-Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, příspěvková organizace
-Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace
-Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace
-Základní škola Jablonec nad Nisou-Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace
-Mateřská škola Jablonce nad Nisou, Lovecká 11, příspěvková organizace
-Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Arbesova 50, příspěvková organizace
-Mateřská škola Montessori Jablonec nad Nisou, Zámecká 10, příspěvková organizace
-Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Husova 3, příspěvková organizace
-Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Tichá 19, příspěvková organizace
-Mateřská škola Jablonec nad Nisou-Kokonín, Dolní 3969, příspěvková organizace
-Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Slunečná 9, příspěvková organizace
-Mateřská škola Jablonec nad Nisou, J. Hory 31, příspěvková organizace
-Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Švédská 14, příspěvková organizace
-Mateřská škola Jablonec nad Nisou, 28.října 16, příspěvková organizace
-Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Nová Pasířská 10, příspěvková organizace
-Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Hřbitovní 10, příspěvková organizace
-Dům dětí a mládeže Vikýř Jablonec nad Nisou, Podhorská 49, příspěvková organizace
-Základní umělecká škola Jablonec nad Nisou, Podhorská 47, příspěvková organizace

B. souhlasí


s převedením části finančních prostředků rezervního fondu Mateřské školy Montessori Jablonec nad Nisou, Zámecká 10, příspěvková organizace ve výši 40 tis. Kč , k posílení jejího investičního fondu

RM/278/2013

A. uděluje

souhlas s přijetím účelově určených věcných darů do svého vlastnictví pro příspěvkové organizace:
Základní umělecká škola Jablonec nad Nisou, Podhorská 47, příspěvková organizace ve výši 3 000,- Kč
Základní škola Jablonec nad Nisou-Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace ve výši 5 540,- Kč
Dům dětí a mládeže Vikýř Jablonec nad Nisou, Podhorská 49, příspěvková organizace
ve výši 121 400,- Kč.

B. pověřuje

podpisem darovací smlouvy ředitele příspěvkových organizací

RM/279/2013

A. bere na vědomí

rezignaci Mgr. Pavla Svobody
z Komise pro poskytování příspěvků a půjček z FZÚB

B. jmenuje

Jitku Polákovou
do Komise pro poskytování příspěvků a půjček z FZÚB

RM/280/2013

A. odvolává

z Řídící skupiny komunitního plánování sociálních služeb v Jablonci nad Nisou Bc. Jana Vaněčka, Ing. Žanetu Fišerovou a Mgr. Jolanu Šebkovou

B. jmenuje

do Řídící skupiny komunitního plánování Ing. Milenu Havrdovou

C. bere na vědomí

aktuální obsazení Řídící skupiny komunitního plánování

RM/281/2013

A. schvaluje

změnu závazných ukazatelů r. 2013 pro CSS p.o. dle důvodové zprávy.

RM/282/2013

A.1 schvaluje

navýšení kapacity školní družiny Základní školy Jablonec nad Nisou - Kokonín, Rychnovská 216, příspěvková organizace z 95 žáků na 99 žáků,

A.2 schvaluje

navýšení kapacity Mateřské školy Montessori Jablonec nad Nisou, Zámecká 10, příspěvková organizace z 60 na 80 dětí a školní jídelny Mateřské školy Montessori Jablonec nad Nisou, Zámecká 10, příspěvková organizace ze současných 60 na 80 strávníků.

RM/283/2013

A. schvaluje

níže uvedené projektové záměry v rámci Programu podpory výstavby technické infrastruktury:

1. Vybudování ČOV pro RD U Staré lípy 5154/21
žadatel: Petr a Drahomíra Selingerovi
2. Vybudování ČOV pro RD U Staré lípy 5153/20
žadatel: Martin a Lenka Rozkovcovi
3. Kanalizační přípojka (Karla Čapka 10, Jablonec nad Nisou)
žadatel: Iva a Leoš Krainerovi
4. Likvidace odpadních vod z objektu RD (V. Vančury 161/5)
žadatel: Aleš Štícha
5. Kanalizační přípojka (Přímá 4743, Kokonín)
žadatel: Jitka Bílková
6. Kanalizační přípojka (Krkonošská č.p.120)
žadatel: Roderik Hromada, Mgr. Dagmar Hromadová

B. ukládá

Mgr. Ivetě Habadové, vedoucí oddělení dotací,
vystavit potvrzení ke každému schválenému projektovému záměru.

RM/284/2013

A. bere na vědomí

důvodovou zprávu včetně příloh

B. schvaluje

písemný soupis a odůvodnění dodatečných stavebních prací a méněprací a uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo se společností EVOSA spol. s r.o., kterým dojde k úpravě předmětu díla a ceny díla

RM/285/2013

A. schvaluje

uzavření těchto smluv o právu k provedení stavby

A.1 schvaluje

s paní Ivou Krainerovou, K. Čapka 10, Jablonec n.N. - kanalizační přípojka k domu č.p. 1946 na pozemku p.č. 1247/10 v k.ú. Jablonec nad Nisou s podmínkou, že stavebník požádá o zvláštní užívání komunikace pro umístění inženýrských sítí.

A.2 schvaluje

se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035 zastoupenou společností Eliprom s.r.o., Legií 317/19, Liberec, IČ: 48264237 - nový rozvaděč NN a kabelové posílení NN na pozemcích p.č. 942/1, 2383/1, 2636, 1008/17 v k.ú. Jablonec nad Nisou s těmito podmínkami: před zahájením stavby investor nebo dodavatel stavby požádá na oddělení správy veřejné zeleně o povolení užívání zeleně, o stavbě bude stavebník informovat nájemce pozemku p.č. 942/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou p. Františka Tonara, Riegrova 20, Jablonec n.N. a s tímto upozorněním: V ulici Dr. Randy bude v říjnu 2013 provedena velkoplošná oprava vozovky a v případě, že pokládka kabelu nebude provedena před opravou vozovky, bude přechod přes komunikaci možný pouze protlakem. Vstup do vozovky nebude povolen po dobu záruky.

A.3 schvaluje

se společností RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ: 27295567 - rekonstrukce plynovodu na Paseckém náměstí na pozemcích p.č.1868, 221/13 a 1633/2 v k.ú. Jablonecké Paseky s těmito podmínkami: stavebník musí požádat o zvláštní užívání komunikace pro umístění inženýrských sítí; pokud bude stavba zasahovat do zeleně, před zahájením stavby investor nebo dodavatel stavby požádá na oddělení správy veřejné zeleně o povolení užívání zeleně, stavba bude umístěna min. 5 metrů od vzrostlé lípy rostoucí v parku na Paseckém náměstí, osa tohoto stromu se nesmí dostat do ochranného pásma plynovodu a nesmí dojít k přerušení kořenů o průřezu větším než 5 cm, před záhozem výkopu vyzve dodavatel (investor) stavby oddělení správy veřejné zeleně ke kontrole kořenového systému lípy.

A.4 schvaluje

se Společenstvím vlastníků jednotek Palackého č.p. 71, Palackého 71/73, 466 04 Jablonec n.N., IČ: 28717201 - rekonstrukce kanalizační přípojky ve stávající trase na pozemku p.č. 1108/31 v k.ú. Mšeno nad Nisou s podmínkou, že před zahájením stavby investor nebo dodavatel stavby požádá na oddělení správy veřejné zeleně o povolení užívání zeleně.

A.5 schvaluje

s TJ JO Nisa Jablonec n.N., Jezdecká 184/5, Jablonec n.N., IČ: 16389158 - stavba kanalizační přípojky na pozemku p.č. 600/8 v k.ú. Rýnovice s podmínkou, že stavebník požádá o zvláštní užívání komunikace pro umístění inženýrských sítí.

B. ukládá

Petru Vobořilovi, náměstkovi primátora, uzavřít výše uvedené smlouvy

RM/286/2013

A. bere na vědomí

informaci o stavu plnění usnesení rady města dle důvodové zprávy

RM/287/2013

A. schvaluje

dle článku 5a Směrnice Rady města Jablonec nad Nisou č. 1/2011 k veřejným zakázkám malého rozsahu, přímé zadání tzv. expertní veřejné zakázky malého rozsahu „Poskytování psychologického poradenství klientům OSPOD“, a to uzavřením Smlouvy o poskytování psychologického poradenství s poskytovatelem - Mgr. Marcelou Polákovou, IČ 02091305, se sídlem ZŠ Mozartova 24, 466 04 Jablonec nad Nisou, za předpokládanou cenu 800 000,- Kč vč. DPH.

Vytvořeno 4.10.2013 9:00:18 - aktualizováno 21.11.2013 8:00:18 | přečteno 1813x | Petr Vitvar
load